Changes

Jump to: navigation, search

Installation/pl

210 bytes added, 18:23, 23 April 2011
Dodatkowe oprogramowanie, z którego GRAMPS może skorzystać
* '''ttf-freefont''': Użyteczne fonty w standardzie TrueType, które obsługują większość znaków ze standardu unicode. Dobrze działają zarówno przez wydrukach jak i generacji wykresów przez graphviz.
* '''[http://portland.freedesktop.org/wiki/ XdgUtils]''' jest zestawem narzędzi działających w linii poleceń, które pomagają aplikacji w różnych zadaniach integrujących z pulpitem. Około połowa z tych narzędzi zwykle jest wymagana podczas instalacji aplikacji okienkowej, a pozostałe ukierunkowane są na integrację ze środowiskiem pulpitu podczas pracy aplikacji. Jeśli nawet narzędzia te są ograniczone do podzestawu potrzebnego do instalacji, konfiguracji czy narzędzi zarządzających, Xdg-utils zapewnia łatwy sposób na zwiększenie możliwości programu i efektywności użytkowników przez integrację tych komponentów w środowisko pracy użytkownika końcowego.
* '''[http://tilloy.net/dev/pyexiv2/overview.html pyexiv2]''' is a module that allows Gramps to read and write metadata embedded in image files. It is used in the Metadata Viewer and Image Metadata gramplets.
Przydatne mogą być też inne narzędzia:

Navigation menu