Nl:Gramps 3.0 Wiki Handleiding - Opstartscherm

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventionsInleiding

Wanneer u een gegevensbestand opent ( een bestaande of een nieuwe) dan wordt het volgende venster getoond:

Fig. 2.1 GRAMPS Opstartvenster

Dit opstartvenster bevat de volgende elementen:

 • Menubalk: De menubalk bevindt zich bovenaan (rechts onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
 • Werkbalk: De werkbalk bevindt zich onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte GRAMPS-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via Bewerken ->Voorkeuren . U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar Scherm ->Werkbalk te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.
 • Voortschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het GRAMPS venster. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de balk niet getoond.
 • Statusbalk: De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het GRAMPS venster. Hier wordt informatie getoond over de activiteit die momenteel wordt uitgevoerd of relevante informatie over geselecteerde items.
 • Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het GRAMPS venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.

De verschillende schermen

Genealogische informatie is zeer verscheiden en kan zeer gedetailleerd zijn. Deze informatie juist weergeven is een uitdaging op zich. GRAMPS verdeelt en organiseert deze informatie in verschillende schermen. Elk scherm toont een deel van de totale informatie, geselecteerd volgens een bepaalde categorie. Dit zal duidelijker worden wanneer we de verschillende schermen nader bekijken. De schermen zijn hieronder opgelijst:

 • Grampletsscherm: Toont een scherm met mogelijke Gramplets
 • Personenscherm: Toont de lijst van de personen in het gegevensbestand
 • Relatiescherm: Toont de relaties tussen de actieve persoon en andere personen. Dit zijn zowel ouders, partners en kinderen
 • Familiescherm: Toont de lijst van de families in het gegevensbestand
 • Stamboomscherm: Toont een grafische voorouderstamboom voor de geselecteerde persoon
 • Gebeurtenissenscherm: Toont een lijst van de gebeurtenissen in het gegevensbestand
 • Bronnenscherm: Toont een lijst van de bronnen in het gegevensbestand
 • Locatiescherm: Toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
 • Mediascherm: Toont een lijst van de media-objecten in het gegevensbestand
 • Bibliothekenscherm: Toont een lijst van de bibliotheken in het gegevensbestand
 • Opmerkingenscherm: Toont een lijst van alle opmerkingen in het gegevensbestand

Voor we verder gaan met een beschrijving van de verschillende schermen, kijken we eerst hoe we van één scherm naar een ander kunnen gaan.

Wisselen tussen de schermen met twee methodes

Fig. 2.1. zijbalkmethode
Fig. 2.2. methode met tabs


Zoals hierboven vermeld zijn er negen verschillende schermen. Er zijn bovendien twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die vertikaal gelijst zijn in een zijbalk dat zich links van het venster bevindt, gebruik u de zijbalkmethode.


Ziet u echter een serie van "tabs" (met de opschriften personen, families, stamboom, gebeurtenissen, bronne, locaties, media en biblioteken) die horizontaal geplaatst zijn in het venster, gebruik u de methode met tabs. U kunt altijd van methode wisselen door het selecteren van Scherm ->Zijbalk via het zijbalkmenu.


Gebruikt u de zijbalkmethode, dan kunt u het scherm dat u wilt gebruiken, oproepen door op één van de zijbalkiconen te klikken.


In de andere methode klikt u op één van de tabs op het gewenste scherm op te roepen.

Grampletsscherm

Fig.2.z Grampletsscherm

Het Grampletsscherm toont een aantal widgets, Gramplets genaamd, die een hulp kunnen zijn voor uw onderzoek. Een beperkt aantal Gramplets wordt getoond bij programmaopstart, maar door rechts te klikken op het scherm wordt een popup venster getoond en kunnen meerdere andere Gramplets aan het scherm worden toegevoegd.

Voor meer details: Gramplets. Hier een overzicht van de functionaliteiten.

 • Leeftijd op datum Gramplet:
 • Calender Gramplet: da's duidelijk.
 • Nieuws Gramplet: Het nieuws van de wiki startpagina wordt hier getoond.
 • Python Gramplet: toont een venster met een Python Shell. Dit is vooral handig als u vlug een aantal zaken via Python wilt controleren.
 • Sessie Log Gramplet: dit venster toont een log van deze sessie.
 • Statistieken Gramplet: toont een venster met basis statistieken: aantal individuen, mannen en vrouwen, aantal families, media-objecten en ontbrekende media-objecten in uw familiestamboom.
 • Achternamenwolk Gramplet: toont een venster met een wolk van de meest voorkomende achternamen.
 • TE DOEN Gramplet: in dit venster kunt u uw TE DOEN lijst toevoegen. Verschillende lijsten kunnen aangemaakt worden om uw onderzoek te organiseren.
 • Top achternamen Gramplet: dit venster toont uw top 10 van de achternamen.
 • Welkom Gramplet: Een Welkom bij GRAMPS venster

Personenscherm

Fig. 2.3. Kolommen aanpassen

Het personenscherm geeft een lijst van alle personen in het gegevensbestand. U zal merken dat de personen gegroepeerd worden volgens hun familienaam. Links van elke familienaam bevindt zich een pijl of een andere indicator. Klikt u éénmaal hierop dan wordt de volledige lijst van personen die die naam delen, getoond. Klikt u opnieuw op de pijl of de indicator dan wordt de lijst "opgerold" en wordt enkel de familienaam getoond.

