Sitesupport-url/cs

From Gramps
Revision as of 01:20, 30 December 2012 by Patsyblefebre (talk | contribs) (Translating the Gramps User manual)
Jump to: navigation, search

Je několik způsobů, jak mohou uživatelé podpořit projekt GRAMPS - finančně a nefinančně. Peníze získané z Vašich dotací budou použity na financování webové stránky projektu GRAMPS a služeb, které nabízí svým uživatelům. Projektu GRAMPS můžete také pomoct Vaším časem a snahou.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!