Nl:Locaties

From Gramps
Revision as of 05:42, 9 April 2010 by Erikdr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Wat is een locatie?

Een Locatie in Gramps verwijst gewoonlijk naar waar een gebeurtenis zich voordeed. Dit in tegenstelling tot een adres (zie als voorbeeld waarom een woont te... gebeurtenis en geen adres?). Het locatiescherm toont een lijst van alle locaties in uw gegevensbestand. Het is een handige plek om te kijken of alle locaties en plaatsen op eenzelfde manier benoemd zijn.

Locaties aanpassen

Fig. 1. Voorbeeld locatiebewerkingsscherm

Gramps heeft hiervoor een aangepast scherm waar u uw locaties kunt bewerken:

Gebruik een plugin om het beheren van uw locaties te automatiseren. Dit hulpmiddel laat u toe om meerdere locaties in één keer te bewerken. Het is ook een eenvoudige manier om uw locaties van lengte- en breedtecoördinaten te voorzien. Werkt enkel voor locaties in bepaalde landen.

Organiseren van uw locaties

Er zijn verschillende methoden om locaties te organiseren. Het concept van een locatie in de genealogie is zeer complex. Dit hangt af van het detailniveau dat u wenst te bereiken en de mogelijke naamsveranderingen in de tijd van een bepaalde locatie. Het hangt slechts van uzelf af hoever u wilt gaan. Maar toch is het een goed idee om de mogelijkheden op voorhand eens te bekijken, voor u plots vaststelt dat er veel te veel locaties in het gegevensbestand zijn.

De volgende samenvatting geeft enkele mogelijkheden weer hoe huidige Gramps-gebruikers hun locaties organiseren.

Tot op welk detail

Het detailniveau bepaalt het aantal locaties die u zal hebben. Eén mogelijkheid is dat u géén kleinere details dan Stad, dorp invult. Zo blijft het invoerveld Straat steeds leeg. Wilt u toch verdere details van een bepaalde gebeurtenis vastleggen, kan dit in een opmerking gekoppeld aan die gebeurtenis. Het grote voordeel is natuurlijk dat op deze manier uw locaties eenvoudiger te beheren zijn en bovendien op een meer gelijkvormige manier verschijnen in verslagen. Een nadeel is dan weer dat u misschien dezelfde opmerking telkens opnieuw moet vermelden bij verschillende gebeurtenissen die bijvoorbeeld allemaal op hetzelfde adres plaatsvonden. In de huidige versie 3.x hebt u de mogelijkheid meervoudige opmerkingen te gebruiken en dit maakt knippen en plakken van dit adres eenvoudiger. U kunt bovendien de opmerkingen i.v.m. de locatie aan de bron toevoegen die gebruikt wordt voor de gebeurtenis. Ander mogelijk nadeel is dan weer dat de locatiedetails in verslagen misschien niet worden weergegeven zoals u verkiest.

Het andere uiterste is dan weer om zoveel mogelijk details op te geven. Dit betekent zoveel mogelijk informatie in het invoerveld Straat invoeren. Nadeel van deze methode: zo worden er mogelijk zeer veel locaties aangemaakt.

Een methode tussen de twee vorige in, is om de locatie als een geografische plaats op aarde te zien.

Het gebruik van het land (voorbeeld de Sint Pauwels kerk) wordt in een opmerking opgenomen. Om een geografische locatie juist te identificeren is niet altijd eenvoudig, maar meestal zal een adres (voorbeeld Eksterlaan 127) wel volstaan.

Hoe u de informatie ook organiseert, sommige locatiegegevens zullen meer algemeen van aard zijn dan andere.

Het kan dus best zijn dat u eindigt met een locatie België en een andere locatie Antwerpen, België en nog een andere locatie Ranst, Antwerpen, België

Veranderingen in de loop van de tijd

De plaatsnaam kan veranderen in de loop der tijden. Deze verandering kan klein zijn, zoals een verandering in het huisnummer of de straat, maar kan ook drastisch zijn zoals de complete naamsverandering van de stad of zelfs het land. Ook in deze situatie zijn meerdere opties mogelijk. De meeste mensen kiezen één naam die als Locatienaam wordt toegewezen en gebruiken de tab Alternatieve Plaatsen om andere straten, Dorp en stad , Provincie of Land gegevens in te vullen.

Sommigen plaatsen de moderne plaatsnaam in Locatienaam en plaatsen de historische details onder de tab Alternatieve plaatsen Maar deze methode heeft minstens twee nadelen:

  1. Het kan zijn dat u de moderne naamgeving of andere details niet kent op het moment dat u de locatie aanmaakt.
  2. Als de huidige plaatsnaamgeving verandert, dan moet u er aan denken om alles aan te passen.

Anderen plaatsen dan weer de plaatsnaamdetails in het Locatienaam-invoerveld zoals ze bekend waren op het moment dat de gebeurtenis plaats vond en de moderne details onder de Alternatieve Plaatsen.

Da's ook niet perfect want wat doet u wanneer er twee verschillende gebeurtenissen die verschillen in tijd zodat de locatienamen verschillen, maar die op dezelfde geografische locatie plaatsvonden. Dan maakt u twee verschillende locaties aan, voor één plaats.

Locatienaam-invoerveld

Het eerste invoerveld in het aanpasscherm voor locaties wordt gewoonlijk getoond daar waar er een beperkte plaats is om gegevens weer te geven, zoals in sommige grafische verslagen. Daarom verkiezen sommige mensen om hier een korte beschrijvende naam in te geven.

Anderen verkiezen dan weer om in dit Locatienaam-invoerveld een herhaling te plaatsen van de gegevens die onder de Locatie-tab terug te vinden is.

Voorbeeld: voor een locatie met Straat: Selsaetenstraat en Stad: Wijnegem, Provincie: Antwerpen en Land: België, Postcode: 2510 zijn de mogelijkheden voor Locatienaam onder andere:

  • Selsaetenstraat
  • Selsaetenstraat, Wijnegem
  • Selsaetenstraat, Wijnegem, Antwerpen, 2510, België
  • België, 2510, Antwerpen, Wijnegem, Selsaetenstraat

Of een of andere kleine variante van de verschillende lijstjes.

Sommige mensen laten het invoerveld Locatienaam gewoon leeg en vullen alle gegevens in in de Locatie-tab.

De toekomst

De ontwikkelaars hebben aangegeven dat de verwerking van locaties in Gramps kan verbeterd worden, maar omdat het huidige systeem voldoende werkt en er nog andere hogere prioriteiten zijn, zal het nog wel even duren voor er een aanpassing komt. Zie ook de Engelstalige discussie GEPS006 een verbeterde locatiebehandeling.