Difference between revisions of "Nl:Gramps 3.0 Wiki Handleiding - Opstartscherm"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Inleiding)
(Inleiding)
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{man index/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees/nl}}
 +
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
Line 12: Line 14:
 
Dit opstartvenster bevat de volgende elementen:
 
Dit opstartvenster bevat de volgende elementen:
  
*Menubalk: De menubalk bevindt zich bovenaan (rechts onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
+
*{{man label|Menubalk}}: De menubalk bevindt zich bovenaan (rechts onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
 +
*{{man label|Werkbalk}}: De werkbalk bevindt zich onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte GRAMPS-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via ''' Bewerken ->Voorkeuren ''' . U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar ''' Scherm ->Werkbalk ''' te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.
 +
*{{man label|Voortschrijdingsbalk}}: Deze balk bevindt zich onderaan links in het GRAMPS venster. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de balk niet getoond.
 +
*{{man label|Statusbalk}}: De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het GRAMPS venster. Hier wordt informatie getoond over de activiteit die momenteel wordt uitgevoerd of relevante informatie over geselecteerde items.
 +
*{{man label|Weergavevenster}}: Het grootste gedeelte in het midden van het GRAMPS venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.
 +
 
 +
== De verschillende schermen ==
 +
 
 +
Genealogische informatie is zeer verscheiden en kan zeer gedetailleerd zijn. Deze informatie juist weergeven is een uitdaging op zich. GRAMPS verdeelt en organiseert deze informatie in verschillende schermen. Elk scherm toont een deel van de totale informatie, geselecteerd volgens een bepaalde categorie. Dit zal duidelijker worden wanneer we de verschillende schermen nader bekijken. De schermen zijn hieronder opgelijst:
 +
 
 +
*{{man label|Grampletsscherm}}: Toont een scherm met mogelijke Gramplets
 +
*{{man label|Personenscherm}}: Toont de lijst van de personen in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Relatiescherm}}: Toont de relaties tussen de actieve persoon en andere personen. Dit zijn zowel ouders, partners en kinderen
 +
*{{man label|Familiescherm}}: Toont de lijst van de families in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Stamboomscherm}}: Toont een grafische voorouderstamboom voor de geselecteerde persoon
 +
*{{man label|Gebeurtenissenscherm}}: Toont een lijst van de gebeurtenissen in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Bronnenscherm}}: Toont een lijst van de bronnen in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Locatiescherm}}: Toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Mediascherm}}: Toont een lijst van de media-objecten in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Bibliothekenscherm}}: Toont een lijst van de bibliotheken in het gegevensbestand
 +
*{{man label|Opmerkingenscherm}}: Toont een lijst van alle opmerkingen in het gegevensbestand
 +
 
 +
Voor we verder gaan met een beschrijving van de verschillende schermen, kijken we eerst hoe we van één scherm naar een ander kunnen gaan.
 +
 
 +
== Wisselen tussen de schermen met twee methodes ==
 +
[[Image:Mainwin.png|right|thumb|200px|Fig. 2.1. zijbalkmethode]]
 +
[[Image:Noside-nofilt.png|left|thumb|200px|Fig. 2.2. methode met tabs]]
 +
 
 +
 
 +
Zoals hierboven vermeld zijn er negen verschillende schermen. Er zijn bovendien twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die vertikaal gelijst zijn in een zijbalk dat zich links van het venster bevindt, gebruik u de zijbalkmethode.
 +
 
 +
 
 +
Ziet u echter een serie van "tabs" (met de opschriften personen, families, stamboom, gebeurtenissen, bronne, locaties, media en biblioteken) die horizontaal geplaatst zijn in het venster, gebruik u de methode met tabs. U kunt altijd van methode wisselen door het selecteren van ''' Scherm ->Zijbalk ''' via het zijbalkmenu.
  
*Werkbalk: De werkbalk bevindt zich onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte GRAMPS-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via ''' Bewerken ->Voorkeuren ''' . U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar ''' Scherm ->Werkbalk ''' te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.
 
  
*Voorschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het GRAMPS venster. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de balk niet getoond.
+
Gebruikt u de zijbalkmethode, dan kunt u het scherm dat u wilt gebruiken, oproepen door op één van de zijbalkiconen te klikken.  
  
*Statusbalk: De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het GRAMPS venster. Hier wordt informatie over de activiteit die momenteel wordt uitgevoers of contekstuele informatie over geselecteerde items.
 
  
*Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het GRAMPS venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.
+
In de andere methode klikt u op één van de tabs op het gewenste scherm op te roepen.
  
== The Different Views ==
+
== Grampletsscherm ==
 +
[[Image:Grampletsview.png|right|thumb|200px|Fig.2.z Grampletsscherm]]
  
Genealogical information is very broad and can be extremely detailed. Displaying it poses a challenge that GRAMPS takes on by dividing and organizing the information into a series of Views. Each View displays a portion of the total information, selected according to a particular category. This will become clearer as we explore the different Views, listed below:
+
Het Grampletsscherm toont een aantal '''widgets''', Gramplets genaamd, die een hulp kunnen zijn voor uw onderzoek. Een beperkt aantal Gramplets wordt getoond bij programmaopstart, maar door rechts te klikken op het scherm wordt een popup venster getoond en kunnen meerdere andere Gramplets aan het scherm worden toegevoegd.  
  
