Fi:Gramps 4.1 Wiki-käyttöohje - Kategoriat

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Edellinen Hakemisto Seuraava
Sukututkimustieto on hyvin laajaa ja voi olla myös hyvin yksityiskohtaista. Sen näyttäminen on haasteellista, mihin Gramps vastaa jakamalla ja järjestämällä informaation joukkoon 'Kategorioita' (categories), joilla kullakin on omat 'Näkymänsä' (views). Jokainen näkymä näyttää osan kokonaisinformaatiosta, ao. kategorian mukaan valittuna. Tämä selkenee, kun käymme läpi eri kategoriat.

Kategorioiden valinta

Gramps ikkunan vasemmassa reunassa sijaitsee palkki (Navigator), jonka avulla valitaan eri kategoriat ja neljä usein tarvittavaa toiminnallisuutta (Katso: Kuva ?.?)

 • Dashboard Työpöytä: Näyttää käyttäjän valittavissa olevia grampleteja (pieniä sovelmia) sukupuun tietojen katseluun ja muokkaamiseenkin (toiminnallisuus).
 • People Henkilöt: Näyttää sukupuun henkilöt, ilman sukusuhteitaan. Kategoriassa on kaksi näkymää; 'Henkilöt listana' (PeopleListView) ja 'Henkilöt puuna' (PeopleTreeView).
 • Relationships Suhteet: Näyttää 'Aktiivisen henkilön' ja muiden henkilöiden suhteet sanallisesti (toiminnallisuus) Mukana ovat vanhemmat, puolisot ja lapset.
 • Family Perheet: Näyttää sukupuun perheet.
 • Charts Kaaviot: Näyttää valitun henkilöt graafiset puut (toiminnallisuus).
 • Events Tapahtumat: Näyttää sukupuun tapahtumat.
 • Places Paikat: Näyttää sukupuun paikat.
 • Geography Kartat: Näyttää kartalla sukupuusi tiedot (toiminnallisuus).
 • Sources (v3.4.x) Lähteet: Näyttää sukupuun lähteet.
 • Citations Lainaukset: Näyttää sukupuun lainaukset.
 • Repositories Arkistot: Näyttää sukupuun arkistot.
 • Media Media: Näyttää sukupuun mediat.
 • Notes Lisätiedot: Näyttää sukupuun lisätiedot.

Kategorioissa voi olla useita tapoja tiedon näyttämiseksi. Kutakin tapaa kutsutaan 'Näkymäksi' (View). Ennen kunkin näkymän tarkempaa läpikäyntiä on syytä selittää, kuinka siirrytään näkymästä toiseen.

Työpöytä kategoria

Kuva 4.1 Työpöytä kategoria näkymä
Kuva 4.2 Toinen työpöytänäkymä


Työpöytä-näkymässä näytetään sovelmia, joita kutsutaan Gramplet:ksi, ne auttavat sinua tutkimuksessasi. Kaksi sovelmaa näytetään käynnistyksessä (Tervetuloa ja Yleisimmät sukunimet), mutta napsauttamalla oikealla painikkeella sovelmista vapaata aluetta tulee esiin ponnahdusvalikko muiden sovelmien lisäämiseksi:

Työpöytänäkymässä näkyvät sovelmat

 • Ennätykset (Records) - Näyttää ennätykset tiedoistasi
 • Etunimipilvi (Given name Cloud) - Yleisimmät etunimet pilvenä
 • Ikä määriteltynä päivänä (Age on Date) - Näyttää elossa olevien henkilöiden iän syötettynä päivämääränä
 • Ikätilasto (Age Stats) - Näyttää henkilöistä ikätilastot kaavioina
 • Istuntoloki (Session Log)- Seuraa mitä olet tehnyt ja mitä tietueita olet katsonut
 • Kalenteri (Calender) - Näyttää henkilöiden tapahtumat tiettynä päivänä tai kuukautena menneisyydessä
 • Mitä seuraavaksi?(What's Next) - Grampsin ilmoitukset sukukantasi puutteista
 • Pikanäkymä (Quick view) - Näyttää aktiivisesta henkilöstä pikaraportin
 • SoundEx - Luo SoundEx koodeja
 • Sukunimipilvi (Surname Cloud) - Yleisimmät sukunimet pilvenä
 • Tehtävät Gramplet (To Do) - Muistikirja merkinnöistäsi, mikä pitäisi saada toimeksi
 • Tervetuloa Grampsiin! (Welcome to Gramps!) - GRAMPS:in tervetuloviesti
 • Tilastot (Statistics) - Näytää tilaston tietokannastasi
 • UKK (FAQ)- Usein kysytyt kysymykset
 • Yleisimmät sukunimet (Top Surnames) - Näyttää 10 yleisintä sukunimeä

Muissa näkymissä on lisäksi näkymäkohtaisia sovelmia. Ne tulevat näkyviin Sivu- tai Alapalkin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta napsauttamalla.

 • Asuinpaikka (Residence) - Näyttää aktiivisen henkilön asuinpaikan.
 • Esipolvien taulu (Pedigree) - Henkilön sukupuu tiiviissää tekstimuodossa
 • Esivanhemmat - Näyttää aktiivisen henkilön esivanhemmat
 • Galleria (Gallery) - Gramplet näyttää henkilön liittyvät mediatiedostot
 • Jälkeläiset (Descendants) - Näyttää aktiivisen henkilön jälkeläiset
 • Jälkeläsviuhka (Descendant Fan) - Gramplet näyttää viuhkakaaviona aktiivisen henkilön jälkeläiset
 • Lainaukset (Citations) - Näyttää aktiivisen henkilön lainaukset
 • Lapset (Children) - Gramplet näyttää aktiivisen henkilön lapset
 • Lisätiedot (Note) - Katso ja muokkaa aktiivisen henkilön ensisijaisia lisätietoja
 • Ominaisuudet (Attributes) - Näyttää aktiivisen henkilön tiedot
 • Sukulaiset (Relatives) - Näyttää aktiivisen henkilön sukulaiset
 • Suodin (Filter) - Käyttäjän suodin muokkain
 • Tapahtumat (Events) - Näyttää aktiivisen henkilön tapahtumat
 • Viitteet (References) - Gramplet näyttää tapahtumaan tulevat linkit
 • Viuhkakaavio (Fan Chart) - Näyttää aktiivisen henkilön esivanhemmat viuhkakaaviona
 • Yksityiskohdat (Details) - Gramplet näyttää henkilöstä yksityiskohtaiset tiedot


Lisäksi on koko joukko muitakin sovelmia ja 3. osapuolen laatimia laajennuksia, jotka on helppo asentaa ja käyttää. Katso tarkemmin Third-party Plugins.

