Nl:Hoe een relatiegrafiek opstellen

From Gramps
Jump to: navigation, search

In deze Hoe ... wordt uitgelegd hoe u een relatiegrafiek kunt opstellen met Gramps en de relatie-plugin. Dit kan een relatiegrafiek van zowel vooruders als afstammelingen zijn.

Fig. 1 een voorbeeldgrafiek

Het verslag wordt aangemaakt met hulp van het programma graphviz.


Dus u moet zeker zijn dat Graphviz geïnstalleerd is. Gebruik voor Linux systemen uw pakketbeheerder.


Voor Ubuntu Hardy is de huidige versie 2.16.3ubuntu2.


De grootte van het bestand is slechts 1.2 MB en levert heel wat opdrachten onder andere: dot, gvcolor, dijkstra enz.


Voor u begint

Gramps kan dan wel de grafieken aanmaken, maar om deze ook te kunnen zien, hebt u nood aan andere programma's. We bevelen de volgende zaken aan:

 • Graphviz: zie boven strikt noodzakelijk voor relatiegrafieken
 • Inkscape: voor het bekijken en aanpassen van svg-grafieken en export naar png-formaat. Inkscape voor Hardy versie 0.46-0ubuntu2. Vrij groot programma: 14.7 MB.
 • gv, kghostview: om ps-grafieken te bekijken. Gv versie 1:3.6.3dfsg-6 549kB
 • ps2pdf: voor het omzetten van het ps-formaat naar pdf-formaat
 • adobe reader, kpdf: om pdf-bestanden te kunnen bekijken
 • openoffice, Calligra: om odt-documenten te kunnen bekijken. Het Oo-writer programma versie1:2.4.1ubuntu2 omvang:23.3 MB

Filters: welke personen afprinten ?

Wat zijn filters?

Filters worden in GRAMPS gebruikt om een bepaalde selectie van personen te maken. Zie filtervoorbeelden. In de relatiegrafiek beschikt u over alle zelf aangemaakte filters en alle standaard afstammelingen en voorouderfilters. De standaard filters startten steeds bij de actieve persoon.

Tango-Dialog-information.png
Tip

U kunt ook halfbroers en halfzussen toevoegen aan een familie, indien u de relatie van het kind naar de moeder als halfbroer/zus vastlegt. Zodoende worden deze kinderen meegenomen in het afstammelingenverslag zonder dat u een speciale filter hoeft aan te maken.


Hoeveel personen?

Uw filter kan een ongelimiteerd aantal personen bevatten. Maar het uitdrukken of het bekijken van zeer grote grafieken kan zeer problematisch zijn.


Voorbeeld 1-A: een afstammelingengrafiek

Fig. Een afstammelingengrafiek

Download example.gramps, gebruik de Download-link, maak een nieuw gegevensbestand aan in GRAMPS met de naam example.grdb en importeer er de example.gramps-gegevens in. Controleer of Garner, Lewis Anderson de actieve persoon is, indien niet ga naar deze persoon.

Om een afstammelingengrafiek aan te maken gaat u via het menu Verslagen -> Grafieken -> Relatiegrafiek...

Dan krijgt u een venster Relatiegrafiek te zien met in het bovenste gedeelte een aantal Documentopties. Er zijn heel wat mogelijke instellingen, maar de belangrijkste is het uitvoerformaat. Zet dit op het PNG-afbeelding.

Het onderste vensterdeel bevat een aantal tabs:

 1. Papieropties -> Grootte : Aangepast formaat (Zet breedte en hoogte op een grote waarde)
 2. Verslagopties -> Filter: Afstammelingen van Garner, Lewis Andersson
 3. Graphviz-opties -> Weergave verhouding: minimale grootte

(Soms zijn er problemen met de waarden van papiergrootte. Een andere methode wordt uitgelegd in voorbeeld 3.)

Het eindresultaat kunt u rechts zien. U kunt het beeld afdrukken op een gepaste printer (controleer wel dpi) of u kunt het beeld gebruiken op een webstek. In het laatste gevl kunt u misschien kijken naar een handigheid die wordt uitgelegd in een flash-plugin maken. Zo wordt het uiteindelijk beeld gemakkelijker te sturen.

Op het beeld ziet u dat de mannen in het blauw en de vrouwen in het roze worden weergegeven. De gele ballonnen geven een familieknooppunt aan. In deze ballonnen wordt de huwelijksdatum uitgedrukt (indien gekend). U hebt de keuze om deze knooppunten al of niet weer te geven: in de tab Grafiekstijl de optie Familieknooppunten tonen aan of uitvinken.

voorbeeld 1-B: een grafiek met voorouders

Fig. Een vooroudergrafiek. Verder details, klik hier (853kb!)


Download en open het bestand example.gramps zoals in voorbeeld 1.


Zie dat Warner, Carl Thomas de actieve persoon is.

Herhaal de stappen zoals in Voorbeeld 1-a, maar kies nu als filter Voorouders van Warner, Carl Thomas.


Rechts kan u het resultaat zien. Let op dit is een zeer grote grafiek.


Deze is enkel te bekijken met een goed beeldprogramma.Voor het afdrukken moet u de afdruk spreiden over meerdere pagina's of een plotter gebruiken.

Voorbeeld 2: Een grafiek met voorouders, afstammelingen en hun families

Gramps-notes.png
Opmerking

In dit voorbeeld worden filters gebruikt. Zie ook voorbeelden van filters voor meer uitleg.

Fig. Grote grafiek. Voor details klik hier (363kb!)

Open het bestand example.gramps en selecteer Cristiansen, Frances als actieve persoon.

Eerst maken we een hulpfilter aan: Gea via het menu {{man label|Bewerken->aanpassen Persoon Filter}à en klik op + een neiuw filter toevoegen. Open de dialoog Filter bepalen en maak een nieuw filter aan met naam Frances1. De filter moet volgende regels bevatten

 • Voorouders van <persoon> kies Christiansen, Frances en check inclusief.
 • Afstammelingen van <persoon> kies Christiansen, Frances

Controleer dat de keuze staat op "tenminste één regel moet toegepast worden" zodat we zowel de afstammelingen als de voorouders filteren!


Nu maken we het eigenlijke verslagfilter aan. Het is gebaseerd op het vorige filter. Maak een nieuw filter aan met naam Frances2. Dit filter heeft volgende regels:

 • Personen die uit het filter komen, kies Frances1
 • Voorouders van filter Frances1
 • Nazaten van filter Frances1
 • Echtgenoten van filter Frances1

Sluit nu het venster Filter bepalen en doe hetzelfde als de bovenstaande voorbeelden 1a en 1b maar kies wel deze keer het filter Frances2 in de tab Verslagopties. Resultaat ziet u rechts (363kb, groot bestand!)

Voorbeeld 3, een grafiek aanmaken met gebruik van de Graphviz-opdrachtregel

Gnome-important.png
Let op

Een van de vorige versies van Graphviz (v2.12) heeft een programmatiefout. Om de familieknooppunten juist te tonen (de gele ballonen) moeten alle eclipse veranderd worden in egg (zie ook foutrapport nr. 1078)


Voorbereiding in GRAMPS

Doe dit enkel indien u problemen ondervindt met bijvoorbeeld de papiergrootte. Via het menu, kies Verslagen->Grafieken->Relatiegrafiek.... Kies de filter die u wenst te gebruiken door onder de tab Verslagopties voor Filteren stel ook zoveel mogelijk opties gelijk aan de waarden van voorbeeld 1A, maar stel het Uitvoerformaat in op Grapviz Dot bestand.

Dit bestand is een gewoon tekstbestand en kan dus geopend worden met een normale teksteditor.

Handmatige veranderingen

Een .dot-bestand is een gewoon tekstbestand met een goed uitgelegde struktuur. Voor verdere info zie: www.graphviz.org. Hier een voorbeeld van de eerste lijnen:


digraph GRAMPS_graph
{
 bgcolor=white;
 center="true"; 
 charset="iso-8859-1";
 concentrate="false";
 dpi="75";
 graph [fontsize=12];

...

dan volgen de eigenlijke GRAMPS gegevens onder de vorm: I3493 [ shape="box" fillcolor="pink" style="solid,filled" label="Blancke, Charlotte\n(1801)" ];

...

U kunt snel de pagina-indeling veranderen.

 • Voor papiergrootte: page en size (is de oppervlakte die gebruikt wordt) kunnen naar grotere waarden veranderd worden. Dit is soms nodig bij grotere figuren omdat anders de tekst totaal onleesbaar wordt.
 • Teven kunt u het lettertype veranderen door een lettertypefamilie toe te voegen. Zoek naar de lijnen met
node [style=filled fontsize=12];
en verander dit in
node [style=filled fontsize=12 fontname="Sans"];
om een Sans lettertype te gebruiken. Met de opdrachtregel ziet u welke ttf lettertypes Grapviz op uw computer terugvindt (door de verbose-vlag te gebruiken, zie onderstaande tekst).

Beeldaanmaak

Het aangemaakte bestand werd opgeslagen onder de naam verslag.dot. Geef nu volgende opdracht

dot -Tpng -overslag.png verslag.dot

Deze instructie is een Graphviz-instructie die een .png-bestand zal aanmaken die het verslag bevat.

Om foutboodschappen of andere informatie te zien (zoals lettertype) gebruik de -v-vlag. U kunt eveneens een ander beeldformaat zoals jpeg gebruiken:

dot -Tjpg -overslag.jpg verslag.dot -v

Indien u de verbose-optie gebruikt, wordt heel wat informatie getoond: ...

Activated plugin library: libgvplugin_pango.so.5
Using textlayout: textlayout:cairo
Activated plugin library: libgvplugin_dot_layout.so.5
Using layout: dot:dot_layout
Using render: cairo:cairo
Activated plugin library: libgvplugin_gd.so.5
Using device: jpg:cairo:gd
The plugin configuration file:	/usr/lib/graphviz/config4 was successfully loaded.
  render	: cairo dot fig gd map ps svg vml vrml xdot
  layout	: circo dot fdp neato nop nop1 nop2 twopi
  textlayout	: textlayout
  device	: canon cmap cmapx cmapx_np dia dot fig gd gd2 gif hpgl imap imap_np ismap jpe jpeg jpg mif mp pcl pdf pic plain plain-ext png ps ps2 svg svgz vml vmlz vrml vtx wbmp xdot xlib
  loadimage	: (lib) gd gd2 gif jpe jpeg jpg png ps
dot: fontname "Times-Roman" resolved to: "Times New Roman, Normal" /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/Times_New_Roman.ttf
network simplex: 11 nodes 10 edges 0 iter 0.00 sec
mincross: pass 0 iter 0 trying 0 cur_cross 0 best_cross 0
mincross GRAMPS_graph: 0 crossings, 0.00 secs.
network simplex: 23 nodes 37 edges 7 iter 0.00 sec
routesplines: 10 edges, 30 boxes 0.00 sec
Using render: cairo:cairo
Using device: jpg:cairo:gd

...

Fouten oplossen

 • Indien u merkt dat lettertekens fout zijn (ontbrekende karakters) of verkeerde lettergrootten, kijk dan naar voorbeeld 3 om dit te veranderen in het tekstbestand.
 • Indien u merkt dat de resolutie van het .png-bestand niet goed is (de tekst is dan onleesbaar), is naar alle waarschijnlijkheid de papiergrootte te klein ingesteld. Zie voorbeeld 1A: stel dan de paiergrootte of het aantal pagina's op een hoger getal in, maar kies in GraphViz-opties, voor Weergave verhouding: Gebruik het optimaal aantal pagina's, of Minimale grootte

Andere leuke dingen

 • U kunt afstammelingengrafieken maken en deze toevoegen aan de mediagalerij van de persoon. Indien u dit doet, dan is de grafiek ook beschikbaar op een webstek.
 • Toon de grafiek op uw webstek als een flash relatiegrafiek. Zodoende kan er gezoomd en verplaatst worden. Of gebruik SVG voor Firefox en Opera, zie DenominoViso

Wil u helpen bij de verdere ontwikkeling?

Wanneer u de dot-specificaties doorneemt, zal u merken dat veel meer mogelijk is met de grafieken. Beschikt u over programmatalenten kan u verdere functionaliteiten toevoegen:

 • verbeterde of meer tekst in de rechthoeken: welke teksten en hoe deze te organiseren?
 • kleuren. Zie ook Familielijnen plugin: een kleur per family, voor specifieke relaties, voor de centrale persoon ...

Link naar de 3.x Handleiding

Kijk ook naar de Wiki Handleiding.