Nl:Met genealogie starten

From Gramps
Revision as of 07:50, 26 October 2012 by Erikdr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Hoe start ik met genealogie met Gramps?

Voorbereiding

Indien u nog nooit aan genealogie gedaan hebt, is het best om met uzelf te starten en dan andere verwanten toe te voegen. Het allerbelangrijkste is dat u noteert hoe u bepaalde informatie verkreeg. Dit is nodig om

  1. later te weten hoe u de gegevens/veronderstellingen verzamelde
  2. vertrouwen bij andere onderzoekers te verkrijgen

Als u dus bij uzelf begint, dan interviewt u zich eigenlijk. Dit noemen we een primaire bron. Van deze primaire bron verkrijgen we informatie over geboortedag, doopdag, diploma's, ... . Deze gegevensbron laat ons toe af te leiden dat deze persoon bestaat en deel uitmaakt van een familie. Zo hebben we de belangrijkste elementen genoemd nodig in de genealogie: bronnen, gebeurtenissen, personen en families. Gramps laat ook toe om naast deze elementen ook zaken zoals opmerkingen, locaties, bibliotheken en media-objecten op te slaan.

Nu kunnen we verder gaan met informatie in Gramps in te voeren.

Een familiestamboom aanmaken

Als eerste stap klikt op de gereedschapsbalk op het icoon van de familiestambomen. Er wordt een venster getoond om verschillende familiestambomen te beheren. Maak een nieuwe familiestamboom aan en klik op Laad familiestamboom. Het Grampsscherm bevat een gereedschapsbalk, een menu en een linkse zijbalk om tussen de verschillende hoofdelementen te kunnen navigeren. Door in het menu het item Scherm aan te klikken kunt u bij de meeste schermen een rechtse zijbalk en een balk onderaan laten verschijnen. Maar dat is voor later.

Een bron aanmaken

Omdat u met uzelf start en de bron is het interview met uzelf, klikt u op de linkerzijbalk op het icoon van de bronnen. In de gereedschapsbalk klikt u op + (of CTRL+INSERT op uw toetsenbord) om het scherm 'Nieuwe bron - Gramps' te openen.

Stel dat u Jan Janssens noemt. Nu maakt u dus een bron aan met het intervieuw met uzelf! U voert dus in:

  • Titel: Intervieuw met Jan Janssens
  • Auteur: Jan Janssens

vervolgens klikt u op OK.

Zo dat was uw eerste bron. U zult merken dat Gramps zelf een ID toevoegde aan de bron. U kunt het formaat van deze ID veranderen. Ga daarvoor in het menu naar Bewerken->Voorkeuren->ID Formaten.

Voor we verder gaan laten we eerst zien hoe u een scherm aanpast.In de gereedschapsbalk is de laatste icoon het actieve scherm configureren. Klikt u op dit icoon dan kunt u zo het actieve scherm aanpassen naar uw voorkeuren. U kunt bijvoorbeeld 'Laatste wijziging' activeren of de kolom 'Auteur' verplaatsen naar de tweede positie in de lijst. De meeste schermen hebben deze optie. Gebruik deze mogelijkheid om uw schermen aan te passen naar uw wensen!

Gegevens aan de bron toevoegen

Continue with adding some more data to the source, so double click it (or press Enter) to open the source 'Interview with John Doe', and have a look at the tab pages at the bottom of the source editor: Notes, Gallery, Data, Repositories, References. Surely you have a picture of yourself? Let's add it to the Gallery of this source.

Before you begin, know that Gramps does not store your media, it only stores a link to where the media is on your hard disk. So decide where you will store your pictures, documents, and in the menu Edit->Preferences->General set the value of Base path for relative media paths to this directory. Keep your media documents well structured in this directory.

So, once this directory is set well, in the source editor, click on the Gallery tab, and then on the little Add icon. This opens a selection dialog to select the image of yourself. At the bottom of this dialog, set a nice title 'Picture of John Doe', and make sure you select 'Convert to a relative path'. Press OK. You will now see the Media Reference Editor. The top of this dialog allows to select a region of the picture, eg when you have a selected a group photo, it makes sense to indicate who on the photo is John Doe. You can use the mouse in the preview picture to select the part of the picture of interest (click down is corner 1 and click for release is corner 2). Click OK to save the image and go back to the source editor you where working on.

Suppose you have a typed out text of the interview. In that case you can add the word document in the Gallery, but you can also store the text as a Note in Gramps. The good thing of a note is that Gramps can search the text of notes with filters. So, click on the Notes tab, click the add icon, and you see you are presented with a basic editor to type text.

