Difference between revisions of "Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
  
  
{{man index/sq|SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual|SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
+
{{man index/sq|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
  
  
Line 137: Line 137:
  
 
-->
 
-->
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools|Vegla]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools|Vegla]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Analysis and Exploration|Analizë dhe eksplorim ]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Analysis and Exploration|Analizë dhe eksplorim ]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Compare Individual Events|Krahaso ngjarje individuale]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Compare Individual Events|Krahaso ngjarje individuale]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Interactive Descendant Browser|Shfletues interaktiv i pasardhësve]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Interactive Descendant Browser|Shfletues interaktiv i pasardhësve]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Processing|Përpunimi i të Dhënave]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Processing|Përpunimi i të Dhënave]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Calculate Estimated Dates|Llogarit data të vlerësuara]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Calculate Estimated Dates|Llogarit data të vlerësuara]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Edit Database Owner Information|Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Edit Database Owner Information|Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Extract Information from Names|Nxjerr informacione nga emrat]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Extract Information from Names|Nxjerr informacione nga emrat]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Find Possible Duplicate People...|Gjej njerëz të mundshëm duplikat...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Find Possible Duplicate People...|Gjej njerëz të mundshëm duplikat...]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Fix Capitalization of Family Names...|Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Fix Capitalization of Family Names...|Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rename Event Types|Riemëro tipet e ngjarjeve]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rename Event Types|Riemëro tipet e ngjarjeve]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reorder GRAMPS ID|Regjistrues i GRAMPS ID]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reorder GRAMPS ID|Regjistrues i GRAMPS ID]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Repair|Riparimi i Bazës së të dhënave]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Repair|Riparimi i Bazës së të dhënave]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Check and repair database|Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Check and repair database|Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Reference Maps|Rindërto hartë rë referencës]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Reference Maps|Rindërto hartë rë referencës]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Secondary Indices|Rindërto tregues dytësor]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Secondary Indices|Rindërto tregues dytësor]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Remove Unused Objects...|Largo objektet e papërdorura...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Remove Unused Objects...|Largo objektet e papërdorura...]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Debug|Heqja i viruseve]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Debug|Heqja i viruseve]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Python Evaluation window...|Dritarja për vlerësimin e Python...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Python Evaluation window...|Dritarja për vlerësimin e Python...]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reload Plugins|Ringarko Prizën]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reload Plugins|Ringarko Prizën]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Show uncollected Objects|Shfaq objekte jo të mbledhura ]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Show uncollected Objects|Shfaq objekte jo të mbledhura ]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Utilities|Shërbime]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Utilities|Shërbime]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Generate SoundEx codes|Nxjerr kode SoundEx]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Generate SoundEx codes|Nxjerr kode SoundEx]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Media Manager...|Media Menaxhues...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Media Manager...|Media Menaxhues...]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Relationship calculator|Llogaritës i marrëdhënieve]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Relationship calculator|Llogaritës i marrëdhënieve]]
###[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Verify the Data...|Vërteto të dhënat]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Verify the Data...|Vërteto të dhënat]]
 
<!--
 
<!--
  
Line 168: Line 168:
  
 
-->
 
-->
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings|Parametra]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings|Parametra]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Preferences|Preferenca]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Preferences|Preferenca]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Name Format Editor|Redaktues për formatimin e emrit]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Name Format Editor|Redaktues për formatimin e emrit]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Other Settings|Parametra tjera]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Other Settings|Parametra tjera]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Advanced manipulation of settings|Manipulim i përparuar i parametrave]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Advanced manipulation of settings|Manipulim i përparuar i parametrave]]
 
<!--
 
<!--
  
Line 178: Line 178:
  
 
-->
 
-->
#[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters|Filterë]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters|Filterë]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#General filters| Filterë të përgjithshëm]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#General filters| Filterë të përgjithshëm]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Event filters| Filterë të ngjarjeve]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Event filters| Filterë të ngjarjeve]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Family filters| Filterë të familjeve]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Family filters| Filterë të familjeve]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Ancestral filters| Filterë të paraardhësve]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Ancestral filters| Filterë të paraardhësve]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Descendant filters| Filterë të pasardhësve]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Descendant filters| Filterë të pasardhësve]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Relationship filters| Filterë për marëdhënie]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Relationship filters| Filterë për marëdhënie]]
##[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Miscellaneous filters| Filterë të shumëllojshëm]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Miscellaneous filters| Filterë të shumëllojshëm]]
  
  
  
:Shtesë A: [[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - FAQ|Pyetje më shpesh të bëra]]
+
:Shtesë A: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - FAQ|Pyetje më shpesh të bëra]]
  
:Shtesë B: [[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Keybindings|Referenca e lidhjes së tasteve]]
+
:Shtesë B: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Keybindings|Referenca e lidhjes së tasteve]]
  
:Shtesë C: [[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line|Referenca e vijës së komandës]]
+
:Shtesë C: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line|Referenca e vijës së komandës]]
:::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Available Options|Opcione të mundshme]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Available Options|Opcione të mundshme]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Format options|Opsione të formatimit]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Format options|Opsione të formatimit]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Opening options|Opsione për hapje]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Opening options|Opsione për hapje]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Import options|Opsione për import]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Import options|Opsione për import]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Export options|Opsione për eksport]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Export options|Opsione për eksport]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Action options|Opsione për veprime]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Action options|Opsione për veprime]]
::::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#List options|Opsione tlistës]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#List options|Opsione tlistës]]
:::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Operation|Operacion]]  
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Operation|Operacion]]  
:::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Examples|Shembuj]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Examples|Shembuj]]
:::[[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Ndryshore të ambientit]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Ndryshore të ambientit]]
  
:Shtesë D: [[SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - About| Për GRAMPS]]
+
:Shtesë D: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - About| Për GRAMPS]]
  
  
{{man index/sq|SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual|SQ:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
+
{{man index/sq|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}

Latest revision as of 23:02, 8 November 2008

Ky është wiki udhëzuesi për verzionin 3.0 të GRAMPS. Të gjithë përdoruesit përkrahen për ta redaktuar këtë udhëzues deri sa të përmirësohet lexueshmëria dhe përdorshmëria e tij.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions

Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] TjetriRezume

GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, edhe detale të përgjithshme, këshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.

