Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Opdrachtregel

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Deze appendix behandelt de mogelijkheden van de opdrachtregel wanneer u Gramps opstart via een terminal-venster.

Beschikbare opties

Dit deel behandelt alle opdrachtregels die in Gramps beschikbaar zijn. Indien u meer dan gewoon een lijst wenst, kijk dan naar de volgende onderwerpen: werking en voorbeelden.

Lijstopties

-l, toont een lijst met de gekende stambomen

Voorbeeld:

 python /usr/local/share/gramps/gramps.py -l

Lijst van de bekende stambomen in uw gegevensbestandspad

/home/erik/.gramps/grampsdb/50347b60 met naam "Stamboom 2" /home/erik/.gramps/grampsdb/509c0717 met naam "Stamboom zonder tagsfout"

-L, toont een gedetailleerde lijst van alle stambomen
python /usr/local/share/gramps/gramps.py -L

Gramps stambomen: Stamboom "Stamboom 2":

 Aantal personen: 5928
 DB-versie: 16
 Laatste toegang: 08-11-12 20:31:02
 Op slot?: nee
 Pad: /home/erik/.gramps/grampsdb/50347b60

Stamboom "Stamboom zonder tagsfout":

 Aantal personen: 5928
 DB-versie: 16
 Laatste toegang: 15-12-12 10:33:35
 Op slot?: nee
 Pad: /home/erik/.gramps/grampsdb/509c0717

Version options

-v or --version

geeft informatie over de versie van Gramps en de afhankelijkheden en over omgevingsinstellingen en Python-paden en systeempaden.

Voorbeeld:

python /usr/local/share/gramps/gramps.py --version

Gramps Settings:


python   : 2.7.3
gramps   : 5.1.2-1
gtk++   : 2.25.13
pygtk   : 2.25.1
gobject  : 2.28.6
Not using bsddb3
bsddb   : 4.8.5.1
bsddb.db  : (4, 8, 30)
cairo   : 1.8.10
osmgpsmap : 0.7.3
pyexiv2  : 0.3.2
o.s.    : Linux
kernel   : 3.6.9-2.fc17.x86_64

Environment settings:


LANG    : nl_BE.utf8
LANGUAGE  : nl_BE.utf8
GRAMPSI18N: not set
GRAMPSHOME: not set
GRAMPSDIR : not set
PYTHONPATH:
  /usr/local/share/gramps
  /usr/lib64/python27.zip
  /usr/lib64/python2.7
  /usr/lib64/python2.7/plat-linux2
  /usr/lib64/python2.7/lib-tk
  /usr/lib64/python2.7/lib-old
  /usr/lib64/python2.7/lib-dynload
  /usr/lib64/python2.7/site-packages
  /usr/lib64/python2.7/site-packages/PIL
  /usr/lib64/python2.7/site-packages/gst-0.10
  /usr/lib64/python2.7/site-packages/gtk-2.0
  /usr/lib/python2.7/site-packages
  /usr/lib/python2.7/site-packages/setuptools-0.6c11-py2.7.egg-info

Non-python dependencies:


Graphviz  : dot - graphviz version 2.28.0 (20120228.1928)
Ghostscr. : 9.05

System PATH env variable:


  /usr/lib64/qt-3.3/bin
  /usr/local/bin
  /usr/bin
  /bin
  /usr/local/sbin
  /usr/sbin
  /home/erik/.local/bin
  /home/erik/bin

Formaatopties

Het bestandsformaat dat gebruikt moet worden om bestanden te openen, te importeren of te exporteren kan bepaald worden door de

-f formaat

optie te gebruiken. Welke formaten gebruikt kunnen worden wordt aangegeven in onderstaande lijst:

Volledige stamboom ondersteuning

Deze formaten bevatten alle uw gegevens die aanwezig zijn in uw stamboom.

 • gramps - Gramps XML-formaat: dit formaat is beschikbaar voor openen, importeren en exporteren. Wanneer niet expliciet vermeld kan de bestandsnaam afgeleid worden uit de .gramps-extensie.
 • gpkg - Gramps XML - pakket: dit formaat is beschikbaar voor importeren en exporteren. Wanneer niet expliciet vermeld kan de bestandsnaam afgeleid worden uit de .gpkg-extensie. Dit maakt een zip- pakket aan met uw gegevens als XML en al uw media-bestanden
 • grdb - pre Gramps - 3.x gegevensbestand: dit formaat is beschikbaar voor import van het oude formaat. Alles van het grdb-bestand wordt geïmporteerd. openen, importeren en exporteren. Wanneer niet expliciet vermeld kan de bestandsnaam afgeleid worden uit de .grdb-extensie.
 • burn - GNOME iso burning: voor exporteren, enkel beschikbaar indien GNOME aanwezig is, samen met het burn-protocol.

Gedeeltelijke stamboom ondersteuning

Deze formaten bevatten de meeste maar niet alle gegevens die in Gramps aangemaakt kunnen worden.

 • ged - GEDCOM-formaat: dit formaat is beschikbaar voor openen, importeren en exporteren. Wanneer niet expliciet vermeld kan de bestandsnaam afgeleid worden uit de .ged-extensie.
 • gw - GeneWeb bestand: dit formaat is beschikbaar voor importeren en exporteren. Wanneer niet expliciet vermeld kan de bestandsnaam afgeleid worden uit de .gw-extensie.

Een deel van uw gegevens

Deze formaten bevatten een specifieke deel van uw gegevens

 • csv - Comma Separated Value: dit formaat is beschikbaar voor import en export. Maar let op: de import moet dezelfde waarden hebben zoals door de exportfunctie aangemaakt. In de uitvoer is slecht een deel van uw gegevens vervat.
 • vcf - VCard-formaat: import en export
 • vcs - VCalandar-formaat: export
 • def - het oude 'Pro-Gen formaat: import
 • wft - Web Family Tree: Dit formaat is enkel voor export beschikbaar. Wanneer niet specifiek opgegeven, is de bestandsextensie .wft

Opstartopties

U kunt een stamboom openen of u kunt een bestand openen door dit bestand te importeren in een lege stamboom. Om dit automatisch te laten afhandelen door Gramps geeft u enkel de stamboom of bestandsnaam op die u wenst te openen.

python gramps.py 'Stamboom1'
python gramps.py JanJanssens.ged

De eerste opdrachtregel opent een stamboom, de tweede opdrachtregel importeert een GEDCOM-bestand in een lege stamboom. Bijkomend kunt u de naam van de stamboom aan Gramps meegeven die geopend moet worden:

 • gebruik deze optie:
  -O stamboom
  of
  --open stamboom

-O, Openen van een stamboom. Ook hier kunt u gewoon de naam opgeven of de bestandsmap Voorbeelden:

python gramps.py /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d
python gramps.py -O 'Stamboom 1'
python gramps.py -O /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d
Tango-Dialog-information.png
Tip

Indien er geen optie wordt opgegeven, dus enkel een bestandsnaam, zal Gramps de rest van de argumenten van de opdrachtregel negeren. Gebruik dus de -O-vlag om een bestand te openen en -i om te importeren en iets met de gegevens te doen.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Enkel stambomen kunnen rechtstreeks geopend worden. Voor de andere formaten dient u de importoptie te gebruiken. Zo wordt een leeg gegevensbestand opgestart en worden de gegevens hierin vervolgens geïmporteerd.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Slechts één stamboom kan worden geopend. Wenst u gegevens te combineren van verschillende bronnen, dient u de importoptie te gebruiken.


Importopties

De bestanden die geïmporteerd moeten worden, kunnen opgegeven worden met de

-i bestandsnaam

of

--import=bestandsnaam

optie. Het formaat kan bepaald worden met de

-f formaat

of

--format=formaat

optie en onmiddellijk gevolgd door de bestandsnaam. Indien niet opgegeven zal getracht worden op basis van de bestandsnaam het juiste te doen.

Voorbeeld:

python gramps.py -i 'Stamboom1' -i 'Stamboom2'
python gramps.py -i test.grdb -i data.gramps
Tango-Dialog-information.png
Tip

Méér dan één bestand kan in een regel worden geïmporteerd. Als dit het geval is, zal Gramps de gegevens van het volgende bestand samen brengen in het gegevensbestand die op dat ogenblik beschikbaar is.


Wanneer meerdere bestanden worden opgegeven moeten ze alle vooraf gegaan worden door de -i-vlag. De bestanden worden geïmporteerd in volgorde. Dus

 -i bestand1 -i bestand2 

en

 -i bestand2 -i bestand1 

kunnen een andere Gramps IDs geven in het resulterend gegevensbestand.

Exportopties

De bestanden die geëxporteerd moeten worden, kunnen opgegeven worden met de

-e bestandsnaam

of

--export=bestandsnaam

optie. Het formaat kan bepaald worden met de

-f formaat

of

--format=formaat

optie en onmiddellijk gevolgd door de bestandsnaam. Indien niet opgegeven zal getracht worden op basis van de bestandsnaam het juiste te doen.

