Sitesupport-url/cs

From Gramps
Revision as of 18:46, 1 January 2010 by Meridius (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Je několik způsobů, jak mohou uživatelé podpořit projekt GRAMPS - finančně a nefinančně. Peníze získané z Vašich dotací budou použity na financování webové stránky projektu GRAMPS a služeb, které nabízí svým uživatelům. Projektu GRAMPS můžete také pomoct Vaším časem a snahou.

  • Poskytněte malý finanční dar projektu GRAMPS
  • Pomozte nám vyvíjet kód
  • Pomozte nám napsat manuál
  • Přeložte manuál do Vašeho rodného jazyka - Translating the manual
  • Přeložte program do Vašeho rodného jazyka - Translating GRAMPS
  • Pomozte nám přidat obsah na tyto stránky
  • Podílejte se na mailing-listu a IRC chatu
  • Pomozte nám vylepšit program hledáním bugů, vyvíjením testovacích scénářů a pomáháním uživatelům
  • Řekněte "Děkuji" na jednom z mailing-listů

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!