Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Categorieën

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende


De verschillende categorieën van de navigator

Genealogische informatie is zeer verscheiden en kan zeer gedetailleerd zijn. Deze informatie juist weergeven is een uitdaging op zich. Gramps verdeelt en organiseert deze informatie in verschillende categorieën elk met hun eigen schermen. Elk scherm toont een deel van de totale informatie, geselecteerd volgens een bepaalde categorie. Dit zal duidelijker worden wanneer we de verschillende categorieën nader bekijken.

 • Dashboard Dashboard: Toont een scherm met mogelijke Gramplets. Dit zijn kleine deelprogramma's die u kunnen helpen bij uw genealogisch onderzoek.
 • People Personen: Toont de lijst van de personen in het gegevensbestand zonder verwantschappen. Deze categorie bestaat uit een personenlijstscherm en een personenboomscherm.
 • Relationships Verwantschappen: Toont de relaties en verwantschappen tussen de actieve persoon en andere personen in tekstvorm. Dit zijn zowel ouders, partners en kinderen
 • Family Families: Toont de lijst van de families in de stamboom
 • Charts Grafieken: Toont een grafische voorouderstamboom voor de geselecteerde persoon
 • Events Gebeurtenissen: Toont een lijst van de gebeurtenissen in de stamboom
 • Places Locaties Toont een lijst van locaties in de stamboom
 • Geography Geografisch scherm Toont gegevens van uw stamboom op een kaart
 • Sources (v3.4.x) Bronnen : Toont een lijst van de bronnen in de stamboom
 • Citations Citaten : Toont een lijst van de citaten in de stamboom
 • Repositories Bibliotheken : Toont een lijst van de bibliotheken in de stamboom
 • Media Media: Toont een lijst van de media-objecten in de stamboom
 • Notes Opmerkingen: Toont een lijst van de opmerkingen in de stamboom

De categorieën kunnen de gegevens op verschillende manieren tonen. Elke specifieke manier wordt een scherm genoemd. Voor we verder gaan met een beschrijving van de verschillende schermen, kijken we eerst hoe we van een scherm naar een ander scherm kunnen gaan.

Dashboard categorie

Fig 4.1 Gramplets

Het Grampletsscherm toont een aantal widgets, Gramplets genaamd, die een hulp kunnen zijn voor uw onderzoek. Twee gramplets wordt getoond bij de programmaopstart (de welkomstgramplet en de 'top achternamen'-gramplet), maar door rechts te klikken op het scherm wordt er een popup venster getoond waarmee meerdere andere gramplets aan het scherm kunnen worden toegevoegd.


 • 'Leeftijd op datum'-gramplet - toont wie er nog leeft en de leeftijden op een bepaalde dag
 • 'NOG TE DOEN'-Gramplet - in dit venster kunt u uw TE DOEN lijst toevoegen. Verschillende lijsten kunnen er aangemaakt worden om uw onderzoek te organiseren.
 • 'Top achternamen'-gramplet - dit venster toont uw top 10 van de achternamen.
 • 'Volgende stappen'-gramplet - wat kan er vervolgens gedaan worden
 • Aanverwanten-gramplet - toont de verwanten van de actieve persoon
 • Achternamenwolk-gramplet - toont een venster met een wolk van de meest voorkomende achternamen.
 • Afstammelingen-gramplet - toont de afstammelingen van de actieve persoon
 • Kalender-gramplet - toont de gebeurtenissen van personen op een bepaalde dag of maand
 • Kenmerken-gramplet - toont de persoonlijke kenmerken van de actieve persoon
 • Leeftijdsstatistieken-gramplet - toont leeftijdsspreiding
 • Log-gramplet - dit venster houdt bij wat u juist deed en welke gegevens u bezocht.
 • Records-gramplet - zie de wereldrecords van uw gegevensbestand.
 • Snelscherm-gramplet - toont een snelscherm van de actieve persoon
 • Stamboom-gramplet - toont een volledige stamboom in de vorm van een compacte tekst.
 • Statistieken-gramplet - toont een venster met basisstatistieken: aantal individuen, aantal mannen en vrouwen, aantal families, media-objecten ...
 • Voornamenwolk-gramplet - toont een venster met een wolk van de meest voorkomende voornamen.
 • Waaiergrafiek-gramplet - toont de stamboom van de actieve persoon in een ronde waaiervorm
 • Welkom-gramplet - Een Welkom bij GRAMPS venster