Asennettujen sovelmien käytöstä tarkempaa tietoa, katso Gramplets.

Huomaa: sovelman voi vetää irti Työtilasta, jolloin leijuke on näkyvillä vaikka Grampsin näkymä muuttuu.

Henkilöt kategoria

Henkilöt -näkymä näyttää listana sukupuuhun tallennetut henkilöt (katso Kuva Henkilöiden listanäkymä). Henkilöt on ryhmitelty sukunimittäin. Sukunimen vasemmalla puolella on tyypillisesti nuoli tai jokin muu kuvake kuten +. Sen napsautus tuo näkyviin listana sukunimen kantajat. Kuvakkeen uusi napsautus supistaa listan näyttämään taas pelkästään sukunimet.

Oletusarvona henkilöiden listanäkymässä on useassa sarakkeessa kunkin henkilön tietoja.

Kuva 4.3 Ryhmitetty henkilöiden listanäkymä (oletustila)
Kuva 4.4 Henkilöiden listanäkymä


Suhteet kategoria

Kuva 4.5 Suhteet kategorian näkymä

Suhteet kategoria näyttää aktiivisen (valitun) henkilön kaikki suhteet. Erityisesti, sen näyttää hänen vanhempansa, sisaruksensa, puolisonsa ja lapsensa.

Suhteet kategoria on suunniteltu nopeaan navigointiin. Voit vaihtaa nopeasti aktiivista henkilöä, pelkästään napsauttamalla ikkunassa olevan henkilön nimeä. Jokainen nimi on itse asiassa [hyperlinkki], samaan tapaan kuin siirrytään nettisivulle.

Aktiivisen henkilön nimi on vahvennettuna. Muut nimet näytetäänOther names are shown either with or without vahvennettuna ja kursivoituna siitä riippuen, löytyykö henkilöltä tiettyjä suhteita. Vanhemman tai puolison nimi on korostettu näin, jos henkilölle löytyy sukupuusta vanhempien perhe. Sisarukse nimi on korostettu näin siinä tapauksessa, että hänellä on lapsia.

Päivämäärät näytetään yleensä normaalina. Päivämäärä näytetään kuitenkin kursivoituna, jos se on korviketapahtumasta. Kastepäivä syntymäpäivän puuttuessa, hautauspäivä kuolinpäivän puuttuessa, jne.

Suhteet kategorissa on seuraavat osiot:

 • Aktiivinen henkilö: Ikkunan yläosassa näytetään aktiivisen henkilön nimi, tunnus, syntymä- ja kuolintiedot, laskettu ikä. Henkilöstö mahdollisesti talletettu valokuva näytetään oikealla. Nimen vieressä on sukupuolin symbooli ja Gramps-notes.pngMuokkaa painike. Napsauttamalla Gramps-notes.pngPäivitä painiketta voit muokata henkilön tietoja Muokkaa henkilöä ikkunassa.
 • Vanhemmat: Seuraava on Vanhemmat -osio, joka näyttää perheiden joissa henkilö on lapsena. Koska henkilöllä voi olla usempia vanhemmat-pareja, suhteet näkymässä voi olla useita Vanhemmat-osioita.

Voit kontrolloida näytettävän informaation määrää Näytä valikossa. Näkymävalikossa voi ottaa näkyviin tai piilottaa syntymä- ja kuolintietoja sekä sisaruksia. Jokaisen listassa olevan henkilön vieressä on Gramps-notes.pngMuokkaa painike, jolla voit muokata ao. henkilön kaikkia tietoja.

Vanhempia voit lisätä Lisää vanhemmat tai Jaa vanhemmat painikkeilla. Lisää vanhemmat painike perustaa uuden perheen, jossa aktiivi henkilö on listattu lapseksi. The Jaa vanhemmat painikkeella voit valita yhden olemassa olevista lstatuista vanhemmista ja sitten lisätä henkilön lapseksi tähän perheeseen.

Vanhempia voi muokata käyttämälläGramps-notes.pngMuokkaa painiketta vanhemåien vieressä. Jos valitset - painikkeen jonkun vanhemmat-parin vierestä, silloin aktiivinen henkilö poistetaan ko. parin lapsista. Tämä painike ei poista ko. parin keskinäistä suhdetta vanhempina.

Gnome-important.png
Varoitus

Jos et ole huolellinen, on mahdollista luoda samojen henkilöiden kesken useita vanhemmat-suhteita. Hyvin harvoin käyttäjä haluaa tätä. Siksi Gramps antaa varoitusilmoituksen, jos olet tekemässä vanhemmuussuhdetta uudelleen henkilöide kesken. Kun saat tämän ilmoituksen, sinun pitää todennäköisesti peruuttaa muokkaus ja sitten valita olemassa oleva pari Valitse painikkeella.

 • Perhe: Vanhemmat -osion kaltaine on Perhe -osio, joka näyttää perheet, joissa aktiivinen henkilö on vanhempana. Koska henkilöllä on voinut olla useita perheitä, Perhe-osioitakin voi olla useita. Jokainen perhe-osio näyttää puolison ja mahdolliset lapset.
Gramps-notes.png
Puoliso

Käytämme käsitettä 'puoliso' yksinkertaisuuden vuoksi. Huomaa kuitenkin, että puoliso voi kirkollisesti vihitty, avopuoliso, siviilirekisteröity jne. Puolisosuhde voi olla myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Perheen voi lisätä työkalupalkin Lisää puoliso painikkeella. Se perustaa uuden perheen, jossa aktiivi henkilö on miehenä tai vaimona.

