Nl:Gramps 3.0 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: details

From Gramps
Jump to: navigation, search

Het vorige deel gaf u een snel overzicht hoe u gegevens kunt invoeren en wijzigen. Dit deel geeft meer details.

Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] VolgendeGnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventionsIntroductie

Zoals we in het vorige deel zagen, beschikt GRAMPS over een reeks schermen. Ieder van deze schermen geeft u mogelijkheden om informatie in te voeren en te wijzigen. Vaak is het zo dat dezelfde informatie kan bekomen worden vanuit verschillende schermen.

In GRAMPS wordt informatie ingegeven en gewijzigd via zogenaamde vensterdialogen. Omdat we dit begrip vaak zullen gebruiken, wordt hier uitgelegd wat we daar eigenlijk mee bedoelen:

Een vensterdialoog is een 'pop-up'-venster dat één of meerdere formulieren bevat waarin gegevens die in een bepaalde categorie thuishoren, kunnen ingevoerd en gewijzigd worden. Voorbeelden hiervan zijn de Edit Person dialog and the Family Editor dialog en nog een aantal andere.

Een vensterdialoog heeft vaak een reeks 'tabs'. Zo wordt informatie gegroepeerd in subcategorieën. Zo heeft de vensterdialoog voor personen onderandere de volgende subcategorieën: gebeurtenissen, kenmerken, adressen en opmerkingen.

Gramps-notes.png
De knoppen: toevoegen, verwijderen en bewerken

In de meeste gevallen kunnen de GRAMPS-gebruikers de knop + gebruiken voor Toevoegen+ , de knop - gebruiken om informatie te verwijderen en een icoon dat een pen en een blad papier voorstelt om informatie te wijzigen. We zullen verder in de tekst de laatste knop de knop Bewerken+ benoemen, terwijl de knop + en de knop - verwijzen naar de bewerkingen toevoegen en verwijderen.

Persoonsinformatie invoeren

Fig.6.1. Persoonsinformatie ingeven

Persoonsinformatien wordt ingevoerd via het venster Edit Person. Dit venster kan op de volgende manieren opgeroepen worden in de verschillende schermen:

 • Via het personenscherm: Klik tweemaal op de persoon waarvan u de gegevens wenst aan te passen.

Selecteer de naam met een enkele muisklik en klik dan op de knop Edit van de werkbalk.

Selecteer de naam en druk Enter .

Selecteer Bewerken... via het menu Bewerken.

Selecteer Bewerken via het menu dat u oproept door rechts te klikken op een naam.

 • Via het relatiescherm: Om de gegevens van de actieve persoon aan te passen, klikt u op de knop Bewerken die te zien is naast de naam van de persoon.
 • Via het stamboomscherm: Dubbelklikken op de rechthoek die de naam van de persoon bevat wiens gegevens u wenst aan te passen.

In alle bovenstaande gevallen zal het venster Edit Person verschijnen:


Het bovenste deel van het venster toont basisinformatie over de persoon wiens gegevens worden aangepast.

Onderaan zijn verscheidene "tabs" die de verschillende informatiecategorieën beschrijven. door op een tab te klikken kunt u de inhoud zien en aanpassen.

Door op de knop OK onderaan te klikken zullen alle aanpassingen in alle tabs opgeslagen worden en wordt het venster gesloten. Door op de knop Annuleren te klikken wordt het venster gesloten zonder dat aanpassingen worden opgeslagen.

Indien informatie in gelijk welke tab werd veranderd, zal een waarschuwingsvenster getoond worden. Dan kunt u kiezen uit volgende mogelijkheden: het venster sluiten zonder de veranderingen op te slaan , de oorspronkelijke annulatie verwerpen of de veranderingen bewaren.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op de knop OK te klikken worden de aanpassingen onmiddellijk in het gegevensbestand opgeslagen. Er is geen 'opslaan'-bewerking omdat alle onmiddellijk uitgevoerd worden.

Tango-Dialog-information.png
Tip

wordt een tab in een vet lettertype weergegeven, betekent dit dat de tab informatie bevat. Indien dit niet het geval is, bevat de tab geen informatie.