Standaard toont dit personenscherm verschillende kolommen die informatie over elke persoon bevatten. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen via het Kolommen aanpassen venster ( Aanpassen ->Kolommen aanpassen ) en vervolgens de kolommen actief te maken of te deactiveren door te klikken op de vierkantjes. Bovendien kunt u positie van een kolom in het personenscherm wijzigen door op een kolom te klikken en deze te verslepen in het aanpasvenster. Zijn alle aanpassingen gebeurd, klik dan op OK om het venster te sluiten. U kunt dan de veranderingen zien in het personenscherm.

Gramps-notes.png
Kolommen aanpassen

Het aanpassen van de kolommen is beschikbaar in alle schermen en werkt steeds op dezelfde manier.

Fig. 2.4. Tonen van de Filtercontrole

Filters

Genealogische gegevensbestanden kunnen zeer veel informatie bevatten over personen, families, locaties en objecten. Het is dan ook best mogelijk dat een bepaald scherm een lange lijst toont waar vaak moeilijk mee te werken valt. GRAMPS biedt u twee methodes om deze informatie te controleren. U kunt de lijst filteren en zo een lijst bekomen die handelbaarder is. Deze methodes zijn Zoeken en Filteren. Een zoekopdracht zal de tekst van de lijst doorzoeken. Een filteropdracht zal die personen tonen wiens gegevens overeenkomen met de filtercriteria.

Zoeken is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen te doorzoeken die getoond worden op het scherm. Worden letters in het zoekingaveveld ingegeven en de knop Zoeken aangeklikt, dan worden enkel die tekstlijnen getoond die deze letters bevatten.

In de filtermethode activeert u eerst de filterzijbalk. Die wordt dan rechts van het scherm getoond. Wanneer de filterzijbalk wordt getoond is het zoekingaveveld niet beschikbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een verzameling filterregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de gegevens. De filter is gebaseerd op de ingevoerde regels en gegevens en niet op getoonde scherminformatie.

Tango-Dialog-information.png
Zoeken t.o.v. Filteren

Zoeken zoekt enkel naar de letterlijke tekstovereenkomsten. Wordt een datum getoond als "1 Jan 2000", zal de zoekopdracht "1/1/2000" niets opleveren. Een filter: "1/1/2000" zal wel een resultaat geven.


Wanneer GRAMPS een gegevensbestand opent zijn er geen filters actief. Daarom worden in het personenscherm alle personen in het gegevensbestand getoond.

Relatiescherm

Het relatiescherm toont alle relaties van de actieve (de geselecteerde) persoon. Zijn/haar kinderen, broers en zussen en ouders worden getoond.

Het relatiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijk welke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.

Fig. 2.5. Relatiescherm

Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:

 • De actieve persoon: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte- en overlijdensinformatie van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven.
 • Ouders: In het volgende gedeelte worden die families getoond waar de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus zijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.

U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu Scherm. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.

U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop +: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop Bestaande ouders selecteren. De eerste actie zal een nieuwe familie aanmaken met daarin de actieve persoon als kind. De tweede actie laat toe om de ouders te kiezen uit een lijst van bestaande families, via het venster Familie selecteren en dan vervolgens om de actieve persoon als kind toe te voegen in die familie.


U kunt de bestaande ouders aanpassen door de knop Ouders bewerken aan te klikken. Indien u de knop -: Ouders verwijderen selecteert, zal de actieve persoon verwijderd worden uit de familie. De relatie tussen de ouders wordt niet verwijderd.


Gnome-important.png
Waarschuwing

Indien u niet voorzichtig bent, is het mogelijk om meerdere families met dezelfde ouders aan te maken. In de meeste omstandigheden is dit iets wat de gebruiker niet voor had. Indien u toch probeert een nieuwe familie toe te voegen met dezelfde ouders dan zal GRAMPS een waarschuwingsvenster tonen. Indien u dit venster te zien krijgt zal u waarschijnlijk de aanpassing verwerpen door de knop Annuleren aan te klikken en vervolgens de knop Selecteren om een bestaande familie te kiezen.


