Difference between revisions of "Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Abstract)
 
(26 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Documentation]]
+
[[Category:Sq:Documentation]]
This is the wiki manual for GRAMPS version 3.0. All users are encouraged to edit this manual so as to improve its readability and usability.  
+
Ky është wiki udhëzuesi për verzionin 3.0 të GRAMPS. Të gjithë përdoruesit përkrahen për ta redaktuar këtë udhëzues deri sa të përmirësohet lexueshmëria dhe përdorshmëria e tij.  
  
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
  
{{man index|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
+
{{man index/sq|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
  
  
Line 13: Line 13:
 
==Rezume==
 
==Rezume==
  
Udhëzuesi GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, përfshirë edhe detalet e përgjithshme, këëshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.
+
GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, edhe detale të përgjithshme, këshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.
  
==Table of Contents==
+
==Përmbajtja==
  
 
:[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface|Hyrje]]
 
:[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface|Hyrje]]
::[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface#Why_use_GRAMPS.3F|Why use GRAMPS?]]
+
::[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface#Why_use_GRAMPS.3F|Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?]]
::[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface# Typographical_conventions| Typographical conventions]]
+
::[[Sq:Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Preface# Typographical_conventions| Marrëveshje tipografike]]
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started|Getting Started]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started|Fillimi]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 2 : THE VIEWS
+
     START CHAPTER 2 : Pamjet
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Main Window]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window|Dritarja kryesore]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Introduction]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Introduction|Hyrje]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|The Different Views]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#The Different Views|Pamjet e ndryshme]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Switching Views and Viewing Modes]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Switching Views and Viewing Modes|Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Gramplets View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Gramplets View|Pamjet Gramplet]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|People View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#People View|Pamja e njerëzve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Relationships View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Relationships View|Pamja e marrëdhënieve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Family View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Family View|Pamja e familjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pedigree View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Pedigree View|Pamja për prejardhjen]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Events View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Events view|Pamja e ngjarjeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Sources View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Sources View|Pamja e burimeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Places View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Places View|Pamja e vendeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Media View|Media pamje]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Repositories View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Repositories View|Pamja e depove]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Notes View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window#Notes View|Pamja e shënimeve]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 3 : MANAGE TREES
+
     START CHAPTER 3 : Menaxho Pemët
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees| Manage Family Trees]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees| Menaxhimi i pemëve familjare]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Starting a New Database|Starting a New Database]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Starting a New Database|Nisja e një Baze të e të të dhënave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Opening a Database|Opening a Database]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Opening a Database|Hapja e një Baze të të dhënave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Saving Changes to Your Database|Saving Changes to Your Database]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Saving Changes to Your Database|Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Importing Data|Importing Data]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Importing Data|Importimi i të Dhënave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Exporting Data|Exporting Data]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees#Exporting Data|Eksportimi i të Dhënave]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 4 : EDIT DATA
+
     START CHAPTER 4 : Redakto të Dhëna
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief|Entering and Editing Data: Brief]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht ]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 5 : EDIT DATA DETAILED
+
     START CHAPTER 5 : Redakto të Dhëna të Detajuara
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed|Entering and Editing Data: Detailed]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed|Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 6 : NAVIGATION
+
     START CHAPTER 6 : Navigim
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation|Navigation]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation|Navigim]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the People View|Using the People View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the People View|Përdorimi i pamjes së njerëzve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Family View|Using the Family View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Family View|Përdorimi i pamjes së familjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Pedigree View|Using the Pedigree View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Pedigree View|Përdorimi i pamjes së prejardhjes]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Setting the Home Person|Setting the Home Person]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Setting the Home Person|Përzgjedhja e personit bazë]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using history-based tools|Using history-based tools]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using history-based tools|Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Bookmarks|Bookmarks]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Bookmarks|Shenjë referimi]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Finding records|Finding records]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Finding records|Gjetja e regjistrimeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Clipboard|Using the Clipboard]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Navigation#Using the Clipboard|Përdorimi i kujtesës së fragmenteve]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 7 : GRAMPLETS
+
     START CHAPTER 7 : GRAMPLET
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets|Gramplets]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets|Gramplet]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Welcome Gramplet|Welcome Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Welcome Gramplet|Gramplet për mirëseardhje ]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Top Surnames Gramplet|Top Surnames Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Top Surnames Gramplet|Gramplet për mbiemra të zgjedhur ]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Surname Cloud Gramplet|Surname Cloud Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Surname Cloud Gramplet|Gramplet tufë i mbiemrave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#TODO Gramplet|TODO Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#TODO Gramplet|Gramplet PËR TË BËRË]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Statistics Gramplet|Statistics Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Statistics Gramplet|Gramplet i statistikave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Python Gramplet|Python Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Python Gramplet|Gramplet Python]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#News Gramplet|News Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#News Gramplet|Gramplet i njoftimeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Session Log Gramplet|Session Log Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Session Log Gramplet|Gramplet i ditarit të sesioneve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Calendar Gramplet|Calendar Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Calendar Gramplet|Gramplet i kalendarit]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Relatives Gramplet|Relatives Gramplet]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets#Relatives Gramplet|Gramplet i farefisit]]
 
