Nl:Latijnse woorden en expressies/R

From Gramps
Revision as of 09:29, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter R.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


R.D.
reverendus Dominus
Rdo
reverendo
rel.
relicta, relictus
ren.
renata, renatus
R.I.P.
requiescat in pace
r.f.
relicta filia, _ filius


ratiocinator
redenaar
ratione dubii
om reden van twijfel
ratione privatus
beroofd van zinnen
reale, -lis, -liter
werkelijk
rebaptizatus
herdoopt
receptor
ontvanger (der belastingen)
rector
pastoor
rectum
recht, rechtvaardig
redemptor
handelaar, koopman, Verlosser, Heiland, Zaligmaker
reditibus pauperum vivens
onderrhouden door de uitkeringen aan de armen
refectus (sacramentis)
gesterkt (door de sacramenten), bediend
refusa
teruggeven, teruggestort, terugbetaald
regeneratio
wederopwekking, wedergeboorte, vernieuwing, doop
regenerata, -tus
(bn) wedergeboren, gedoopt
regina
koningin
registrum
lijst, register
registrum baptizatorum
doopboek
registrum defunctorum
begrafenisboek
registrum matrimonio, reg. juncorium
trouwboek
registrum mortuorum
overlijdensregister
relicta
weduwe (bn) nagelatene, de achtergelatene
relictus
weduwnaar
relicte filia
nagelaten dochter
relictis binis filliis majorensis
met nalating van twee meerderjarige zonen
relictis duabis filiabus
met nalating van twee dochters
relictis tribus prolibus
met nalating van drie kinderen
relictus viduus
weduwnaar
relinquens post se uxorem cum 4 prolibus
een vrouw en 4 kinderen nalatend
remissis omnibus bannis
met nalating van alle roepen
remissis proclamationibus
met nalating van de roepen
renata, -ßtus
(bn) wedergeboren, gedoopt
repudiata, -tus
gescheiden
repudium
't beeindigen van een verloving, echtscheiding, scheidbrief (van een man aan zijn vrouw)
requiescat in pace
hij (of zij) ruste in vrede
requievit in Domino
hij rustte in de Heer
requisitis denunciationibus
met de vereiste roepen
residet
woont, verblijft
residet apud
woont, verblijft bij
residet continuo in oppido
woont steeds in de stad
residet extra
verblijft buiten
retulit
aan het licht brengen
revalidatus
nadien gewettigd
reverendo
eerwaarde
reverendissimus
(bn) (titel) hoogeerwaarde
reverendus
weleerwaarde
reverendus dominus
eerwaarde heer
Rex
Koning
rheumate
door rheumatiek
ribaldus
landloper
ristrictus
stiefvader
rite
naar behoren
rite munita, -tus
H. Oliesel ontvangen hebbende
Romano-Catholicae religionis
van de R.K. godsdienst
rotarius
wagenmaker
rubri sigilli
met rood zegel (betekent : geen roepen als men betaalde)
ruricola
landbouwer, landman, boer, akkerman, buitenman


rusticus
landbouwer, landman, enz.