Bovendien zijn er een aantal bijkomende gramplets die u zeer eenvoudig kunt installeren en gebruiken. Deze zijn:

 • Nieuws-gramplet - het nieuws van de wikistartpagina wordt hier getoond
 • Python Gramplet: toont een venster met een Python Shell. Dit is vooral handig als u vlug een aantal zaken via Python wilt controleren.
 • 'Gegevens invullen'-gramplet - de naam, geboortedatum en geboorteplaats, overlijdensdatum en plaats van overlijden van de actieve persoon kunnen aangepast worden en er kunnen personen toegevoegd worden.
 • 'FAQ'-gramplet - vaak gestelde vragen
 • Opmerking-gramplet - toont de opmerkingen van de actieve persoon. Hier kunt u ook aanpassingen doen.

en nog vele andere. Zie Third-party Plugins voor verdere details.

Voor verdere informatie over het gebruik van gramplets, zie Gramplets.

Personen categorie

Lijstscherm en boomscherm

Fig 4.2 Personenlijstscherm
Fig 4.3 Personenboomscherm


>

Configuratie

Fig 4.4 Kolommen aanpassen

Het personenscherm geeft een lijst van alle personen in het gegevensbestand. U zult merken dat de personen gegroepeerd worden volgens hun familienaam. Links van elke familienaam bevindt zich een pijl of een andere indicator. Klikt u éénmaal hierop dan wordt de volledige lijst van personen die die naam delen, getoond. Klikt u opnieuw op de pijl of de indicator dan wordt de lijst "opgerold" en wordt enkel de familienaam getoond.

Standaard toont dit personenscherm verschillende kolommen die informatie over elke persoon bevatten. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen via de Kolommen aanpassen dialoog ( Scherm -> Scherm configureren... ) en vervolgens de kolommen actief te maken of te deactiveren door te klikken op de vierkantjes. Bovendien kunt u de positie van een kolom in het personenscherm wijzigen door op een kolom te klikken en deze te verslepen in het aanpasvenster met de methode (en neerzetten Slepen en neerzetten. Zijn alle aanpassingen gebeurd, klik dan op OK om het venster te sluiten. U kunt dan de veranderingen zien in het personenscherm.

Gramps-notes.png
Kolommen aanpassen

Het aanpassen van de kolommen is beschikbaar in alle schermen en werkt steeds op dezelfde manier.

Verwantschappen categorie

Fig 4.5 Verwantschappen

Het relatiescherm toont alle relaties van de actieve (de geselecteerde) persoon. Zijn/haar kinderen, broers en zussen en ouders worden getoond.

Het relatiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijk welke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.

Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:

 • De actieve persoon: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte en overlijdens-informatie en de berekende leeftijd van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven en een Bewerken knop. Door op deze knop te klikken kunt u alle persoonlijke informatie van deze persoon aanpassen via een gepast dialoogscherm.
 • Ouders: In het volgende gedeelte worden die families getoond waar de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus zijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.

U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu Scherm. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.

U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop +: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop Bestaande ouders selecteren. De eerste actie zal een nieuwe familie aanmaken met daarin de actieve persoon als kind. De tweede actie laat toe om de ouders te kiezen uit een lijst van bestaande families, via het venster Familie selecteren en dan vervolgens om de actieve persoon als kind toe te voegen in die familie.

U kunt de bestaande ouders aanpassen door de knop Ouders bewerken aan te klikken. Indien u de knop -: Ouders verwijderen selecteert, zal de actieve persoon verwijderd worden uit de familie. De relatie tussen de ouders wordt niet verwijderd.

Gnome-important.png
Waarschuwing

Indien u niet voorzichtig bent, is het mogelijk om meerdere families met dezelfde ouders aan te maken. In de meeste omstandigheden is dit iets wat de gebruiker niet voor had. Indien u toch probeert een nieuwe familie toe te voegen met dezelfde ouders dan zal Gramps een waarschuwingsvenster tonen. Indien u dit venster te zien krijgt zal u waarschijnlijk de aanpassing verwerpen door de knop Annuleren aan te klikken en vervolgens de knop Selecteren om een bestaande familie te kiezen.