Voor het ISO-formaat is 'bestandsnaam' eigenlijk de padnaam van de map naar waar het Gramps-gegevensbestand wordt weggeschreven. Voor de formaten grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb engramps-pkg is 'bestandsnaam' de naam van het bestand waar naar weggeschreven wordt.

-e, een stamboom exporteren in het gewenste formaat. Het is niet mogelijk om te exporteren naar een stamboom.

Voorbeeld:

python gramps.py -i 'Stamboom1' -i test.grdb -f grdb -e mergdeDB.gramps

Maar merk op dat bovenstaande opdrachtregel het bestand 'Stamboom1' niet verandert omdat alles via een voorlopig gegevensbestand verloopt, maar:

python gramps.py -O 'Stamboom1' -i test.grdb -f grdb -e mergdeDB.gramps

daarentegen zal import test.grdb importeren in Stamboom1 en wordt dan geëxporteerd naar een bestand!

Tango-Dialog-information.png
Exporteren van meerdere bestanden

Méér dan één bestand kan in een regel worden geëxporteerd. Als dit het geval is, zal Gramps de gegevens naar verschillende bestanden schrijven met de gegevens van het gegevensbestand dat op dat ogenblik beschikbaar is.


Wanneer meerdere bestanden worden opgegeven moeten ze alle vooraf gegaan worden door de -e-vlag. De bestanden worden één per één geschreven in volgorde.

Actieopties

De acties die op de geïmporteerde gegevens moet en uitgevoerd worden kunnen met de

-a actie

of

--action=actie

optie opgegeven worden. Dit is uitgevoerd nadat alle importen zijn correct zijn afgesloten.

De volgende acties zijn overgenomen uit vorige versies:

 • tool: Deze actie laat toe om een hulpgereedschap via de opdrachtregel uit te voeren.
 • report: Deze actie laat toe om verslagen aan te maken via de opdrachtregel. Gewoonlijk hebben verslagen zelf meerdere opties, dus wordt deze verslagoptie gevolgd door een tekstreeks. Deze tekstreeks wordt opgegeven door de -p optie_tekstreeks of --options=optie_tekstreeks optie.

Deze acties zijn beschikbaar in oudere versies:

 • summary: Deze actie is eigenlijk zoals via het menu Verslagen -->Tekstverslagen-->'Overzicht gegevensbestand'-verslag. In Gramps 3.3 werd deze actie vervangen door -a report -p name=summary
 • check: Deze actie is gelijk aan Hulpmiddelen -> Stamboom herstellen... -> Gegevensbestand controleren en herstellen. In Gramps 3.3 werd deze actie vervangen door -a tool -p name=check.
Tango-Dialog-information.png
Verslag tekstoptie


De meeste van de opties voor verslagen zijn specifiek, maar er zijn toch enkele algemene opties.

 • name=verslagnaam: Deze vereiste optie bepaalt welk verslag er aangemaakt wordt. Indien het opgegeven verslag niet overeenstemt met een bestaand verslag, wordt een lijst van de beschikbare verslagen getoond.
 • show=all: Dit toont en lijst met namen van alle opties die beschikbaar zijn voor een opgegeven verslag.
 • show=optienaam: Dit toont een lijst met een beschrijving van de functionaliteit die de optienaam heeft en ook wat aanvaardbare types en waarden voor deze optie zijn.

U kunt bovenstaande opties gebruiken om alles over een verslag te weten te komen.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Indien een optie niet opgegeven wordt, zal de laatst opgegeven waarde gebruikt worden. Werd het verslag nog nooit aangemaakt, zal de warde van het laatst aangemaakte verslag worden gebruikt indien toepasbaar. Anders wordt een standaardwaarde gebruikt.


Wanneer meer dan één uitvoeractie wordt opgegeven, moet elke actie voorafgegaan worden door de -a-vlag. De acties worden één voor één uitgevoerd en wel in de opgegeven volgorde.

Werking

Indien het eerste argument niet met een '-' (dus geen vlag) begint zal Gramps proberen het bestand te openen waarvan de naam in het eerste argument werd opgegeven en een interactieve sessie starten. De rest van de argumenten op de opdrachtregel worden dan genegeerd. Met de

-O

vlag, zal Gramps trachten de opgegeven bestandsnaam te openen en dan verder te werken met de gegevens die dan volgen in de opdrachtregel.

Gramps-notes.png
Opmerking

In één invocatie van Gramps, kan slechts één bestand geopend worden. Wenst u gegevens van meerdere bronnen te gebruiken, dient u de importopties met de -i-vlag.

