Nl:Gramps 3.1 Handboek - Vaak gestelde vragen

From Gramps
Revision as of 01:24, 11 March 2009 by Erikdr (Talk | contribs) (Kan men GRAMPS installeren op een Linux webserver en het dan via een web browser gebruiken?=)

Jump to: navigation, search

Dit artikel bevat een lijst van veel gestelde vragen in de forums en de maillijsten. Uiteraard kan deze lijst niet volledig zijn en alle zaken behandelen. Indien je vragen/antwoorden wil toevoegen aan deze lijst, stuur dan je voorstellen per e-mail naar gramps-devel@lists.sourceforge.net


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [http://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions


Vorige Index Volgende


Also consider having a look at:


Algemeen

Wat is GRAMPS?

GRAMPS is een programma om genealogische gegevens te onderzoeken en te analyseren. Met andere woorden, dit programma stelt u in staat om uw persoonlijke (familie-)gegevens op te slaan, te bewerken en te onderzoeken op uw computer. Over GRAMPS.


Waar haal ik het programma vandaan en hoeveel kost het?

GRAMPS kan kosteloos geïnstalleerd worden op uw pc. GRAMPS is een Open Source Project onder de GNU General Public Licensie. U hebt volledige toegang tot de broncode en u kunt dit programma en de broncode vrijelijk verdelen.


Bestaat GRAMPS ook in andere talen?

Ja, momenteel is GRAMPS vertaald in zowat 23 talen .


Hoe bewaar ik reservekopieën?

Gebruik vooral een recente versie van GRAMPS! Vanaf 2.2.5 is er een automatisch systeem om reservekopieën te maken.

Het is van het uiterste belang dat u uw reservekopieën bijhoudt houden en belangrijk is natuurlijk ook om die op een veilige plaats op te slaan. GRAMPS beschikt over een specifiek overplaatsbaar bestandsformaat. Dit is een compact en door mensen te lezen formaat. De bestandsextensie is .gramps.

U kunt deze reservekopie van tijd tot tijd opslaan op een veilige plaats (usb-stick ofzo). Opmerking: de .gramps bestanden zijn gecomprimeerde bestanden. Worden de bestanden aangeklikt, dan wordt GRAMPS geopend. Om de XML-structuur te kunnen bekijken, moet u het bestand aanklikken en met het gepaste decompressieprogramma (zoals ark of unzip) het bestand openen. Vervolgens kunt u het XML-bestand bekijken want dit is een gewoon tekstbestand voor meer informatie.

GRAMPS maakt een snelle verborgen binaire reservekopie om terug te kunnen gebruiken mocht er zich een fout voordoen. Indien de juiste programma's zijn geladen, kunt u ook gebruik maken van een revisiesysteem.

Een andere methode is om een reservekopie te nemen van de verborgen map ./gramps. Deze map bevindt zich bij Linux-systemen in uw thuismap. Door hiervan een kopie te maken worden uw databases en revisies gekopieerd.

Sla geen kopieën op in een GEDCOM-formaat. Niet alle informatie die GRAMPS opslaat kunt u in een GEDCOM-formaat wegschrijven. Indien u dus de volgende acties uitvoert: een export/import operatie GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, zal u gegevens verliezen. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Sla ook geen kopieën op in het GRDB-formaat. Dit bestandsformaat is een database en die is computerafhankelijk (wat eigenlijk wil zeggen: werkt niet op een andere pc). Kleine beschadigingen van het bestand kunnen ook niet meer hersteld worden. Gebruik dus het .gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Ondersteunt Gramps Unicode-karaktersets?

En meer bepaald, niet-Romaanse Unicode-karaktersets? Ja. GRAMPS werkt intern met Unicode (UTF-8). zodoende kunnen alle alfabetten gebruikt worden voor alle ingavevelden. Ook ondersteunen alle verslagen Unicode. Voor PDF/PS bestanden moet u echter via gnome-print of OpenOffice werken.

Installatie

Wat is nodig om GRAMPS onder Linux, Solaris, of FreeBSD te laten draaien?

GRAMPS is een GTK toepassing. Daarom dienen de pygtk bibliotheken geïnstalleerd te zijn op het systeem. Indien deze vereiste voldaan is zou GRAMPS moeten werken. GRAMPS werkt onder de GNOME-werkomgevingdesktop, de KDE-werkomgeving en gelijk welke andere desktop-omgeving. GRAMPS zal wel over bijkomende functionaliteiten beschikken als tevens de GNOME-bibliotheken die de verbinding verzorgen naar Python. Het GRAMPS-project raadt een versie van GTK van 2.8 of hoger aan.