 • Familie: Geheel gelijk aan het oudergedeelte, is het familiegedeelte. Dit deel toont de families waarin de actieve persoon een ouder is. Ook hier is het dus mogelijk om verscheidene familiedelen te hebben. Elk familiedeel toont de echtgeno(o)t(e) en alle kinderen.
Gramps-notes.png
Echtgenoot

We gebruiken de benaming echtgenoot om de zaken simpel te houden. Maar dit begrip echtgenoot kan een partner zijn, een partner in een burgerlijke verbintenis of een variatie van soortgelijke verwantschappen tussen twee personen. Deze partnerrelaties heben ook geen beperking qua geslacht van de partners.

Fig 4.6 Relaties herschikken

U kunt een familie toevoegen door het selecteren van het icoon Echtgenoot in de werkbalk. Dit maakt een nieuwe familie aan, met de actieve persoon als vader of moeder.

Aanklikken van de Familie bewerken naast de hoofding familie laat u toe om de familie aan te passen. Aanklikken van de knop Uit familie verwijderen zal de actieve persoon uit de getoonde familie verwijderen.

Gnome-important.png
Een persoon verwijderen

Een persoon uit de familie verwijderen zal de familie echter niet verwijderen. De persoon wordt verwijderd als de vader of de moeder. Alle andere relaties in de familie blijven behouden.

Gramps-notes.png
Opmerking

We gebruiken de begrippen vader en moeder om de zaken simpel te houden. Zelfs indien er geen kinderen in de familie zijn, gebruiken we toch de begrippen vader en moeder. In het geval van een man/man of vrouw/vrouw relatie moeten de begrippen vader en moeder eerder gezien worden als alternatieve benamingen.

U kunt de ouders en de echtgenoten herschikken door via het menu Bewerken->Herschikken te kiezen of door de Herschikken knop te gebruiken. De menuoptie is enkel beschikbaar indien er meer dan één ouderpaar is of meer dan één echtgeno(o)t(e) bestaan voor de actieve persoon. Door deze menuoptie te kiezen, wordt een Relatie herschikken-venster getoond waar u de mogelijkheid hebt om de ouder- en familierelaties te herschikken.

Configuratie

Fig 4.7 Relatiescherm configureren

Het configureren van het relatiescherm doet u via de Configuren dialoog (Scherm -> Configuren... of door te klikken op de Configuren knop).

Families categorie

Fig 4.8 Het familiescherm

Het familiescherm toont een lijst van alle families in het gevensbestand. Via dit scherm kunt u families toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het standaardscherm toont de kolommen ID, Vader, Moeder en Relatie. Kinderen worden op dit scherm niet getoond.

Gnome-important.png
knop verwijderen

In tegenstelling tot het relatiescherm zal klikken op de verwijderknop daadwerkelijk de familie verwijderen uit het gegevensbestand. De personen blijven behouden maar de relaties tussen de personen in de familie worden verwijderd.

Grafieken categorie

De voorouders categorie toont verschillende grafische voorstellingen van de stamboom van de actieve persoon. De standaard ih het stamboomscherm en het waaiergrafiekscherm, maar addons bevatten nog meer schermen die kunnen gedonload worden.

Stamboomscherm

Fig 4.9 Het stamboomscherm

Het stamboomscherm toont een grafische stamboom van de voorouders van de actieve persoon. Afhankelijk van de venstergrootte worden tot vijf generaties getoond. Elke persoon wordt als een rechthoek voorgesteld , met daarin de naam van de persoon samen met de geboorte en overlijdensinformatie. Indien beschikbaar wordt in de rechthoek ook een afbeelding van deze persoon getoond. Er vertrekken uit iedere rechthoek twee lijnen. De linker lijn splitst in twee lijnen: de bovenste lijn toont de vader en de onderste lijn de moeder van de persoon. Volle lijnen duiden op geboorteverwantschap, terwijl stippellijnen elke andere verwantschap weergeven (zoals adoptie, stiefouderschap, voogdij, enz.).

Links van de actieve persoon bevindt zich een knop <. Indien u op deze pijl klikt en de actieve persoon heeft kinderen dan wordt een lijst getoond van die kinderen. Door op één van de kinderen te klikken, wordt dit kind de actieve persoon.

De weergave van de namen van de kinderen geeft aan of de tak van de stamboom hier dood loopt of zich verder splitst.

De kinderen die zelf op hun beurt kinderen hebben, worden weergegeven met een vet en schuin lettertype. De andere kinderen die geen kinderen hebben (stamboomtak loopt dood) worden met een normaal lettertype weergegeven. Heeft de actieve persoon slechts één kind, dan wordt geen menu getoond (er is slechts één keuzemogelijkheid) en wanneer de knop wordt aangeklikt zal dit enige kind de actieve persoon worden.

