Difference between revisions of "Sk:Úvod"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
m (1 revision(s))
(No difference)

Revision as of 23:36, 22 January 2009

GRAMPS je software určený pre genealogický výskum. Aj keď sa podobá na ostatné genealogické programy, má niektoré unikátne a účinné vlastnosti, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti.

GRAMPS je program typu Open Source, čo znači, že je možné ho voľne šíríť a kopírovať. Vyvíja ho team dobrovoľníkov ktorých cieľ je urobiť GRAMPS čoraz výkonnejší pri zachovaní jednoduchosti pri používaní.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Nasledujúca
Prečo používať GRAMPS?

Väčšina genealogických programov umožňuje ukladať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Obvykle zobrazujú rodinné vzťahy potomkov či predkov prostredníctvom grafického zobrazenia, grafov, prípadne zostáv so správami. Niektoré umožňujú vkladať obrázky či médiá iného druhu. Väčšina z nich vám umožní ukladať informácie aj o osobách, ktoré nie sú spriaznené s primárnou rodinou ktorú skúmate. Majú prípadne iné vlastnosti, ktoré umožňujú výmenu dát s inými programami a tlač rôznych typov výstupov.

GRAMPS má všetky tieto uvedené vlastnosti a mnohé ďalšie. Hlavne, umožňuje aby ste integrovali útržky informácií, tak ako sa naskytnú v priebehu vášho skúmania, na jednom mieste -- vo vašom počítači. Dáta v počítači môžete upravovať, porovnávať a analyzovať miesto toho, aby ste zápasili so stohmi papierov.

Typografické konvencie

V tejto knihe sú niektoré slová zvlášť typograficky zvýraznené:

  • Aplikácie
  • <br\>

Commands you type at the command line

  • Filenames
  • Replaceable text
  • Labels for buttons and other portions of the graphical interface
  • Menu selections look like this: Menu -> Submenu -> Menu Item
  • Buttons you can click
  • Anything you type in

Manuál obsahuje aj výber doplnkových informácií v tipoch a poznámkach, napr.


Tango-Dialog-information.png
Example Tip

Tips and bits of extra information will look like this.


Gramps-notes.png
Example Note

Notes will look like this.


Nakoniec sú tu varovania ktoré vás upozornia, kde by se mali byť opatrní:

Gnome-important.png
Example Warning

This is what a warning looks like. If there's a chance you'll run into trouble, you will be warned beforehand.


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Nasledujúca