Werkt GRAMPS onder Windows?

De Linux Genealogy CD kan als een Live CD werken waarmee u uw computer kan opstarten. U kunt dan Linux draaien en GRAMPS zelfs al is op uw systeem enkel Windows geïnstalleerd.

Er is een Windows installeerprocedure beschikbaar, maar we hebben niet de nodige mankracht om dit te ondersteunen. Er bestaat een windows mailing list en we doen er alles aan om de problemen verbonden met de installatie onder Windows op te lossen. Kijkt u ook eens naar GRAMPS and Windows om een samenvatting te vinden van hints om GRAMPS onder windows te draaien.

Werkt GRAMPS op de Mac?

Het Fink project heeft een aantal oudere GRAMPS-versies omgezet naar OS X (tm). Het formaat Mac OS X wordt niet rechtstreeks ondersteund door het GRAMPS-project, voornamelijk omdat geen van de ontwikkelaars beshikking heeft over een Mac OS X -systeem en bovendien is OS X niet open bron. De huidige versie van GRAMPS (3.1.x) is blijkbaar nog niet omgezet door het Fink. Maar enkele gebruikers hadden resultaat met het installeren van de 2.2.x versie op een Mac OS X door ofwel in native mode te gebruiken ofwel op X11 te draaien door gebruik te maken van enkele Fink paketten.


Wat zijn de minimum specificaties waaraan een computer moet voldoen om GRAMPS te draaien?

We raden een minimum schermresolutie aan van 800x600. De geheugenvereisten voor GRAMPS 3.1 zijn verminderd en GRAMPS draait uitstekend op een 256MB systeem. Een systeem met 512MB kan tot 200.000 personen bevatten. De benodigde hardeschuifruimte is echter gevoelig verhoogd. Een normaal gegevensbestand wordt snel enkele meagabytes groot. Voor een gegevensbestand van ongeveer 120.000 personen is de ruimte nodig ongeveer 530MB voor de database. Beelden en andere media-objecten worden apart opgeslagen op de harde schijf. Dus een grote harde schijf is wenselijk.


Hoe installeer ik een nieuwe versie?

GNU/Linux OS zullen normaal gezien deze nieuwere versies voor u organiseren. Mocht dat niet het geval zijn kunt u te rade gaan bij mensen die dezelfde Linux distributie draaien.

De Windows-versie moet steeds manueel aangepast worden om een nieuwere versie te installeren.

Voorkeuren

Kan ik het datumformaat in verslagen aanpassen naar 'dag maand jaar'?

Ja, dat kan eenvoudig via het menu Bewerken->Voorkeuren->Weergave->Datumformaat. Hier kunt u het gewenste datumformaat opgeven JJJJ-MM-DD of dag maand jaar of een andere indeling en vervolgens kunt u het verslag aanmaken. Uw globale datumvoorkeuren zullen dan gebruikt worden.

Overzetbaarheid - Samenwerking

Is GRAMPS compatibel met andere genealogische programma's?

GRAMPS tracht steeds compatibel te zijn met GEDCOM, de algemene standaard voor het registreren van genealogische gegevens. GRAMPS beschikt over importeer en exporteerfunsties om GEDCOM-bestanden te lezen en te schrijven.

Maar het is belangrijk te begrijpen dat de GEDCOM standaard slecht wordt toegepast -- bijna elk genealogische computerprogramma heeft zo zijn eigen interpretatie van de norm. Als er een nieuwe interpretatie komt, kunnen de export/import-filters eenvoudig aangepast worden. Maar het opsporen van deze nieuwe versies vereist terugmelding van de gebruikers.

Het staat u vrij om ons te informeren over gelijk welke GEDCOM-versie die niet ondersteund wordt door GRAMPS, te melden en we zullen onze best doen om dit te verbeteren!


Kan GRAMPS bestanden lezen gemaakt door andere genealogische programma's?

Zie hierboven.


Kan GRAMPS naar bestanden schrijven die dan ook leesbaar zijn door andere programma's?

Zie hierboven.

Welke standaarden worden door GRAMPS ondersteund?

