Nl:Gramps 3.3 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 4

From Gramps
Jump to: navigation, search

Dit deel beschrijft één van de vele verslagen die beschikbaar zijn in GRAMPS.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Terug naar verslagenoverzicht.

Grafische verslagen

Grafische verslagen geven informatie weer in de vorm van grafieken. De meeste instelbare opties zijn dezelfde voor de meeste grafische verslagen. Daarom worden ze apart beschreven op het einde van dit deel. De enkele specifieke opties voor een bepaald verslag worden beschreven onder het deel van het desbetreffende verslag.

Volgende grafische verslagen zijn momenteel beschikbaar in GRAMPS:

Afstammelingenstamboom

Fig. a1 PDF-uitdruk

Dit verslag maakt een grafiek aan met de voorouders van de standaardpersoon.

 • Papieropties:
 • Stamboomopties: Eerst wordt de centrale persoon getoond. Door gebruik te maken van de Aanpassen knop kunt u een aandere persoon selecteren. Met het volgende Generaties ingaveveld kunt u het aantal generaties dat in rekening wordt gebracht, veranderen. Standaardwaarde is hier 10 generaties. Het volgende Weergaveformaat ingaveveld geeft u de mogelijkheid om de standaard te veranderen. Tenslotte zijn er drie check-boxen beschikbaar.
  • Schalen tot een enkele pagina:
  • Lege pagina's bijvoegen: met of zonder blanco pagina's
  • Stamboom comprimeren: stamboom al of niet comprimeren.
 • Documentopties: kies het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Uitdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Een check-box is beschikbaar waar u kunt mee aangeven dat het aangemaakte document automatisch na aanmaak wordt geopend met de OpenOffice.org Word Processor of een geschikte programma om PDF-bestanden te bekijken.
Fig. a.2 Stamboomopties


Gnome-important.png
Een pagina of meerdere pagina's

Afhankelijk van uw keuze zal de uitdruk op één of meerdere pagina gepresenteerd worden. Indien het aantal generaties dat u opgaf hoog is (10 bijvoorbeeld) zal de uitdruk op een A4 pagina bijna niet meer leesbaar zijn. Hebt u als keuze meerdere pagina's aangevinkt dan kan het wel zijn dat er een heleboel pagina's aanmaakt worden!

Ancestor Tree

Fig. a1 PDF-uitdruk

Dit verslag maakt een grafiek aan met de voorouders van de actieve persoon.

 • Papieropties:
 • Stamboomopties: Eerst wordt de centrale persoon getoond. Door gebruik te maken van de Aanpassen knop kunt u een aandere persoon selecteren. Met het volgende Generaties ingaveveld kunt u het aantal generaties dat in rekening wordt gebracht, veranderen. Standaardwaarde is hier 10 generaties. Het volgende Weergaveformaat ingaveveld geeft u de mogelijkheid om de standaard te veranderen. Tenslotte zijn er drie check-boxen beschikbaar.
  • Schalen tot een enkele pagina:
  • Lege pagina's bijvoegen: met of zonder blanco pagina's
  • Stamboom comprimeren: stamboom al of niet comprimeren.
 • Documentopties: kies het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Uitdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Een check-box is beschikbaar waar u kunt mee aangeven dat het aangemaakte document automatisch na aanmaak wordt geopend met de OpenOffice.org Word Processor of een geschikte programma om PDF-bestanden te bekijken.

Kalender

Fig. a.1 Papier Opties

Dit verslag maakt een kalender met verjaardagen aan, met een pagina per maand.

 • Papieropties: met de papieropties kunt u het volgende aanpassen
  • Papierformaat:
   • Grootte: standaard A4
   • Oriëntatie : Liggend of Staand
   • Breedte en Hoogte als er geen standaardformaat gekozen is.
  • Marges voor links, rechts , boven en onderen

en ook een keuze dat er metrische waarden moeten gebruikt worden.
Fig. a.1 Documentopties


 • Documentopties:
  • Uivoerformaat: kies het uitvoerformaat:
   • Open Document tekst
   • PDF-document
   • PostScript
   • Afdrukken...
   • SVG (Scalable Vector Graphics). Een check box is beschikbaar om aan te geven of u het aangemaakte document wenst te openen met OpenOffice.org Word Processor of een Documentviewer (PDF-bestand).
  • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<username>/calendar.pdf.
  • Stijl: standaard standaard . Met de Stijleditor... kunt u stijlen toevoegen of kiezen.


Fig. a.1 Verslagopties
 • Verslagopties:
  • Kalenderjaar: voor welk jaar wilt u de kalender opstellen.
  • Filter: Kies een filter om het aantal personen te beperken dat getoond wordt op de kalender
   • Volledig gegevensbestand : niet aangewezen!
   • Afstammelingen van ...
   • Familie-afstammelingen van ...
   • Voorouders van ...
   • Personen met dezelfde voorouders als ...
   • elke zelf aangemaakte filter
  • Centraal persoon: De centrale persoon voor dit verslag
  • Naamformaat: Kies het gewenste formaat voor de namen: kies uit:
   • Familienaam, voornaam, patroniem
   • Voornaam
   • Patroniem, voornaam
   • Voornaam
  • Land voor de vakanties: Kies een land om de overeenkomstige verlofdagen te zien: kies uit:
   • Vakanties niet meenemen: standaardwaarde
   • Canada / China / Deutschland / Finland / France / Sverige - röda dagar / United States / Ceska republika
  • eerste dag van de week: Kies de eerste dag van de week voor de kalender: standaardwaarde: maandag
  • Geboortedatum achternaam: Kies de getoonde achternamen van de echtgenote kies uit:
   • Vrouwen gebruiken achternaam echtgenoot (van de eerste familie in de lijst)
   • Vrouwen gebruiken achternaam echtgenoot (van de laatste familie in de lijst)
   • Vrouwen eigen achternaam: standaardwaarde
  • Checkboxes:
   • Enkel nog levende personen toevoegen: al of niet enkel nog levende personen tonen in de kalender
   • Verjaardagen toevoegen: al of niet verjaardagen toevoegen in de kalender
   • Geboortedata toevoegen: al of niet geboortedata toevoegen aan de kalender