De rechterkant van het scherm toont twee knoppen: >. Wordt de bovenste knop > aangeklikt dan wordt de vader de actieve persoon. Omgekeerd wordt de onderste knop: > aangeklikt wordt de moeder de actieve persoon.

Fig 4.10 Persoonsgegevens

Telkens als u rechtsklikt op een rechthoek in het stamboomscherm, wordt een menu getoond.

Dit menu bevat een aantal zeer bruikbare gegevens en submenu's: Echtgenoten , Broers en zussen , Kinderen en Ouders van deze persoon.

"Lichtgrijze" sub-menus geven aan dat er geen informatie in deze categorie voorhanden is. Zoals in het menu 'kinderen' hierboven vermeld, geven submenu's 'Kinderen' en 'Ouders' een verschillende weergave voor doodlopende en verderlopende stamboomtakken.

Tango-Dialog-information.png
Screencasts

u kunt video's zien hoe u een familie (ouders, kinderen, aanverwanten) toevoegt of aanpast via het stamboomscherm.Waaiergrafiekscherm

Fig 4.11 Waaiergrafiekscherm

Dit scherm toont de stamboom maar in de vorm van een taartgrafiek. Door op een naam van de grafiek te klikken, wordt de ruimte voor die persoon verdubbeld. Een tweede klik brengt de grafiek terug naar de oorspronkelijke vorm. Een menu wordt getoond wanneer u rechtsklikt, zoals in het stamboomscherm. Zo kunt u navigeren naar andere personen.

De bedoeling van dit scherm is om grote stambomen in een compactere vorm te tonen. Zo kunt u tevens zien welke delen van de stamboom nog verder onderzoek vereisen.

U kunt het scherm roteren door buiten de grafiek te werken met klikken en slepen. U kunt het scherm bewegen door te klikken en te slepen in het binnenste witte gebied.

Nieuw in version 2.2 is de toevoeging van het gebeurtenissenscherm.

Gebeurtenissen kunnen gedeeld worden tussen verschillende personen en verschillende families. Het gebeurtenissenscherm toont een lijst van alle gebeurtenissen in het gegevensbestand.

Gebeurtenissen categorie

Fig 4.12 Het Gebeurtenissenscherm

Gebeurtenissen kunnen gedeeld worden met meerdere personen en meerdere families. Het gebeurtenissenscherm toont een lijst van alle gebeurtenissen van het gegevensbestand.

De beschikbare kolommen zijn: Beschrijving' , ID , Type , Belangrijkste deelnemers, Datum en Locatie en Laatste wijziging'van de gebeurtenis.

Het standaardscherm toont de Beschrijving , ID , Type , Datum en Locatie van de gebeurtenis. De Kolommen aanpassen dialoog kunt u gebruiken om kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken. Dit kan ook via de Scherm configureren... knop op de gereedschapsbalk.


Gnome-important.png
Een juiste beschrijving

Omdat gebeurtenissen kunnen gedeeld worden, kunt u best wat meer tijd besteden om elke gebeurtenis een unieke en betekenisvolle beschrijving mee te geven. Dit zal u later veel tijd besparen indien u gebeurtenissen wilt delen. Zo vindt u deze gebeurtenis eenvoudiger terug.

De gebeurtenissenijst kan op de normale manier gesorteerd worden, door op de kolomhoofding te klikken. Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde.

Locaties categorie

Fig 4.13 Het locatiescherm

Het locatiescherm toont een lijst van de geografische plaatsen waar gebeurtenissen plaatsvonden, in het gegevensbestand. Dit kunnen geboorteplaatsen, locaties waar overlijden en huwelijken plaatsvonden, maar ook werkadressen, thuisadressen en schooladressen zijn of elke andere denkbare verwijzing naar een geografische locatie. Het scherm toont de kolommen Locatienaam , ID , straat , Dorp of stad , Deelstaat , Provincie , Parochie en Land . Zoals gebruikelijk kunnen de kolomhoofdingen gebruikt worden om de informatie te sorteren.

Eénmaal klikken sorteert in oplopende volgorde, nogmaals klikken sorteert in aflopende sorteervolgorde. Het venster Kolommen aanpassen geeft een scherm 'Locatiekolommen selecteren' om bijkomende kolommen te tonen of om kolommen te verplaatsen of te verwijderen.