De algemene informatie bevindt zich bovenaan het venster. Dit behelst de primaire naaminformatie en algemene gegevens:

 • Naam: Voornaam , Familienaam , Familie prefix (zoals "de" of "van"), Suffix (zoals Jr. of III), Titel (zoals. Dr. of Rev.), Bijnaam (Bob voor Robert), Type van de naam (geboortenaam, naam bij huwelijk, enz.). Sommige van de tekstvelden zoals Familienaam en Type beschikken over de eigenschap "automatisch vervolledigen": wanneer u in deze ingavevelden iets intypt zal een menu verschijnen met daarin alle namen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn en die overeenkomen met de gedeeltelijke ingavetekst. Zo kunt u snel een naam selecteren zonder dat u de volledige naam hoeft in te typen. U kunt de naam selecteren met de muis of u kunt gebruik maken van de {man label| pijltjes} en de {man button| Enter} knop.

Het icoon Bewerken (dat is het icoontje met pen en papier) naast het ingaveveld Prefix roept het venster Naam Editor op. Dit venster laat u toe om de naam in detail aan te passen (zie adv-an ).

 • Algemeen: Het menu 'Geslacht laat u toe om het geslacht van de persoon in te vullen: mannelijk , vrouwelijk of onbekend .

Het veld ID toont het GRAMPS ID-nummer. Dit nummer dient om personen met dezelfde naam van mekaar te kunnen onderscheiden. U kunt hier echter gelijk welke unieke waarde invoeren. Indien u geen waarde opgeeft, zal GRAMPS automatisch een waarde voor u vastleggen.

De Marker laat u toe om basisinformatie over de stand van uw onderzoek op te geven.

De knop Privé laat u toe of de persoonsgegevens al of niet als privé moeten beschouwd worden.

 • Afbeelding: De Afbeeldings ruimte toont de eerst beschikbare afbeelding van deze persoon in de Galerij (wordt uiteraard enkel getoond indien afbeelding voorradig is).


De verschillende tabs geven een overzicht van de categorieën waarin de persoonlijke gegevens werden georganiseerd:

 • Gebeurtenissen: De tab Gebeurtenissen toont alle gebeurtenissen van de persoon. Hier kunt u ook deze informatie aanpassen. Het onderste vanstergedeelte toont alle relevante gebeurtenissen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van de gebeurtenis (indien er gebeurtenissen in de lijst voorkomen) die momenteel geselecteerd is. De knoppen + , Bewerken en - laten u toe om gebeurtenissen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een gebeurtenis van de lijst wordt geselecteerd.
 • Namen:
Fig.6.2. Namen

De tab Namen toont alle alternatieve namen die de persoon heeft. Hier kunt u ook de informatie hierover aanpassen.

Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle alternatieve namen voor de persoon. Het bovenste venstergedeelte toont detailinformatie over de momenteel geslecteerde naam uit de lijst (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een alternatieve naam toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een alternatieve naam van de lijst wordt geselecteerd.

Wanneer u een nieuwe naam toevoegt of een bestaande naam wijzigt, wordt het venster {man label|Name Editor}} getoond. Dit venster wordt uitvoerig in het volgende deel beschreven (zie adv-an ).

 • Kenmerken:
Fig.6.3. Kenmerken

De tab Kenmerken toont informatie over de persoonskenmerken. Hier kan ook de informatie gewijzigd worden. U heeft de volledige vrijheid om kenmerken te definiëren en te gebruiken. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de fysieke eigenschappen of de persoonlijkheidskenmerken te beschrijven.

Bemrk dat elk kenmerk dat getoond wordt in het venster Kenmerken uit twee delen bestaat: het eigenlijke kenmerk en een waarde die met dit kenmerk verbonden is. Dit zogenaamde "Kenmerk-Waarde" paar kan u helpen om uw onderzoek te organiseren. Als u bijvoorbeeld een kenmerk "Haarkleur" opgeeft voor een bepaalde persoon, dan zal "Haarkleur" een kenmerk worden dat geselecteerd kan worden voor alle personen. De waarde voor "Haarkleur" kan voor de ene persoon rood zijn en voor een andere persoon bruin. Zo kunt u bijvoorbeeld een kenmerk "vrijgevig" met waarde "enorm" geven aan een persoon die daadwerkelijk zeer vrijgeveig is.

Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle kenmerken die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van het momenteel geselecteerde kenmerk (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een kenmerk toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een kenmerk van de lijst wordt geselecteerd.


 • Adressen:
Fig.6.4. Adressen

De tab Adressen toont informatie over de verschillende adressen van een persoon. De informatie kan ook hier weer aangepast worden.

Het onderste venstergedeelte toont alle adressen in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont details van het momentele adres (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een adres toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een adres naam van de lijst wordt geselecteerd.

Sommige verslagen laten toe dat u gegevens over nog in leven zijnde personen kunt beperken. In dit geval zal de adresinformatie weggelaten worden. • Opmerkingen:
Fig.6.5. Opmerkingen

The Notes tab provides a place to record various items about the person that do not fit neatly into other categories.

To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option lets you set the way the note will appear in reports and web pages.

If you select "Flowed," the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

 • Bronnen
Fig.6.6. Bronnen

The Sources tab allows you to view and document the sources for the information you collect.

These might be general sources that do not describe a specific event, but which nevertheless yield information about the person.

For example, if Aunt Martha's memoirs mention her great-grandson Paul, the researcher may assume that this Paul actually existed and cite Aunt Martha's memoirs as the source that justifies this assumption.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Sources which document specific events are best recorded as sources of the event (under the Events tab) instead of as a source of the person. The person's Sources tab is best used for any sources not specifically connected to any other data.


The central part displays the list of all source references stored in the database in relation to the person. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this person. Note that the Edit , and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Galerij:
Fig.6.7. Galerij

The Gallery tab lets you view and store photos, videos, and other media objects that are associated with the person. The central part of the window lists all such media objects. Any object in the form of a valid image file will result in the display of a thumbnail view of the image. For other objects such as audio files, movie files, etc., a corresponding file type icon is displayed instead.

{{man tip|1=Tip|2=The first available image in the gallery will be also displayed in the 'Image area in the General tab.

The buttons + , Edit , and - let you add a new image to the database, link to an image already stored in the database, modify an image, and remove a given media object from the person's gallery. Note that the Edit , and - buttons become available only when a media object is selected from the list.


Gramps-notes.png
Note

Removing a media object from a person's gallery does not remove it from the database. It only removes the reference to that object from this person's record.


 • Internet:
Fig.6.8. Internet

The Internet tab displays Internet addresses relevant to the person. The bottom part lists all such Internet addresses and accompanying descriptions. The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove an Internet address. The "Go" button (represented by an icon having a green arrow and yellow circle) opens your web browser and takes you directly to the highlighted page. Note that the Edit , and -buttons become available only when an address is selected from the list.


 • Associaties
Fig.6.9. Associaties

The Associations tab lets you view and edit information about the associations between people in the database.

The associations may include Godparents, family friends, or any other types of associations you may wish to record.


 • LDS
Fig.6.10. LDS

The LDS (Latter Days Saints) tab lets you view and edit information about LDS ordinances of the person.


These are LDS Baptism, Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.


Each ordinance is described by its date, LDS temple, and Place where it happened.


An additional pop-up menu, "Parents," is available for the Sealed to Parents ordinance. Each ordinance can be further described through the selections available in the Status pop-up menu. It can also be include notes and references to sources through the corresponding Sources... and Note buttons.

Datums aanpassen

Fig.3.xx. Venster datumselectie

Dit deel beschrijft hoe datums in te voeren en te wijzigen. GRAMPS zal zoveel mogelijk informatie over datums trachten te bewaren omdat datums zo belangrijk zijn in genealogisch onderzoek.

Informatie kan ingevoerd worden in een datumveld door de gevens rechtstreeks in te typen of via het venster Datumselectie dialog. De beide manieren worden hieronder verder besproken, maar eerst bespreken we enkele belangrijke datumeigenschappen. Datumtypes

Datums worden in GRAMPS ingedeeld volgens de onderstaande types:

 • Regulier: een "reguliere" datum die een specifieke dag, datum of maand bevat. deze datum kan volledig (v.b. 6 juni 1990) of partieel (v.b. juli 1977) zijn.
 • Voor: een "voor" datum is een datum die een periode voor een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Na: een "na" datum is een datum die een periode na een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Bereik: een "bereik" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een gebeurtenis plaats vond. Voorbeeld: "tussen januari 1932 en mei 1932".
 • Periode: een "periode" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een bepaalde voorwaarde bestond. Voorbeeld: "van 12 mei 2000 tot 2 februari 2002".

