Difference between revisions of "Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
 
==Përmbajtja==
 
==Përmbajtja==
  
:[[SK:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface|Hyrje]]
+
:[[SQ:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface|Hyrje]]
::[[SK:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface#Why_use_GRAMPS.3F|Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?]]
+
::[[SQ:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface#Why_use_GRAMPS.3F|Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?]]
::[[SK:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface# Typographical_conventions| Marrëveshje tipografike]]
+
::[[SQ:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface# Typographical_conventions| Marrëveshje tipografike]]
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started|Fillimi]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started|Fillimi]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 26: Line 26:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Dritarja kryesore]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Dritarja kryesore]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Hyrje]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Hyrje]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|Pamjet e ndryshme]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|Pamjet e ndryshme]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Pamjet Gramplet]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Pamjet Gramplet]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|Pamja e njerëzve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|Pamja e njerëzve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Pamja e marrëdhënieve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Pamja e marrëdhënieve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Pamja e familjes]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Pamja e familjes]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pamja për prejardhjen]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pamja për prejardhjen]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Pamja e ngjarjeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Pamja e ngjarjeve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Pamja e burimeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Pamja e burimeve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Pamja e vendeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Pamja e vendeve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media pamje]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media pamje]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Pamja e depove]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Pamja e depove]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Pamja e shënimeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Pamja e shënimeve]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 46: Line 46:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees| Menaxhimi i pemëve familjare]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees| Menaxhimi i pemëve familjare]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Starting a New Database|Nisja e një Baze të e të të dhënave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Starting a New Database|Nisja e një Baze të e të të dhënave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Opening a Database|Hapja e një Baze të të dhënave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Opening a Database|Hapja e një Baze të të dhënave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Saving Changes to Your Database|Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Saving Changes to Your Database|Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Importing Data|Importimi i të Dhënave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Importing Data|Importimi i të Dhënave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Exporting Data|Eksportimi i të Dhënave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Exporting Data|Eksportimi i të Dhënave]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 57: Line 57:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht ]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht ]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 63: Line 63:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 69: Line 69:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation|Navigim]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation|Navigim]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the People View|Përdorimi i pamjes së njerëzve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the People View|Përdorimi i pamjes së njerëzve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Family View|Përdorimi i pamjes së familjes]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Family View|Përdorimi i pamjes së familjes]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Pedigree View|Përdorimi i pamjes së prejardhjes]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Pedigree View|Përdorimi i pamjes së prejardhjes]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Setting the Home Person|Përzgjedhja e personit bazë]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Setting the Home Person|Përzgjedhja e personit bazë]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using history-based tools|Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using history-based tools|Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Bookmarks|Shenjë referimi]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Bookmarks|Shenjë referimi]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Finding records|Gjetja e regjistrimeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Finding records|Gjetja e regjistrimeve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Clipboard|Përdorimi i kujtesës së fragmenteve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Clipboard|Përdorimi i kujtesës së fragmenteve]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 83: Line 83:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets|Gramplet]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets|Gramplet]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Welcome Gramplet|Gramplet për mirëseardhje ]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Welcome Gramplet|Gramplet për mirëseardhje ]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Top Surnames Gramplet|Gramplet për mbiemra të zgjedhur ]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Top Surnames Gramplet|Gramplet për mbiemra të zgjedhur ]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Surname Cloud Gramplet|Gramplet tufë i mbiemrave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Surname Cloud Gramplet|Gramplet tufë i mbiemrave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#TODO Gramplet|Gramplet PËR TË BËRË]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#TODO Gramplet|Gramplet PËR TË BËRË]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Statistics Gramplet|Gramplet i statistikave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Statistics Gramplet|Gramplet i statistikave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Python Gramplet|Gramplet Python]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Python Gramplet|Gramplet Python]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#News Gramplet|Gramplet i njoftimeve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#News Gramplet|Gramplet i njoftimeve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Session Log Gramplet|Gramplet i ditarit të sesioneve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Session Log Gramplet|Gramplet i ditarit të sesioneve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Calendar Gramplet|Gramplet i kalendarit]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Calendar Gramplet|Gramplet i kalendarit]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Relatives Gramplet|Gramplet i farefisit]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Relatives Gramplet|Gramplet i farefisit]]
 
