Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Gramplets

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Deze pagina beschrijft de functies van de gramplets. Wilt u graag meer technische details lezen over hoe u uw eigen gramplets maakt, kijk dan naar Gramplets. Voor meer gramplets en meer Gramps-functionaliteit, kijkt u hier.

Gramplets

Fig. 1. Het grampletsscherm
Fig. 2. Losgekoppeld grampletsscherm

Een Gramps-gramplet is een dynamische voorstelling van de Gramps-gegevens. Sommige gramplets bieden een interactieve methode om uw genealogische gegevens te bekijken. Wat is nu het verschil tussen gramplets, verslagen, snelschermen en hulpgereedschappen?

 • Verslagen geven een statische weergaveformaat van uw gegevens, zeer geschikt om uit te drukken
 • Snelschermen geven gewoonlijk een korte, interactieve lijst die afgeleid wordt van uw gegevens
 • Hulpmiddelen geven methoden om uw gegevens te verwerken
 • Gramplets geven een dynamisch beeld van uw gegevens en een mogelijk om uw gegevens te veranderen

Gramplets zijn de widgets (zie Engelstalige uitleg: widgets) die deel uitmaken van Gramps en ze zijn te zien in het grampletsscherm en zij- en onderste balk. Deze widgets geven een hele reeks mogelijkheden die nuttig kunnen zijn voor de onderzoeker.

Wanneer u de eerste maal start zult u de welkom gramplet en de top achternamen zien.


U kan de eigenschappenknop (links bovenaan) van alle gramplets verslepen en verplaatsen op het scherm. Wanneer u echter klikt op deze knop dan kan u de gramplet loskoppelen van het gramplets-scherm en de gramplet in zijn eigen scherm plaatsen. Dit scherm blijft open onafhankelijk van de pagina (relatie, stamboom, enz.) die bekeken wordt. Door het sluiten van dit venster gaat u terug naar het grampletscherm. Wanneer u Gramps verlaat met een geopend scherm, wordt dit gramplet-scherm automatisch opnieuw geopend als u terug Gramps opstart.

Wanneer één of meerdere gramplets losgekoppeld zijn van het gramplets-scherm, kunt u naar een ander scherm (het personenscherm of het stamboomscherm) navigeren. Dat is vooral handig om dat u nu deze gramplets kunt gebruiken als een hulpmiddel met een specifiek scherm met bijkomende details en de functionaliteit van deze gramplet.

U kunt steeds gramplets toevoegen door rechts te klikken op een open ruimte in het gramplets-scherm. U kunt bovendien het aantal getoonde kolommen wijzigen door rechts te klikken.

Er zijn 18 standaard gramplets:

 1. 'Leeftijd op datum'-gramplet - de levende personen en hun leeftijd op een bepaalde datum
 2. Leeftijdstatistieken-gramplet - leeftijdsbereiken
 3. Kenmerken-gramplet - de kenmerken van de actieve persoon
 4. Kalender-gramplet - de gebeurtenissen van bepaalde personen op een bepaalde datum, in een maand of een jaar
 5. Nakomelingen-gramplet - de nakomelingen van de actieve persoon
 6. Waaiergrafiek-gramplet - de stamboom van de actieve persoon in een ronde waaiervorm
 7. Voornamenwolk-gramplet - de populairste voornamen
 8. Stamboom-gramplet - een volledige stamboom in een samengevatte tekstvorm
 9. Snelscherm-gramplet - een snelscherm van een geselecteerde persoon
 10. Records-gramplet - de records van uw Gramps-gegevens
 11. Aanverwanten-gramplet - de aanverwanten van de actieve persoon
 12. Log-gramplet - een lijst bij van wat u juist deed en welke gegevens u bekeken heeft
 13. Statistieken-gramplet - statistieken van uw gegevensbestand
 14. Achternamenwolk-gramplet - de populairste achternamen in een tekstwolk
 15. 'NOG TE DOEN'-gramplet - een notitieblok om uw onderzoek te organiseren
 16. 'Top Achternamen'-gramplet - top 10 van de populairste achternamen
 17. Welkom-gramplet - een Gramps welkomstboodschap
 18. 'Volgende Stappen'-gramplet - wat vervolgens kan gedaan worden in uw onderzoek
Gramps-notes.png
Bijkomende Gramplets

Met de Gramps versie 5.2 is tevens een nieuw systeem opgestart om nog meer Gramplets beschikbaar te hebben. Dit systeem wordt beheerd door de Uitbreidingenbeheerder. Dit systeem kan bijkomende Addons voor u installeren.