Fig. a.1 Tekstopties


 • Tekstopties: hier kunt u drie tekstlijnen bepalen die aan de onderzijde van het blad van een bepaalde maand verschijnen.
  • Tekstgebied 1: Eerste tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde : Mijn kalender
  • Tekstgebied 2: Tweede tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde: Aangemaakt met GRAMPS
  • Tekstgebied 3: Tweede tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde: ' http://gramps-project.org/'Fig. a.1 Resultaat

Eindresultaat:
Het eindresultaat kan u rechts bekijken.Vakantiedagen vastleggen per land legt uit hoe u vakantiedagen kunt toevoegen of veranderen die al of niet weergegeven worden in de kalenderuitvoer.

Statistiekengrafieken

Fig. a.5 Statistiekengrafiek...

Dit verslag kan zeer veel statistische gegevens van uw gegevensbestand verzamelen en tonen. Specifieke opties zijn: filters, sorteermethoden en limieten gebaseerd op geboorte en overlijdensinformatie en geslacht om de gegevens te beperken. U kunt he minimum vereiste aantal elementen opgeven om een staafdiagram aan te maken. Met deze methode zal, indien er onvoldoende elementen zijn , een taartgrafiek worden opgesteld en geen staafdiagram. Met de Grafiekkeuze tab kunt u aangeven welke grafieken u in uw verslag wilt hebben.

 • Documentopties: kies hier het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Afdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Er is een check-box beschikbaar waar u het aangemaakte verslag kunt openen met het programma OpenOffice of een programma om PDF-bestanden te bekijken.

Onderste venstergedeelte van het venster Statistiekengrafieken geeft volgende tabs:

 • Papieropties: Met de Papieropties kunt u het papierformaat (Grootte en oriëntatie) en marges (Links, Rechts, Boven en Onder) instellen en aangeven of er metrische waarden moeten gebruikt worden of niet.
 • Verslagopties:
  • Filter: bepaal welke personen in het verslag worden meegenomen. U kunt een keuze maken tussen Geheel gegevensbestand,Afstammelingen van een bepaalde persoon, Personen met dezelfde voorouder als ... ,'Familieafstammelingen van ..., Voorouders van ... of gelijk welke standaard of eigengemaakte filter.
  • Filter Persoonsfilter: De centrale persoon van het filter. Deze keuze is enkel beschikbaar indien niet voor het gehele gegevensbestand gekozen werd. Met deselecteer knop kan een andere persoon gekozen worden voor het filter.
  • Grafiekitems sorteren op: Kies hier uit het menu, hoe de items moeten gerangschikt worden: op naam' of op telling (is het aantal deelelementen in een bepaalde categorie).
  • check-box: de gegevens al dan niet in omgekeerde volgorde rangschikken.
  • Personen geboren na: Geboortejaar vanaf hetwelk personen moeten meegenomen worden: vul hier een geboortejaar in of gebruik de pijltjes.
  • Personen geboren voor: Personen meenemen tot geboortejaar: vul hier een jaartal in of gebruik de pijltjes.
  • check-box: Al of niet personen met een onbekend geboortejaar toevoegen.
  • Geslacht bijvoegen: Selecteer hier welke geslachten moeten bijgevoegd worden: keuze uit Beide, Mannen of Vrouwen.
  • Max. items voor een taart: Met minder items wordt een taartgrafiek en legenda gebruikt in plaats van een staafdiagram. Kies een aantal items van het menu.
Fig. a.6 Resultaten
Fig. a.7 Resultaten


 • Eerste Grafiek: 9 check-boxes zijn beschikbaar om volgende gegevens al of niet in het verslag op te nemen:
  • Leeftijd
  • Sterfplaats
  • Sterfmaand
  • Leeftijd bij eerstgeboren kind
  • Titel
  • Leeftijd bij laatstgeboren kind
  • Geboortemaand
  • Leeftijd bij huwelijk
  • Leeftijd bij overlijden
 • Tweede grafiek: 10 check-boxes zijn beschikbaar om de gegevens te selecteren die in het verslag moeten komen::
  • Gebeurtenistype
  • Aantal kinderen
  • Huwelijksplaats
  • Aantal relaties
  • Achternaam
  • Sterfjaar
  • Geslacht
  • Voornamen
  • Geboortejaar
  • Geboorteplaats

Indien alle vereiste informatie ingevuld is klikt u op OK om de analyse te starten. Een voortschrijdingsbalk wordt getoond: Gegevens verzamelen... ->Gegevens sorteren...->Grafieken opslaan...


Een mogelijk resultaat van Geboortemaand van alle personen geboren tussen 1420 en 2008 gaf volgend resultaat: Voor 656 personen was er geen geboortemaand te vinden. De meeste kinderen werden in maart geboren en dan in januari. Zelfs indien de personen beperkt werden tot het jaar 1900 veranderde er niets aan de volgorde: ook hier werden de meeste kinderen in maart geboren. Met deze gedetailleerde informatie kan een verdere statische analyse doorgevoerd worden. met gemiddelden, std. dev. enz.

Tijdlijngrafiek

Waaiergrafiek


Vorige Index Volgende