<!--  
 
<!--  
  
Line 99: Line 99:
  
 
-->
 
-->
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Raporte]]
+
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Raporte]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Generating Reports|Nxjerrja e raporteve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Generating Reports|Nxjerrja e raporteve]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Substitution Values|Zëvendësimi i vlerave]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Substitution Values|Zëvendësimi i vlerave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Books|Libra]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Books|Libra]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphical Reports|Raporte grafike]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphical Reports|Raporte grafike]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ancestor Tree|Pema e paraardhësve]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ancestor Tree|Pema e paraardhësve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Calendar|Kalendar]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Calendar|Kalendar]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Tree|Pema e pasardhësve]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Tree|Pema e pasardhësve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Fan Chart|Tabela nxitëse]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Fan Chart|Tabela nxitëse]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Statistics Chart|Tabela e statistikave]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Statistics Chart|Tabela e statistikave]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Timeline Chart|Tabela kronologjike ]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Timeline Chart|Tabela kronologjike ]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphs|Grafe]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphs|Grafe]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Lines Graph|Graf për prejardhje familjare]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Lines Graph|Graf për prejardhje familjare]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Hourglass Graph|Grafi orë me rërë ]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Hourglass Graph|Grafi orë me rërë ]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Relationship Graph|Grafi për marrëdhënie]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Relationship Graph|Grafi për marrëdhënie]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Text Reports|Raporte të teksteve]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Text Reports|Raporte të teksteve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ahnentafel Report|Raporte Ahnentafel]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ahnentafel Report|Raporte Ahnentafel]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Birthday and Anniversary Report|Raport për ditëlindje dhe përvjetorë]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Birthday and Anniversary Report|Raport për ditëlindje dhe përvjetorë]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Complete Individual Report|Raport i plotë individual]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Complete Individual Report|Raport i plotë individual]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Report|Raport për pasardhësit]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Report|Raport për pasardhësit]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Ancestral Report|Raport i hollësishëm i paraardhësve]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Ancestral Report|Raport i hollësishëm i paraardhësve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Descendant Report|Raport i hollësishëm i pasardhësve]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Descendant Report|Raport i hollësishëm i pasardhësve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#End of Line Report|Fundi i raportit për prejardhje]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#End of Line Report|Fundi i raportit për prejardhje]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Group Report|Raport për grupe familjare]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Group Report|Raport për grupe familjare]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Kinship Report|Raport për lidhje farefisnore]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Kinship Report|Raport për lidhje farefisnore]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Marker Report|Raport për shënues]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Marker Report|Raport për shënues]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#View|Pamje]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#View|Pamje]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Not Related|Nuk është i lidhur]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Not Related|Nuk është i lidhur]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Number of Ancestors|Numri i paraardhësve]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Number of Ancestors|Numri i paraardhësve]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Summary of the Database|Përmbledhje e Bazës së të Dhënave]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Summary of the Database|Përmbledhje e Bazës së të Dhënave]]
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Pages|Ueb faqe]]
+
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Pages|Ueb faqe]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Narrated Web Site|Ueb vend i treguar ]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Narrated Web Site|Ueb vend i treguar ]]
###[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Calendar|Ueb kalendar]]
+
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Calendar|Ueb kalendar]]
 
<!--  
 
<!--  
  

Revision as of 15:08, 9 October 2008

Ky është wiki udhëzuesi për verzionin 3.0 të GRAMPS. Të gjithë përdoruesit përkrahen për ta redaktuar këtë udhëzues deri sa të përmirësohet lexueshmëria dhe përdorshmëria e tij.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions

Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] TjetriRezume

GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, edhe detale të përgjithshme, këshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.

