SV:Svenska kungar

From Gramps
Revision as of 00:30, 2 July 2021 by CallMeDave (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Svenska regenterTiteln 'Svenska regenter' svarar bättre mot verkligheten, eftersom vi under historiens gång har haft såväl regerande drottningar som riksföreståndare och förmyndarregimer.
Självfallet fanns kungar även före Sverker I, men alla var inte erkända i alla landskap och deras regeringsperioder får anses högst ungefärliga. Längre tillbaks saknas tillförlitliga skrivna källor och mycket förloras i sagans dunkel.
Egentligen stabiliserades inte landet Sverige någorlunda förrän under Birger jarls tid, dvs Erik läspe och haltes regeringsperiod, eller rent av senare.

Källor: I varierande grad (gäller även interna länkar): 
Nordisk Familjebok 3. uppl., Elgenstiernas ättartavlor samt Wikipedia

Kommentera gärna artikeln under rubriken 'diskussion' här ovan.

Sverker I (~1130-1156),
Erik IX Jedvardsson (~1150-1160),
Karl VII Sverkersson (1161-1167),
Knut I Eriksson (1168-1196),
Sverker II Karlsson (1196-1208),
Erik X Knutsson (1210-1216),
Johan I Sverkersson (1216-1222),
Knut II (Långe) Holmgersson (1229-1234),
Erik XI (Läspe och halte) Eriksson (1234-1250),
Valdemar Birgersson (1250-(1266-1275),
Magnus Birgersson Ladulås (1275-1290),
Birger Magnusson (1290-(1302-1318),
Magnus Eriksson ((1319-(1332-1356,1359-1361,1362-1371),
Erik XII Magnusson (1356-1359),
Håkon Magnusson (1362-1363),
Albrecht av Mecklenburg (1364-1388),
Margareta Valdemarsdotter (1388-1397),
Erik XIII av Pommern(1397-1434, 1435-1436),
Karl VIII Knutsson (Bonde) (3 gånger: 1448-1457,1464-1465,1467-1470),
Kristoffer av Bayern (1441-1448),
Kristian I (1457-1464),
Hans (Johan II) (1483-1513),
Kristian II (1520-1521),
Gustav I Eriksson (Vasa)(1523-1560),
Erik XIV (1560-1569),
Johan III (1569-1590),
Sigismund (1594-1599),
Karl IX (1600-1611),
Gustav II Adolf (1611-1632),
Christina ((1632-)1644-1654),
Karl X Gustav (1654-1660),
Karl XI ((1660-) 1672-1697),
Karl XII (1697-1718),
Ulrika Eleonora (1719-1720),
Fredrik I (1720-1751),
Adolf Fredrik (1751-1771),
Gustav III (1771-1792),
Gustav IV Adolf ((1792-)1796-1809),
Karl XIII (1809-1818),
Karl XIV Johan (1818-1844),
Oscar I (1844-1859),
Karl XV (1859-1872),
Oscar II(1873-1907),
Gustav V (1911-1950),
Gustav VI Adolf (1950-1973),
Carl XVI Gustaf (1973-)