Gramps-notes.pngMuokkaa painikkeella, joka on puolison vieressä, voit muokata näytettyä perhettä. - painikkeen napsattaminen poistaa henkilön näytetystä perheestä.


Gnome-important.png
Henkilön poistaminen perheestä

Henkilön poistaminen perheestä ei poista perhettä. Henkilö poistuu miehen tai vaimon roolissa, ja perheen kaikki muut suhteet jäävät olemaan.

Gramps-notes.png
Lisätetoja

Miehen ja vaimon rinnalla käytämme myös isä ja äiti nimikkeitä myös, kun perhessä ei ole lainkaan lapsia tai puolisot ovat samaa sukupuolta.


Järjestä painikkeella voi muuttaa vanhempien ja puolisoiden järjestyksen. Painike on käytettävissä vain, jos aktiivisella henkilöllö on useita vanhempien pareja tai lapsia. Painikkeesta avautuu ikkuna, jonka avulla järjestäminen mahdollistuu.

Kuva 4.6 Suhteiden järjestäminen


Muokkaa kokoonpano

Kuva 4.7 Muokkaa Suhteet kategoriaa

Voit muokata näyttöä Näytä-> Asetukset... valikosta avautuvalla Asetukset ikkunassa tai työkalupalkin Muokkaa näkymää... painikkeella.


Perheet kategoria

Kuva 4.8 Perheiden lista kategoria -näkymä

Perheiden lista kategoria -näkymä näyttää sukupuun kaikki perheet (katso Kuva 4.8). Tästä näkymästä voit lisätä, muokata tai poistaa perheitä. Oletusarvoisesti listataan tunnus, isä, äiti, suhde ja avioitumispäivä. Lapsia ei saa mukaan tähän näkymään.


Gnome-important.png
Poista painike

Toisin kuin Suhteet kategoriassa Poista painikkeen napsauttaminen tässä näkymässä poistaa perheen sukupuusta. Henkilöt jäävät, mutta heidän suhteensa perheessä poistetaan.

Kaaviot kategoria

Kaaviot kategoria näyttää aktiivisesta henkilöstä useita kaavioita hänen esivanhemmistaan ja jälkeläisistään. Oletusarvoisesti Gramps näyttää Esivanhemmat (Pedigree) näkymän; Viuhkakaavio (Fan Chart) and Jälkeläisviuhka (Descendant Fan Chart) näkymät on valittavissa työkalupalkista. Lisänäkymiä saa käyttöön asentamalla laajennuksia.

Esivanhemmat näkymä

Kuva 4.9 Esivanhemmet näkymä 1
Kuva 4.10 Muokkaa Esivanhemmet näkymän asettelua
Kuva 4.11 Esivanhemmet näkymä 2
Kuva 4.12 Esivanhemmet näkymä 3
Kuva 4.13 Esivanhemmet näkymä 4
Kuva 4.14 Lasten valikko

Esivanhemmat näkymässä on enintään viisi sukupolvea, riippuen ikkunan koosta. Jokaisesta henkilöstä on laatikko, jossa on hänen nimensä, syntymätietonsa ( * (tähti) merkillä), kuolintietonsa ( + (plus merkillä), vasemman yläkulman leikkaava vinoviiva osoituksena kuolleille (tai Grampsin kuolleeksi olettamiselle) henkilöille, ja kuva (jos talletettu). Kustakin laatikosta lähtee kahdeksi haarautva viiva. Ylempi haara näyttää isän ja alempi äidin. Ehjät viivat osoittavat syntymiseen liittyviä suhteita, kun taas katkoviivat osoittavat muita suhteita kuten adoptiota, isä/äitipuolia, holhoajaa jne.

Aktiivisen henkilön vasemmalla puolella on vasempaan osoittava nuoli. Jos henkilöllä on lapsia, tästä nuolesta napsauttamalla avautuu lista hänen lapsistaan. Lapsen valitseminen tekee lapsesta aktiivisen henkilön.

Lasten nimet ovat ulkonäöltään erilaiset, riippuen siitä jatkavatko he sukua omilla lapsillaan vai ei.

Oma lapsia omaavat lapset näytetään listassa vahvennettuina ja kursivoituina, kun taas lapsettomat lapset näytetään tavallisena tekstinä. Jos aktiivisella henkilöllä on vain yksi lapsi, listaa ei näytet (koska valintavana olisi vain yksi) ja ainoasta lapsesta tulee nuolta napsauttamalla aktiivinen henkilö.

Kaavioikkunan oikeallapuolella on kaksi oikealle osoittavaa nuolipainiketta. Niistä ylemmän napsauttaminen muuttaa isän aktiiviseksi henkilöksi ja alemman napsauttaminen muuttaa äidin aktiiviseksi henkilöksi.

Kuva 4.15 Henkilön konteksti valikko

Hiiren oikealla näppäimellä Sukupuu näkymän henkilölaatikkosta avautuu "konteksti" valikko.

Muiden hyödyllisten valintojen joukossa kontekstissa ovat henkilön Puolisot , Sisarukset , Lapset ja Vanhemmat listaukset.

Valinnan himmennys osoittaa, että ao. tietoa ei ole kategoriassa. Samoin kuin edellä kuvattiin lasten kohdalla, myös puoisoiden ja vanhempien valinnoissa jatkuva viiva osoittaa sukuhaaran jatkumista ja katkoviiva sukuhaaran loppumista.

Tango-Dialog-information.png
Videot

Käytettävissäsi on myös videot adding tai editing siitä, kuinka perheeseen lisätään tai päivitetään vanhempia, lapsia ja sisaruksia Sukupuu näkymässä.Viuhkakaavio näkymä

Kuva 4.16 Viuhkakaavio näkymä

Tässä näkymässä ovat esivanhemmat kuin piirakkana. Nimen napsauttaminen kaksinkertaistaa henkilön varatun piirakkaosuuden. Toinen napsautus palauttaa piirakan alkuperäiseen muotoonsa. Oikealla napsautus avaa samanlaisen konteksti valikon kuin Sukupuu näkymässä, mahdollistaen siirtymisenmuihin henkilöihin.