Përmbajtja

Hyrje
Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?
Marrëveshje tipografike
 1. Fillimi
 2. Dritarja kryesore
  1. Hyrje
  2. Pamjet e ndryshme
  3. Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes
  4. Pamjet Gramplet
  5. Pamja e njerëzve
  6. Pamja e marrëdhënieve
  7. Pamja e familjes
  8. Pamja për prejardhjen
  9. Pamja e ngjarjeve
  10. Pamja e burimeve
  11. Pamja e vendeve
  12. Media pamje
  13. Pamja e depove
  14. Pamja e shënimeve
 3. Menaxhimi i pemëve familjare
  1. Nisja e një Baze të e të të dhënave
  2. Hapja e një Baze të të dhënave
  3. Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave
  4. Importimi i të Dhënave
  5. Eksportimi i të Dhënave
 4. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht
 5. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm
 6. Navigim
  1. Përdorimi i pamjes së njerëzve
  2. Përdorimi i pamjes së familjes
  3. Përdorimi i pamjes së prejardhjes
  4. Përzgjedhja e personit bazë
  5. Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën
  6. Shenjë referimi
  7. Gjetja e regjistrimeve
  8. Përdorimi i kujtesës së fragmenteve
 7. Gramplet
  1. Gramplet për mirëseardhje
  2. Gramplet për mbiemra të zgjedhur
  3. Gramplet tufë i mbiemrave
  4. Gramplet PËR TË BËRË
  5. Gramplet i statistikave
  6. Gramplet Python
  7. Gramplet i njoftimeve
  8. Gramplet i ditarit të sesioneve
  9. Gramplet i kalendarit
  10. Gramplet i farefisit
 8. Raporte
  1. Nxjerrja e raporteve
  2. Zëvendësimi i vlerave
  3. Libra
  4. Raporte grafike
   1. Pema e paraardhësve
   2. Kalendar
   3. Pema e pasardhësve
   4. Tabela nxitëse
   5. Tabela e statistikave
   6. Tabela kronologjike
  5. Grafe
   1. Graf për prejardhje familjare
   2. Grafi orë me rërë
   3. Grafi për marrëdhënie
  6. Raporte të teksteve
   1. Raporte Ahnentafel
   2. Raport për ditëlindje dhe përvjetorë
   3. Raport i plotë individual
   4. Raport për pasardhësit
   5. Raport i hollësishëm i paraardhësve
   6. Raport i hollësishëm i pasardhësve
   7. Fundi i raportit për prejardhje
   8. Raport për grupe familjare
   9. Raport për lidhje farefisnore
   10. Raport për shënues
  7. Pamje
   1. Nuk është i lidhur
   2. Numri i paraardhësve
   3. Përmbledhje e Bazës së të Dhënave
  8. Ueb faqe
   1. Ueb vend i treguar
   2. Ueb kalendar
 9. Vegla
  1. Analizë dhe eksplorim
   1. Krahaso ngjarje individuale
   2. Shfletues interaktiv i pasardhësve
  2. Përpunimi i të Dhënave
   1. Llogarit data të vlerësuara
   2. Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave
   3. Nxjerr informacione nga emrat
   4. Gjej njerëz të mundshëm duplikat...
   5. Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...
   6. Riemëro tipet e ngjarjeve
   7. Regjistrues i GRAMPS ID
  3. Riparimi i Bazës së të dhënave
   1. Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave
   2. Rindërto hartë rë referencës
   3. Rindërto tregues dytësor
   4. Largo objektet e papërdorura...
  4. Heqja i viruseve
   1. Dritarja për vlerësimin e Python...
   2. Ringarko Prizën
   3. Shfaq objekte jo të mbledhura
  5. Shërbime
   1. Nxjerr kode SoundEx
   2. Media Menaxhues...
   3. Llogaritës i marrëdhënieve
   4. Vërteto të dhënat
 10. Parametra
  1. Preferenca
  2. Redaktues për formatimin e emrit
  3. Parametra tjera
  4. Manipulim i përparuar i parametrave
 11. Filterë
  1. Filterë të përgjithshëm
  2. Filterë të ngjarjeve
  3. Filterë të familjeve
  4. Filterë të paraardhësve
  5. Filterë të pasardhësve
  6. Filterë për marëdhënie
  7. Filterë të shumëllojshëm


Shtesë A: Pyetje më shpesh të bëra
Shtesë B: Referenca e lidhjes së tasteve
Shtesë C: Referenca e vijës së komandës
Opcione të mundshme
Opsione të formatimit
Opsione për hapje
Opsione për import
Opsione për eksport
Opsione për veprime
Opsione tlistës
Operacion
Shembuj
Ndryshore të ambientit
Shtesë D: Për GRAMPS
Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] Tjetri