When finished, press OK on the source editor, and your source 'Interview with John Doe' now has also a note and picture.

To see these, you would have to open the editor again. However, Gramps has a bottom pane that can show you information on the selected entry in the source view. For that, activate in the menu View the Bottombar. You will see a number of tabs which allow to show information. The elements showing information are called Gramplets in Gramps. They are small plugins that can perform all kinds of tasks. You can add one to the bottombar by using left-click with the mouse on the bottombar top part.

Tijd voor uw eerste persoon

So much done, and not yet one single person is present in your family tree! Time to change that. Let's add yourself. As all information you will add comes from the source 'Interview with John Doe', we first store this in an easy to reach place. In the toolbar click on the Clipboard icon to open the clipboard. Select in the source view the source 'Interview with John Doe', and drop it in the Clipboard.

In the navigator, click on the Person icon to see the person view. Note that in the toolbar there is pressed in button indicating the type of person view you have activated. Try the other possibility once to see what changes. Many Categories in the navigator have more than one view!

Click now on the Add button to add your first person. You now see the person editor, and the top part of this should be what you expect: all information about the name of this person. So, type in your given name, and your surname. If you are eg. Spanish and have a very long surname, then click on the 'Add' icon after the surname to enter multiple surnames. See the manual for more details.

As you enter data, you need to add where you obtained this data. For this, drag the source you stored in the clipboard, to the Sources tab of the Person Editor. This will open up the 'Source Reference Editor'. The bottom part of this editor is the same source as already entered, but the top part is new, and contains the data on how the information of the person was found in this source and how certain you are of it. For this interview you can set Confidence to Very High.

You already have a picture of yourself, as you added it to the source. You can now add this same picture to this Person record you are creating. For this, click on the Gallery tab of the person editor, and click on the Share button. This will open a list of all media objects. Select the one you made earlier and click OK to store everything. You could also have used the clipboard: or by adding the picture there from the media view, or by adding the media reference in the clipboard by dragging it from the gallery of an object to the clipboard, and then using it from there where you need it.

Save everything by clicking OK until you see the main Gramps view again.

Gebeurtenissen

Next, you will want to add your birthday. For this, open the person editor of yourself, and note that in the bottom the Events tab is open. Click on the Add icon to add an event. Gramps preselects birth event for the first event that you want to add. Enter the required information, and if you know the place where you where born, click on the Add icon after the Place entry to create this place. For places, try to add latitude and longitude as that allows to show information on a map later.

Note that the editor that has opened is the Event Reference Editor. This means that there is a global part that you can share with other people (the bottom of the editor), and a top part which is unique to the person. This top part is used to enter the Role of the person in the event. In your own birth, you have the primary role. If you know the name of people helping in the birth, and you want to store these people also, you can share this event with them, with a Role of Aide. You can type a custom role in the Role field if you are not happy with the predefined possibilities.

Again, add a source to the event via the Sources tab, like you did before. As you have no real recollection of your own birth, the interview should not have confidence 'Very High'! You would need to add a birth document as source for that.

When done, click OK to save the event, and then again to safe the person, and you have your first full person record.

Familie

You now have entered yourself, time to add your parents. You could add your father and mother as you added yourself, and then connect them in a family, but most people will do things in one go via the RelationshipsRelationship View or one of the AncestryPedigree View. Let's go to the Relationship view: select yourself in the person view, and then in the navigator, select the relationship view. This view has a toolbar that allows to add parents or to add a spouse. Click on the Add parents icon to open the family editor.

In the family editor you will see that you are present in the Children tab. Use the Add icon next to father and mother to add them as you have added yourself. Use the Add icon in the Children tab to add your siblings. You need to use drag and drop to sort siblings in the order as you want them to appear in reports (normally oldest to youngest I suppose).

In the family editor you can also add events. We call these family events as they are shared by the two parents. Typically this is Engagement, Marriage, .... In these the Role is 'Family'. It is not needed to add these events also individually to the two parents!

When done, click OK to safe the family, and you will return to the relationship view with all the extra information visible. From within this view you can navigate to other people and keep enlarging your family tree.

Een verslag

Now that you have a first small family tree, make a report. Go to the oldest grandparent you have in the relationship view or the person view (you can set bookmarks on people and set a home person!). With this person selected, go in the menu Reports->Text Reports->Detailed descendant report, to create a nice textual descendant report.

Wat nu?

Gramps has many features, as you improve, take the time to go over the manual and learn more. Use the mailing list to discuss issues.

Aanverwante artikels

Leervideos