Nl:Gramps 3.3 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 5

From Gramps
Jump to: navigation, search

Dit deel beschrijft één van de vele verslagen die beschikbaar zijn in GRAMPS.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Terug naar verslagenoverzicht.

Grafieken

Familielijnengrafiek

Relatiegrafiek

De relatiegrafiek creeërt een complexe grafiek in het GraphViz-formaat en zet deze dan om in een grafische output. Dit gebeurt normmal gezien achter de schermen met behulp van het GraphViz-hulpmiddel dot. Specifieke opties voor dit verslag zijn onderandere het gebruik van filters, optie voor data en locaties en of de URL's en ID's van personen en/of families moeten getoond worden. Er zijn ook een aantal specifieke GraphViz-opties die paginering, kleur en andere details regelen. Dit programmaonderdeel gebruikt GraphViz. GraphViz verwerkt de .dot-bestanden en vormt ze om tot de uiteindelijke bestanden die in de gekende beeldbestandsformaten zoals .gif, .png, .pdf, .ps, enz. zijn.

Grafiekopties

Via het menu: Verslagen->Grafieken->Relatiegrafiek.... U krijgt het Relatiegrafiek venster te zien waar u alle instellingen kunt veranderen. Het venster is zoals gebruikelijk is, verdeeld in twee delen. Eén deel bevat alle tabs en het andere deel bevat de Document opties.

Fig. xx Papieropties
 • Papieropties

De eerste tab bepaalt gewoonlijk het papierformaat en de randen.

Een controlebox regelt of u metrische maten gebruikt.


Relatiegrafieken kunnen snel zeer groot worden.Instellen van de juiste papiergrootte is essentieel voor een goed resultaat te verkrijgen.Fig. xx Verslagopties
 • Verslagopties: Een aantal belangrijke opties zijn hier te vinden:
  • Filter: Bepaald welke personen in de grafiek worden meegenomen. Standaard optie is hier het volledige gegevensbestand (niet aangewezen!), Afstammelingen van..., Familie-afstammelingen van..., Voorouders van..., Personen met dezelfde voorouder als... of een eigen gemaakte filter.
  • Persoonsfilter: Indien u koos voor een zelfgemaakte filter, dan kan u hier geen persoon selecteren. Anders kan u hier de juiste persoon instellen. Er zijn verschillende tik-boxes:
   • Geboortedata, trouwdata en sterfdata toevoegen: De datums waarop de persoon werd geboren, trouwde en/of overleed, tonen in de grafieklabels.
   • Datums beperken tot jaren alleen: Geeft enkel het jaartal. Er worden geen maanden, dagen of intervallen getoond.
   • Gebruik locatie indien geen datum beschikbaar: Indien geen geboorte, trouw, of sterfdatum beschikbaar is, wordt het corresponderende locatieveld gebruikt.
   • URLs bijvoegen: een URL bij elk grafiekknooppunt voegen zodat PDF en imagemap-bestanden kunnen worden gegeneerd die actieve links bevatten naar de bestanden die gegeneerd zijn met het Website-verslag.
   • IDs bijvoegen: persoonlijke en Familie-ID's bijvoegen
   • Miniaturen van personen toevoegen: aanklikken hier geeft u toegang tot een andere ingaveveld plaats van de miniaturen
  • Plaats van de miniaturen: enkel actief indien de laatste tikbox aangevinkt was: Boven de naam of Naast de naam.Fig. xx Grafiekstijl
 • Grafiekstijl
  • Grafiekkleuren: Mannen krijgen een blauwe kleur, vrouwen een roze kleur. ALs het geslacht van de persoon niet bekend is krijgt de persoon een grijze kleur. Opties zijn:
   • Omtrek in zwart en wit
   • Gekleurde omtrek
   • Opvullen met kleuren
  • Richting van de pijlen: Kies de richting van de pijlen: Afstammelingen <- Voourouders, Afstammelingen -> Voorouders, Afstammelingen <-> Voorouders, Afstammelingen - Voorouders
   • Gebruik afgeronde hoeken: gebruik afgeronde hoeken om een verschil te kunnen zien tussen mannen en vrouwen (op een zwartwit versie)
   • Niet-geboorterelaties aanduiden met stippellijnen: Relaties die niet uit een geboorte zijn ontstaan worden in de grafiek met stippellijnen weergegeven.
   • Familieknooppunten tonen: Families worden weergeven als ovalen met verbindingen naar ouders en kinderen.

Fig. xx GraphViz-layout
 • GraphViz-layout
  • Lettertypefamilie: Kies het lettertype. Indien internationale tekens niet worden weergegeven, gebruik dan het FreeSans-lettertype. Dit lettertype is verkrijgbaar bij de NonGNU org.
   • Standaard
   • PostScript/ Helvetica
   • True Type/ FreeSans
  • Lettergrootte: Lettergrootte in pts.
  • Grafiekrichting: Grafiek van onder naar boven of omgekeerd
   • Verticaal (van boven naar onder)
   • Verticaal (van onder naar boven)
   • Horizontaal (van links naar rechts)
   • Horizontaal (van rechts naar linksight to left)
  • Aantal horizontale pagina's: GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal horizontale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript .
  • Aantal verticale pagina's: GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal verticale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript.
  • Paginarichting: De volgorde waarin de grafiekpagina's worden verwerkt. Deze optie is enkel actief indien het aantal verticale of horizontale pagina's groter is dan 1.

Fig. xx GraphViz-opties
 • GraphViz-opties
  • Weergaveverhouding: Bepaalt in grote mate hoe grafieken geschikt worden op de pagina.
   • Minimale grootte
   • Het opgegeven bereik wordt gevuld
   • Gebruik het optimaal aantal pagina's
  • DPI: dots-per-inch. Typisch is dit getal ingesteld tussen de 75 en 120 als u .png of .gif-bestanden wenst aan te maken. De beste instelling om te printen is tussen de 300 en de 600 dpi. Indien u van plan bent om .gif of .png-bestanden aan te maken voor een webstek, gebruik dan best tussen de 100 en de 300 dpi. Voor het aanmaken van PDF-bestanden lijkt 75 dpi optimaal te zijn.
  • Spatie tussen knopen: De minimum vrije ruimte tussen de knopen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de kolommen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de rijen. Standaardinstelling is 0.20.
  • Spatie tussen rijen: De minimum vrije ruimte tussen de rijen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de rijen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de kolommen. Standaardinstelling is 0.20.

Voorbeeld

Fig. xx Voorbeeld van Voorouders van...


Laat ons eens een eenvoudig voorbeeld maken We willen een relatiegrafiek opstellen met de Voorouders van een persoon.

 1. Kijk eerst of de juiste persoon de actieve persoon is. (Later kunt u dat wel wijzigen, maar eerst instellen is handiger)
 2. Ga via het menu Verslagen -> Grafieken -> Relatiegrafiek...
 3. Papieropties : A4 metrisch Liggend: we weten dat er niet al te veel personen op de grafiek komen, dus dat is ok zo.
 4. Verslagopties: filter: Voorouders van... duidt aan : geboortedatum bijvoegen Datums beperken tot jaren en IDs toevoegen Gebruik Locatie als...
 5. Grafiekstijl : Kleurenopvulling afgeronde hoeken en knooppunten tonen
 6. GraphViz-layout: Lettergrootte: 15 pts FreeSans Grafiekrichting: verticaal van boven naar onder
 7. GraphViz-opties: het gegevenbereik opvullen dpi 133
 8. opmerking : we voegen een titel toe locatie boven en grootte: 18 pts
 9. Documentopties: Uitvoerformaat JPEG en we willen het gegeneerde beeld openen in een Afbeeldingviewer (EOG).


Het resultaat kan u rechts bekijken.

Smith John Hjalmar as center person


Zandlopergrafiek


Vorige Index Volgende