Difference between revisions of "Sv:Källor"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Replaced wiki links with call lang templates.)
(Officiella dokument)
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{languages|sources}} <!-- |Källor -->
 +
 +
 
Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
 
Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
  
Line 16: Line 19:
 
* {{call lang|Birth certificate|sv|Födelseattester}}
 
* {{call lang|Birth certificate|sv|Födelseattester}}
 
* Still births
 
* Still births
* Marriage certificates
+
* Vigselbevis
 
* Skilsmässor
 
* Skilsmässor
 
* Dödsattester
 
* Dödsattester
 
* Formella namnbyten
 
* Formella namnbyten
  
=== Religiösa dokument ===
+
=== Kyrkliga dokument ===
 +
* Husförhörslängder
 +
* Församlingsböcker
 
* {{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker}}
 
* {{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker}}
 
* Vigselböcker
 
* Vigselböcker
Line 63: Line 68:
 
* Medicinska journaler
 
* Medicinska journaler
 
* DNA
 
* DNA
 
{{languages|sources|Källor}}
 

Revision as of 02:02, 17 March 2011


Källor spelar en nyckelroll i genealogisk forskning.

Definition

En källa är en text (i vissa fall en muntlig presentation, ljudinspelning, videoinspelning) från vilken (genealogisk) information kan hämtas.

Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:

 1. Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när händelsen skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
 2. Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
 3. Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...

De viktigaste genealogiska källorna

Officiella dokument

 • Födelseattester
 • Still births
 • Vigselbevis
 • Skilsmässor
 • Dödsattester
 • Formella namnbyten

Kyrkliga dokument

 • Husförhörslängder
 • Församlingsböcker
 • Dopböcker
 • Vigselböcker
 • Begravningsböcker

Juridiska dokument

 • Domstolshandlingar
 • Notary documents

Migration

 • Passagerarlistor
 • Record of landing

Boende

Vilorum

 • Begravningsplatsens listor över begravningar
 • Krigsgravar

Militaria

 • Enlistment lists
 • Draft lottery documents
 • Medaljer
 • Saknade i strid
 • Desertörer

Personliga Dokument

 • Dagböcker
 • Korrespondens
 • Household bills

Övriga tänkbara källor

 • Biblar
 • Historier
 • Publikationer
 • Fotografier
 • Anställningsinformation
 • Medicinska journaler
 • DNA