Deze andere gramplets die momenteel zijn:

 • Opmerkingen-gramplet
 • Belangrijkste nieuws: laatste nieuws over Gramps
 • FAQ-gramplet: veel gestelde vragen
 • Python-gramplet: een Python omgeving

Wanneer een verwijzing in een gramplet naar een bepaalde persoon wijst, kunt u door klikken op deze verwijzing de actieve persoon veranderen. Door dubbel te klikken wordt het juiste aanpasscherm opgeroepen. Om een persoon met verwijzing aan te passen, zonder echter de actieve persoon te veranderen, kunt u rechtsklikken op de verwijzing. Afhankelijk van het soort informatie dat getoond wordt, kunt u door dubbelklikken op gelijk welke rij in een snelscherm, bijkomende informatie bekomen of het juiste aanpasscherm oproepen.

Deze sectie beschrijft elke gramplet en zijn basisfuncties.

Gramps-notes.png
Aanpassen instellingen

U kan de instellingen wijzigen van de gramplets door aanpassen van het ~/.gramps/gramplets.ini bestand. Maar u kunt dit enkel doen wanneer Gramps niet draait. Open dit bestand met een normale teksteditor en maak de nodige aanpassingen. U kunt de titel van de gramplet wijzigen door de sectienaam (dat is de naam omgeven door rechte haakjes) te veranderen. Deze opties zullen bij een volgende versie van Gramps aanpasbaar zijn via het gramplet-scherm zelf. Hebt u een idee voor een bijkomende gramplet, laat het ons dan weten!

FAQ

Deze gramplet geeft een overzicht van vaak gestelde vragen. Door op de verbindingen te klikken krijgt u de informatie te zien van de wiki. Hiervoor is wel een internet verbinding nodig


Welkom

Fig. 3. Welkom

Deze gramplet geeft een inleidende boodschap voor nieuwe gebruikers en enkele basisinstructies.

De gramplet beschrijft wat Gramps is; dat dit programma openbron is en hoe u een stamboom start.

Deze informatie is tevens te vinden op de Gramps startpagina


Achternamenwolk-gramplet

Fig. 4. Achternamenwolk

Deze gramplet toont de top 100 (standaard ingesteld) van de gebruikte achternamen. De lettergrootte is evenredig met het aantal mensen met dezelfde achternaam.

Wanneer u dubbelklikt op een achternaam wordt een zelfde achternaam snelscherm getoond. Hier wordt een snelscherm geopend waar alle mensen met die achternaam in getoond worden.

Wanneer u met de muis over een naam gaat, ziet u het voorkomingspercentage en het aantal maal dat de naam voorkomt. U kunt het aantal getoonde namen veranderen door de gepaste sectie aan te passen in ~/.gramps34/gramplets.ini.


Afstammelingen telling

Fig. 5. Afstammelingen tellen

Deze gramplet geeft een overzicht van alle personen en hun aantal afstammelingen. Twee kolommen worden getoond:

 • persoon
 • aantal afstammelingen

Door op de laatste kolomhoofding te klikken kunt u de volgorde omwisselen.


Belangrijkste nieuws

Fig. 6. Belangrijkste nieuws

Deze gramplet leest de wiki elk uur om het belangrijkste nieuws weer te geven. De verwijzingen naar de wiki zullen getoond worden en wanneer u daarop klikt, wordt de desbetreffende webpagina geopend in een browser. De gramplet verkrijgt zijn informatie via:

 • Belangrijkste nieuws (wiki)
 • Gramps Blog commentaren Engelstalig RSS-feed
 • Gramps Blog posts RSS
 • Gramps Wiki aanpassingen RSS
 • Gramps Bugtracker RSS
 • Gramps SVN commits RSS

Omdat de gramplet zijn informatie via onder andere de Gramps wiki (http://gramps-project.org) verkrijgt dient u over een internet-verbinding te beschikken. Indien dat niet zo is, wordt in de gramplet niets getoond.