Tässä näkymissä on tiiviissä muodossa suuria esivanhempien kokonaisuuksia ja näkymästi on nopeasti pääteltävissä, missä esivanhempien haaroissa lisätutkimukset ovat tarpeen.

Kaaviota voi pyörittää napsauttamalla kaavion ulkopuolella ja raahaamalla sitä. Näkymän saa muuttumaan myös siten, että raahaa kaavion "kehillä" olevan henkilön kaavion napaan (valkoiselle alueelle tai "häränsilmään") .

 1. Näkymä voi oll täysi- puoli- tai neljännesympyrä. Jälkimmäiset ovat aina kiinni kaavion ytimessä tai sivussa
 2. Lapset ovat kauniissa kehässä keskushenkilön ympärillä
 3. Henkilön raahaaminen keskustaan tekee hänestä aktivisen henkilön
 4. Värivalinnat
 1. Henkilöiden iästä riippuva laatikoiden väri
 2. Henkilöiden elin aikakaudesta riippuva laatikoiden väri
 3. Valkoinen, klassinen, sukupuoleen perustuva ja käyttäjän itse määrittämät värit
 1. Suodatus: käytä sivupalkissa olevaa henkilösuodinta saadaksesi tarkemmin kuvan näytetyistä henkilöistä. Esimerkiksi: keillä henkilöillä on syntmätapahtuma, keillä ominaisuus siniset silmät... Suotimen ehtojen mukaiset tulokset ovat vahvennetulla tekstityypillä, muut läpinäkivällä
 2. Näytä jopa 11 sukupolvea näkymässä.
 3. Tulosta näkymä työkaupalkista. Kaikkien toimenpiteiden (pyörittäminen, laajentaminen, värin vaihtaminen)jälkeisen näkymän voi tulostaa tai tallentaa svg (jatkomuokkaukseen Inkscape'en ja katsottavaksi esim. Firefoxissa), pdf tai postscripts muodossa.
 4. Kirjaisin laji on valittavissa ja sen koko pienenee automaattisesti laatikoihin sovittamiseksi. Laatikon värin ollessa tumma kirjasinväri on valkoinen, muuten musta.

Kokonaisuuden ymmärtämiseksi, watch the screencast


Jälkeläisviuhka näkymä

Kuva 4.17 Jälkeläisviuhka kaavio näkymä


Tapahtumat kategoria

Kuva 4.18 Tapahtumat näkymä

Tapahtumat voidaan jakaa useiden henkilöiden ja perheiden kesken. Tapahtumat näkymä listaa kaikki sukupuuhun tallennetut tapahtumat.

Näytettävissä olevat sarakkeet ovat: Kuvaus , ID , Tyyppi , Pääosalliset , Päivämäärä , Paikka, Yksityinen, Tagit ja Viimeisin muutos.

Oletusarvoisesti tapahtumasta näytetään Kuvaus , ID , Tyyppi ,Pääosalliset, Päivämäärä ja Paikka. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa sarakkeita ja muuttaa niiden järjestystä. Ikkunaan pääsee työkalupalkissa olevasta Muokkaa näkymää... painikkeesta.


Gnome-important.png
Tapahtuman mielekäs kuvaus

Tapahtumien jakomahdollisuuden vuoksi sinun tulisi käyttää hieman aikaa , jotta annat jokaiselle tapahtumalle ainutkertaisen ja mielekkään kuvauksen. Tämä auttaa sinua löytämään oikean tapahtuman, jos päätät jakaa tapahtumia.

Tapahtumalistaa voidaan lajitella tavalliseen tapaan, napsauttamalla sarakeotsikkoa. Kerta napsautus lajittelee nousevaan järjestykseen ja toinen napsautus laskevaan järjestykseen.

Paikat kategoria

Kuva 4.19 Paikat lista näkymä

Paikat näkymä listaa maantieteelliset paikat, joissa sukupuun tapahtumat tapahtuivat. Ne voivat henkilöiden syntymä-, kuolin- ja vihkipaikkoja, kuten myös kotiin, työpaikkaan, koulutukseen tai muihin ajateltavissa oleviin tapahtumiin liittyviä paikkoja. Paikoista listataan oletuksena Nimi , Nimike , (ID) , (Tyyppi) , (Koodi) , Leveysaste , Pituuaste, Paikkojen pyynäkymässä Nimeä ei voi vaihtaa ja oletuksena on suluissa olevat. Kaikki sarakkeet on lajiteltavissa napsauttamalla niiden otsikkoa.

Kertanapsauts lajittelee nousevaan järjestykseen, toinen napsautus laskevaan järjestykseen. Näytettyjä sarakkeita voidaan lisätä, poistaa ja järjestää Sarakemuokkain ikkunassa.

Jos paikka on korostettuna, voit käyttää OpenStreetMap kartat, ladataan... painiketta ja yrittää näyttää paikan nettiselaimessa. Em. painikkeen oikealla puolesta mustasta nuolipainikkeesta voit valita käytettävän karttapalvelun useata vaihtoehdosta.

Oletussselaimesi pitäisi aueta ja yrittää, käyttäen paikkaan talletettuna pituus- ja leveyspiiritietoja tai paika nimellä, näyttää paikan valitun karttapalvelun kartalla. Eri karttapalveluiden vaatimukset voivat olla hieman toisia.

Karttatoiminnallisuus on rajoittunutta eikä aina anna toivomaasi tulosta.

Paikkapuu ja Paikkalista näkymät
Kuva 4.20 Paikkapuu näkymä

Tämän kateorian näkymissä paikat ovat ryhmissä ja ryhmittelemättä. Paikkapuu näkymä yrittää koota paikat logisiin ryhmiin: maa, maakunta, ... .

