Nl:Latijnse woorden en expressies/T

From Gramps
Revision as of 09:30, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter T.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


tabe
wegens tering
tabellarius
bode, loper
tabello
notaris
tabernarius, tabernator
winkelier, herbergier
tactu apoplexico
door een beroerte, door een aanval
tactus
getroffen, gewond, gebroken
talementarius
bakker
tamen
toch
tandem
eindelijk, tenslotte
tanquam
als, zoals
tapetium artifex
tapijtwerker
tector
leidekker, stukadoor
tector diomorum
dakdekker, dakmaker
tector laterum imbricator
ticheldekker, dakpannenlegger
tector straminei,- stramineus,- straminium
strodaklegger, rietdekker
tegularius
pannenbakker, steenbakker, dakpannenlegger
telenei receptor
ontvanger van belastingen
tempestive
tijdig
templarius
tempelier
tempore clauso
in de gesloten tijd
tempore necessitatis
in tijd van nood
terra decimalis
tiendland
territorium
land
tertiam
drie
tertio
drie
tertius
derde
testes, testis
getuige, doopgetuige, trouwgetuige
testes fuerunt
getuigen zijn geweest
testibus
met als getuigen
textor
wever
textores
wevers
thesaurarius
schatbewaarder
thorum, thorus
bed
thysicus, pthhysis
tering
tincio
doop(sel)
tinctor
textielverver
tomeator
draaier
tonsor
barbier, breukmeester, heelmeester, steensnijder
toparcha
heer van de heerlijkheid
transiens
reiziger
translatus
overgebracht
trecentesimus
driehonderdste
trecenti
driehonderd
tredecim
dertien
tredecimus
dertiende
tregemini
drieling
tres
drie
tria
drie
tribunus
overste, bevelhebber, bevelvoerder, gildemeester, gildedeken, overman
tribus
gilde, vereniging, geslacht, familie, stam
tribus habitis proclamationibus
na de drie roepen
tribus proclamationibus praemissis factis
na de drie roepen
tricenarius
dertigjarige, dertiger
tricesimo
dertig
tricesimus
dertigste
triennis
drie jaar oud
trigamus
driemaal getrouwd geweest
trigeminae, trigemini
drielingen
triginta
dertig
trimmellae, trimelli
drielingen
trimestris
drie maanden oud
trimula, trimulus
kind van drie jaar oud
trinepos
kleinzoon van een achter-achterkleinkind
trineptis
kleindochter van een achter-achterkleinkind
trinitas
drievuldigheid
tritavia
grootmoeder van de bet-overgrootvader
tritavus
grootvader van de bet-overgrootvader
tri(tura)tor
dorser
trivatus
grootvader van de bet-overgrootvader
tumulatus
begraven
tussi
door hoest
tutela, tutelae
voogdij(schap)
tutor
voogd
tutoris
(alg.) beschermer
tutrix
voogdes


typographo
letterzetter, schrijver