Laatste wijziging

Fig. 7. Laatste wijzigingen

Deze gramplet geeft een overzicht van de laatste wijzigingen die u aanbracht aan uw gegevens in uw stamboom. Door op de persoonsnaam te klikken kunt u rechtstreeks naar die persoon gaan.


Verre relaties

Fig. 8. Verre relaties

Deze gramplet zoekt de relatie tussen de actieve persoon en de thuispersoon. Het doorzoeken van het gegevensbestand kan tijd vergen omdat alle relaties dienen gecontroleerd te worden. De gramplet geeft geen benoemde relaties (zoals overgrootvader). Gebruik hiervoor [Verwanten] gramplet of de schermvoorkeuren. De gramplet geeft een kettingoverzicht van alle personen die een verwantschap hebben tussen de actieve en de thuispersoon. Er zijn drie knoppen beschikbaar Pauze, Kopiëren en Toch doorgaan. Door te klikken op de laatste knop, worden verdere verwantschappen berekend en weergegeven.


Taken

Fig. 9. Taken-gramplet

De taken-gramplet levert een vrije tekstruimte. U kunt deze ruimte gebruiken om opmerkingen, notities of dingen die u zeker nog moet doen in verband met uw onderzoek. Er zijn verschillende andere beschikbare taaklijsten zoals Tomboy maar deze gramplet heeft het voordeel dat het in het Gramps-programma bewaard blijft.

In volgende versie zult u bovendien de mogelijkheid hebben om verbanden naar Gramps-objecten (zoals personen, gebeurtenissen en families) op te slaan. Dit laat u toe om een verzameling verbanden, waar u momenteel mee aan het werken bent, samen te houden.

De tekst wordt bewaard tussen verschillende sessies. De gegevens worden opgeslagen zodra u Gramps afsluit.

U kunt meerdere taaklijsten aanmaken om zo verscheidene onderwerpen op te slaan en uw informatie te organiseren.

Verander de titel van de gramplet door de gepaste sectie in ~/.gramps/gramps34/gramplets.ini aan te passen


Opmerkingen-gramplet

Fig. 10. Opmerkingen

In deze gramplet kunt u opmerkingen toevoegen aan de actieve persoon of zijn/haar familie. U kunt de tekst invullen in het ingaveveld. U kunt naar de actieve persoon gaan met STOCK_EDIT of naar de familie met STOCK_EDIT.

Na het invoeren van de tekst klikt u op ofwel Opslaan of Annuleren


Statistieken-gramplet

Fig. 11. Statistieken

Deze gramplet levert een statistiekenverslag. U kunt dubbelklikken op de elementen om de gepaste informatie te tonen.

Volgende informatie wordt getoond:

 • Personen
  • Aantal personen
  • Mannen
  • Vrouwen
  • Personen met onbekend geslacht
  • Personen met onvolledige namen
  • Personen met ontbrekende geboortedatums
  • Personen zonder relatie naar andere personen
 • Families
  • Aantal families
  • unieke achternamen
 • Media-objecten
  • Personen met media-objecten
  • Totaal aantal verwijzingen naar media-objecten
  • Aantal unieke media-objecten
  • Totale grootte van de media-objecten
  • Ontbrekende media-objecten

Zoals bij alle andere gramplets, kunt u door linkse gereedschap knop te klikken, het scherm los koppelen. Wanneer u nu personen toevoegt aan uw stamboom, zult u merken dat het totaal aantal personen dynamisch wordt aangepast.


'Top achternamen'-gramplet

Fig. 12. Top 10 achternamen

Deze gramplet toont de top 10 (standaard ingesteld) van de gebruikte achternamen.

De top tien wordt als volgt voorgesteld:

 • Achternaam
 • percentage
 • voorkomen

De lijst geeft u tevens het aantal unieke achternamen in het gegevensbestand en het totaal aantal personen in het gegevensbestand.

Wanneer u dubbelklikt op een achternaam wordt een zelfde achternaam snelscherm getoond. Hier wordt een snelscherm geopend waar alle mensen met die achternaam in getoond worden.

Een tabel wordt gepresenteerd die alle personen met een overeenkomende of alternatieve naam, bevat. Persoonsnaam, geboortedatum en naamtype wordt opgegeven.

U kunt het aantal getoonde namen veranderen door de gepaste sectie aan te passen in ~/.gramps/gramplets.ini.


Verjaardagsgramplet

Fig. 13. Verjaardagen

Deze gramplet geeft een lijst van de personen die rond de huidige datum verjaren.