Näkymä on uusi Gramps versiossa 4.1.1. (Tulevissa versioissa näkymästä aiotaan tehdä vielä osaavampi).

Paikkalista näkymä näyttää puolestaan paikat pitkänä listana.


Kartat kategoria

Tango-Dialog-information.png
Huomaa

Kartat kategoria on näkyvissä vain, jos Grampsin käyttämä OsmGpsMap on asennettuna.


Kuva 4.21 Kartat näkymä

Tämä kategoria on tarkoitettu tietojen näyttämiseen kartoilla. Kategoriassa on Kartat näkymä, jolla voit katsella henkilöitä ja heidän tapahtumiaan karttapohjissa, joita nettikarttapalvelun tarjoaja tarjoaa. (OpenStreetMap , Google maps).

Kartat näkymä näyttää:

 • sukupuusi kaikki paikat
 • suotimella valitut paikat
 • aktiiviseen henkilöön liittyvät paikat
 • aktiiviseen perheeseen liittyvät paikat
 • kaikkiin tapahtumiin liittyvät paikat
 • suotimella valittuihin tapahtumiin liittyvät paikat

Nämä valinnat on käytettävissä työkalupalkin painikkeista. Paikkojen ja tapahtumien suodattamiseksi aktivoi suodatussivupalkki Näytä->suodatussivupalkki valikolla.

Edelleen Kartat näkymä auttaa sinua lisäämään uusia paikkoja sukupuuhusi tai leveys-pituusastetietoja nykyisiin paikkoihin. Nämä aktivoidaan työkalupalkin Lisää sijainti painikkeella tai Liitä sijaintiin painikkeella .

Kartat näkymän ylälaidassa on kaksi riviä tietoja, sallien sinun vaihtavan näytettävää tietoa. Toisella rivillä on vahvennetulla tekstillä kartalla näytettävä sijainti.

Ensimmäisellä rivillä on:

 • Paikkalista painike ja valintakenttä.
Painike näyttää kartalla olevien paikkojen lukumäärän. Valintakentillä voit siirtyä yhteen paikoista. Valintakenttä tyhjenee napsauttamalla Paikkalista painiketta.
 • Paikkasivu painikkeet
Jos kartalla on paljon paikkoja, se ei ole enää käyttökelpoinen liiallisen informaation vuoksi. Paikat on sen vuoksi jaettu sivuihin. Voit navigoida sivujen välillä ja nähdä kartan vaihtuvan, käyttämällä Paikkasivun painikkeita: << palaa taaksepäin ja >> siirtyy eteenpäin yhden sivun. Keskimmäinen painike näyttää sivujen kokonaismäärän ja millä niistä ollaan parhaillaan.
 • Paikat ilman leveys- ja pituuspiiritietoja
Kartat näkymä osaa näytää vain paikkoja, joiden koordinaatit ovat kelvollisia. Valintaehdon täyttävät paikat, joita ei voitu laittaa kartalle, saa näkyviin numerolla ja ? painikkeella. Koordinaatit lisätään seuraavasti:
 • Käytä Liitä sijaintiin painiketta Kartat näkymässä
 • Mene Paikka näkymään ja etsi Mene painikkeella paikka ja sen sijainti
 • Lataa Paikan täydennys työkalu Ohjeita->Laajennusten hallinnointi valikosta. Jos lataat oman maasi tiedot, tämä työkalu voi lisätä leveys- ja pituuspiiritiedot kaikkiin paikkoihisi.
 • Lukitse zoomaus.
Jos zoomaat kartan haluamaasi tarkkuuteen, voit napsauttaa Lukitse zoomaustaso painiketta ja tätä tasoa käytetään joka kerta Kartat näkymän piirtäessä kartan uudelleen ikkunaan.
 • Palveluntarjoajan vaihtaminen
Gramps käyttää OpenStreetMap tai Google Maps palveluita karttojen näyttämiseen. Tällä painikkeella voit vaihtaa palveluntarjoajan nopeasti. OpenStreetMap palvelun etu on, että se on vapaa projekti, joten voit itse itse päivittää puuttuvan tiedon projektin nettisivuston kautta.

Työkalupalkin Muokkaa näkymää... painikkeesta (tai valikosta Näytä) on käytettävissä seuraava toiminnallisuus:

 • Karttaoptiot
 • lisää hiusristikko kartan keskelle, mikä on hyödyllistä lisättäessä tai linkitettäessä paikka oikeisiin koordinaatteihin
 • näytä koordinaatit tilapalkissa
 • Aikakausi: tämä muuttaa näkymän tapaa jakaa tapahtumat ryhmiin
 • Verkko: Tämä näkymä tarvitsee nettiyhteyden. Jos yhteytesi katkeilee toisinaan tai et pidä yhteyttä jatkuvasti päällä, voit optioista antaa Kartat näkymän yrittää yhteyden luomista. Täten Kartat näkymä aktivoituu nettiyhteyden palatessa ilman manuaalista toimenpidettä.

Muita näkymiä

Henkilön kaikki tunnetut paikat
Kuva 4.22 Henkilö

Tässä näkymässä ovat kaikki paikat, joissa henkilö oli elämänsä aikana (Grampsiin kirjattujen tietojen perusteella).

Näkymään ei liity suodatusta. Kyse on vain henkilöstä ja hänen historiastaan.

Hiiren oikealla voit siirtyä animaatio-toimintoon. Valitse pudotusvalikosta "Animaatio" henkilön elinkaaren seuraamiseksi:

Jos aktiiviseen henkilöön liittyy useita tapahtumia, voit matkustaa "virtuaalisesti" niiden välillä. Liike huomioi vuodet ja etäisyyden ja sitä voidaan muokata henkilölomakkeen asetuksissa. Jos kahden kirjauksen etäisyys on suurempi kuin asetuksissa annettu arvo, liike näytetään etäisyyden eikä vuosien perusteella. Tällöin kirjausten välinen askelten määrä on muutettavissa. Liike alkaa varhaisimmasta tapahtumavuodesta ja päättyy viimeisimmän tapahtuman vuoteen.