*People View: Displays the list of people in the database
+
Voor meer details: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - Gramplets/nl|Gramplets]]. Hier een overzicht van de functionaliteiten.
  
*Relationships View: Shows the relationships between the Active Person and other people. This includes parents, spouses, and children
+
*Leeftijd op datum Gramplet:
 +
*Calender Gramplet: da's duidelijk.
 +
*Nieuws Gramplet: Het nieuws van de wiki startpagina wordt hier getoond.
 +
*Python Gramplet: toont een venster met een Python Shell. Dit is vooral handig als u vlug een aantal zaken via Python wilt controleren.
 +
*Sessie Log Gramplet: dit venster toont een log van deze sessie.
 +
*Statistieken Gramplet: toont een venster met basis statistieken: aantal individuen, mannen en vrouwen, aantal families, media-objecten en ontbrekende media-objecten in uw {{man label|familiestamboom}}.
 +
*Achternamenwolk Gramplet: toont een venster met een '''wolk''' van de meest voorkomende {{man label|achternamen}}. 
 +
*TE DOEN Gramplet: in dit venster kunt u uw TE DOEN lijst toevoegen. Verschillende lijsten kunnen aangemaakt worden om uw onderzoek te organiseren.
 +
*Top achternamen Gramplet: dit venster toont uw '''top 10''' van de achternamen. 
 +
*Welkom Gramplet: Een '''Welkom bij GRAMPS''' venster
  
*Family List View: Shows the list of families in the database
+
== Personenscherm ==
 +
[[Image:Column-editor.png|right|thumb|200px|Fig. 2.3. Kolommen aanpassen]]
 +
Het personenscherm geeft een lijst van alle personen in het gegevensbestand. U zal merken dat de personen gegroepeerd worden volgens hun familienaam. Links van elke familienaam bevindt zich een pijl of een andere indicator. Klikt u éénmaal hierop dan wordt de volledige lijst van personen die die naam delen, getoond. Klikt u opnieuw op de pijl of de indicator dan wordt de lijst "opgerold" en wordt enkel de familienaam getoond.
  
*Pedigree View: Displays a graphical ancestor tree for the selected person
+
Standaard toont dit personenscherm verschillende kolommen die informatie over elke persoon bevatten. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen via het '''Kolommen aanpassen''' venster ( ''' Aanpassen ->Kolommen aanpassen ''' ) en vervolgens de kolommen actief te maken of te deactiveren door te klikken op de vierkantjes. Bovendien kunt u positie van een kolom in het personenscherm wijzigen door op een kolom te klikken en deze te verslepen in het aanpasvenster. Zijn alle aanpassingen gebeurd, klik dan op {{man button|OK}} om het venster te sluiten. U kunt dan de veranderingen zien in het personenscherm.
  
*Events View: Displays the list of events in the database
+
{{man note| Kolommen aanpassen |Het aanpassen van de kolommen is beschikbaar in alle schermen en werkt steeds op dezelfde manier.}}
  
*Sources View: Displays the list of sources in the database
+
[[Image:Side-filt.png|right|thumb|150px|Fig. 2.4. Tonen van de Filtercontrole ]]
  
*Places View: Displays the list of places in the database
+
'''Filters'''
  
*Media View: Displays the list of media objects in the database
+
Genealogische gegevensbestanden kunnen zeer veel informatie bevatten over personen, families, locaties en objecten. Het is dan ook best mogelijk dat een bepaald scherm een lange lijst toont waar vaak moeilijk mee te werken valt. GRAMPS biedt u twee methodes om deze informatie te controleren. U kunt de lijst filteren en zo een lijst bekomen die handelbaarder is. Deze methodes zijn Zoeken en Filteren. Een zoekopdracht zal de tekst van de lijst doorzoeken. Een filteropdracht zal die personen tonen wiens gegevens overeenkomen met de filtercriteria.
  
*Repositories View: Displays the list of repositories in the database.
+
Zoeken is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen te doorzoeken die getoond worden op het scherm. Worden letters in het zoekingaveveld ingegeven en de knop {{man button| Zoeken}} aangeklikt, dan worden enkel die tekstlijnen getoond die deze letters bevatten.
  
Before we launch into a description of each View, let's first explain how to switch between Views.
+
In de filtermethode activeert u eerst de filterzijbalk. Die wordt dan rechts van het scherm getoond. Wanneer de filterzijbalk wordt getoond is het zoekingaveveld niet beschikbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een verzameling filterregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de gegevens. De filter is gebaseerd op de ingevoerde regels en gegevens en niet op getoonde scherminformatie.
  
== Switching Views and Viewing Modes ==
+
{{man tip| Zoeken t.o.v. Filteren |Zoeken zoekt enkel naar de letterlijke tekstovereenkomsten. Wordt een datum getoond als "1 Jan 2000", zal de zoekopdracht "1/1/2000" niets opleveren. Een filter: "1/1/2000" zal wel een resultaat geven.}}
[[Image:Mainwin.png|right|thumb|150px|Fig. 2.1. Sidebar view mode]]
 
[[Image:Noside-nofilt.png|left|thumb|150px|Fig. 2.2. Tabbed Viewing Mode]]
 
  
  
 +
Wanneer GRAMPS een gegevensbestand opent zijn er geen filters actief. Daarom worden in het personenscherm alle personen in het gegevensbestand getoond.
  
As mentioned above there are nine different Views. In addition, there are two different Viewing Modes. You can tell at a glance which Viewing Mode you are in: If you see icons listed vertically in a sidebar at the left of the window, you are in the Sidebar Viewing Mode.
+
== Relatiescherm ==
.
 
  
If instead you see a series of "notebook tabs" (labeled People, Relationships, Family List, Pedigree, Events, Sources, Places, Media and Repositories) that run horizontally across the window, then you are in the Tabbed Viewing Mode. You can switch from one Viewing Mode to another by selecting ''' View ->Sidebar ''' from the Sidebar menu item.
+
Het relatiescherm toont alle relaties van de actieve  (de geselecteerde) persoon. Zijn/haar kinderen, broers en zussen en ouders worden getoond.
  
If you're in the Sidebar Viewing Mode, you can select the View you want by clicking one of the sidebar icons.
+
Het relatiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijk welke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.
 +
[[Image:Family.png|right|thumb|200px|Fig. 2.5. Relatiescherm]]
  
 +
Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:
  
If you're in the Tabbed Viewing Mode, you can select the View you want by clicking the corresponding notebook tab.
+
*{{man label|De actieve persoon}}: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte- en overlijdensinformatie van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven.
 +
*{{man label|Ouders}}: In het volgende gedeelte worden die families getoond waar de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus zijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.
  
== People View ==
+
U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu '''Scherm'''. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.  
[[Image:Column-editor.png|right|thumb|150px|Fig. 2.3. Column Editor Dialog ]]
 
The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.
 
  
By default, the People View, displays the several columns of information about each person. You can add or remove columns to and from the display by calling up the '''Column Editor''' dialog ( ''' Edit ->Column Editor ''' ) and checking or unchecking the boxes listed. You can also change the position of a column in People View by clicking and dragging it to a new position in the Editor. Once you have made the changes you want, click '''OK''' to exit the Editor and see your changes in the People View.
+
U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop {{man button|+}}: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop {{man button|Bestaande ouders selecteren}}. De eerste actie zal een nieuwe familie aanmaken met daarin de actieve persoon als kind. De tweede actie laat toe om de ouders te kiezen uit een lijst van bestaande families, via het venster ''Familie selecteren'' en dan vervolgens om de actieve persoon als kind toe te voegen in die familie.
  
{{man note| Column Editor |The Column Editor is available in all Views and works the same way in each.}}
 
  
[[Image:Side-filt.png|right|thumb|150px|Fig. 2.4. Filter Controls Displayed ]]
+
U kunt de bestaande ouders aanpassen door de knop {{man button|Ouders bewerken}} aan te klikken. Indien u de knop {{man button|-}}: Ouders verwijderen selecteert, zal de actieve persoon verwijderd worden uit de familie. De relatie tussen de ouders wordt niet verwijderd.
  
Filters
 
  
Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It's therefore possible for a View to contain a long list of data that's difficult to work with. GRAMPS gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size. These methods are Search and Filtering. A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.
+
{{man warn|1=Waarschuwing |2=Indien u niet voorzichtig bent, is het mogelijk om meerdere families met dezelfde ouders aan te maken. In de meeste omstandigheden is dit iets wat de gebruiker niet voor had. Indien u toch probeert een nieuwe familie toe te voegen met dezelfde ouders dan zal GRAMPS een waarschuwingsvenster tonen. Indien u dit venster te zien krijgt zal u waarschijnlijk de aanpassing verwerpen door de knop {{man button|Annuleren}} aan te klikken en vervolgens de knop {{man button|Selecteren}} om een bestaande familie te kiezen.}}
  
Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. Typing the characters into the Search box and clicking the Find button will display only lines that match the text.
 
  
Alternatively, you can enable the Filter sidebar, which will be displayed on the right hand side of the display. When the filter sidebar is displayed, the Search bar is not displayed. The Filter side bar allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display.
+
*{{man label|Familie}}: Geheel gelijk aan het oudergedeelte, is het familiegedeelte. Dit deel toont de families waarin de actieve persoon een ouder is. Ook hier is het dus mogelijk om verscheidene familiedelen te hebben. Elk familiedeel toont de echtgeno(o)t(e) en alle kinderen.
  
{{man tip| Searching vs. Filtering |Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.}}
+
{{man note | Echtgenoot |We gebruiken de benaming echtgenoot om de zaken simpel te houden. Maar dit begrip echtgenoot kan een partner zijn, een partner in een burgerlijke verbintenis of een variatie  van soortgelijke verwantschappen tussen twee personen. Deze partnerrelaties heben ook geen beperking qua geslacht van de partners.}}
 +
[[Image:Reorder.png|right|thumb|200px| Fig.2.x Relaties herschikken]]
 +
U kunt een familie toevoegen door het selecteren van het icoon {{man button|Echtgenoot}} in de werkbalk. Dit maakt een nieuwe familie aan, met de actieve persoon als vader of moeder.
  
