Difference between revisions of "Nl:Gramps 3.0 Wiki Handleiding - Opstartscherm"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Relationships View)
(Relatiescherm)
Line 90: Line 90:
  
 
Het realtiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijkwelke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.
 
Het realtiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijkwelke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.
[[Image:Family.png|right|thumb|150px|Fig. 2.5. Relationships View]]
+
[[Image:Family.png|right|thumb|200px|Fig. 2.5. Relatiescherm]]
  
The Relationships View displays the following sections:
+
Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:
  
*Active Person: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the '''Edit''' button will allow you to edit all of the person's individual information in an '''Edit Person''' dialog.
+
*De actieve persoon: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte- en overlijdensinformatie van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven.
  
*Parents: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.
+
*Ouders: In het volgende gedeelte worden die families gettond waarin de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus ijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.
  
You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an {{man button|Edit}} button, which will allow you to edit all the details of that particular person.
+
U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu '''Scherm'''. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.  
  
You may add a new set of parents by either selecting the '''Add Parents''' or the '''Share Parents''' . The {{man button|Add Parents}} button will create a new family with the Active Person listed as a child. The {{man button|Share Parents}} button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.
+
U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop {{man button|+}}: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop {{man button| will create a new family with the Active Person listed as a child. The {{man button|Share Parents}} button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.
  
 
You may edit an existing parents by selecting the {{man button|Edit}} button next to the parents. If you select the '''Delete''' next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.
 
You may edit an existing parents by selecting the {{man button|Edit}} button next to the parents. If you select the '''Delete''' next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Revision as of 11:39, 9 January 2008

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventionsInleiding

Wanneer u een gegevensbestand opent ( een bestaande of een nieuwe) dan wordt het volgende venster getoond:

Fig. 2.1 GRAMPS Opstartvenster

Dit opstartvenster bevat de volgende elementen:

 • Menubalk: De menubalk bevindt zich bovenaan (rechts onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
 • Werkbalk: De werkbalk bevindt zich onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte GRAMPS-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via Bewerken ->Voorkeuren . U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar Scherm ->Werkbalk te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.
 • Voorschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het GRAMPS venster. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de balk niet getoond.
 • Statusbalk: De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het GRAMPS venster. Hier wordt informatie over de activiteit die momenteel wordt uitgevoers of contekstuele informatie over geselecteerde items.
 • Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het GRAMPS venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.

De verschillende schermen

Genealogische informatie is zeer verscheiden en kan zeer gedetailleerd zijn. Deze informatie juist weergeven is een uitdaging op zich. GRAMPS verdeelt en organiseert deze informatie in verschillende schermen. Elk scherm toont een deel van de totale informatie, geselecteerd volgens een bepaalde categorie. Dit zal duidelijker worden wanneer we de verschillende schermen nader bekijken. Deschermen zijn hieronder opgelijst:

 • Personenscherm: Toont de lijst van de personen in het gegevensbestand
 • Relatiescherm: Toont de relaties tussen de actieve persoon en andere personen. Dit zijn zowel ouders, partners en kinderen
 • Familiescherm: Toont d elijst van de families in het gegevenbestand
 • Stamboomscherm: Toont een grafische voorouderstamboom voor de geselecterende persoon
 • Gebeurtenissenscherm: Toont een lijst van de gebeurtenissen in het gegevensbestand
 • Bronnenscherm: Toont een lijst van de bronnen in het gegevensbestand
 • Locatiescherm: Toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
 • Mediascherm: Toont een lijst van de media-objecten in het gegevensbestand
 • Bibliothekenscherm: Toont een lijst van de bibliotheken in het gegevensbestand

Voor we verder gaan met een beschrijving van de verschillende schermen, kijken we eerst hoe we van één scherm naar een ander kunnen gaan.

Wisselen tussen de schermen met twee methodes

Fig. 2.1. zijbalkmethode
Fig. 2.2. methode met tabs


Zoals hierboven vermeld zijn er negen verschillende schermen. Er zijn bovendien twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die vertikaal gelijst zijn in een zijbalk dat zich links van het venster bevindt, gebruik u de zijbalkmethode.


Ziet u echter een serie van "tabs" (met de opschriften personen, families, stamboom, gebeurtenissen, bronne, locaties, media en biblioteken) die horizontaal geplaatst zijn in het venster, gebruik u de methode met tabs. U kunt altijd van methode wisselen door het selecteren van Scherm ->Zijbalk via het zijbalkmenu.


Gebruikt u de zijbalkmethode, dan kunt u het scherm dat u wilt gebruiken, oproepen door op één van de zijbalkiconen te klikken.


In de andere methode klikt u op één van de tabs op het gewenste scherm op te roepen.

Personenscherm

Fig. 2.3. Kolommen aanpassen

Het personenscherm geeft een lijst van alle personen in het gegevensbestand. U zal merken dat de personen gegroepeerd worden volgens hun familienaam. Links van elke familienaam bevindt zich een pijl of een andere indicator. Klikt u éénmaal hierop dan wordt de volledige lijst van personen die die naam delen, getoond. Klikt u opnieuw op de pijl of de indicator dan wordt de lijst "opgerold" en wordt enkel de familienaam getoond.