 • Familie: Geheel gelijk aan het oudergedeelte, is het familiegedeelte. Dit deel toont de families waarin de actieve persoon een ouder is. Ook hier is het dus mogelijk om verscheidene familiedelen te hebben. Elk familiedeel toont de echtgeno(o)t(e) en alle kinderen.
Gramps-notes.png
Echtgenoot

We gebruiken de benaming echtgenoot om de zaken simpel te houden. Maar dit begrip echtgenoot kan een partner zijn, een partner in een burgerlijke verbintenis of een variatie van soortgelijke verwantschappen tussen twee personen. Deze partnerrelaties heben ook geen beperking qua geslacht van de partners.

Fig.2.x Relaties herschikken

U kunt een familie toevoegen door het selecteren van het icoon Echtgenoot in de werkbalk. Dit maakt een nieuwe familie aan, met de actieve persoon als vader of moeder.

Aanklikken van de Familie bewerken naast de hoofding familie laat u toe om de familie aan te passen. Aanklikken van de knop Uit familie verwijderen zal de actieve persoon uit de getoonde familie verwijderen.

Gnome-important.png
Een persoon verwijderen

Een persoon uit de familie verwijderen zal de familie echter niet verwijderen. De persoon wordt verwijderd als de vader of de moeder. Alle andere relaties in de familie blijven behouden.

Gramps-notes.png
Opmerking

We gebruiken de begrippen vader en moeder om de zaken simpel te houden. Zelfs indien er geen kinderen in de familie zijn, gebruiken we toch de begrippen vader en moeder. In het geval van een man/man of vrouw/vrouw relatie moeten de begrippen vader en moeder eerder gezien worden als alternatieve benamingen.

U kan de ouders en de echtgenoten herschikken door via het menu Bewerken->Herschikken te kiezen. Deze menuoptie is enkel beschikbaar indien er meer dan één ouderpaar is of meer dan één echtgeno(o)t(e) bestaan voor de actieve persoon. Door deze menuoptie te kiezen, wordt een Relatie herschikken-venster getoond waar u de mogelijkheid hebt om de ouder- en familierelaties te herschikken.

Familiescherm

Fig. 2.x. Familiescherm

Het familiescherm toont een lijst van alle families in het gevensbestand. Via dit scherm kunt u families toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het standaardscherm toont de kolommen ID, Vader, Moeder en Relatie. Kinderen worden op dit scherm niet getoond.

Gnome-important.png
knop verwijderen

In tegenstelling tot het relatiescherm zal klikken op de verwijderknop daadwerkelijk de familie verwijderen uit het gegevensbestand. De personen blijven behouden maar de relaties tussen de personen in de familie worden verwijderd.

Stamboomscherm

Fig.2.x Stamboomscherm

Het stamboomscherm toont een grafische stamboom van de voorouders van de actieve persoon. Afhankelijk van de venstergrootte worden tot vijf generaties getoond. Elke persoon wordt als een rechthoek voorgesteld , met daarin de naam van de persoon samen met de geboorte en overlijdensinformatie. Indien beschikbaar wordt in de rechthoek ook een afbeelding van deze persoon getoond. Er vertrekken uit iedere rechthoek twee lijnen. De linker lijn splitst in twee lijnen: de bovenste lijn toont de vader en de onderste lijn de moeder van de persoon. Volle lijnen duiden op geboorteverwantschap, terwijl stippellijnen elke andere verwantschap weergeven (zoals adoptie, stiefouderschap, voogdij, enz.).


Links van de actieve persoon bevindt zich een knop <. Indien u op deze pijl klikt en de actieve persoon heeft kinderen dan wordt een lijst getoond van die kinderen. Door op één van de kinderen te klikken, wordt dit kind de actieve persoon.

Fig 2.x Menu kinderen

De weergave van de namen van de kinderen geeft aan of de tak van de stamboom hier dood loopt of zich verder splitst.

De kinderen die zelf op hun beurt kinderen hebben, worden weergegeven met een vet en schuin lettertype. De andere kinderen die geen kinderen hebben (stamboomtak loopt dood) worden met een normaal lettertype weergegeven. Heeft de actieve persoon slechts één kind, dan wordt geen menu getoond (er is slechts één keuzemogelijkheid) en wanneer de knop wordt aangeklikt zal dit enige kind de actieve persoon worden.


De rechterkant van het scherm toont twee knoppen: >. Wordt de bovenste knop > aangeklikt dan wordt de vader de actieve persoon. Omgekeerd wordt de onderste knop: > aangeklikt wordt de moeder de actieve persoon.

Fig. 2.x Persoonsgegevens
Telkens als u rechtsklikt op een rechthoek in het stamboomscherm, wordt een menu getoond.Dit menu bevat een aantal zeer bruikbare gegevens en submenu's: Echtgenoten , Broers en zussen , Kinderen en Ouders van deze persoon.

"Lichtgrijze" sub-menus geven aan dat er geen informatie in deze categorie voorhanden is. Zoals in het menu 'kinderen' hierboven vermeld, geven submenu's 'Kinderen' en 'Ouders' een verschillende weergave voor doodlopende en verderlopende stamboomtakken.


Nieuw in version 2.2 is de toevoeging van het gebeurtenissenscherm.

Gebeurtenissen kunnen gedeeld worden tussen verschillende personen en verschillende families. Het gebeurtenissenscherm toont een lijst van alle gebeurtenissen in het gegevensbestand.

Gebeurtenissenscherm

Fig. 2.x Gebeurtenissenscherm

Het standaard gebeurtenissenscherm toont de kolommen Beschrijving , ID , Type , Datum en Locatie van de gebeurtenis.


Gnome-important.png
Een juiste beschrijving

Omdat gebeurtenissen kunnen gedeeld worden, kunt u best wat meer tijd besteden om elke gebeurtenis een unieke en betekenisvolle beschrijving mee te geven. Dit zal u later veel tijd besparen indien u gebeurtenissen wilt delen. Zo vindt u deze gebeurtenis eenvoudiger terug.

De gebeurtenissenijst kan op de normale manier gesorteerd worden, door op de kolomhoofding te klikken. Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster Kolom aanpassen kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.

Bronnenscherm

Fig.2.x Bronnenscherm

Het bronnenscherm toont een lijst van de informatiebronnen opgeslagen in het gegevensbestand.

Bronnen kunnen een verscheidenheid van documenten zijn (geboorte-, overlijdens- of huwelijkscertificaten, enz.), boeken, bestanden, journals, privé dagboeken, - eigenlijk alles wat maar genealogische bewijsmateriaal kan opleveren. GRAMPS geeft u de mogelijkheid om voor iedere gebeurtenis een bronvermelding op te geven (geboorte, overlijden, huwelijk, enz.). De getoonde kolommen zijn: Titel , ID , Afkorting en Auteur van de bron, alsook de Publicatie-informatie .

De bronnenlijst kan gesorteerd worden via het aanklikken van de kolomhoofdingen.


Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster Kolom aanpassen kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.

Locatiescherm

Fig. 2.x.Locatiescherm

Het locatiescherm toont een lijst van de geografische plaatsen waar gebeurtenissen plaatsvonden, in het gegevensbestand. Dit kunnen geboorteplaatsen, locaties waar overlijden en huwelijken plaatsvonden, maar ook werkadressen, thuisadressen en schooladressen zijn of elke andere denkbare verwijzing naar een geografische locatie. Het scherm toont de kolommen Locatienaam , ID , straat , Dorp of stad , Deelstaat , Provincie en Land . Zoals gebruikelijk kunnen de kolomhoofdingen gebruikt worden om de informatie te sorteren.

Eénmaal klikken sorteert in oplopende volgorde, nogmaals klikken sorteert in aflopende sorteervolgorde. Het venster Kolommen aanpassen geeft een scherm 'Locatiekolommen selecteren' om bijkomende kolommen te tonen of om kolommen te verplaatsen of te verwijderen.

Indien een locatie geselecteerd is in de lijst, kunt u door rechts te klikken een menu oproepen waar zich een menuitem: Google Maps bevindt. Of u gebruikt in de werkbalk de knop Google Maps om in een webbrowser de locatie te tonen op een kaart.

Uw standaard web browser zou normaal geopend moeten worden en gebruik makend van de lengte- en de breedteligging of de locatienaam zal getracht worden de locatie te tonen via de 'Google' webstek.

Deze eigenschap is echter beperkt en toont niet altijd de gewenste resultaten.

Mediascherm

Fig.2.x.Mediascherm


Het mediascherm toont een lijst van de media-objecten die gebruikt worden in het gegevensbestand.

Media-objecten zijn alle mogelijk bestanden die maar in enige mate genealogische informatie bevatten.

Technisch gezien kan gelijk welk bestand een media-object zijn.

Meestal echter zijn dit afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden enz. Volgende kolommen worden getoond: Titel , ID , Type , Pad en Datum.

Via het menu Scherm ->Kolommen aanpassen en het tonen van het venster 'Mediakolommen aanpassen' kunnen de kolommen op de gebruikelijke manier worden aangepast. Het bovenste venstergedeelte van het mediascherm toont (indien aanweig) een miniatuur met informatie over het media-object.

Bibliothekenscherm

Fig.2.x.BibliothekenschermVanaf versie 2.2 worden bibliotheken ondersteund.Een bibliotheek is eigenlijk een bronnenverzameling.

Elke bron in het gegevensbestand kan een verwijzing bevatten naar een bibliotheek, waar de bron zich in bevindt (zoals een echte bibliotheek). De werking van het bibliothekenscherm is analoog aan de andere schermen.


Opmerkingenscherm

<aan te vullen>

Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende