Sv:Huvudsida

From Gramps
Jump to: navigation, search
Välkommen till Gramps
Hjälp gärna till att utöka denna wiki med svenskspråkigt material. Se Gramps på svenska för mer information om hur du översätter och skapar nya dokument.

Gramps är ett fritt programvaruprojekt för genealogisk forskning. Projektet erbjuder ett professionellt genealogiprogram och en wiki öppen för alla. Det är ett gemensamt projekt, skapat, utvecklat och styrt av genealoger.

 • Installation: Installera Gramps, Genealogical Research and Analysis Management Programming System nu genast. Gramps kan för närvarande köras på Linux och Windows. Guider för installation på MAC OS X, BSD och Solaris finns tillgängliga.
 • Tillägg: Utvidga din Grampsinstallation med tillägg från tredje man för att få ytterligare funktioner. Inkluderar många extra Filter, Verktyg, Rapporter, Vyer, Webbsidor samt Gramplets.
 • Dokumentation: Upptäck Gramps funktioner, läs omdömen, lär dig genom exempel eller förbättra ditt kunnande om Gramps med handledningar.
 • Genealogi: Lär dig mer om genealogi. Vilka är de bästa källorna, var hittar man information, hur förvarar man den ...?
Programmet GRAMPS

GRAMPS är ett genealogiprogram för Linux och andra UNIX-liknande system. Det hjälper dig att spåra din släkt genom att ge dig möjlighet att lagra, redigera och utforska genealogisk data. Lär dig mer.

Artiklar om genealogi

Den här avdelningen är avsedd för att publicera- och dela med sig av tips, tricks och de allra bästa genealogiska metoderna.

Mer information
 • Den här wikin har just nu 1,807 sidor.
 • Har du hittat ett fel i GRAMPS? Var vänlig rapportera det.
 • Vill du veta hur tankegångarna går hos GRAMPS utvecklare? Läs i så fall bloggen.
 • En communityportal finns tillgänglig där vi samlat all information relaterad till GRAMPS-projektet. Där hittar du även en omröstning.
 • Om du vill lära dig hur du kan bidra till den här wikin så finns all information som du behöver i wikins hjälpsidor.
 • Om du fortfarande har frågor så tveka inte att kontakta oss.
Nyheter
 Gramps 4.2.0 released.
Gramps-release.png
2015.08.02

Gramps team releases version 4.2.0. A new major release.


 • New date and language fields on place name
 • Review on GtkBuilder, fix some Gtk3 warnings and move from deprecated methods
 • Change icons and buttons handling methods
 • Enhanced Place Editor and new Place Name editor
 • New widget: use own interactive-search
 • Ability to import kml data into Geography views
 • Enhancement for removing multiple selected items from Views (action group)
 • Add drag support on more Views, Selectors and Editors
 • Add right-click "Copy all" to ListModel and all QuickTables
 • Review Alternate Place handling and edition
 • New 'Place' configuration keys set by user (settings)
 • New filter rule: is enclosed by
 • Consistency on Privacy option for reports
 • Consistency on "Name-format" options for reports
 • Add DeferredFilter class (a subclass of GenericFilter)
 • New textual Report: Links on Notes
 • Fix alphabetic index and toc bug in books
 • Enhancements on Style Editor
 • Enhancements on End Notes into textual reports
 • Changes on Individuals complete textual report
 • Changes on Ancestors Tree draw report: Include Siblings
 • Add name-format option, and deferred translation on Records report
 • Add deferred translation on Timeline draw report
 • Enable attributes gramplet on Source and Citation Views
 • New place locations gramplet
 • Optimizations around index, Flat and TreeView models
 • Enhanced samples files
 • All importers return now an ImportInfo object
 • Experimental gwplus (geneweb) import file format support
 • Remove experimental HTML renderer view
 • New test scripts
 • New Date handler for Japanese
 • Review on Slovenian and Czech Date Handlers
 • Implement both "traditional" and "simplfied" Chinese (translations and dates)
 • Serbian review

See the Changelog.

 Gramps 4.1.3 (The "Thou shalt not count to five", maintenance release) released.
Gramps-release.png
2015.05.01

Gramps team releases version 4.1.3.


 • 8483: Fix db upgrade failure
 • 8128: GtkDialog mapped without a transient parent
 • 1360: [Gedcom} SUBN and SUBM record handling
 • 2370: [Gedcom] Import/export round trip causes lost information
 • 4412: [Gedcom] Entering a witness to an event such as marriage might be ignored
 • 8355: [Gedcom] Gramps can't import estim. date period exported by itself
 • 3082: [Gedcom] 1/4 and 1/2 ANSEL characters not supported on importing ANSEL
 • 8014: [Gedcom] Importing file containing multibyte UTF-8 characters fails
 • 8279: [Gedcom] Import fails for ANSI file under python 3
 • 7134: [Gedcom] Failure importing ANSEL encoded gedcom file.
 • 4439: [Gedcom] Characters ignored on a Gedcom encoded ANSI (cp1252 West Europe, USA)
 • 8401: [Gedcom] NameError in importer
 • 8322: [Gedcom] Event address is lost on import, i.e. disconnected from event
 • 8225 8311: Crash on geneweb export with python3
 • 8468: GuiColorOption missing avail-changed event handler
 • 7742: Bad generation of [timeline report] ODT files since 4.0.0
 • 8233: Fix bad handle in explanation note for unknown event
 • Fix spurious generation of empty 'Alternative Name' in place.merge()
 • 7155: Support creating directories in various scenarios
 • 8450: Attempting to add a bookmark causes an error.
 • 7992: Long series of "unhandled exception" popup boxes while doing a check & repair
 • 8435: Crash when trying to link existing place as an enclosing place using P0001 number
 • 8023: HTML view fails to load
 • 8430: Relationship Graph crashes
 • 8423: Python3 needs new_subpixbuf not subpixbuf
 • 7824: Regression: running gramps from crontab fails
 • 8380: tag_map is not initialized
 • 8103: Some labels now fit better on citations sidebar filter
 • 8213: Event columns in web narrative are too narrow
 • 8473: Problem by start program (launcher)
 • 8456: Translation string missing in Not Related tool for help and close button
 • 8477: Date format month/year is not well reported at editing time [in Italian]
 • 8451: Fix unknown gender relationships handler for the french locale
 • Fix a handle type bug on sidebar filter
 • Tidy up About dialog - 8408 better design
 • Cleanup on some man files
 • Convert some remaining unicode literals
 • Fix mac menubar setting
 • Enable python3 to run po/update_po.py
 • Updated translations: cs, de, fr, is, nl

See the Changelog.