Standaard toont dit personenscherm verschillende kolommen die informatie over elke persoon bevatten. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen via het Kolommen aanpassen venster ( Aanpassen ->Kolommen aanpassen ) en vervolgens de kolommen actief te maken of te deactiveren door te klikken op de vierkantjes. Bovendien kunt u positie van een kolom in het personenscherm wijzigen door op een kolom te klikken en deze te verslepen in het aanpasvenster. Zijn alle aanpassingen gebeurd, klik dan op OK om het venster te sluiten. U kunt dan de veranderingen zien in het personenscherm.

Gramps-notes.png
Kolommen aanpassen

Het aanpassen van de kolommen is beschikbaar in alle schermen en werkt steeds op dezelfde manier.

Fig. 2.4. Tonen van de Filtercontrole

Filters

Genealogische gegevensbestanden kunnen zeer veel informatie bevatten over persone, families, locaties en objecten. Het is dan ook best mogelijk dat een bepaald scherm een lange lijst toont waar vaak moeilijk mee te werken valt. GRAMPS biedt u twee methodes om deze informatie te controleren. U kunt de lijst filteren en zo een lijst bekomen die handelbaarder is. Deze methodes zijn Zoeken en Filteren. Een zoekopdracht zal de tekst van de lijst doorzoeken. Een filteropdracht zal die personen tonen wiens gegevens overeenkomen met de filtercriteria.

Zoeken is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen te doorzoekn die getoond worden op het scherm. Worden letters in het zoekingaveveld ingegeven en de knop Zoeken aangeklikt, dan worden enkel die tekstlijnen getoond die deze letters bevatten.

In de filtermethode activeert u eerst de filterzijbalk. Die wordt dan rechts van het scherm getoond. Wanneer de filterzijbalk wordt getoond is het zoekingaveveld niet beschikbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een verzameling filteregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de gegevens. De filter is gebaseerd op de ingevoerde regels en gegevens en niet op getoonde scherminformatie.

Gnome-important.png
Zoeken t.o.v. Filteren

Zoeken zoekt enkel naar de letterlijke tekstovereenkomsten. Wordt een datum getoond als "1 Jan 2000", zal de zoekopdracht "1/1/2000" niets opleveren. Een filter: "1/1/2000" zal wel een resultaat geven.


Wanneer GRAMPS een gegevensbestand opent zijn er geen filters actief. Daarom worden in het personenscherm alle personen in het gegevensbestand getoond.

Relatiescherm

Het relatiescherm toont alle relaties van de actieve (de geselecteerde) persoon. Zijn/haar kinderen, broers en zussen en ouders worden getoond.

Het realtiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijkwelke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.

Fig. 2.5. Relatiescherm

Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:

 • De actieve persoon: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte- en overlijdensinformatie van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven.
 • Ouders: In het volgende gedeelte worden die families gettond waarin de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus ijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.

U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu Scherm. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.

U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop +: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop {{man button| will create a new family with the Active Person listed as a child. The Share Parents button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.

You may edit an existing parents by selecting the Edit button next to the parents. If you select the Delete next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Gnome-important.png
Warning

If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the Select button to select the existing family.


 • Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig.2.x Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Remove a person

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Familiescherm

Fig. 2.x. Familiescherm

Het familiescherm toont een lijst van alle families in het gevensbestand. Via dit scherm kunt u families toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het standaardscherm toont de kolommen ID, Vader, Moeder en Relatie. Kinderen worden op dit scherm niet getoond.

Gnome-important.png
knop verwijderen

In tegenstelling tot het relatiescherm zal klikken op de verwijderknop daadwerkelijk de familie verwijderen uit het gegevensbestand. De personen blijven behouden maar de relaties tussen de personen in de familie worden verwijderd.

Pedigree View

Pedrigree view

The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.


To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.

children menu

The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.


The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.

Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.

Events view

The default view displays the Description , ID , Type , Date , Place and Cause of the event.

Fig. 2.x Events view
Gnome-important.png
Meaningful event description

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Sources View

Fig.2.x Sources view

Sources View lists the sources of certain information stored in the database.

These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the Title , ID , and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it.

The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Places View

Fig. 2.x.Places view

The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' Name , ID , Church Parish , City , County , State , and Country . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps button to attempt to display the place in a web browser.

Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.

This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

Media View

Fig.2.x.Media view


The Media View is a list of Media Objects used in the database.

Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.

Technically, any file can be stored as a Media Object.

Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the Name , ID , Type , and Path of the Media Object.

The Column Editor dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.

Repositories View

Fig.2.x.BibliothekenschermVanaf versie 2.2 worden bibliotheken ondersteund.Een bibliotheek is eigenlijk een verzeameling van bronnen.

Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.


Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende