Difference between revisions of "Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
 
-->
 
-->
 
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Dritarja kryesore]]
 
#[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Dritarja kryesore]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Hyrje]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Hyrje]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|Pamjet e ndryshme]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|Pamjet e ndryshme]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Pamjet Gramplet]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Pamjet Gramplet]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|Pamja e njerëzve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|Pamja e njerëzve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Pamja e marrëdhënieve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Pamja e marrëdhënieve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Pamja e familjes]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Pamja e familjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pamja për prejardhjen]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pamja për prejardhjen]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Pamja e ngjarjeve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Pamja e ngjarjeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Pamja e burimeve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Pamja e burimeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Pamja e vendeve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Pamja e vendeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media pamje]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media pamje]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Pamja e depove]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Pamja e depove]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Pamja e shënimeve]]
+
##[[SK:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Pamja e shënimeve]]
 
<!--  
 
<!--  
  

Revision as of 06:34, 27 September 2008

This is the wiki manual for GRAMPS version 3.0. All users are encouraged to edit this manual so as to improve its readability and usability.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [http://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions

Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] NextRezume

Udhëzuesi GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, përfshirë edhe detalet e përgjithshme, këëshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.

Përmbajtja

Hyrje
Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?
Marrëveshje tipografike
 1. Fillimi
 2. Dritarja kryesore
  1. Hyrje
  2. Pamjet e ndryshme
  3. Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes
  4. Pamjet Gramplet
  5. Pamja e njerëzve
  6. Pamja e marrëdhënieve
  7. Pamja e familjes
  8. Pamja për prejardhjen
  9. Pamja e ngjarjeve
  10. Pamja e burimeve
  11. Pamja e vendeve
  12. Media pamje
  13. Pamja e depove
  14. Pamja e shënimeve
 3. Menaxhimi i pemëve familjare
  1. Nisja e një Baze të e të të dhënave
  2. Hapja e një Baze të të dhënave
  3. Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave
  4. Importimi i të Dhënave
  5. Eksportimi i të Dhënave
 4. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht
 5. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm
 6. Navigim
  1. Përdorimi i pamjes së njerëzve
  2. Përdorimi i pamjes së familjes
  3. Përdorimi i pamjes së prejardhjes
  4. Përzgjedhja e personit bazë
  5. Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën
  6. Shenjë referimi
  7. Gjetja e regjistrimeve
  8. Përdorimi i kujtesës së fragmenteve
 7. Gramplet
  1. Gramplet për mirëseardhje
  2. Gramplet për mbiemra të zgjedhur
  3. Gramplet tufë i mbiemrave
  4. Gramplet PËR TË BËRË
  5. Gramplet i statistikave
  6. Gramplet Python
  7. Gramplet i njoftimeve
  8. Gramplet i ditarit të sesioneve
  9. Gramplet i kalendarit
  10. Gramplet i farefisit
 8. Raporte
  1. Nxjerrja e raporteve
  2. Zëvendësimi i vlerave
  3. Libra
  4. Raporte grafike
   1. Pema e paraardhësve
   2. Kalendar
   3. Pema e pasardhësve
   4. Tabela nxitëse
   5. Tabela e statistikave
   6. Tabela kronologjike
  5. Grafe
   1. Graf për prejardhje familjare
   2. Grafi orë me rërë
   3. Grafi për marrëdhënie
  6. Raporte të teksteve
   1. Raporte Ahnentafel
   2. Raport për ditëlindje dhe përvjetorë
   3. Raport i plotë individual
   4. Raport për pasardhësit
   5. Raport i hollësishëm i paraardhësve
   6. Raport i hollësishëm i pasardhësve
   7. Fundi i raportit për prejardhje
   8. Raport për grupe familjare
   9. Raport për lidhje farefisnore
   10. Raport për shënues
  7. Pamje
   1. Nuk është i lidhur
   2. Numri i paraardhësve
   3. Përmbledhje e Bazës së të Dhënave
  8. Ueb faqe
   1. Ueb vend i treguar
   2. Ueb kalendar
 9. Vegla
  1. Analizë dhe eksplorim
   1. Krahaso ngjarje individuale
   2. Shfletues interaktiv i pasardhësve
  2. Përpunimi i të Dhënave
   1. Llogarit data të vlerësuara
   2. Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave
   3. Nxjerr informacione nga emrat
   4. Gjej njerëz të mundshëm duplikat...
   5. Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...
   6. Riemëro tipet e ngjarjeve
   7. Regjistrues i GRAMPS ID
  3. Riparimi i Bazës së të dhënave
   1. Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave
   2. Rindërto hartë rë referencës
   3. Rindërto tregues dytësor
   4. Largo objektet e papërdorura...
  4. Heqja i viruseve
   1. Dritarja për vlerësimin e Python...
   2. Ringarko Prizën
   3. Shfaq objekte jo të mbledhura
  5. Shërbime
   1. Nxjerr kode SoundEx
   2. Media Menaxhues...
   3. Llogaritës i marrëdhënieve
   4. Vërteto të dhënat
 10. Parametra
  1. Preferenca
  2. Redaktues për formatimin e emrit
  3. Parametra tjera
  4. Manipulim i përparuar i parametrave
 11. Filterë
  1. Filterë të përgjithshëm
  2. Filterë të ngjarjeve
  3. Filterë të familjeve
  4. Filterë të paraardhësve
  5. Filterë të pasardhësve
  6. Filterë për marëdhënie
  7. Filterë të shumëllojshëm


Shtesë A: Pyetje më shpesh të bëra
Shtesë B: Referenca e lidhjes së tasteve
Shtesë C: Referenca e vijës së komandës
Opcione të mundshme
Opsione të formatimit
Opsione për hapje
Opsione për import
Opsione për eksport
Opsione për veprime
Opsione tlistës
Operacion
Shembuj
Ndryshore të ambientit
Shtesë D: Për GRAMPS
Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Next