Datumformaten en vertaalregels

 • Rond: een "rond" datumtype kunt u gebruiken indien de datum niet exact gekend is. Voorbeeld: "rond 1865".

GRAMPS herkent heel wat datumformaten. Het standaard numerische formaat is het formaat dat van toepassing is in de omgeveing waarin GRAMPS draait. Voor de meeste Europese landen is dit het formaat DD.MM.JJJJ, voor de V.S. is dit MM/DD/JJJ enz.

Naast exacte datums herkent GRAMPS ook andere datums: voor, na, rond en bereiken. Ook wordt een datumkwaliteit begrepen: geschat of berekend. Tenslotte worden niet-volledige datums en verscheidene alternatieve kalenders ondersteund. Hieronder een lijst van invoerwaarden om de juiste vertaalregels toe te kunnen passen.

Gramps-notes.png
Datumvertaalregels

Deze lijst is enkel van toepassing op de Engelse GRAMPS-versie. Gebruikt u een locale GRAMPS-versie, kan het zijn dat er geen gelocaliseerde vertaalregels beschikbaar zijn. Momenteel bestaan er gelocaliseerde voor de Franse taal, Duits, Russisch, Fins, Nederlands en de Spaanse talen. Indien de gelocaliseerde vertaler beschikbaar is, kan het best zijn dat andere vertaalregels gelden. Gebruik uw instinct of hanteer de gebruikelijke methoden om datums weer te geven in het Nederlands. Werkt dit niet gebruik dan het venster Datumselectie zoals hieronder beschreven.

Normale enkelvoudige datum worden ingevoerd zoals ze geschreven zouden worden. Dus: 34 mei 1961 of 1 januari 2008.

Voor de andere datums voert u eerst, indien van toepassing, een kwaliteit in: geschat of berekend. Voorbeeld: gesch. 1961 of ber. 2005.

Gramps-notes.png

Voor de normale datums dient er geen kwaliteit opgegeven te worden.

Na de datumkwaliteit volgt het datumtype. Indien dit datumtype voor , na of rond kunt u eenvoudig "voor", "na" of "rond" ingeven. Indien de datum een bereik voorsteld, voer dan "tussen DATUM en DATUM" in. Indien de datum een periode voorstelt, voer dan "van DATUM tot DATUM" in. DATUM stelt hier een enkelvoudige datum voor.

Voorbeelden: gesch. van 2001 tot 2003, voor juni 1975, gesch. rond 2000, ber. tussen mei 1900 en 1 januari 1990.

Niet-volledige datums worden gewoon ingevoerd door de ontbrekende informatie weg te laten Voorbeeld: mei 1961 of 2004.

Alternatieve kalenders zijn alle kalenders die niet tot het gregoriaanse type behoren. Momenteel ondersteunt GRAMPS de volgende kalenders: de Joodse, de Frans Republiekse, de juliaanse, de Islamitische en de Persische kalenders. Om een andere dan de standaard kalender te gebruiken, voegt u de kalendernaam toe aan de datumtekst. Voorbeeld:"9 januari 1905 (juliaans)". Indicaties van een geldige datum

GRAMPS kontroleert de juistheid van de ingevoerde datum. Is de datum invoer niet correct, dan wordt de achtergrondkleur van het ingaveveld rood.

Fig.3.xx. Foute datum invoer


Gedeeltelijke datums bepalen geen unieke dag, maar kunnen toch gebruikt worden om sommige datumvergelijken mogelijk te maken.

