Nl:Gramps 3.1 Handboek - Verslagen - deel 6

From Gramps
Jump to: navigation, search

Dit deel beschrijft de tekstverslagen die beschikbaar zijn in GRAMPS.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Terug naar verslagenoverzicht.

Tekstverslagen

Aanduidingsverslag

dit verslag toont een lijst van de primaire objecten (personene, familie, opmerkingen) die overeenkomen met een gekozen aanduiding.

Papieropties

Met de Papieropties kan u het volgende veranderen :

 • Papierformaat (Grootte en orientatie)
 • Marges (links, rechts, boven en onder)

en of u al dan niet metrische waarden wilt gebruiken.

Documentopties

 • Uitvoerformaat: dit kan zijn:
  • HTML-document
  • LaTex
  • Open Document Text
  • PDF-document
  • Afdrukken...
  • RTF-document
  • een gewoon tekstdocument

Met de checkbox kunt u aangeven of het aangemaakte document moet geopend worden met het programma OpenOffice.org of met een PDF-lezer.

 • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<gebruikersnaam>/aanduidings_verslag.pdf.
 • Stijl: standaard standaardstijl . Met de Stijl aanpassen... kunt u documentstijlen toevoegen.Afstammelingenverslag

Ahnentafel verslag

Dit verslag toont de actieve persoon en zijn of haar voorouders. Van deze personen worden de belangrijkste gegevens getoond. De personen wordne op een speciale manier genummerd volgens een vastgelegde standaard die Ahnentafel of Voorouderslijst wordt genoemd. De actieve persoon wordt het cijfer 1 toegewezen. Zijn of haar vader en moeder krijgen dan respectievelijk de nummers 2 en 3. Deze regel wordt dan toegepast op elke volgende generatie. De vader steeds een even nummer, de moeders een oneven nummer. Voor elke willekeurige persoon N in de stamboom, is de vader 2N en de moeder 2N + 1 genummerd.

Eindelijnverslag

Familiegroep-rapport

Dit maakt een familiegroepsverslag aan. De informatie van een stel ouders met hun kinderen wordt getoond.

Papieropties

Met de Papieropties kan u het volgende veranderen :

 • Papierformaat (Grootte en orientatie)
 • Marges (links, rechts, boven en onder)

en of u al dan niet metrische waarden wilt gebruiken.

Documentopties

 • Uitvoerformaat: dit kan zijn:
  • HTML-document
  • LaTex
  • Open Document Text
  • PDF-document
  • Afdrukken...
  • RTF-document
  • een gewoon tekstdocument

Met de checkbox kunt u aangeven of het aangemaakte document moet geopend worden met het programma OpenOffice.org of met een PDF-lezer.

 • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<gebruikersnaam>/familiegroep-rapport.pdf.
 • Stijl: standaard standaardstijl . Met de Stijl aanpassen... kunt u documentstijlen toevoegen.

Verslagopties

Specifieke opties: de echtgeno(o)t(e) (enkel beschikbaar indien de actieve persoon meerdere echtgenotes heeft).

Bijvoegen

Volgende elementen kunnen met de controleboxen al of niet toegevoegd worden:

 • Generatienummering (enkel bij recursief)
 • Gebeurtenissen ouders
 • Adressen ouders
 • Opmerkingen ouders
 • Ouderkenmerken
 • Alternatieve oudernamen
 • Huwelijk ouders
 • Datums van verwanten toeveogen
 • Huwelijksinformatie van de kinderen toevoegen

Ontbrekende Informatie

Al of niet velden afdrukken voor ontbrekende informatie.

Geboortedatum en verjaardagsverslag

Gedetailleerd afstammelingenverslag

Gedetailleerd voorouderverslag

Verwantschapsverslag

Volledig persoonverslag

Aantal vooroudersverslag

Locatieverslag

Recordsverslag

Papieropties

Met de Papieropties kan u het volgende veranderen :

 • Papierformaat (Grootte, Breedte, Hoogte en orientatie)
 • Marges (links, rechts, boven en onder)

en of u al dan niet metrische waarden wilt gebruiken.

Documentopties

 • Uitvoerformaat: dit kan zijn:
  • Afdrukken...
  • Gewone tekst
  • HTML
  • LaTex
  • Open Document tekst
  • PDF-document
  • RTF-document

Met de checkbox kunt u aangeven of het aangemaakte document al dan niet met het standaardscherm moet geopend worden.

 • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<gebruikersnaam>/records.txt.
 • Stijl: standaard standaardstijl . Met de Stijleditor... kunt u documentstijlen toevoegen.

Persoonsgegevens

Met behulp van de checkboxen kunnen volgende gegevens al of niet worden toegevoegd aan de records:

 • Jongste persoon nog in leven
 • Oudste persoon nog in leven
 • Persoon stierf op de jongste leeftijd
 • Persoon stierf op de oudste leeftijd
 • Persoon huwde op de jongste leeftijd
 • Persoon huwde op de oudste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de jongste leeftijd
 • Persoon gescheiden op de oudste leeftijd
 • Jongste vader
 • Jongste moeder
 • Oudste vader
 • Oudste moeder

Familiegegevens

Met behulp van de checkboxen kunnen volgende gegevens al of niet worden toegevoegd aan de records:

 • Koppel met de meeste kinderen
 • Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is
 • Koppel nog in leven dat het langst geleden gehuwd is
 • Korste huwelijk
 • Langst durend huwelijk

Overzicht gegevensbestand verslag

Dit verslag heeft buiten de normale papieropties geen instellingsmogelijkheden. Dit verslag toont een samenvatting van het gegevensbestand.

Volgende gegevens worden getoond:

 • Personen
  • Aantal personen
  • Aantal mannen
  • Aantal vrouwen
  • Personen met een onbekend geslacht
  • Personen met onvolledige namen
  • Personen zonder geboortedatum
  • Personen zonder relatie
  • Unieke achternamen
  • Personen met media-objecten
 • Families
  • Aantal families
 • Media-objecten
  • Aantal unieke media-objecten
  • Totale grootte van media-objecten
  • Ontbrekende media-objecten


Papieropties

Met de Papieropties kan u het volgende veranderen :

 • Papierformaat (Grootte, Breedte, Hoogte en orientatie)
 • Marges (links, rechts, boven en onder)

en of u al dan niet metrische waarden wilt gebruiken.

Documentopties

 • Uitvoerformaat: dit kan zijn:
  • Afdrukken...
  • Gewone tekst
  • HTML
  • LaTex
  • Open Document tekst
  • PDF-document
  • RTF-document

Met de checkbox kunt u aangeven of het aangemaakte document al dan niet met het standaardscherm moet geopend worden.

 • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<gebruikersnaam>/records.txt.
 • Stijl: standaard standaardstijl . Met de Stijleditor... kunt u documentstijlen toevoegen.Vorige Index Volgende