Nl:verklarende woordenlijst

From Gramps
Jump to: navigation, search

Here you find a glossary of genealogical terms. For terms appearing in GRAMPS see GRAMPS Glossary.

Categorie:Genealogie

Anglicisation
process om iets Engels te maken
DNA
  1. acronym: deoxyribonucleic acid
  2. een celkernzuur dat de genetische informatie bevat
GEDCOM
  1. acronym: Genealogy Data Communication
  2. een bestandsformaatom genealogische informatie uit te wisselen
matroniem
persoonsnaam gebaseerd op de naam van de moeder
patronym
persoonsnaam gebaseerd op de naam van de vader
Romanisering
woordvoorstelling gebaseerd op het Romaanse ( Latijnse) alfabet