Een rode achtergrond betekent dat de datum niet herkent wordt als een geldige datum (v.b. "Kerstmis van 1961" of "tijdens deze zomer geopereerd"). In zulke gevallen wordt de datum opgeslagen als een tekenreeks. Deze tekenreeks kan niet vergeleken worden met andere datums. Zoals u kunt zien, kunt u zulke ingaves beter vermijden en vervangen door "December 1961" en vervolgens een opmerking toe te voegen "Kerstmis van 1961." Grafisch invoerhulpmiddel

Bovenstaande vertaalregels werken voor de meeste datums. Maar u kunt ook gebruik maken van het Datumselectie venster. Dit venster is vooral handig indien u complexe datums wilt invoeren of om zeker te zijn dat GRAMPS de datum juist heeft geïnterpreteerd. Het Datumselectie venster komt te voorschijn indien u op het Kalender icoon rechts naast het ingaveveld klikt.


Het Kalender menu laat u toe om een andere kalender te kiezen dan de standaard gregoriaanse kalender. Het Kwaliteit menu geeft u de keuze tussen regulier, Egeschat of berekend. Het Type menu laat u toe om het datumtype in te stellen: Regulier, voor, na, rond, bereik, periode of alleen tekst. U bepaalt de Datum door de dag, de maand en het jaar in te stellen. Gebruikt u bereik of periode als type, dan wordt het Tweede datum veld geactiveerd. Het Tekstopmerking veld tenslotte, laat u toe om een willekeurige tekenreeks samen met de datum op te slaan.

Gramps-notes.png
Belangrijke opmerking i.v.m datums

Indien u een belangrijke opmerking wenst te maken bij een bepaalde datum, kunt u dit best doen door een aparte opmerking te maken die gekoppeld wordt aan een gebeurtenis. Deze methode is merkelijk beter dan een willekeurige tekenreeks in het Datumselectie venster en dit om de volgende reden: voert u een datum rechtstreeks in via het datumingaveveld (dus niet via het Datumselectie venster), dan wordt uw ingave opgeslagen als een tekenreeks. Deze tekenreeks wordt vervolgens door de vertaalregels geïnterpreteerd. Zo wordt alle vorige commentaar overschreven.

Editing Information About Relationships

Information about relationships is entered and edited through the Family Editor dialog. This dialog may be invoked in a number of ways:

From Relationships View: click on an Edit button in the family that you want to edit.

From Family List View: select the family in the list and then click the Edit button on the Toolbar, or double-click on the family.

From Pedigree View: point your mouse over the black line connecting the spouses, right-click and select Edit from the context menu, or double-click on the black line.

Any of these methods will prompt you with the following Family Editor dialog:

Family editor

The top of the window shows the names of the people whose relationship is being edited, as well as their birth and death information. The main part of the window displays three Relationship Information fields and the seven notebook tabs representing different categories of information about the relationship. Click any tab to view or edit the information it contains. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes. If any of the data in any tab is modified, an alert window will appear that will prompt you choose between closing the dialog without saving changes, canceling the initial cancel request, or saving the changes.

Gramps-notes.png
Note

Clicking OK will immediately save changes to the database. This version of GRAMPS does not have a separate saving function, all changes are immediate.

Tango-Dialog-information.png
Tip

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.


The Relationship Information section fields have the basic description of the relationship. The GRAMPS ID field displays the ID number which labels this relationship in the database. The available types (such as Married, Unmarried, etc.) can be chosen from the drop-down Relationship type menu. The Marker allows you to specify some basic information on the status of your research.

The tabs provide the following information categories of relationship data:

 • Children

The Children tab lets you view and edit the list of children in this relationship. The + button allows entering a new person to the database and adding that person as a child in this relationship. The Select button lets you select an existing person to be a child in the relationship. The Edit button allows for editing the relations between the selected child and the parents. Finally, the - lets you remove the selected child from the relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a child is selected from the list.

Gramps-notes.png
note

Removing a child from the list does not delete that child from the database. It simply removes the child from this relationship.


 • Events

The Events tab lets you view and edit the list of events relevant to the relationship. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an event record from the database. Note that the Edit and - buttons become available only when an event is selected from the list.

Gramps-notes.png
note

Removing an event from the list does not delete that event from the database. It simply removes the event reference from this relationship.


 • Sources

The Sources tab lets you view and edit a list of references to the sources that provide evidence for the relationship. These might be documents that refer to the relationship, but which do not necessarily document it officially. For example, if Aunt Martha's memoirs mention that her great-grandson Paul was married, the researcher may take this as evidence of the relationship between Paul and his wife existed and cite the memoirs as the source for this assumption.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Sources that document specific events such as marriages or divorces are better filed in relation to those events, under the Events tab.