 +
Aanklikken van de {{man button|Familie bewerken}} naast de hoofding ''familie'' laat u toe om de familie aan te passen. Aanklikken van de knop {{man button| Uit familie verwijderen}} zal de actieve persoon uit de getoonde familie verwijderen.
  
When GRAMPS opens a database, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the database are listed by default.
+
{{man warn| Een persoon verwijderen |Een persoon uit de familie verwijderen zal de familie echter niet verwijderen. De persoon wordt verwijderd als de vader of de moeder. Alle andere relaties in de familie blijven behouden.}}
  
== Relationships View ==
+
{{man note | Opmerking |We gebruiken de begrippen vader en moeder om de zaken simpel te houden. Zelfs indien er geen kinderen in de familie zijn, gebruiken we toch de begrippen vader en moeder. In het geval van een man/man of vrouw/vrouw relatie moeten de begrippen vader en moeder eerder gezien worden als alternatieve benamingen.}}
  
The Relationships View displays all the relationships of the Active Person (the selected person). Specifically, it shows his or her parents, siblings, spouses, and children.
+
U kan de ouders en de echtgenoten herschikken door via het menu ''' Bewerken->Herschikken''' te kiezen. Deze menuoptie is enkel beschikbaar indien er meer dan één ouderpaar is of meer dan één echtgeno(o)t(e) bestaan voor de actieve persoon. Door deze menuoptie te kiezen, wordt een ''Relatie herschikken''-venster getoond waar u de mogelijkheid hebt om de ouder- en familierelaties te herschikken.
  
The Relationships View is designed to allow for quick navigation. You can quickly change the Active Person simply by clicking the name of any person listed on the page. Each name is actually a hypertext link, similar to a web page.
+
== Familiescherm ==
[[Image:Family.png|right|thumb|150px|Fig. 2.5. Relationships View]]
+
[[Image:Family_List.png|right|thumb|200px|Fig. 2.x. Familiescherm ]]
  
The Relationships View displays the following sections:
+
Het familiescherm toont een lijst van alle families in het gevensbestand. Via dit scherm kunt u families toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het standaardscherm toont de kolommen ID, Vader, Moeder en Relatie. Kinderen worden op dit scherm niet getoond.
  
*Active Person: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the '''Edit''' button will allow you to edit all of the person's individual information in an '''Edit Person''' dialog.
+
{{man warn| 1=knop verwijderen |2=In tegenstelling tot het relatiescherm zal klikken op de {{man button|verwijderknop}} daadwerkelijk de familie verwijderen uit het gegevensbestand. De personen blijven behouden maar de relaties tussen de personen in de familie worden verwijderd.}}
  
*Parents: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.
+
== Stamboomscherm ==
 +
[[Image:pedigree.png|right|thumb|200px|Fig.2.x Stamboomscherm]]
 +
Het stamboomscherm toont een grafische stamboom van de voorouders van de actieve persoon. Afhankelijk van de venstergrootte worden tot vijf generaties getoond. Elke persoon wordt als een rechthoek voorgesteld , met daarin de naam van de persoon samen met de geboorte en overlijdensinformatie. Indien beschikbaar wordt in de rechthoek ook een afbeelding van deze persoon getoond. Er vertrekken uit iedere rechthoek twee lijnen. De linker lijn splitst in twee lijnen: de bovenste lijn toont de vader en de onderste lijn de moeder van de persoon. Volle lijnen duiden op geboorteverwantschap, terwijl stippellijnen elke andere verwantschap weergeven (zoals adoptie, stiefouderschap, voogdij, enz.).
  
You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an {{man button|Edit}} button, which will allow you to edit all the details of that particular person.
 
  
You may add a new set of parents by either selecting the '''Add Parents''' or the '''Share Parents''' . The {{man button|Add Parents}} button will create a new family with the Active Person listed as a child. The {{man button|Share Parents}} button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.
+
Links van de actieve persoon bevindt zich een knop {{man button|<}}. Indien u op deze pijl klikt en de actieve persoon heeft kinderen dan wordt een lijst getoond van die kinderen. Door op één van de kinderen te klikken, wordt dit kind de actieve persoon.
 +
[[Image:pedigree-child-cut.png|right|thumb|200px|Fig 2.x Menu kinderen]]
  
You may edit an existing parents by selecting the {{man button|Edit}} button next to the parents. If you select the '''Delete''' next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.
+
De weergave van de namen van de kinderen geeft aan of de tak van de stamboom hier dood loopt of zich verder splitst.
  
{{man warn| Warning |If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the '''Select''' button to select the existing family.}}
+
De kinderen die zelf op hun beurt kinderen hebben, worden weergegeven met een vet en schuin lettertype. De andere kinderen die geen kinderen hebben (stamboomtak loopt dood) worden met een normaal lettertype weergegeven. Heeft de actieve persoon slechts één kind, dan wordt geen menu getoond (er is slechts één keuzemogelijkheid) en wanneer de knop wordt aangeklikt zal dit enige kind de actieve persoon worden.
  
  
*Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
 
  
{{man note | Spouse |We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.}}
+
De rechterkant van het scherm toont twee knoppen: {{man button|>}}. Wordt de bovenste knop {{man button|>}} aangeklikt dan wordt de vader de actieve persoon. Omgekeerd wordt de onderste knop: {{man button|>}} aangeklikt wordt de moeder de actieve persoon.
[[Image:Reorder.png|right|thumb|150px| Fig.2.x Relation reordering]]
+
[[Image:pedigree-siblings-cut.png|right|thumb|200px|Fig. 2.x Persoonsgegevens]]
You may add a family by selecting the '''Add Spouse''' in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.
 
  
Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.
 
  
{{man warn| Remove a person |Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.}}
 
  
{{man note | Note |We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.}}
 
  
You can reorder the parents and spouses by selecting the '''Reorder''' . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.
 
  
== Family View ==
 
[[Image:Family_List.png|right|thumb|150px|Fig. 2.x. Family List View ]]
 
  
The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.
+
Telkens als u rechtsklikt op een rechthoek in het stamboomscherm, wordt een menu getoond.
  
{{man warn| Remove button |Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.}}
 
  
== Pedigree View ==
 
[[Image:pedigree.png|right|thumb|150px|Pedrigree view]]
 
The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.
 
  
  
To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.
 
[[Image:pedigree-child-cut.png|right|thumb|150px|children menu]]
 
  
The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.
+
Dit menu bevat een aantal zeer bruikbare gegevens en submenu's: '''Echtgenoten''' , '''Broers en zussen''' , '''Kinderen''' en '''Ouders''' van deze persoon.
  
Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.
+
"Lichtgrijze" sub-menus geven aan dat er geen informatie in deze categorie voorhanden is. Zoals in het menu 'kinderen' hierboven vermeld, geven submenu's 'Kinderen' en 'Ouders' een verschillende weergave voor doodlopende en verderlopende stamboomtakken.
  
  
 +
Nieuw in version 2.2 is de toevoeging van het gebeurtenissenscherm.
  
The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.
+
Gebeurtenissen kunnen gedeeld worden tussen verschillende personen en verschillende families. Het gebeurtenissenscherm toont een lijst van alle gebeurtenissen in het gegevensbestand.
  
[[Image:pedigree-siblings-cut.png|right|thumb|150px|Personal context]]
+
== Gebeurtenissenscherm ==
 +
[[Image:events.png|right|thumb|200px|Fig. 2.x Gebeurtenissenscherm]]
  
Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".
+
Het standaard gebeurtenissenscherm toont de kolommen '''Beschrijving''' , '''ID''' , '''Type''' , '''Datum''' en '''Locatie''' van de gebeurtenis.
  
Among other useful items, the context menu has sub-menus listing '''Spouses''' , '''Siblings''' , '''Children''' , and '''Parents''' of that person.
 
  
"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.
+
{{man warn| Een juiste beschrijving |Omdat gebeurtenissen kunnen gedeeld worden, kunt u best wat meer tijd besteden om elke gebeurtenis een unieke en betekenisvolle beschrijving mee te geven. Dit zal u later veel tijd besparen indien u gebeurtenissen wilt delen. Zo vindt u deze gebeurtenis eenvoudiger terug.}}
  
 +
De gebeurtenissenijst kan op de normale manier gesorteerd worden, door op de kolomhoofding te klikken. Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster {{man label|Kolom aanpassen }} kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.
  
New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.
+
== Bronnenscherm ==
 +
[[Image:sources.png|right|thumb|200px|Fig.2.x Bronnenscherm]]
 +
Het bronnenscherm toont een lijst van de informatiebronnen opgeslagen in het gegevensbestand.
  
Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.
+
Bronnen kunnen een verscheidenheid van documenten zijn (geboorte-, overlijdens- of huwelijkscertificaten, enz.), boeken, bestanden, journals, privé dagboeken, - eigenlijk alles wat maar genealogische bewijsmateriaal kan opleveren. GRAMPS geeft u de mogelijkheid om voor iedere gebeurtenis een bronvermelding op te geven (geboorte, overlijden, huwelijk, enz.). De getoonde kolommen zijn: '''Titel''' , '''ID''' , '''Afkorting''' en '''Auteur''' van de bron, alsook de '''Publicatie-informatie''' .
  
== Events view ==
+
De bronnenlijst kan gesorteerd worden via het aanklikken van de kolomhoofdingen.
  
The default view displays the '''Description''' , '''ID''' , '''Type''' , '''Date''' , '''Place''' and '''Cause''' of the event.
 
[[Image:events.png|right|thumb|150px|Fig. 2.x Events view]]
 
  
{{man warn| Meaningful event description |Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.}}
+
Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster {{man label|Kolom aanpassen }} kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.
  
The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
+
== Locatiescherm ==
 +
[[Image:places.png|thumb|200px|Fig. 2.x.Locatiescherm]]
  
== Sources View ==
+
Het locatiescherm toont een lijst van de geografische plaatsen waar gebeurtenissen plaatsvonden, in het gegevensbestand. Dit kunnen geboorteplaatsen, locaties waar overlijden en huwelijken plaatsvonden, maar ook werkadressen, thuisadressen en schooladressen zijn of elke andere denkbare verwijzing naar een geografische locatie. Het scherm toont de kolommen '''Locatienaam''' , '''ID''' , '''straat''' , '''Dorp of stad''' , '''Deelstaat''' , '''Provincie''' en '''Land''' . Zoals gebruikelijk kunnen de kolomhoofdingen gebruikt worden om de informatie te sorteren.
[[Image:sources.png|right|thumb|150px|Fig.2.x Sources view]]
 
Sources View lists the sources of certain information stored in the database.
 