Leeftijdstatistiek

Fig. 14. Leeftijdstatistiek
Fig. 15. Persoonslijst

Deze gramplet toont grafieken van de opsplitsing in leeftijdscategorieën. Wanneer u op een rij klikt, ziet u de personen in kwestie.

De eerste grafiek geeft de leeftijdsverdeling (met een bereik van telkens 5 jaren) met totaal aantal personen, minimum, gemiddelde, mediaan en maximum van de verdeling.

De tweede en de derde grafiek geven de vader/moeder - kind leeftijdsverschilverdeling. Zo kan een schatting gemaakt worden, van hoe oud gemiddeld moeders hun kinderen kregen.

Records-gramplet

Fig. 16. Records

Deze gramplet toont een aantal interessante records van uw gegevensbestand, die meestal leeftijdsgebonden zijn. De lijst geeft telkens de top drie voor elk element indien aanwezig.

 • Jongste persoon nog in leven
 • Oudste persoon nog in leven
 • Persoon stierf op de jongste leeftijd
 • Persoon stierf op de oudste leeftijd
 • Persoon huwde op de jongste leeftijd
 • Persoon huwde op de oudste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de jongste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de oudste leeftijd
 • Jongste vader
 • Jongste moeder
 • Oudste vader
 • Oudste moeder
 • Koppel met de meeste kinderen
 • Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is
 • Koppel nog in leven dat het langst geleden gehuwd is
 • Korstdurend huwelijk
 • Langstdurend huwelijk


De lijst is niet alleen op zich zelf boeiend om te bekijken, maar is ook een goede controle van de gegevens. Voor sommige items is het misschien nodig om enkele bijkomende gebeurtenissen te definiëren. Dit illustreert volgend voorbeeld.

Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is
# van Dosselaere, Egidius and Rechters, Petronella (382 jaren, 1 maand)
# de Richter, Petrus and Asscericx, Catharina (379 jaren, 9 maanden)

Dit voorbeeld geeft weer dat er een huwelijksgebeurtenis was (en dus een berekening van de periode), maar geen van beide partners had een overlijdensgebeurtenis. Zelfs indien u de overlijdensdatum niet kent, voegt u voor één van beide personen een overlijdensgebeurtenis in (zonder verdere gegevens) en de lijst zal gecorrigeerd worden. Hiervoor sluit u en opent u de Gramplet opnieuw en de aangepaste gegevens worden automatisch getoond.

Soms zijn de gegevens ook verkeerd ingegeven:

# jongste moeder: Jacoba -110 jaren daar is duidelijk iets fout mee,
# personen gehuwd op de oudste leeftijd: Frederik ... 18027 jaren !!

Sessielog-gramplet

Fig. 17. Log

Deze gramplet houdt de activiteit van de lopende sessie bij. Er wordt een lijst getoond van de geselecteerde en aangepaste objecten.

Eenmaal klikken om de actieve persoon te veranderen. Dubbelklikken op een naam of familie toont het aanpasscherm voor dat object. Bovendien, indien u een persoon wilt aanpassen, maar de actieve persoon niet wilt veranderen, kan u rechtsklikken op een persoonsnaam.

Deze gramplet is zeer handig omdat u zeer snel de actieve persoon kan aanpassen of een object aanpassen via de sessielijst.


Kalender-gramplet

Fig. 18. Kalender

Deze gramplet toont een maandkalender. Voor de momenteel actieve persoon worden de gebeurtenissen in vet aangegeven.

De huidige datum wordt met een kleur aangeduid.

Met de < en > knoppen bovenaan links kunt u naar de vorige of volgende maanden gaan. Met de < en > knoppen bovenaan rechts (jaar) kunt u naar vorige of volgende jaren gaan. U kunt dubbelklikken op een datum om het op deze dag snelverslag te zien. Het scherm toont u de gebeurtenissen van de geselecteerde dag: alle gebeurtenissen die plaatsvonden op deze datum en de gebeurtenissen van maand/dag in de geschiedenis worden getoond, samen met andere gebeurtenissen van dat jaar.

De informatie wordt in deze tabelvorm voorgesteld:

 • Datum
 • Type
 • Locatie
 • Verwijzing

U kunt ook een datum naar het datuminvoerveld slepen van de leeftijd op datum gramplet om een datum daar in te geven.