Asetuksien valikossa on määriteltävissä:

 1. Animaation nopeus millisekunteissa.
 2. Pitkille liikkeille askelien lukumäärä.
 3. Vähin pituus- ja leveyspiirien muutos pitkissäliikkeissä. Aro annetaan asteen kymmenesosina.
Kuva 4.23 Animaatio
Perheen kaikki tunnetut paikat
Kuva 4.24 Perhe

Tässä näkymässä ovat kaikki paikat, joissa perhe oli elämänsä aikana (Grampsiin kirjattujen tietojen perusteella).

Näkymään ei liity suodatusta. Kyse on vain perheestä ja sen historia.

Näkymää ei voi muokata asetuksissa.

Saattoivatko he tavata?
Kuva 4.25 Tapasivatko henkilöt?

Näkymää käytetään osoittamaan, oliko kahden henkilön mahdollista tavata toisiaan eläessään.

Valitse ensin vertailuhenkilö:

 1. Pudotusvalikossa valinta: Valitse vertailuhenkilö
 2. työkalupalkista

Kun vertailuhenkilö on aktivoitu, näet hänen elinpolkunsa. Kaikista tunnetuista paikoista, joihin on liitetty koordinaatit, näet pituuspiiri-tiedosta riippuen ympyrän tai soikion.

Säde on asetettavissa asetuksissa, asteen kymmenysosan tarkkuudella.

Kuva 4.26 Valinta
Saattoivatko perheet tavata?
Kuva 4.27 Perheiden tapaaminen?

Näkymää käytetään osoittamaan, oliko kahden perheen mahdollista tavata toisiaan eläessään.

Valitse ensin vertailuperhe:

 1. Pudotusvalikossa valinta: Valitse vertailuperhe
 2. työkalupalkista

Kun vertailuperhe on aktivoitu, näet perheenjäsenten elinpolkut. Kaikista tunnetuista paikoista, joihin on liitetty koordinaatit, näet pituuspiiri-tiedosta riippuen ympyrän tai soikion.

Säde on asetettavissa asetuksissa, asteen kymmenysosan tarkkuudella.

Kuva 4.28 Valinta
Henkilön jälkikasvun kaikki paikanvaihdot ja muutot
Kuva 4.29 Muutot

Näkymää käytetään osoittamaan henkilön jälkikasvun paikkaliikkeet.

Liikkeet näytetään sukupolvittain. Voit asettaa sukupolvien välisen viiveen asetusnäkymässä.

Näkymään ei liity suodatusta. Kyse on vain henkilöstö ja hänen historiastaan.

Asetuksien valikossa on määriteltävissä:

 1. Näytetävien sukupolvien enin määrä.
 2. Kahden sukupolven välinen aikaviive millisekutenissa.
Kuva 4.30 Liikkeen parametrit
Kaikki tapahtumiin liittyvät paikat
Kuva 4.31 Tapahtuma

Näkymässä ovat kaikki tapahtumiin liittyvät paikat, joihin on annettu koordinaatit. Näytön kokoaminen on riippuvainen sukupuusi tapahtumien määrästä.

Näkymää ei voi muokata asetuksissa.

Kaikki tunnetut paikat
Kuva 4.32 Paikat

Näkymässä ovat kaikki sukupuun paikat, joihin on annettu koordinaatit..

Näkymää ei voi muokata asetuksissa.

KÄÄNNÖS TÄSTÄ ETEENPÄIN KESKEN

Käyttäminen

Konfigurointi

Työkalupalkin kautta Muokkaa valitun näkymän asetuksia... (tai Näytä valikosta)

Kaikki näkymät
Kuva 4.33 Kartta
 1. Mihin talletetaan karttatiilet (oletuksena $HOME/.gramps/maps tai C:\Users\Koti\AppData\Roaming\gramps\maps). Huomaa voi johtaa usean gigan lataamiseen.
 2. Suurennuskerroin, käytetään karttaa keskitettäessä tai valittaessa paikkamerkki. Kerrointa käytetään aina. kun karttanäkymä piirtyy uusiksi.
 3. Käytä numeronäppäimistöltä pikanäppäimiä. + ja - valitaan siltä tai varsinaisen näppäimistön merkeistä.
Näkymäkohtaisesti

Katso näkymän kuvausta.

Kuinka zoomataan karttaa ja liikutaan sillä?

Kasvata tai pienennä suurennussuhdetta

Voit muuttaa suhdetta:

 1. +/- painikkeista kartan vasemmassa yläkulmassa
 2. hiirellä.
 3. numeronäppäimistön "+" tai "-" painikkeista (Oletuskäyttö).

Voit vaihtaa asetusnäkymässä numeronäppäimistön akkosnäppäimistöön.

Kartalla liikkuminen

Kartalla liikkumiseksi :

 1. napsauta karttaa ja vedä sitä.
 2. käytä nuoli-näppäimiä.

Hiiren käyttö kartalla

Kuvaus pätee oikeakätisen hiirelle. Vasenkätisen hiirellä liikesuunnat ovat päinvastaiset.

Painike 1 ( vasen painike )

Painikkeella on kaksi käyttöä:

 1. valitaan paikkamerkki.
 2. vahvistetaan alueen valinta
Painike 2 ( keskimmäinen painike )

Painiketta käytetään vain alueen valinnassa.

 1. painamalla: aloitetaan alueen valinta
 2. vapauttamalla: päätetään alueen valinta.

Kun olet valmis, vahvista valinta painikkeella 1.

Painike 3 ( oikea painike )

Painikkeella on vain yksi käyttö.

 1. avataan pudotusvalikko.
Hiiri paikkamerkin päällä

Hiiren ollessa paikkamerkin päällä näytetään paikannimi tilarivillä.

Pudotusvalikko

Valikko tarjoaa seuraavia vaihtoehtoja karttanäkymille:

 1. näytä tai piilota hiusristikko
 2. estä tai salli koon muuttaminen
 3. vaihda oletuskartta
 4. lisää paikka ja linkitä se hiiren osoittamaan kohtaan
 5. keskitä kartta hiiren osoittamaan kohtaan
 6. vaihda karttapalvelun tarjoaja

Karttamerkin napsautus

Kaksi tilannetta:

 1. Tapahtuma: voimme työstää tätä tapahtumaa tai keskittää kartan tähän paikkaan.
 2. Paikka: voimme työstää tätä paikkaa tai keskittää kartan tähän paikkaan.

Karttaa keskitettäessä käytetään kartojen asetuksissa olevia määritteitä.

Riippuu kartan suurennussuhteesta, onko useita karttamerkkejä näkyvissä. Silloin näytetään jokaisesta karttamerkistä siihen liittyvät tapahtumat ja/tai paikat. Molemmat yllä kuvatut tilanteet ovat silloin mahdollisia.

Paikan lisäys tai linkitys

Käytä hiiren oikealla painikkeella avautuvaa pudotusvalikkoa. Valikossa voi valita tai linkittää paikan

Valitessasi paikkaa tai yrittäessäsi linkittää paikkaa hiiren osoittamaan kohtaan, sinulle näytetään alueella olevat paikat. Näet kartalla ympyrän, jonka sisältä voit valita paikkoja. Ympyrän kokoa muuttaa hiiren osoittimalla. Paikkalista näytetään ympyrän säteestä riippumatta. Paikkaan mahdollisesti jo lisätyt tiedot näytetään vihreällä rivillä. Kaksoisnapsauttamall riviä hyväksyt paikan, muuten voit valita toisiakin rivejä.

Toinen tapa asettaa koordinaatteja (ei taida toimia Suomen osalta):

 • lataa Paikkojen täydentäminen valinnalla Ohjeet->Lisäosien hallinta. Työkalulla voi liittää kaikki pituus- ja leveyskoordinaatit kaikkiin paikkoihisi, kun olet ladannut oman maasi datatiedoston.

Karttapalvelun tarjoajan vaihdos

Grampsissa on useita karttojen tarjoajia. Napsauta hiiren oikealla, jolloin avautuu valikko. Valikon alaosassa voit valita karttojen tarjojan. Seuraavat tarjoajat ovat käytettävissä:

 1. OpenStreetMap (oletus) : OpenStreetMap palvelun etu on, että se on avoin projekti, joten voit itse täydentää puuttuvia tietoja palvelun nettisivuston kautta.
 2. Maps For Free
 3. OpenCycleMap
 4. Public Transport
 5. Google street
 6. Google sat
 7. Google hybrid
 8. Virtualearth street
 9. Virtualearth sat
 10. Virtualearth hybrid
Tango-Dialog-information.png
Karttoihin voi liittyä rajoitteita, tutustu siksi karttapalvelun tarjoajan Käyttöehtoihin:

Google kartat, Virtualearth kartat,


Virtualearth on nykyään Microsoftin BingMaps


Karttamerkin värin vaihtaminen?

Värin vaihtaminen ei ole mahdollista. Merkkien värit on kiinteästi koodattu Grampsiin. Väri on vihreä seuraavissa ympäristöissä: openstreetmap, Maps for free, Opencyclemap und Public transport. Kaikissa muissa väri on punainen.

Hiusristikko lisää/poista?

Näkyvä hiusristikko kartan päällä voi olla käytännöllinen tapa nähdä kartan keskipiste. Toiminnallisuuden saa käyttöönhiiren oikealla painikkeella avautuvasta pudotusvalikosta. Valitse Lisää hiusristikko tai Poista hiusristikko. Ristikosta on myös apua lisättäessä tai linkitettäessä paikka oikeisiin koordinaatteihin.

Kuinka kiinnitetään kartta?

Karttaa vaihdettaessa (henkilöstä perheeseen,...) kartan koko lasketaan uudelleen. Joissakin tapauksissa voi karttapalvelun tarjoajaa vaihdettaessa olla hyödyksi kiinnittää kartan koko ja sijainti.

Napsauta tällöin hiiren oikealla karttaa.

Avautuvassa valikossa voit kiinnittää ja vapauttaa kartan koon ja sijainnin.

Karttanäkymien edellytys

Gramps 4.x edellyttää osmgpsmap Version 1.0 (vähintään) ja sihen kuuluvaa gir pakettia.

Tarvitset esim. Ubuntuun: gir1.2-osmgpsmap-1.0 ja libosmgpsmap-1.0-0
Windows AIO paketissa em. ovat jo mukana

Mahdollisia ongelmia

 1. Karttoja ei näy : oletko asentanut osmgpsmap:in ? (gramps -v saattaa auttaa)
 2. Karttatiiliä ei lataudu : onko nettiyhteytesi päällä ?
 3. Tietyn tarjoajan tiilet eivät lataudu : jos muill tarjoajilla ok, tee virheilmoitus
 4. Tiiliä puuttuu : nettiyhteytesi ei ole päällä ja yrität näyttää tietyn paikan ensimmäistä kertaa
 5. Tiiliä puuttuu : voi olla sama syy kuin kaikkien tiilien puutuessa tai palveluntarjoaja on muuttanut yhteyskäytäntöään
 6. Muut : tee virheilmoitus

Lähteet kategoria

Kuva 4.34 Lähteet (Lainauspuu) näkymä
Kuva 4.35 Lähteet näkymä

Lähteet näkymä listaa sukupuuhun talletetut, tietojen taustalla olevat lähteet.

Kategoriassa on kaksi näkymää. Oletuksena oleva (Lainauspuu näkymä) näyttää kaikki lähteet ja napsauttamalla lähteen vieressä olevaa kolmiota näytetään lähteeseen liittyvät lainaukset. Vaihtoehtoinen näkymä listaa vain lähteet.

Lähteinä voi olla erilaisia dokumentteja (syntymä-, kuolin- ja vihkitodistuksia jne), kirjoja, elokuvia, sanomalehtiä, yksityisiä päiväkirjoja, - lähes kaikkea jolla on näyttöarvoa sukutukimuksessa. Grampsilla voit tallentaa lainauksia lähteistä, jotka liittyvät tallennettaviin sukututkimuksen tapahtumiin. Lähteet näkymän listassa on lähteen Otsikko , Tunnus ja Kirjoittaja ja muita siihen liittyviä tietoja kuten Julkaisu.

Lähteiden listan voi lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa.

Kertanapsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, toinen napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voidaan lisätä, poistaa ja muuttaa sarakkeiden keskinäistä järjestystä.

Gramps-notes.png
Suhde arkistoon ja lainaukseen

Lähde liitetään arkistoon, jossa lähde sijaitsee fyysisesti (esim. Kansalliskirjasto tai Helsingin Sanomat). Lähteeseen liitetään lainauksia, joilla tarkennetaan lähteestä käytettävät tiedot (esim. kirjan sivu ja teksti, lehden numero,sivu ja artikkeli). Lähteeseen rekisteröidään ne lisätiedot, jotka liityvät koko lähteeseen ja lainaukseen lainauskohtaiset lisätiedot.


Lainaukset kategoria

Kuva 4.36 Lainaukset näkymä

Lainaukset näkymässä listataan sukupuuhun tallennettuun tietoon liittyvät lähdelainaukset.

Lainaus yksilöi, mitkä kohdat ja asiat lähteestä ovat olennaisia sukupuun informaatiolle. Lähde voi olla esimerkiksi kirja ja lainaus kirjan tietty sivu. Grampsilla voit antaa yksilöintitiedot jokaiseen tallentamaasi tietueeseen (syntymiset, kuolemat, avioitumiset jne.). Lainausten näkymän sarakkeet ovat Osa/Sivu , Tunnus , and Päiväys ja myös näytön kannalta tärkeä Luottamustaso.

Lista voidaan lajitella napsauttamalla sarakeotsikkoa.

Kertanapsautus lajittelee nousevaan järjestykseen, uusi napsautus laskevaan järjestykseen. Sarakemuokkain ikkunassa voi lisätä, poistaa ja järjestää sarakkaiden keskinäisen järjestyksen.

Gramps-notes.png
Suhde arkistoon ja lähteeseen

Lainaus liitetään arkistoon aina Lähteen kautta. Lainaukseen rekisteröidään ne lisätiedot, jotka liittyvät siihen, ei kuitenkaan koko lähteeseen liittyviä tietoja, vaan ne rekisteröidään lähteen tasolle..

Gramps-notes.png
Usea lainaus

Samaan lähteeseen voi lisätä lainauksia henkilö-, perhe-, paikka- ja tapauhtumamuokkaimessa Lähde Lainaukset-lehdellä, kuten myös Lähteiden puu-näkymässä Lisää lainaus-painikeella.


Arkistot kategoria

Kuva 4.37 Arkistot näkymä

Arkisto on ymmärrettävä lähteiden kokoelmana.

Sukupuun jokainen lähde voi viitata kokoelmaan (esim. kirjastoon, tutkijan nauhoittamat haastattelut jne). Arkisto näkymän toiminnallisuus on vastaava kuin muissakin näkymissä.


Mediat kategoria

Kuva 4.38 Media näkymä

Media näkymä listaa sukupuuhun talletetut mediat.

Medioita voivat olla kaikki tiedostot, jotka jollain lailla liittyvät tallettuun sukututkimustietoon.

Teknisesti mikä tahansa tiedosto on talletettavissa mediaksi.

Useimmiten nämä ovat kuvia, muistioita, nauhoituksia, animaatioita jne. Listassa on medioista Otsikko , Tunnus , Tyyppi , Polku ja Päivämäärä sarakkeet.

{man label|Sarakemuokkain}} ikkunassa voidaan järjestellä sarakkeiden keskinäistä järjestystä ja sarakeotsikoista muuttaa lajittelujärjestyksiä.

Listan alapuolella on alue, jossa näytetään listasta valitusta mediasta esikatselukuva, viitteet henkilöihin ja lainuksiin ja muita tarkempia tietoja.

Gramps-notes.png
Medioiden talletuspaikka

Mediaa ei talleteta Grampsin tietokantaan ja median polku osoittaa muualla käyttäjän tietokoneelle.Lisätiedot kategoria

Kuva 4.39 Lisätiedot näkymä

Lisätiedot on tekstimuotoista informaatiota, joka on talletettu muiden kategorioiden yhteyteen.

Lisätiedot näkymän toiminnallisuus on sama kuin muissa näkymissä. Siinä listataan sukupuun kaikki lisätiedot. Valinnalla Näytä->Muokkaa.. voi avata Sarakemuokkain ikkunan ja muuttaa näytettyjä sarakkeita. Mahdollisia ovat Esikatselu, Tunnus, Tyyppi, Yksityinen, Tagit ja Viimeisin muutos.

Lisätietojen tuplanapsauttainen avaa ikkunan, jossa voi päivittää tietoja. Ikkunassa voi myös vaihtaa kirjasimen lajia ja väriä sekä taustaväriä. Oikeinkirjoituksen tarkastus toimii ainakin englanninkielisessä tekstissä.

Jos olet valinnut kaksi lisätietoa, voit sulauttaa ne ao. työkalulla tai Muokkaa-valinnasta.


Piilotettu Html näkymä kategoria

Kuva 4.40 Ota Html näkymä käyttöön

Tämän näkymän ottamiseksi käyttöön:

 • Varmista että webkit moduuli on asennettu.
 • Käynnistyttyäsi Grampsin ja sen mukana webkit moduulin, mene Ohjeet->Laajennusten hallinta, valitse ja napsauta Html näkymä -kohdetta ja napsauta Kätke/Näkyviin.
 • Sulje Gramps ja käynnistä se uudelleen.
 • Tehtyäsi tämän uusi Netti (Web) kategoria on näkyvissä.


Kuva 4.41 Html näkymä (Netti) kategoria

Html näkymä (Netti) kategorialla voit selailla nettisivuja Grampsin ikkunasta.

Syötä nettiosoite ja sivu tulee näkyviin normaalisti.

Edellinen Hakemisto Seuraava