<!--  
 
<!--  
  
     START CHAPTER 8 : REPORTS
+
     START CHAPTER 8 : RAPORTE
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Reports]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Raporte]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Generating Reports|Generating Reports]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Generating Reports|Nxjerrja e raporteve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Substitution Values|Substitution Values]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Substitution Values|Zëvendësimi i vlerave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Books|Books]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Books|Libra]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphical Reports|Graphical Reports]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphical Reports|Raporte grafike]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ancestor Tree|Ancestor Tree]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ancestor Tree|Pema e paraardhësve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Calendar|Calendar]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Calendar|Kalendar]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Tree|Descendant Tree]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Tree|Pema e pasardhësve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Fan Chart|Fan Chart]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Fan Chart|Tabela nxitëse]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Statistics Chart|Statistics Chart]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Statistics Chart|Tabela e statistikave]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Timeline Chart|TimelineChart]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Timeline Chart|Tabela kronologjike ]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphs|Graphs]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Graphs|Grafe]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Lines Graph|Family Lines Graph]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Lines Graph|Graf për prejardhje familjare]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Hourglass Graph|Hourglass Graph]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Hourglass Graph|Grafi orë me rërë ]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Relationship Graph|Relationship Graph]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Relationship Graph|Grafi për marrëdhënie]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Text Reports|Text Reports]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Text Reports|Raporte të teksteve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ahnentafel Report|Ahnentafel Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Ahnentafel Report|Raporte Ahnentafel]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Birthday and Anniversary Report|Birthday and Anniversary Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Birthday and Anniversary Report|Raport për ditëlindje dhe përvjetorë]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Complete Individual Report|Complete Individual Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Complete Individual Report|Raport i plotë individual]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Report|Descendant Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Descendant Report|Raport për pasardhësit]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Ancestral Report|Detailed Ancestral Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Ancestral Report|Raport i hollësishëm i paraardhësve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Descendant Report|Detailed Descendant Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Detailed Descendant Report|Raport i hollësishëm i pasardhësve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#End of Line Report|End of Line Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#End of Line Report|Fundi i raportit për prejardhje]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Group Report|Family Group Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Family Group Report|Raport për grupe familjare]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Kinship Report|Kinship Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Kinship Report|Raport për lidhje farefisnore]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Marker Report|Marker Report]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Marker Report|Raport për shënues]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#View|View]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#View|Pamje]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Not Related|Not Related]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Not Related|Nuk është i lidhur]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Number of Ancestors|Number of Ancestors]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Number of Ancestors|Numri i paraardhësve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Summary of the Database|Summary of the database]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Summary of the Database|Përmbledhje e Bazës së të Dhënave]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Pages|Web Pages]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Pages|Ueb faqe]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Narrated Web Site|Narrated Web Site]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Narrated Web Site|Ueb vend i treguar ]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Calendar|Web Calendar]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports#Web Calendar|Ueb kalendar]]
 