Klembordgramplet

Deze gramplet geeft u de mogelijkheid om een klembord te openen. Voor verdere details zie ook voor meer info.


Leeftijd op datum

Fig. 19. Leeftijd op datum
Fig. 20. Snelscherm

Deze gramplet geeft u de mogelijkheid om een datum in te geven in een invoerveld. Als u dan op Uitvoeren drukt, zal de gramplet de leeftijd berekenen voor iedereen in uw stamboom op die datum. De datum dient wel ingegeven te worden in een formaat dat Gramps herkent.

U kan dan sorteren op de leeftijdskolom. U kunt tevens dubbelklikken op de rij om deze te bekijken of aan te passen.


Snelscherm-gramplet

Fig. 21. Snelscherm

Deze gramplet laat u toe om snel overzicht te hebben dat dynamisch aangepast wordt wanneer u van persoon naar persoon gaat. (Momenteel kan een snelscherm voor personen getoond worden). U kunt meerdere snelschermen lopen voor een persoon.

U kunt de opties veranderen door op de optieknop te klikken (linksboven). Zo wordt de gramplet losgekoppeld en wordt een apart scherm getoond. Selecteer Opties op de bovenste rij en een lijst met mogelijke opties wordt getoond. Druk op opslaan om te veranderingen te bewaren en de aanpassingen toe te passen op het snelscherm. U kunt het venster nu sluiten om de gramplet opnieuw te koppelen.

Momenteel kunnen de instellingen niet bewaard worden tussen verschillende sessies. U dient dus deze stap te herhalen indien u Gramps opnieuw start. Dit zal verbeterd worden in een volgende versie.


Wat volgt er

Fig. 22. Wat volgt er

Deze gramplet toont een lijst met de meest dringende ontbrekende informatie in uw stamboom. De dringendheid wordt gebaseerd op de volgende veronderstellingen::

 • U wenst de voornaam en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en overlijdensdatum en plaats van iedere persoon te weten
 • U wenst de vader, moeder, huwelijksdatum en plaats en - indien gescheiden- plaats en datum van elke familie met getrouwde ouders te weten
 • U wenst tenminste de moeder van elke familie met ongetrouwde ouders te weten
 • Hoe dichter de persoon tot de hoofdpersoon staat, hoe dringender de ontbrekende informatie is
 • Hoe dichter de gemeenschappelijke voorouder is tot de hoofdpersoon, hoe dringender de ontbrekende informatie is (v.b. neven worden als dringender beschouwd dan nonkels ook al is de relatieafstand gelijk aan 3. Dit omdat neven een gemeenschappelijke voorouder in vader/moeder hebben terwijl dit voor nonkels de grootvader/grootmoeder is)
 • Huwelijksdata en persoonlijke gegevens van de echtgenote is minder dringend dan persoonlijke data van een directe relatie
 • Halfbroers zijn minder dringend dan broers


Voornamenwolk-gramplet

Fig. 23. Voornamenwolk

Net zoals de achternamengramplet, toont deze gramplet de populairste voornamen in uw stamboom. De grootte van de voornaam is een maat van de populariteit. Ga met de muis over een voornaam om het juiste aantal te zien en het percentage van de mensen in uw stamboom met dezelfde voornaam.

De gramplet splitst de voornamen op (delen die door spaties worden opgedeeld). Zo wordt "Anna Maria" zowel weergegeven als "Anna" en "Maria".

Dubbelklikken op de voornaam toont een snelscherm van alle personen met die voornaam.

Fig. 24. Personen met die voornaam


Zij- en onderste balk

Volgens het scherm waar u zich in bevindt zijn er algemene en specifieke gramplets.

 • Verwijzingen in gramplets werken zoals de tab verwijzingen.
 • Filter-gramplet werkt zoals de vorige filterzijbalk
 • Gemeenschappelijke modellen voor Opmerkingen, Galerij, Bronnen en Gebeurtenissen
 • Kind-gramplet in het persoonsscherm (ook voorouders en verwantschappen), familiescherm

Personen

Kenmerkengramplet

Fig. 26. Kenmerken snelscherm

De kenmerken-gramplet toont u alle kenmerken van de actieve persoon. Door dubbelklikken op een kenmerknaam wordt een snelscherm getoond waar alle personen die dit kenmerk ook hebben met de waarde gelijst worden. Door op de kolomnaam te klikken kunnen de kenmerkwaarden gesorteerd worden.