  
These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the '''Title''' , '''ID''' , and '''Author''' of the source, as well as any '''Publication''' information that may be associated with it.
+
Eénmaal klikken sorteert in oplopende volgorde, nogmaals klikken sorteert in aflopende sorteervolgorde. Het venster {{man label|Kolommen aanpassen}} geeft een scherm 'Locatiekolommen selecteren' om bijkomende kolommen te tonen of om kolommen te verplaatsen of te verwijderen.
  
The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.
+
Indien een locatie geselecteerd is in de lijst, kunt u door rechts te klikken een menu oproepen waar zich een menuitem: {{man label|Google Maps}} bevindt. Of u gebruikt in de werkbalk de knop {{man button|Google Maps}} om in een webbrowser de locatie te tonen op een kaart.
  
Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
+
Uw standaard web browser zou normaal geopend moeten worden en gebruik makend van de lengte- en de breedteligging of de locatienaam zal getracht worden de locatie te tonen via de 'Google' webstek.
  
== Places View ==
+
Deze eigenschap is echter beperkt en toont niet altijd de gewenste resultaten.
[[Image:places.png|thumb|150px|Fig. 2.x.Places view]]
 
  
The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' '''Name''' , '''ID''' , '''Church Parish''' , '''City''' , '''County''' , '''State''' , and '''Country''' . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.
+
== Mediascherm ==
 +
[[Image:media.png|right|thumb|200px|Fig.2.x.Mediascherm]]
  
Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
 
  
If a place has been highlighted, you may select the {{man button|Google Maps}}  button to attempt to display the place in a web browser.
+
Het mediascherm toont een lijst van de media-objecten die gebruikt worden in het gegevensbestand.
  
Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.
+
Media-objecten zijn alle mogelijk bestanden die maar in enige mate genealogische informatie bevatten.
  
This feature is limited, and may not always produce the results you desire.
+
Technisch gezien kan gelijk welk bestand een media-object zijn.  
  
== Media View ==
+
Meestal echter zijn dit afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden enz. Volgende kolommen worden getoond: '''Titel''' , '''ID''' , '''Type''' , '''Pad''' en '''Datum'''.
[[Image:media.png|right|thumb|150px|Fig.2.x.Media view]]
 
  
 +
Via het menu '''Scherm ->Kolommen aanpassen''' en het tonen van het venster 'Mediakolommen aanpassen' kunnen de kolommen op de gebruikelijke manier worden aangepast. Het bovenste venstergedeelte van het mediascherm toont (indien aanweig) een miniatuur met informatie over het media-object.
  
The Media View is a list of Media Objects used in the database.
+
== Bibliothekenscherm ==
 +
[[Image:repository.png|thumb|200px|Fig.2.x.Bibliothekenscherm]]
  
Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.
 
  
Technically, any file can be stored as a Media Object.
 
  
Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the '''Name''' , '''ID''' , '''Type''' , and '''Path''' of the Media Object.
 
  
The {{man label|Column Editor}} dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.
 
  
== Repositories View ==
+
Vanaf versie 2.2 worden bibliotheken ondersteund.
[[Image:repository.png|thumb|150px|Fig.2.x.Repositories view]]
 
  
Version 2.2 adds support for Repositories.
 
  
A repository can be thought of as a collection of sources.
 
  
Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.
 
  
 +
Een bibliotheek is eigenlijk een bronnenverzameling.
  
 +
Elke bron in het gegevensbestand kan een verwijzing bevatten naar een bibliotheek, waar de bron zich in bevindt (zoals een echte bibliotheek). De werking van het bibliothekenscherm is analoog aan de andere schermen.
  
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started|Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees}}
 
  
 +
== Opmerkingenscherm ==
  
[[Category:Documentation]]
+
<aan te vullen>
  
 +
{{man index/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Getting Started/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees/nl}}
  
{{languages}}
+
 
 +
[[Category:Nl:Documentatie|Opstartscherm]]
 +
 
 +
 
 +
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Main_Window}}

Latest revision as of 12:18, 20 November 2008

Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventionsInleiding

Wanneer u een gegevensbestand opent ( een bestaande of een nieuwe) dan wordt het volgende venster getoond:

Fig. 2.1 GRAMPS Opstartvenster

Dit opstartvenster bevat de volgende elementen:

 • Menubalk: De menubalk bevindt zich bovenaan (rechts onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
 • Werkbalk: De werkbalk bevindt zich onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte GRAMPS-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via Bewerken ->Voorkeuren . U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar Scherm ->Werkbalk te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.
 • Voortschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het GRAMPS venster. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de balk niet getoond.
 • Statusbalk: De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het GRAMPS venster. Hier wordt informatie getoond over de activiteit die momenteel wordt uitgevoerd of relevante informatie over geselecteerde items.
 • Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het GRAMPS venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.

De verschillende schermen

Genealogische informatie is zeer verscheiden en kan zeer gedetailleerd zijn. Deze informatie juist weergeven is een uitdaging op zich. GRAMPS verdeelt en organiseert deze informatie in verschillende schermen. Elk scherm toont een deel van de totale informatie, geselecteerd volgens een bepaalde categorie. Dit zal duidelijker worden wanneer we de verschillende schermen nader bekijken. De schermen zijn hieronder opgelijst:

 • Grampletsscherm: Toont een scherm met mogelijke Gramplets
 • Personenscherm: Toont de lijst van de personen in het gegevensbestand
 • Relatiescherm: Toont de relaties tussen de actieve persoon en andere personen. Dit zijn zowel ouders, partners en kinderen
 • Familiescherm: Toont de lijst van de families in het gegevensbestand
 • Stamboomscherm: Toont een grafische voorouderstamboom voor de geselecteerde persoon
 • Gebeurtenissenscherm: Toont een lijst van de gebeurtenissen in het gegevensbestand
 • Bronnenscherm: Toont een lijst van de bronnen in het gegevensbestand
 • Locatiescherm: Toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
 • Mediascherm: Toont een lijst van de media-objecten in het gegevensbestand
 • Bibliothekenscherm: Toont een lijst van de bibliotheken in het gegevensbestand
 • Opmerkingenscherm: Toont een lijst van alle opmerkingen in het gegevensbestand

Voor we verder gaan met een beschrijving van de verschillende schermen, kijken we eerst hoe we van één scherm naar een ander kunnen gaan.

Wisselen tussen de schermen met twee methodes

Fig. 2.1. zijbalkmethode
Fig. 2.2. methode met tabs


Zoals hierboven vermeld zijn er negen verschillende schermen. Er zijn bovendien twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die vertikaal gelijst zijn in een zijbalk dat zich links van het venster bevindt, gebruik u de zijbalkmethode.


Ziet u echter een serie van "tabs" (met de opschriften personen, families, stamboom, gebeurtenissen, bronne, locaties, media en biblioteken) die horizontaal geplaatst zijn in het venster, gebruik u de methode met tabs. U kunt altijd van methode wisselen door het selecteren van Scherm ->Zijbalk via het zijbalkmenu.


Gebruikt u de zijbalkmethode, dan kunt u het scherm dat u wilt gebruiken, oproepen door op één van de zijbalkiconen te klikken.


In de andere methode klikt u op één van de tabs op het gewenste scherm op te roepen.

Grampletsscherm

Fig.2.z Grampletsscherm

Het Grampletsscherm toont een aantal widgets, Gramplets genaamd, die een hulp kunnen zijn voor uw onderzoek. Een beperkt aantal Gramplets wordt getoond bij programmaopstart, maar door rechts te klikken op het scherm wordt een popup venster getoond en kunnen meerdere andere Gramplets aan het scherm worden toegevoegd.

Voor meer details: Gramplets. Hier een overzicht van de functionaliteiten.

 • Leeftijd op datum Gramplet:
 • Calender Gramplet: da's duidelijk.
 • Nieuws Gramplet: Het nieuws van de wiki startpagina wordt hier getoond.
 • Python Gramplet: toont een venster met een Python Shell. Dit is vooral handig als u vlug een aantal zaken via Python wilt controleren.
 • Sessie Log Gramplet: dit venster toont een log van deze sessie.
 • Statistieken Gramplet: toont een venster met basis statistieken: aantal individuen, mannen en vrouwen, aantal families, media-objecten en ontbrekende media-objecten in uw familiestamboom.
 • Achternamenwolk Gramplet: toont een venster met een wolk van de meest voorkomende achternamen.
 • TE DOEN Gramplet: in dit venster kunt u uw TE DOEN lijst toevoegen. Verschillende lijsten kunnen aangemaakt worden om uw onderzoek te organiseren.
 • Top achternamen Gramplet: dit venster toont uw top 10 van de achternamen.
 • Welkom Gramplet: Een Welkom bij GRAMPS venster

Personenscherm

Fig. 2.3. Kolommen aanpassen

Het personenscherm geeft een lijst van alle personen in het gegevensbestand. U zal merken dat de personen gegroepeerd worden volgens hun familienaam. Links van elke familienaam bevindt zich een pijl of een andere indicator. Klikt u éénmaal hierop dan wordt de volledige lijst van personen die die naam delen, getoond. Klikt u opnieuw op de pijl of de indicator dan wordt de lijst "opgerold" en wordt enkel de familienaam getoond.

Standaard toont dit personenscherm verschillende kolommen die informatie over elke persoon bevatten. U kunt kolommen toevoegen of verwijderen via het Kolommen aanpassen venster ( Aanpassen ->Kolommen aanpassen ) en vervolgens de kolommen actief te maken of te deactiveren door te klikken op de vierkantjes. Bovendien kunt u positie van een kolom in het personenscherm wijzigen door op een kolom te klikken en deze te verslepen in het aanpasvenster. Zijn alle aanpassingen gebeurd, klik dan op OK om het venster te sluiten. U kunt dan de veranderingen zien in het personenscherm.

Gramps-notes.png
Kolommen aanpassen

Het aanpassen van de kolommen is beschikbaar in alle schermen en werkt steeds op dezelfde manier.