<!--  
 
<!--  
  
         START CHAPTER 9 : TOOLS
+
         START CHAPTER 9 : VEGLA
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools|Tools]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools|Vegla]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Analysis and Exploration|Analysis and Exploration]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Analysis and Exploration|Analizë dhe eksplorim ]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Compare Individual Events|Compare Individual Events]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Compare Individual Events|Krahaso ngjarje individuale]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Interactive Descendant Browser|Interactive Descendant Browser]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Interactive Descendant Browser|Shfletues interaktiv i pasardhësve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Processing|Database Processing]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Processing|Përpunimi i të Dhënave]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Calculate Estimated Dates|Calculate Estimated Dates]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Calculate Estimated Dates|Llogarit data të vlerësuara]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Edit Database Owner Information|Database Owner Information]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Edit Database Owner Information|Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Extract Information from Names|Extract Information from Names]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Extract Information from Names|Nxjerr informacione nga emrat]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Find Possible Duplicate People...|Find Possible Duplicate People...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Find Possible Duplicate People...|Gjej njerëz të mundshëm duplikat...]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Fix Capitalization of Family Names...|Fix Capitalization of Family Names...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Fix Capitalization of Family Names...|Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rename Event Types|Rename Event Types]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rename Event Types|Riemëro tipet e ngjarjeve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reorder GRAMPS ID|Reorder GRAMPS ID]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reorder GRAMPS ID|Regjistrues i GRAMPS ID]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Repair|Database Repair]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Database Repair|Riparimi i Bazës së të dhënave]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Check and repair database|Check and repair database]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Check and repair database|Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Reference Maps|Rebuild Reference Maps]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Reference Maps|Rindërto hartë rë referencës]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Secondary Indices|Rebuild Secondary Indices]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Rebuild Secondary Indices|Rindërto tregues dytësor]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Remove Unused Objects...|Remove Unused Objects...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Remove Unused Objects...|Largo objektet e papërdorura...]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Debug|Debug]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Debug|Heqja i viruseve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Python Evaluation window...|Python Evaluation window...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Python Evaluation window...|Dritarja për vlerësimin e Python...]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reload Plugins|Reload Plugins]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Reload Plugins|Ringarko Prizën]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Show uncollected Objects|Show uncollected Objects]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Show uncollected Objects|Shfaq objekte jo të mbledhura ]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Utilities|Utilities]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Utilities|Shërbime]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Generate SoundEx codes|Generate SoundEx codes]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Generate SoundEx codes|Nxjerr kode SoundEx]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Media Manager...|Media Manager...]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Media Manager...|Media Menaxhues...]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Relationship calculator|Relationship calculator]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Relationship calculator|Llogaritës i marrëdhënieve]]
###[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Verify the Data...|Verify the Data]]
+
###[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Tools#Verify the Data...|Vërteto të dhënat]]
 
<!--
 
<!--
  
     START CHAPTER 10 : SETTINGS
+
     START CHAPTER 10 : PARAMETRA
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings|Settings]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings|Parametra]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Preferences|Preferences]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Preferences|Preferenca]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Name Format Editor|Name Format Editor]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Name Format Editor|Redaktues për formatimin e emrit]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Other Settings|Other settings]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Other Settings|Parametra tjera]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Advanced manipulation of settings|Advanced manipulation of settings]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings#Advanced manipulation of settings|Manipulim i përparuar i parametrave]]
 
<!--
 
<!--
  
     START CHAPTER 10 : FILTERS
+
     START CHAPTER 10 : FILTERË
  
 
-->
 
-->
#[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters|Filters]]
+
#[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters|Filterë]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#General filters| General filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#General filters| Filterë të përgjithshëm]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Event filters| Event filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Event filters| Filterë të ngjarjeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Family filters| Family filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Family filters| Filterë të familjeve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Ancestral filters| Ancestral filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Ancestral filters| Filterë të paraardhësve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Descendant filters| Descendant filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Descendant filters| Filterë të pasardhësve]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Relationship filters| Relationship filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Relationship filters| Filterë për marëdhënie]]
##[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Miscellaneous filters| Miscellaneous filters]]
+
##[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Filters#Miscellaneous filters| Filterë të shumëllojshëm]]
  
  
  
:Appendix A: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - FAQ|Frequently Asked Questions]]
+
:Shtesë A: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - FAQ|Pyetje më shpesh të bëra]]
  
:Appendix B: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - Keybindings|Keybindings reference]]
+
:Shtesë B: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Keybindings|Referenca e lidhjes së tasteve]]
  
:Appendix C: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line|Command line reference]]
+
:Shtesë C: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line|Referenca e vijës së komandës]]
:::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Available Options|Available options]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Available Options|Opcione të mundshme]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Format options|Format options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Format options|Opsione të formatimit]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Opening options|Opening options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Opening options|Opsione për hapje]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Import options|Import options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Import options|Opsione për import]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Export options|Export options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Export options|Opsione për eksport]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Action options|Action options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Action options|Opsione për veprime]]
::::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#List options|List options]]
+
::::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#List options|Opsione tlistës]]
:::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Operation|Operation]]  
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Operation|Operacion]]  
:::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Examples|Examples]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Examples|Shembuj]]
:::[[Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Environment variables]]
+
:::[[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Ndryshore të ambientit]]
  
:Appendix D: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - About| About GRAMPS]]
+
:Shtesë D: [[Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - About| Për GRAMPS]]
  
  
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual|Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}
+
{{man index/sq|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual|Sq:Gramps 3.0 Wiki Manual - Preface}}

Latest revision as of 23:02, 8 November 2008

Ky është wiki udhëzuesi për verzionin 3.0 të GRAMPS. Të gjithë përdoruesit përkrahen për ta redaktuar këtë udhëzues deri sa të përmirësohet lexueshmëria dhe përdorshmëria e tij.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [http://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions

Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] TjetriRezume

GRAMPS është udhëzues për përdoruesit për t'i ndihmuar ato të gjinden rreth softuerit GRAMPS. Janë të përfshira të gjitha pikëpamjet, edhe detale të përgjithshme, këshilla të hollësishme, preferenca, vegla, raporte, etj.

Përmbajtja

Hyrje
Për çka ju duhet ta përdorni GRAMPS?
Marrëveshje tipografike
 1. Fillimi
 2. Dritarja kryesore
  1. Hyrje
  2. Pamjet e ndryshme
  3. Kyçja e pamjeve dhe gjendjet e pamjes
  4. Pamjet Gramplet
  5. Pamja e njerëzve
  6. Pamja e marrëdhënieve
  7. Pamja e familjes
  8. Pamja për prejardhjen
  9. Pamja e ngjarjeve
  10. Pamja e burimeve
  11. Pamja e vendeve
  12. Media pamje
  13. Pamja e depove
  14. Pamja e shënimeve
 3. Menaxhimi i pemëve familjare
  1. Nisja e një Baze të e të të dhënave
  2. Hapja e një Baze të të dhënave
  3. Ruajtja e ndryshimeve në Bazën tuaj të të dhënave
  4. Importimi i të Dhënave
  5. Eksportimi i të Dhënave
 4. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: Shkurtimisht
 5. Futja dhe redaktimi i të Dhënave: I hollësishëm
 6. Navigim
  1. Përdorimi i pamjes së njerëzve
  2. Përdorimi i pamjes së familjes
  3. Përdorimi i pamjes së prejardhjes
  4. Përzgjedhja e personit bazë
  5. Përdorimi i veglave të bazuara në të kaluarën
  6. Shenjë referimi
  7. Gjetja e regjistrimeve
  8. Përdorimi i kujtesës së fragmenteve
 7. Gramplet
  1. Gramplet për mirëseardhje
  2. Gramplet për mbiemra të zgjedhur
  3. Gramplet tufë i mbiemrave
  4. Gramplet PËR TË BËRË
  5. Gramplet i statistikave
  6. Gramplet Python
  7. Gramplet i njoftimeve
  8. Gramplet i ditarit të sesioneve
  9. Gramplet i kalendarit
  10. Gramplet i farefisit
 8. Raporte
  1. Nxjerrja e raporteve
  2. Zëvendësimi i vlerave
  3. Libra
  4. Raporte grafike
   1. Pema e paraardhësve
   2. Kalendar
   3. Pema e pasardhësve
   4. Tabela nxitëse
   5. Tabela e statistikave
   6. Tabela kronologjike
  5. Grafe
   1. Graf për prejardhje familjare
   2. Grafi orë me rërë
   3. Grafi për marrëdhënie
  6. Raporte të teksteve
   1. Raporte Ahnentafel
   2. Raport për ditëlindje dhe përvjetorë
   3. Raport i plotë individual
   4. Raport për pasardhësit
   5. Raport i hollësishëm i paraardhësve
   6. Raport i hollësishëm i pasardhësve
   7. Fundi i raportit për prejardhje
   8. Raport për grupe familjare
   9. Raport për lidhje farefisnore
   10. Raport për shënues
  7. Pamje
   1. Nuk është i lidhur
   2. Numri i paraardhësve
   3. Përmbledhje e Bazës së të Dhënave
  8. Ueb faqe
   1. Ueb vend i treguar
   2. Ueb kalendar
 9. Vegla
  1. Analizë dhe eksplorim
   1. Krahaso ngjarje individuale
   2. Shfletues interaktiv i pasardhësve
  2. Përpunimi i të Dhënave
   1. Llogarit data të vlerësuara
   2. Redakto informacione mbi zotëruesin e të Dhënave
   3. Nxjerr informacione nga emrat
   4. Gjej njerëz të mundshëm duplikat...
   5. Rregullo shkrimin kapital të emrave familjar...
   6. Riemëro tipet e ngjarjeve
   7. Regjistrues i GRAMPS ID
  3. Riparimi i Bazës së të dhënave
   1. Kontrrollo dhe riparo Bazën e të dhënave
   2. Rindërto hartë rë referencës
   3. Rindërto tregues dytësor
   4. Largo objektet e papërdorura...
  4. Heqja i viruseve
   1. Dritarja për vlerësimin e Python...
   2. Ringarko Prizën
   3. Shfaq objekte jo të mbledhura
  5. Shërbime
   1. Nxjerr kode SoundEx
   2. Media Menaxhues...
   3. Llogaritës i marrëdhënieve
   4. Vërteto të dhënat
 10. Parametra
  1. Preferenca
  2. Redaktues për formatimin e emrit
  3. Parametra tjera
  4. Manipulim i përparuar i parametrave
 11. Filterë
  1. Filterë të përgjithshëm
  2. Filterë të ngjarjeve
  3. Filterë të familjeve
  4. Filterë të paraardhësve
  5. Filterë të pasardhësve
  6. Filterë për marëdhënie
  7. Filterë të shumëllojshëm


Shtesë A: Pyetje më shpesh të bëra
Shtesë B: Referenca e lidhjes së tasteve
Shtesë C: Referenca e vijës së komandës
Opcione të mundshme
Opsione të formatimit
Opsione për hapje
Opsione për import
Opsione për eksport
Opsione për veprime
Opsione tlistës
Operacion
Shembuj
Ndryshore të ambientit
Shtesë D: Për GRAMPS
Paraprak [[Sq:Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Indeks]] Tjetri