In het snelscherm kan de actieve persoon veranderd worden en door dubbelklikken wordt een persoonsaanpasscherm getoond.


Afstammelingen-gramplet

Fig. 27. Afstammelingen

Deze gramplet toont de rechtstreekse nakomelingen van de actieve persoon.

De getoonde volgorde van echtgenoten en kinderen, is die volgorde die ook in het aanpasscherm wordt weergegeven. Om de volgorde van de echtgenoten aan te passen, klikt u op volgorde in het relatiescherm. Om de volgorde van de kinderen aan te passen, kunt u de namen van de kinderen verslepen met de muis en op de juiste plaats plaatsen in het familie-aanpasscherm.

De basis voor deze gramplet is het afstammelingenverslag, beschikbaar via de tekstverslagen.

De gramplet wordt automatisch aangepast wanneer de actieve persoon veranderd wordt. Maar de aanpassing volgt niet automatisch wanneer er verbeteringen of toevoegingen gebeuren. Dit omdat het lopen van het verslag vrij tijdrovend is.

Wanneer u op de naam klikt, maakt u deze persoon tot de actieve persoon. Rechtsklikken om de persoon aan te passen.

Minimaliseren van de gramplet verhindert het automatisch aanpassen.


Verwanten-gramplet

Fig 28. Verwanten

Deze gramplet toont u alle directe verwanten van de actieve persoon. Deze gramplet is bedoeld als een navigatiehulp, een soort alternatieve methode om door uw gegevensbestand te lopen. Wanneer u deze gramplet loskoppelt en de gramplet bv. naast een stamboomscherm plaatst is deze combinatie zeer krachtig.

Wanneer u nu in het stamboomscherm werkt, is de actieve persoon de persoon uiterst links. Door op een naam te klikken in de lijst van de aanverwanten-gramplet kunt u zeer snel de actieve persoon veranderen en alle personen worden automatisch aangepast in het stamboomscherm. Omdat deze gramplet bovendien alle echtgenoten, alle kinderen en alle ouders toont, is dit een goede manier om de gegevens te bekijken.

De namen in de gramplet kunnen ook gebruikt worden om rechtstreeks een persoonsaanpasscherm op te roepen. Dit doet u door op de naam rechts te klikken.


Waaiergrafiek-gramplet

Fig. 29. Waaiergrafiek - personenscherm

Deze gramplet toont de rechtstreekse voorouders van de actieve persoon in een ronde waaiervorm. deze gramplet is eigenlijk een stamboomscherm, maar de voorouders worden nu centraal rond de actieve persoon getoond. De vorige generaties worden in schillen daar rond voorgesteld.

Door op een ouder te klikken wordt de waaier groter of kleiner gemaakt. Door rechts te klikken kunt u:

 • die persoon tot actieve persoon maken
 • die persoon aanpassen
 • een van de verwanten tot actieve persoon maken


Door op een lege ruimte (geen persoon) te klikken en met muis te verslepen, kan de waaier gedraaid worden rond het centrum. U kunt tevens linksklikken met de muis en zo het centrum van de grafiek verplaatsen.

Een witte rand aan de buitenkant geeft aan dat er nog meer generaties zijn. Een zwarte cirkel in het centrum geeft aan dat de centrale persoon kinderen heeft.

De waaier-gramplet zal aangepast worden wanneer de actieve persoon veranderd.

Door de gramplet te minimaliseren worden er geen verdere aanpassingen doorgevoerd.

Fig. 30. Waaiergrafiek - stamboomscherm


Stamboom-gramplet

Fig. 31. Stamboom

De stamboom-gramplet toont een samengedrukt beeld van de directe voorouders van de actieve persoon in tekstvorm. De standaardwaarde is 100 generaties diep. Door op de namen te klikken kunt u de actieve persoon te veranderen. Dubbelklikken (of rechtsklikken) geeft u de mogelijkheid om de persoon aan te passen.

Deze gramplet toont onderaan ook het aantal personen per generatie. Dubbelklikken op het generatienummer toont de overkomende personen. Bovendien worden in de versie 5.2 de geboorte- en sterfdatums getoond naast een persoon. Beweeg de muis over de koppelingen voor opties.

