Open main menu

Gramps β

Screenshots/pl

Gramps-notes.png

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.


Główne okno

Widok głównego okna w Grampsie, z tekstem poniżej prowadzącym do bardziej kompletnego opisu.

Okna edycji

Edycja preferencji

Zakładki w oknie Edycja->Preferencje, wersja 2.2.6