Përmbajtja

Hyrje
Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?
Marrëveshje tipografike
 1. Fillimi
 2. Dritarja kryesore
  1. Hyrje
  2. Pamjet e ndryshme
  3. Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes
  4. Pamjet Gramplet
  5. Pamja e njerëzve
  6. Pamja e marrëdhënieve
  7. Pamja e familjes
  8. Pamja për prejardhjen
  9. Pamja e ngjarjeve
  10. Pamja e burimeve
  11. Pamja e vendeve
  12. Media pamje
  13. Pamja e depove
  14. Pamja e shënimeve
 3. Menaxhimi i pemëve familjare
  1. Nisja e një Baze të e të të dhënave
  2. Hapja e një Baze të të dhënave
  3. Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave
  4. Importimi i të Dhënave
  5. Eksportimi i të Dhënave
 4. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht
 5. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm
 6. Navigim
  1. Përdorimi i pamjes së njerëzve
  2. Përdorimi i pamjes së familjes
  3. Përdorimi i pamjes së prejardhjes
  4. Përzgjedhja e personit bazë
  5. Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën
  6. Shenjë referimi
  7. Gjetja e regjistrimeve
  8. Përdorimi i kujtesës së fragmenteve
 7. Gramplet
  1. Gramplet për mirëseardhje
  2. Gramplet për mbiemra të zgjedhur
  3. Gramplet tufë i mbiemrave
  4. Gramplet PËR TË BËRË
  5. Gramplet i statistikave
  6. Gramplet Python
  7. Gramplet i njoftimeve
  8. Gramplet i ditarit të sesioneve
  9. Gramplet i kalendarit
  10. Gramplet i farefisit
 8. Raporte
  1. Nxjerrja e raporteve
  2. Zëvendësimi i vlerave
  3. Libra
  4. Raporte grafike
   1. Pema e paraardhësve
   2. Kalendar
   3. Pema e pasardhësve
   4. Tabela nxitëse
   5. Tabela e statistikave
   6. Tabela kronologjike
  5. Grafe
   1. Graf për prejardhje familjare
   2. Grafi orë me rërë
   3. Grafi për marrëdhënie
  6. Raporte të teksteve
   1. Raporte Ahnentafel
   2. Raport për ditëlindje dhe përvjetorë
   3. Raport i plotë individual
   4. Raport për pasardhësit
   5. Raport i hollësishëm i paraardhësve
   6. Raport i hollësishëm i pasardhësve
   7. Fundi i raportit për prejardhje
   8. Raport për grupe familjare
   9. Raport për lidhje farefisnore
   10. Raport për shënues
  7. Pamje
   1. Nuk është i lidhur
   2. Numri i paraardhësve
   3. Përmbledhje e Bazës së të Dhënave
  8. Ueb faqe
   1. Ueb vend i treguar
   2. Ueb kalendar
 9. Vegla
  1. Analizë dhe eksplorim
   1. Krahaso ngjarje individuale
   2. Shfletues interaktiv i pasardhësve
  2. Përpunimi i të Dhënave
   1. Llogarit data të vlerësuara
   2. Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave
   3. Nxjerr informacione nga emrat
   4. Gjej njerëz të mundshëm duplikat...
   5. Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...
   6. Riemëro tipet e ngjarjeve
   7. Regjistrues i GRAMPS ID
  3. Riparimi i Bazës së të dhënave
   1. Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave
   2. Rindërto hartë rë referencës
   3. Rindërto tregues dytësor
   4. Largo objektet e papërdorura...
  4. Heqja i viruseve
   1. Dritarja për vlerësimin e Python...
   2. Ringarko Prizën
   3. Shfaq objekte jo të mbledhura
  5. Shërbime
   1. Nxjerr kode SoundEx
   2. Media Menaxhues...
   3. Llogaritës i marrëdhënieve
   4. Vërteto të dhënat
 10. Parametra
  1. Preferenca
  2. Redaktues për formatimin e emrit
  3. Parametra tjera
  4. Manipulim i përparuar i parametrave
 11. Filterë
  1. Filterë të përgjithshëm
  2. Filterë të ngjarjeve
  3. Filterë të familjeve
  4. Filterë të paraardhësve
  5. Filterë të pasardhësve
  6. Filterë për marëdhënie
  7. Filterë të shumëllojshëm


Shtesë A: Pyetje më shpesh të bëra
Shtesë B: Referenca e lidhjes së tasteve
Shtesë C: Referenca e vijës së komandës
Opcione të mundshme
Opsione të formatimit
Opsione për hapje
Opsione për import
Opsione për eksport
Opsione për veprime
Opsione tlistës
Operacion
Shembuj
Ndryshore të ambientit
Shtesë D: Për GRAMPS
Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] Tjetri