 • Generatie 2 heeft 2 van 2 personen (100,00 % compleet)
 • ...
 • Generatie 5 heeft 4 van 16 personen (25 % compleet)
 • ...
 • Alle generaties samen hebben 17 personen


Locaties

Locatiedetails

Media-objecten

Beeldmetagegevens

Fig. 32. Beeldmetagegevens

Deze gramplet bied een eenvoudige interface om de metagegevens van uw beeldbestanden, aan te passen, te verwijderen of toe te voegen (*.jpg, *.png. *.tiff, *.exv, *.nef, *.psd, *.pgf).


Tango-Dialog-information.png
Opmerking

Voor dat u deze gramplet kunt gebruiken, moet u zeker stellen dat u pyexiv2 hebt geïnstalleerd of pyexiv2} van uw locale Linux-repo. Voor de gebruikers van Windows is er een installatiemethode. Voor Ubuntu gebruikers kijkt u best in het 'Universe repository'


Van het moment dat u dit programma hebt geïnstalleerd kunt u verder gaan met deze gramplet.

Pyexiv2 kan zowel via de cli of via een Python-script:

 1. importeer de pyexiv2 bibliotheek
  from pyexiv2 import ImageMetadata, ExifTag
 2. geef uw beeldbestand op
  beeld = ImageMetadata("/home/user/beeld.jpg")
 3. lees het beeldbestand
  beeld.read()

Exif, IPTC, XMP metadata tags kunnen hier bekeken worden.

Voorbeeld:

beeld["Exif.Image.Artist"] # Auteur
Smith and Johnson's Photography Studio
beeld["Exif.Image.DateTime"] # Datum Tijd
1826 Apr 12 14:00:00
beeld["Exif.Image.DateTime"] = datetime.datetime.now() # Datum Tijd toevoegen
beeld.write() # de metagegevens wegschrijven

Gebruiksscenario

Dit is mogelijk gebruiksscenario:

 1. pyexiv2 installeren
 2. de gramplet installeren
 3. Gramps herstarten
 1. De zijbalk openen
 2. De beschikbare schermruimte rechts de helft van het totale scherm maken.
 3. Op de tab rechtsklikken en een gramplet toevoegen kiezen
 4. de juiste gramplet kiezen
 5. Een beeldbestand van de linkerkant selecteren

Interface

Ingavevelden

Fotograaf
de persoon of het bedrijf dat de foto nam
Datum selecteren
Kalender wordt getoond. U kunt een datum aanklikken. De tijd wordt als de huidige tijd ingevuld
Datum
De datum/tijd moet in het juiste formaat ingegeven worden:
Jaar Maand Dag Uur:Minuten:Seconden
1926 Apr 12 14:06:00
Copyright
Hier kunt u invullen wat u wenst... Voorbeeld: (C) 2010 Smith and Wesson
Onderwerp
De gepaste sleutelwoorden die het beeld beschrijven. Tussen de sleutelwoorden GEEN spaties laten: Voorbeeld: Census,Milwaukee,Oregon
Hoogte/Breedte
Deze gegevens kunnen ingevuld worden volgens twee schema's:
 1. Graden Minuten Seconden Voorbeeld: 10 59 14
  In dit formaat dient u hoogte- en breedterefentie te selecteren
  Indien de breedtereferentie met een negatief cijfer begint, kiest u 'S' als Lat. Ref. of 'N' indien een positief cijfer. Indien de lengtereferentie met een negatief cijfer begint, kiest u 'W' als de Long. Ref. of 'E' indien een positief cijfer.
 2. Decimaal, Voorbeeld: -35.25954
  In dit formaat zullen de referenties voor u geselecteerd worden wanneer u op GPS-coördinaten klikt en op de Opslaan
Beschrijving
Hier kunt u iets over het beeldbestand intypen; welke personen op het beeld te zien zijn of de plaats waar de foto genomen werd. Enkel ASCII-karakters zijn toegelaten.
Knoppen
 1. Opslaan
  de metagegevens worden naar het bestand geschreven en de coördinaten worden in decimaal formaat omgezet.
 2. Wissen
  Alle gegevensvelden worden gewist
 3. GPS-coördinaten
  de coördinaten worden in decimaal formaat omgezet

Een mogelijke bron voor GPS-coördinaten is: GPS Visualizer


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.