The buttons + , Edit , and - allow let you add, modify, and remove a source reference to this relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

Note:

Removing an entry from the list does not delete that source from the database. It simply removes the source reference from this relationship.


 • Attributes

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the relationship that can be expressed as attributes. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Notes

The Notes tab lets you view and edit notes associated with the relationship. These could be any comments which do not naturally fit into the "Parameter-Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option lets you set the way the note will appear in reports and web pages. If you select Flowed, the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with the relationship. The central part of the window lists all such objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • LDS

The LDS (Latter Days Saints) tab displays information about the LDS Sealed to Spouse ordinance. The data can include date, LDS temple, and Place. The status of the ordinance can be described through the selections available in the Status pop-up menu and can also be referenced in the corresponding Sources... and Note buttons.

To edit source data, switch to the Sources View and select the desired entry in the list of sources. Double-click that entry or click the Edit icon on the toolbar to invoke the following {{man label|Source Editor dialog:

Sources editor

The main part of the window displays four notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Gramps-notes.png
Note

Clicking OK will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.

Tango-Dialog-information.png
Tip

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.


The general information at the top of the window lets you define basic information about the source: its Title , Author , Abbreviation , and Publication information . You can type this information directly into the adjacent fields.

The tabs provide the following information categories of source data:

 • Note

The Note tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given source (for example, a photo of a birth certificate). The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the source. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • Data

The Data tab displays "Key/Value" pairs that may be associated with the source. These are similar to the "Attributes" used for other types of GRAMPS records. The difference between these Key/Value pairs and Attributes is that Attributes may have source references and notes, while Key/Value data may not.

The central part of the window lists all existing Key/Value pairs. The buttons + and - let you add and remove pairs. To modify the text of Key or Value, first select the desired entry. Then click in either the Key or Value cell of that entry and type your text. When you are done, click outside the cell to exit editing mode.

 • Repositories

The Repositories tab displays the references to the repositories in which the source is contained. The list can be ordered by any of its column headings: ID , Title , Call Number ,and Type . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record. You may also edit the reference. The buttons on the side of the tab allow you add a new repository, link to (or share) an existing repository, edit the reference to the repository, or remove the reference.

 • References

The References tab lists all the database records that refer to this source, if any. The list can be ordered by any of its column headings: Type , ID , or Name . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record.

Note:

Only primary objects can be shown in the References tab: Person, Family, Event, Place, or Media object. Secondary objects such as Names and Attributes can only be accessed through the primary objects to which they belong.

Editing Information About Places

To edit information about places, switch to the Places View and select the desired entry from the list of places. Double-click that entry or click the Edit button on the toolbar to bring up the following Place Editor dialog:

Place editor

The main part of the window displays seven notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Note:

Clicking OK will immediately save changes to the database). All changes are immediate.

Tip:

If a tab label is in boldface type and displays an icon, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs represent following categories of place data:

 • General

The General tab you view and edit the basic information about the place: the Title which labels it in the database, City , Church parish , County , State , Country , Longitude , and Latitude . You can type this information directly into the adjacent fields.

 • Other names

The Other names tab lets you view and edit other names by which the place might be known. The bottom part of the window lists all other names of the place stored in the database. The top part of the window shows the details of the currently selected name in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a name record. Note that the Edit and - buttons become available only when a name is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any comments or notes concerning the place. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • Sources

The Sources tab lets you view and edit sources relevant to a place. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given place. The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the place. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • Internet

The Internet tab contains Internet addresses relevant to the place. The bottom part of the window lists all such Internet addresses stored in the database. The top part shows the details of the currently selected address in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove an Internet address. The Go button (represented by an icon with a green arrow and yellow circle) opens your browser and takes you to the web page corresponding to the highlighted Internet address. Note that the Edit , - , and Go buttons become available only when an address is selected from the list.

 • References

The References tab indicates any database records (events or LDS ordinances) that refer to a place. This information cannot be modified from the Place Editor dialog. Instead, the corresponding database record (e.g., a birth event) has to be brought up and its place reference edited.

