Nl:Handleiding

From Gramps
Revision as of 15:53, 29 July 2009 by Romjerome (talk | contribs) (GRAMPS 3.0.x Handleiding)
Jump to: navigation, search


In de GRAMPS-versie 3.0.x wordt de handleiding niet meer met het programma bijgeleverd. Het handboek is nu enkel online beschikbaar. U hebt dus een internetverbinding nodig om het handboek te kunnene raadplegen. Door op F1 te drukken of door het hulpmenu kunt u het handboek, dat vele hints over het gebruik van GRAMPS geeft, opstarten.


GRAMPS 3.1.x Manual

The 3.1.x Manual is at the moment only available in wiki format (with the exception of English in HTML).

NOTE: As at 23 January 2009, these pages have simply been 'rolled over' from the 3.0 manuals, with search/replace to make the titles and references to 3.1. Only after translators and developers have completed more work will they be better representations of version 3.1...

Note that for distribution reasons, all edits to this manual must be dual-license: as GPL and GNU Free Documentation License.

The aim is to be also able to create a distributable manual. See Manual Generation 3.0 for ideas on how to do this.

The motivation for a wiki manual is that it is editable by all users and allows cross linking to normal wiki content, greatly improving the quality of the manuals. It does make translating the manual harder. Ideas are welcome to improve this.

GRAMPS 3.0.x Handleiding

Het handboek voor de versie 3.0.x is momenteel enkel beschikbaar in het wiki-formaat.


Gelieve te noteren dat voor distributieredenen alle aanpassingen en bewerkingen aan het handboek dienen te gebeuren onder een dubbele licensie: als GPL en GNU Free Documentation License.

Doel is wel dat er een handleiding komt in een verdeelbaar-formaat. Zie aanmaak handleiding voor bepaalde mogelijke ideeën.

De motivatie voor het wiki-formaat is dat dit formaat door alle gebruikers kan bewerkt en gecorrigeerd worden en eenvoudig kruisverwijzigingen mogelijk maakt naar diverse andere wikipagina's. Zo wordt de kwaliteit van de handleiding sterk verbeterd. Maar het vertalen van de handleiding wordt een stuk lastiger. Alle suggesties om dit te verbeteren zijn meer dan welkom.

GRAMPS 2.2 Handleiding

Het handboek is vertaald in 3 talen: Frans, Nederlands en Slovaaks. Je kunt het handboek ook on-line bekijken via je browser of je kunt een pdf-bestand (grootte : 2.5 Mb , 100 blz. , 55 beelden). ophalen.

Français
GRAMPS est une application Open Source définie pour la recherche généalogique.
Nederlands
GRAMPS is een open source, gratis genealogish software pakket. De handleiding is vertaald in het Nederlands, en kan hier geraadpleegd worden
Slovak
GRAMPS je software typu Open Source urrčený pre genealogický výskum.
Manuele links
English Online Manual PDF in letter and A4 size
Français HTML Manuel PDF en format A4
Nederlands HTML Handleiding PDF in A4 formaat
Slovak HTML Manuál A4 PDF(*)

(*) Het Slovaakse handboek is niet leesbaar in xpdf, kpdf. Gebruik Adobe Reader


Indien je een probleem hebt of een vraag over GRAMPS, neem dan even Contact op met ons.