Nl:Hoe een flash plugin maken van een png-bestand

From Gramps
Revision as of 06:30, 9 June 2020 by JStockman67 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dit is een gids om een familiestamboom aan te maken die bekeken kan worden in een web-browser en waar in en uitzoomen mogelijk is en alsook navigeren door de stamboom.

Hoe ?

Installeren van de nodige hulpmiddelen

 • Installeer swftools: [1] laatste versie datum:2007-02-28 swftools-0.8.1.tar.gz 1.7 MB of via uw pakketbeheerder. Versie voor Hardy Ubuntu is 0.8.1-1ubuntu1. Collectie van hulpmiddelen voor manipulatie van SWF-bestanden. Het pakket bestaat uit: pdf2swf, jpeg2swf, png2swf, gif2swf, font2swf,wav2swf, swfcombine, swfextract, swfdump, swfstrings, swfbbox en swfc.
  • pdf2swf is een PDF-> SWF omvormer. Er wordt één beeld per pagina gemaakt en dit hulpmiddel laat toe om volledig geformateerde tekst, tabellen, formules, enz. in uw flash-filmpje te hebben.
  • jpeg2swf neemt één of meerdere JPEG-beelden en maakt een SWF-diashow.
  • png2swf doet hetzelfde maar met PNG-bestanden.
  • gif2swf zet GIF-bestanden om in SWF. Kan ook animated gifs verwerken.
  • font2swf zet lettertypebestanden (TTF, Type1) om in SWF.
  • wav2swf zet WAV-bestanden om in SWF.
  • swfcombine is een hulpmiddel om SWFs in Wrapper SWFs in te voegen. (Sjablonen) om bijvoorbeeld om de pdf2swf SWFs om te vormen naar een soort van Browsing-SWF.
  • swfextract laat toe om filmclips, geluiden, beelden enz. uit SXF-bestanden te halen.
  • swfdump drukt informatie over SXFs uit.
  • swfstrings scant SWFs op tekstgegevens.
  • swfbbox laat toe om de omkaderrechthoeken aan te passen.
  • swfc is en hulpmiddel voor het aanmaken van SWF-bestanden via eenvoudige scriptbestanden.
 • Gebruik de Graphviz-plugin om een grafiek aan te maken (zie hoe een relatiegrafiek maken)

Aanmaken van het Flash-bestand

Flash is een a gepatenteerd formaat, maar er zijn echter openbronimplementaties. U dient een flash player en een browser plugin te installeren om een flash-bestand in firefox, konqueror, ... te kunen bekijken.

U kan het flash-bestand als volgt aanmaken:

 • Als het beeldbestand "verslag.png" noemt, voer dan uit met opdrachtregel
png2swf -o verslag.swf verslag.png" 
 • Nu zou er een bestand aangemaakt moeten zijn met de naam verslag.swf. Dit bestand kan met gelijk welke browser met een flash-plugin bekeken worden.

U kunt inzoomen door rechtsklikken op het beeld en inzoomen via het menu en u kunt door het beeld navigeren door het beeld te verplaatsen met de muiscursor in het beeldvenster.

Een .swf-bestand werd al aangemaakt voor de familiestamboom van voorbeeld 2 in een relatiegrafiek maken. Om het uiteindelijke resultaat te bekijken, open het bestand ancestorsAndDescedants.swf met een browser waarvan de flash-plugin werkt en test het eens uit.

Verbeteringen

 • Het is ook mogelijk om javascript te gebruiken om in en uit te zoomen met een muiswiel.
 • Het .dot-bestand aangemaakt in voorbeel 3 in een relatiegrafiek maken bevat de webpaginaadressen naar de persoonlijke pagina's van de "Narrative Webpage" verslapagina's. Door een pdf aan te maken via een relatiegrafiek en gebruik te maken van pdf2swf zal het resulterende flash-bestand aanklikbare links voor elke persoon bevatten. Dit zou moeten werken indien het swf-bestand in dezelfde map wordt geplaatst dan het index.html-bestand van het Narrative Web verslag.

Een andere manier om een .dot-bestand aan te maken kan ook gebruikt worden. Een mogelijkheid is om als opdrachtregels in te geven:

dot -Tps2 verslag.dot > verslag.ps
ps2pdf verslag.ps
pdf2swf -o verslag.swf verslag.pdf

Het aangemaakte swf-bestand zou nu als voorheen moeten werken, maar nu met de toevoeging van de hyperlinks.