Het aardige van standaarden is, dat er zoveel zijn om uit te kiezen. GRAMPS ondersteunt de volgende GEDCOM-smaken: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, en Visual Généalogie.


Hoe importeert u gegevens van een willekeurig genelogisch programma naar GRAMPS?

De beste manier is een nieuwe familiestamboom aan te maken en dan via het menu de importfunctie te gebruiken. Vervolgens kiest u het GEDCOM-bestand dat u met het andere programma hebt aangemaakt, en importeert u dit bestand in GRAMPS.


Kan men GRAMPS installeren op een Linux webserver en het dan via een web browser gebruiken?

Dit laat mij en mijn verwanten toe, om gegevens wereldwijd te kunnen bekijken en aan te passen.

GRAMPS kan webpagina's aanmaken, maar beschikt niet over een webinterface om gegevens aan te passen. Wilt u dat toch kunnen doen dan zijn de volgende programma wellicht een beter alternatief: GeneWeb of PhpGedView.

Maar voor u die stap zet, stelt u zich best eerst de volgende vragen:

 • Wil ik werkelijk dat verwanten of andere mensen mijn gegevens ook daadwerkelijk veranderen?
 • Vertrouw ik, zonder controle, elk gegeven dat toegevoegd wordt door anderen?
 • Hebben deze mensen dezelfde structuur om genealogische gegevens in te voeren en begrijpen ze wat goede genealogische technieken zijn?

Een betere methode is wellicht een formulier op een webpagina waar mensen gegevens kunnen invullen. Deze gegevens kunnen dan door u eerst gecontroleerd worden alvorens ze toe te voegen aan uw eigen gegevensbank.

Denk ook aan de gevolgen van een mogelijke niet-bereikbaarheidheid van uw webstek indien u niet over een eerste klasse webhosting dienst mocht beschikken.

Verslagen

 • Can GRAMPS print a genealogical tree for my family?

Yes. Different people have different ideas of what a genealogical tree is. Some think of it as a chart going from the distant ancestor and listing all his/her descendants and their families. Others think it should be a chart going from the person back in time, listing the ancestors and their families. Yet other people think of a table, text report, etc. GRAMPS can produce any of the above, and many more different charts and reports. Moreover, the plugin architecture enables users (you) to create their own plugins which could be new reports, charts, or research tools.

 • In what formats can GRAMPS output its reports?

Text reports are available in HTML, PDF, ODT, LaTeX, and RTF formats. Graphical reports (charts and diagrams) are available in PostScript, PDF, SVG, ODS, and GraphViz formats.

 • How can I change the default language in reports?

The reports are in the language of your linux installation. You can change it by installing extra language packs, see Howto: Change the language of reports

 • Is GRAMPS compatible with the Internet?

GRAMPS can store web addresses and direct your browser to them. It can import data that you download from the Internet. It can export data that you could send over the Internet. GRAMPS is familiar with the standard file formats widely used on the Internet (e.g. JPEG, PNG, and GIF images, MP3, OGG, and WAV sound files, QuickTime, MPEG, and AVI movie files, etc). Other than that, there is little that a genealogical program can do with the Internet.

 • Can I create custom reports/filters/whatever?

Yes. There are many levels of customization. One is creating or modifying the templates used for the reports. This gives you some control over the fonts, colours, and some layout of the reports. You can also use GRAMPS controls in the report dialogs to tell what contents should be used for a particular report. In addition to this, you have an ability to create your own filters -- this is useful in selecting people based on criteria set by you. You can combine these filters to create new, more complex filters. Finally, you have an option to create your own plugins. These may be new reports, research tools, import/export filters, etc. This assumes some knowledge of programming in Python.

 • Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?

This is a limitation of the built-in fonts of PS and PDF formats. To print non-Latin text, use the Print... in the format selection menu of the report dialog. This will use the gnome-print backend, which supports PS and PDF creation, as well as direct printing. (Note: you might need to install gnome-print separately as it is not required for GRAMPS). If you only have Latin text, the PDF option will produce a smaller PDF compared to that created by gnome-print, simply because no font information will be embedded.