Met of zonder de

-O

vlag zijn meerdere import, export en andere acties mogelijk die dan verder in de opdrachtregel worden opgegeven met de -i , -e en -a vlaggen.

De volgorde van de -i , -e of -a opties ten opzichte van elkaar speelt geen rol. De werkelijke uitvoering is steeds: alle importen (indien die er zijn) -> alle exporten (indien die er zijn) -> alle acties (indien die er zijn).

Gramps-notes.png
Opmerking

Maar het openen komt steeds op de eerste plaats!

Is er geen -O of -i optie opgegeven, zal Gramps een scherm starten en op de gebruikelijke manier een interactieve sessie starten met een leeg gegevensbestand. Dit omdat er geen gegevens zijn om te verwerken.

Is er geen -e of -a optie opgegeven, zal Gramps een scherm starten en op de gebruikelijke manier een interactieve sessie starten met het gegevensbestand dat her resultaat is va het openen en alle importen (indien die er zijn). Dit gegevensbestand vindt u onder het import_db.grdb bestand onder de ~/.gramps/import/ map.

Alle fouten die optreden tijdens het importeren, exporteren of acties zullen ofwel doorgestuurd worden naar stdout (indien deze foutmeldingen afgehandeld kunnen worden door Gramps) of naar stderr (indien de fouten niet afgehandeld kunnen worden door Gramps). Gebruik de normale shell-verwijzingen naar stdout en stderr om foutboodschappen vast te kunnen houden in bestanden.

Voorbeelden

 • Om vier gegevensbestanden te importeren (formaten af te leiden uit de namen) en het resulterende gegevensbestand op fouten te controleren:
gramps -i bestand1.ged -i bestand2.gpkg -i ~/db.gramps -i bestand3.wft -a check
 • Om toch expliciet de formaten op te geven in bovenstaand voorbeeld gebruikt u de -f opties:
gramps -i bestand1.ged -f gedcom -i bestand2.gpkg -f gramps-pkg -i ~/db.gramps -f gramps-xml -i bestand3.wft -f wft -a check
 • Om een gegevensbestand op te slaan die het resultaat is van alle importen gebruikt u de -e-vlag (gebruik ook de -f- vlag als de bestandsnaam Gramps niet toelaat om het juiste formaat te vinden):
gramps -i bestand1.ged -i bestand2.gpkg -o ~/nieuw -f gramps-pkg
 • Om eventuele foutmeldingen van het vorige voorbeeld op te slaan in de bestanden uitbestand en foutbestand:
gramps -i bestand1.ged -i bestand2.dpkg -e ~/nieuw -f gramps-pkg >uitbestand>foutbestand 
 • Om drie gegevensbestanden te importeren en een interactieve Gramps-sessie te starten met dit resultaat:
gramps -i bestand1.ged -i bestand2.gpkg -i ~/db3.gramps 
 • Om een gegevensbestand te openen en gebaseerd op deze data een 'tijdslijnverslag' op te stellen in PDF-formaat om tenslotte het resultaat op te slaan in een PDF-bestand:
gramps -O bestand.grdb -a report -p name=timeline,off=pdf,of=mijntijdslijn.pdf 
Tango-Dialog-information.png
Opties voor het tijdslijnverslag

Gebruik name=timeline,show=all om alle opties te zien die beschikbaar zijn voor dit type verslag. Om de details van een bepaalde optie te kunnen zien, gebruikt u show=option_name dus bijvoorbeeld name=timeline,show=off. Om meer te weten over de beschikbare verslagnamen, gebruikt u name=show.


 • Om eengrdb naar een .gramps xml bestand om te zetten:
gramps -O mijnoriginele.grdb -e uitvoer.gramps -f gramps-xml
 • En tenslotte om een interactive sessie te starten:
gramps 

Omgevingsvariabelen

Gramps kan voordeel halen door twee omgevingsvariabelen (maar verander niets als u niet zeker bent wat u doet):

 • GRAMPSHOME - indien deze variabele bepaald wordt, dan wordt het standaardpad overschreven. Dit laat de gebruiker toe om bijvoorbeeld een netwerkschijf te gebruiken om de gegevens en de instellingen op op te slaan. Voor de technisch onderlegde gebruikers die verschillende instanties van Gramps parallel draaien kan deze variabele helpen om de verschillende Gramps-versies van elkaar te scheiden.
 • LANG - wordt gebruikt door Gramps om te bepalen in welke taal er opgestart wordt.
Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.