Editing Information About Media Objects

To edit media data, switch to the Media View and select the desired entry in the list of sources. Double-click on that entry or click Edit on the toolbar to invoke the following Media Properties Editor dialog:

Media properties editor

A thumbnail preview of the object is presented, along with a summary of its properties (ID, path, and object type). The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Note:

Clicking OK will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.

Tip:

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs represent the following categories of media data:

 • General

The General tab lets you view and edit the object's Title and Date. You can type this information directly into the corresponding fields. For the Date, you can also enter information by clicking the LED button and invoking the Date selection dialog.

Note:

Every media object is referred to by its Path. The user is responsible for keeping track of the object files. GRAMPS will only reference and display the contents, not manage the files themselves.


 • Attributes

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the media object that can be expressed as Attributes. The bottom part displays the list of all such attributes stored in the database. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Notes

The Note tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. This area is particularly useful for recording information that does not naturally fit into the "Parameter/Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • References

The References tab indicates any database records that refer to a given media object. The list can be ordered according to any of its column headings: Type , ID , or Name . Double-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding record.

Note:

Only primary objects can be shown in the References tab: Person, Family, Event, Source, or Place. The secondary objects such as Names and Attributes, although able to refer the media object, will only show up through their primary objects to which they belong.

Informatie aanpassen van gebeurtenissen

Events are edited through the Event Editor dialog. This dialog can be accessed from either the Edit Person dialog or the Marriage/Relationship dialog.

Event editor

The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Tip:

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs provide the following information categories of the event data:

 • General

The General tab lets you view and edit basic information about the event: its Type , Date , Place , Cause , and Description . You can type this information directly into the adjacent fields. The type can be selected from available types listed in the Event type drop-down menu. The rest of the information can be typed in the appropriate text entry fields. Checking the Private record box marks the event record as private and allows it to be omitted from reports.

 • Sources

The Sources tab lets you view and edit sources relevant to an event. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab provides a place to record notes or comments about the event. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

Editing Source References

Source references connect a Source to another object and allow you to provide additional information about the source. When adding source references to events, places, etc., the following dialog appears:

Source information

The dialog includes two main headings, Source selection and Source details . Source selection displays the Title of the Source, its Author , and Publication information . The Title can be selected from the available sources listed in the drop-down menu. If the source you are referencing is not already in the database, you can enter it by clicking New... and filling out the invoked Source Editor dialog.

The Source details section indicates the details associated with the particular reference to this Source: Confidence , Volume/Film/Page , Date , Text , and Comments . You can choose the Confidence level from the Confidence drop-down menu. The remaining details can be typed in the corresponding text entry fields.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Information in this dialog is specific to the particular reference. A single source can be referenced many times, and all such references will have in common the overall source information. This dialog lets you provide reference-specific data, such as relevant quotes, comments, confidence, page numbers, etc., to further specify and document the reference.


Names

Names are edited through the following Name Editor dialog:

Names Editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose name is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the name data:

 • General

The General tab allows editing of general information about the name: given name, family name, patronymic (a form of father's name used in some languages, e.g. Russian), family prefix, suffix, title, and type of the name. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The family name and the type can be also selected from available choices listed in the appropriate drop-down menus.

Options allow you to adjust specific grouping, sorting, and displaying properties of this name, as well as to provide the date corresponding to the name. The Grouping field provides an alternative grouping node for a given name, overriding the default grouping based on the family name. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, check the Override check button. The Sort as and Display as determine the manner in which the name appears in the People View and in the reports. The Date can provide information on the validity of this name -- use spans as necessary. Check the Private record box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this name and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources' references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this name. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the name. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Attributes

Attributes are edited through the following Attribute Editor dialog:

Attribute editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose attribute is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the attribute data:

 • General

The General tab allows editing of the most general information about the attribute: name of the attribute and its value. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The attribute name can also be selected from available choices (if any) listed in the Attribute drop-down menu. Check the Private record box to mark this attribute record as private. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this attribute and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the attribute. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Addresses

Addresses are edited through the following Address Editor dialog:

Address editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the address data:

 • General

The General tab allows editing of the most general information about the address: date, street address, city or county, state or province, country, the postal code, and the phone number. The information can be typed in the appropriate text entry fields. Check the Private record box to mark this address record as private. This will give you a chance to omit this address from being included in reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this address. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the address. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Merging records

Fig.x.yy. Personen vergelijken

Het kan gebeuren dat verschillende gegevens in het gegevensbestand hetzelfde onderwerp blijken te beschrijven: dezelfde persoon, dezelfde plaats of dezelfde bron.