 • Ik wil graag bijdragen aan GRAMPS door zelf mijn favoriete verslag te schrijven. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt het gemakkelijkste een bijdrage te leveren door een bestaand verslag, filter. hulpgereedschap en zo voort te copiëren. Kun je maken wat je wilt hebben door bestaande code te wijzigen -- geweldig! Als je wens niet past in een reeds bestaand GRAMPS gereedschap, zul je je eigen plugin van voor af aan moeten schrijven. Er is hulp aanwezig op Developers Portal, of op de Developers mailing list: gramps-devel@lists.sourceforge.net. Om je werk (tussentijds) te testen sla je je plugin op in de map $HOME/.gramps/plugins. Bij het starten van GRAMPS wordt het dan gevonden en geïmporteerd. Als de code van de plugin correct is wordt de plugin automatisch geregistreerd en wordt een menu-item gemaakt en zo voort. Als je tevreden bent over je plugin en de code aan het GRAMPS project wilt aanbieden, ben je welkom om contact met ons op te nemen op mailadres gramps-devel@lists.sourceforge.net

Database - GRAMPS-bestandsformaten

 • Wat is het maximum grootte (in bytes) van een gegevensbestand dat GRAMPS aankan?

GRAMPS has no hard limits on the size of a database that it can handle. Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. In reality, however, there are practical limits. The main limiting factors are the available memory on the system and the cache size used for BSDDB database access. With common memory sizes these days, GRAMPS should have no problem using databases with tens of thousands of people.

 • Hoeveel personen kunnen er in een GRAMPS-gegevensbestand?

See above. Again, this is dependent on how much memory you have, see GRAMPS Performance.

 • Mijn gegevensbestand is werkelijk zeer groot. Is er een mogelijkheid om niet alle gegevens in het geheugen te moeten laden?

Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. The fileformat used is .grdb which means gramps database.

 • Kan ik GRAMPS draaien vanaf een NFS-share?

Yes you can.

 • Waarom het het GRAMPS-formaat eigenlijk niet porteerbaar?

The biggest issue with GRAMPS portability lies with 'transactions'. With GRAMPS 2.2, we added support for atomic transactions to protect data. With atomic transactions, multiple changes are committed as a single unit. Either all the changes make it, or none of the changes make it. You are never left in a situation with a partial set of changes. A side benefit of using transactions is that database access (reads and writes) are faster. The problem with transactions (at least using BSDDB) is that it does not allow all the data to be stored in a single file. Logging files are needed to keep track of things. These logging files are kept in a DB Environment directory. We need a separate directory for each file, otherwise the log files can interfere with each other. In 2.2, we keep the log files under the ~/.gramps/<path> directory, creating a unique directory for each database. The problem is that your GRDB file needs the log files, which are in a different directory. Copying the GRDB file is only copying a portion of the database.

Fouten en Vragen

 • I vond een programmafout en ik wil dat deze fout gecorrigeerd wordt! Wat moet ik nu doen?

The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to gramps-devel@lists.sourceforge.net :-) If that is not possible, you should submit a bug report A good bug report would include:

  • Version of gramps you were using when you encountered the bug (available through Help → About menu item).
  • Language under which gramps was run (available by executing echo $LANG in your terminal).
  • Symptoms indicating that this is indeed a bug.
  • Any Traceback messages, error messages, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback window.

Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. Then we will have a way of contacting you should we need more information.

 • GRAMPS zou eigenlijk .... soort van toepassing moeten zijn

It is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) application. When is this going to happen?

The surest way to see it happen is to get it done by yourself. Since GRAMPS is free/open source, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fit. In doing so, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS development. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertise, filters, etc., we will gladly cooperate with your new project, to ensure compatibility or import/export options to your new format of a project.

If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.

GRAMPS Webhosting

 • Hoe kan ik webstekken die aangemaakt zijn via GRAMPS publiceren?

Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see the webhosting article.

If you wish to submit pages to the GRAMPS library site, you will need to contact the GRAMPS project, typically by sending a message to the gramps-users mailing list. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the site. After you upload the files (in a gzip'ed tar file), the GRAMPS project will install the pages for you on the site.

 • Nadat ik mijn familiestamboom hebt opgeladen naar library.gramps-project.org, wordt het paswoord dan gebruikt voor leesrechten of voor schrijfrechten?

In order to prevent abuse of the library.gramsp-project.org site, the password given allows uploads only. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS project, and we could set this up for you. However, the read and write accounts will be separate accounts.

 • Kan ik mijn familiestamboom zien via een URL in mijn browser? Of gaat dit via een verbinding in de lijst van familiestambomen op de webstek van het GRAMPS-project?

The main page on the library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sites. However, there will be a unique URL for each site as well.

Vorige Index Volgende