Indien een locatie geselecteerd is in de lijst, kunt u door rechts te klikken een menu oproepen waar zich een menu-item: Google Maps bevindt. Of u gebruikt in de werkbalk de knop Google Maps, laden... om in een webbrowser de locatie te tonen op een kaart. De kaartleverancier kan gekozen worden uit een lijst die zich onder de zwarte driehoek rechts van de knop bevindt.

Uw standaard web browser zou normaal geopend moeten worden en gebruik makend van de lengte- en de breedteligging of de locatienaam zal getracht worden de locatie te tonen via de 'Google' webstek. De verschillende kaartleveranciers kunnen afwijkende eisen hebben om de locatiebeschrijving te kunnen verwerken.

Deze eigenschap is echter beperkt en toont niet altijd de gewenste resultaten.

Bronnen categorie

Fig 4.14 Het bronnenscherm

Het bronnenscherm toont een lijst van de informatiebronnen opgeslagen in het gegevensbestand.

Bronnen kunnen een verscheidenheid van documenten zijn (geboorte-, overlijdens- of huwelijkscertificaten, enz.), boeken, bestanden, journalen, privé dagboeken, - eigenlijk alles wat maar genealogische bewijsmateriaal kan opleveren. Gramps geeft u de mogelijkheid om voor iedere gebeurtenis een bronvermelding op te geven (geboorte, overlijden, huwelijk, enz.). De getoonde kolommen zijn: Titel , ID , Afkorting en Auteur van de bron, alsook de Publicatie-informatie .

De bronnenlijst kan gesorteerd worden via het aanklikken van de kolomhoofdingen.

Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster Kolom aanpassen kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.


Locatieboomscherm en locatielijstscherm

Fig 4.15 Het locatieboomscherm
Fig 4.16 Het locatielijstscherm

De beide schermen in deze categorie tonen de locaties gegroeperd of ongegroepeerd. Het locatieboomscherm tracht de locaties op een logische manier te groeperen: land, provincie, stad, ... . Dit is een nieuw scherm in de versie 5.1.0. In de toekomst zal gepoogd worden de groepering meer mogelijkheden te geven.

Het andere scherm toont alle locaties op de klassieke manier, in een lange lijst.

Geografische categorie

Fig 4.17 Het geografisch scherm

Deze categorie is bedoeld om locaties op een kaart te tonen. Deze categorie bevat het geografisch scherm. Hiermee kunt u personen en hun gebeurtenissen op een kaart plaatsen via een internet-kaartleverancier (OpenStreetMap of Google maps).

Het geografisch scherm kan:

 • alle locaties van uw stamboom tonen
 • een filterselectie van locaties tonen
 • alle locaties die verbonden zijn met de actieve persoon tonen
 • alle locaties die verbonden zijn met de actieve familie tonen
 • alle locaties die verbonden zijn alle gebeurtenissen tonen
 • alle locaties die verbonden zijn met een filterselectie tonen

Deze opties zijn bereikbaar via knoppen op de gereedschapsbalk. Om een filter te kunnen gebruiken voor locaties of gebeurtenissen, dient u eerst de filterzijbalk te activeren (Scherm->Filterzijbalk)

Bovendien kan dit scherm u helpen om nieuwe locaties toe te voegen aan uw stamboom. Ook kunt u lengte- en breedtegraadcoordinaten toevoegen aan bestaande locaties. Om dit te doen gebruikt u de knop locatie toevoegen of de knop locatie verbinden in de gereedschapsbalk.

Het bovenste deel van het scherm toont twee lijnen met informatie die u toelaten om de getoonde informatie te veranderen. De tweede lijn toont in vette tekst wat er op de kaart getoond wordt. De eerste lijn heeft een:

 • Locatielijst knop en een keuzeveld.
De knop toont hoeveel locaties er aanwezig op de kaart. Het keuzeveld geeft u de mogelijkheid om naar een locatie te springen. Het keuzeveld wordt leeggemaakt door op de knop te klikken.
 • Locatiepagina knoppen
Als er zeer vele locaties aanwezig zijn, dan wordt de kaart al vlug niet meer overzichtelijk. Daarom worden de locaties verdeeld over verschillende pagina's. U kunt navigeren tussen deze pagina's met de << knop en de >> knop. Dan wordt de kaart voor die andere locaties getoond.
 • Locaties zonder lengte en breedte
Het geografisch scherm kan enkel die locaties tonen die beschikken over een lengte- en breedteinformatie. Een lijst van locaties die aan de voorwaarden voldoen, maar niet kunnen getoond worden op de kaart, is beschikbaar via een knop met het nummer en het ? teken. U kunt de lengte- en breedteinformatie op verschillende manieren trachten toe te voegen:
 • door gebruik te maken van de locatie verbinden-knop in het geografisch scherm
 • door naar het locatiescherm te gaan en de Ga naar... knop te gebruiken om een locatie te zoeken
 • door een plugin te gebruiken namelijk de Place completion tool via het Hulp->Plugin-beheerder menu. Indien u de landsgegevens hebt gedownload kan deze plugin de lengte- en breedtecoordinaten van al uw locaties vinden.
 • zoomniveau blokkeren.
Indien u de kaart in- of uitzoomt dan kunt u dit zoomniveau vastleggen door op een knop te klikken die het zoomniveau onthoudt. Telkens de kaart opnieuw getekend wordt, zal dieze instelling gebruikt worden.
 • de kaarleverancier veranderen
Gramps gebruikt OpenStreetMap of Google Maps om de kaart die u wenst, te tonen. Met de knop kunt u snel wisselen tssen de kaartleverancier. Het wezenlijke voordeel van OpenStreetMap is dat het een vrij project is. Dit wil zeggen dat u de kaarten zelf kunt updaten met ontbrekende informatie via hun website.

Via de Scherm configureren knop van de gereedschapsbalk (of het Scherm menu) hebt u volgende functies:

 • Kaartopties
 • een centreerkruis toevoegen in het midden van de map. Dit is handig om plaatsen toe te voegen of om locaties met de juiste coordinateninformatie te verbinden.
 • de coordinaten in een statusbalk tonen
 • Tjdsperiode: dit bepaalt hoe de gebeurtenissen in groepen worden verdeeld
 • Netwerk: dit scherm vereist een internetverbinding. Valt uw internetverbinding van tijd tot tijd weg, of bent u niet de hele tijd onlie, dan kan u bepalen of geprobeerd wordt om de internetverbinding te herstellen. Op die manier zal het geografisch scherm opnieuw bij herstelde internetverbinding, geladen worden zonder dat u iets hoeft te doen.


Tango-Dialog-information.png
Opmerking

Het geografisch scherm is enkel aanwezig wanneer de programmabibliotheek OsmGpsMap is geïnstalleerd zodat Gramps deze kan gebruiken.


Citaten categorie


Bibliotheken categorie

Fig 4.18 Het bibliothekenscherm

Vanaf versie 2.2 worden bibliotheken ondersteund.

Een bibliotheek is eigenlijk een bronnenverzameling.

Elke bron in het gegevensbestand kan een verwijzing bevatten naar een bibliotheek, waar de bron zich in bevindt (zoals een echte bibliotheek). De werking van het bibliothekenscherm is analoog aan de andere schermen.


Mediascherm

Fig 4.19 Het mediascherm

Het mediascherm toont een lijst van de media-objecten die gebruikt worden in het gegevensbestand.

Media-objecten zijn alle mogelijk bestanden die maar in enige mate genealogische informatie bevatten.

Technisch gezien kan gelijk welk bestand een media-object zijn.

Meestal echter zijn dit afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden enz. Volgende informatie wordt getoond: Titel , ID , Type en Pad.

Via het menu Scherm ->Kolommen aanpassen en het tonen van het venster 'Mediakolommen aanpassen' kunnen de kolommen op de gebruikelijke manier worden aangepast. Het bovenste venstergedeelte van het mediascherm toont (indien aanwezig) een miniatuur met informatie over het media-object.


Opmerkingen categorie

Fig 4.20 Het opmerkingenscherm

Een opmerking is pure tekst opgeslagen in andere objecten.

De functionaliteit van het opmerkingenscherm is analoog aan de andere schermen. Het scherm lijst alle opmerkingen die zich in de familistamboom bevinden. Met Berwerken ->Kolommen aanpassen kunt u de getoonde kolommen aanpassen. De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: Voorbeeld, ID, Type and Aanduiding.

Het Type kan zijn (andere zijn mogelijk): Gebeurtenisopmerking, Adresopmerking,Brontekst, Locatieopmerking

Dubbelkliken op een opmerkingzorgt ervoor dat een scherm getoond wordt waar u de opmerking kunt aanpassen. Lettertypes, tekstkleur en achtergondkleur kunt u instellen. Een spellingscontrole in het Engels en het Nederlands is beschikbaar.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.