Misschien zijn de gegevens per vergissing tweemaal ingegeven of het kan zijn dat nieuwe informatie aantoont dat twee gegevens verwijzen naar eenzelfde persoon.

Ook kan het zijn dat door het importeren van een GEDCOM-bestand van een familielid waarvan de gegevens gedeeltelijk uw eigen gegevens overlappen.

Telkens u duplicaten ontdekt, is samenvoegen van de gegevens een goede manier om de situatie te corrigeren.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Om een samenvoeging te kunnen doen moeten exact twee gegevens geselecteerd worden in het desbetreffende scherm (personen-, bronnen-- of locatiescherm). Dit doet u door eerst een gegeven te selecteren om vervolgens een tweede gegeven te selecteren terwijl u de Ctrl toets ingedrukt houdt.


Personen samenvoegen

Fig.x.yy. Personen samenvoegen

Er zijn twee manieren om persoonsgegevens samen te voegen: Vergelijken en samenvoegen en Snel samenvoegen. De twee manieren zijn te bereiken via het Bewerken menu.

Gramps-notes.png
Note

Het samenvoegen van personen zal geen informatie weggooien ongeacht de gebruikte methode. De beslissingen die u neemt tijdens het samenvoegen zullen enkel een effect hebben op welke informatie als primair en secundair zal beschouwd worden voor het samengevoegde gegeven.


 • Vergelijken en samenvoegen

Wanneer twee personen zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Vergelijken en samenvoegen om het venster Personen vergelijken te tonen.

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de personen al dan niet moeten samengevoegd worden. Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van cirkels Selecteren welk gegeven moet gebruikt worden als primaire gegevensbron. Klik vervolgens op Samenvoegen en sluiten.


De andere gegevens zullen als alternatieve gegevensbron bewaard worden.

Meer bepaald zullen alle namen van het alternatieve gegeven beschouwd worden als alternatieve namen voor het samengevoegde gegeven. Zo ook zullen ouders, kinderen en echtgenoten dus alternatieve ouders, kinderen en echtgenoten worden van het samengevoegde gegeven.

 • Snel samenvoegen

Wanner twee personenzijn geselecteerd kiest u Bewerken ->Snel samenvoegen.


Het getoonde venster Personen samenvoegen laat u toe om snel twee personen samen te voegen en aan te geven welke persoon als primaire gegevensbron moet gebruikt worden. Ook hier wordt het andere gegeven als alternatieve geven bewaard.

Meer bepaald zullen alle namen van het alternatieve gegeven beschouwd worden als alternatieve namen voor het samengevoegde gegeven. Zo ook zullen ouders, kinderen en echtgenoten dus alternatieve ouders, kinderen en echtgenoten worden van het samengevoegde gegeven.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Indien u er echter niet zeker van bent welk gegeven als primair moet beschouwd worden of dat de gegevens wel kunnen samengevoegd worden, gebruikt u best de eerste Vergelijken en samenvoegen methode zoals hierboven beschreven.

Fig.x.xx. Bronnen samenvoegen

Bronnen samenvoegen

Wanneer twee bronnen zijn geselecteerd kiest u Bewerken ->Samenvoegen .

Fig.x.xx. Locaties samenvoegen

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de bronnen al dan niet moeten samengevoegd worden. Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de dubbele rijen cirkels die naast de brongegevens staan welke tiele, auteur, afkorting, publicatie en GRAMPS ID de samengevoegde bron moet hebben. Vervolgens klikt u op OK.

Locaties samenvoegen

Wanneer twee locaties zijn geselecteerd kiest u Bewerken ->Samenvoegen. Dan wordt het Titel-selectie venster getoond.


Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de locaties al dan niet moeten samengevoegd worden. Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de locatienamen staan om de titel van de samengevoegde locatie te bepalen. Of u kiest Overige en voert een nieuwe tekst in. Vervolgens klikt u op OK.


Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende