Changes

Jump to: navigation, search

Installation/pl

25 bytes removed, 12:20, 3 May 2011
m
Automatyczne pobieranie i instalacja GRAMPS
===Automatyczne pobieranie i instalacja GRAMPS===
Przed instalacją, sprawdź czy może jest dostępna aktualna wersja GRAMPS dla Twojej dystrybucji.
Aby sprawdzić aktualną wersję, zobacz na stronę [http://sourceforge.net/projectprojects/gramps/files/Stable/showfiles.php?group_id=25770&package_id=109309 GRAMPS stable on Sourceforge (stabilna wersja na SourceForge)] i zobacz na numer wersji najnowszego pakietu (jest na samej górze listy).
Aby sprawdzić (i zainstalować) najnowszą wersję GRAMPSa dla swojej wersji Linuxa, możesz użyć poniższej komendy:

Navigation menu