Screenshots/pl

From Gramps
Revision as of 15:26, 2 November 2011 by Daleathan (Talk | contribs) (Edycja preferencji)

Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png
To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.

Główne okno

Widok głównego okna w GRAMPSie, z tekstem poniżej prowadzącym do bardziej kompletnego opisu.

Okna edycji

Edycja preferencji

Zakładki w oknie Edycja->Preferencje, wersja 2.2.6