Fig. 2.4. Tonen van de Filtercontrole

Filters

Genealogische gegevensbestanden kunnen zeer veel informatie bevatten over personen, families, locaties en objecten. Het is dan ook best mogelijk dat een bepaald scherm een lange lijst toont waar vaak moeilijk mee te werken valt. GRAMPS biedt u twee methodes om deze informatie te controleren. U kunt de lijst filteren en zo een lijst bekomen die handelbaarder is. Deze methodes zijn Zoeken en Filteren. Een zoekopdracht zal de tekst van de lijst doorzoeken. Een filteropdracht zal die personen tonen wiens gegevens overeenkomen met de filtercriteria.

Zoeken is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen te doorzoeken die getoond worden op het scherm. Worden letters in het zoekingaveveld ingegeven en de knop Zoeken aangeklikt, dan worden enkel die tekstlijnen getoond die deze letters bevatten.

In de filtermethode activeert u eerst de filterzijbalk. Die wordt dan rechts van het scherm getoond. Wanneer de filterzijbalk wordt getoond is het zoekingaveveld niet beschikbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een verzameling filterregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de gegevens. De filter is gebaseerd op de ingevoerde regels en gegevens en niet op getoonde scherminformatie.

Gnome-important.png
Zoeken t.o.v. Filteren

Zoeken zoekt enkel naar de letterlijke tekstovereenkomsten. Wordt een datum getoond als "1 Jan 2000", zal de zoekopdracht "1/1/2000" niets opleveren. Een filter: "1/1/2000" zal wel een resultaat geven.


Wanneer GRAMPS een gegevensbestand opent zijn er geen filters actief. Daarom worden in het personenscherm alle personen in het gegevensbestand getoond.

Relatiescherm

Het relatiescherm toont alle relaties van de actieve (de geselecteerde) persoon. Zijn/haar kinderen, broers en zussen en ouders worden getoond.

Het relatiescherm laat toe om snel te navigeren. Zo kunt u snel de actieve persoon veranderen door op de naam van gelijk welke persoon te klikken die op de pagina te zien is. Elke naam is in feite een "hypertext link" en dit werkt zoals op een webpagina.

Fig. 2.5. Relatiescherm

Het relatiescherm bevat de volgende onderdelen:

 • De actieve persoon: Bovenaan het scherm wordt de naam, ID, geboorte- en overlijdensinformatie van de actieve persoon getoond. Indien een foto van de persoon beschikbaar is, wordt deze rechts getoond. Naast de persoonsnaam wordt een geslachtsymbool weergegeven.
 • Ouders: In het volgende gedeelte worden die families getoond waar de actieve persoon een kind van is. Omdat het mogelijk is voor een persoon om verschillende ouderparen te hebben, kan het dus zijn dat hier meerdere familiegedeelten getoond worden.

U kunt bepalen hoveel informatie getoond wordt door gebruik te maken van het menu Scherm. Het schermmenu laat u toe om details te tonen of te verbergen (geboorte- en overlijdensinformatie) en al of niet de broers en de zussen te tonen.

U kunt een nieuw stel ouders toevoegen door ofwel de knop +: Ouders toevoegen aan te klikken ofwel de knop Bestaande ouders selecteren. De eerste actie zal een nieuwe familie aanmaken met daarin de actieve persoon als kind. De tweede actie laat toe om de ouders te kiezen uit een lijst van bestaande families, via het venster Familie selecteren en dan vervolgens om de actieve persoon als kind toe te voegen in die familie.


U kunt de bestaande ouders aanpassen door de knop Ouders bewerken aan te klikken. Indien u de knop -: Ouders verwijderen selecteert, zal de actieve persoon verwijderd worden uit de familie. De relatie tussen de ouders wordt niet verwijderd.


Gnome-important.png
Waarschuwing

Indien u niet voorzichtig bent, is het mogelijk om meerdere families met dezelfde ouders aan te maken. In de meeste omstandigheden is dit iets wat de gebruiker niet voor had. Indien u toch probeert een nieuwe familie toe te voegen met dezelfde ouders dan zal GRAMPS een waarschuwingsvenster tonen. Indien u dit venster te zien krijgt zal u waarschijnlijk de aanpassing verwerpen door de knop Annuleren aan te klikken en vervolgens de knop Selecteren om een bestaande familie te kiezen.


 • Familie: Geheel gelijk aan het oudergedeelte, is het familiegedeelte. Dit deel toont de families waarin de actieve persoon een ouder is. Ook hier is het dus mogelijk om verscheidene familiedelen te hebben. Elk familiedeel toont de echtgeno(o)t(e) en alle kinderen.
Gramps-notes.png
Echtgenoot

We gebruiken de benaming echtgenoot om de zaken simpel te houden. Maar dit begrip echtgenoot kan een partner zijn, een partner in een burgerlijke verbintenis of een variatie van soortgelijke verwantschappen tussen twee personen. Deze partnerrelaties heben ook geen beperking qua geslacht van de partners.

Fig.2.x Relaties herschikken

U kunt een familie toevoegen door het selecteren van het icoon Echtgenoot in de werkbalk. Dit maakt een nieuwe familie aan, met de actieve persoon als vader of moeder.

Aanklikken van de Familie bewerken naast de hoofding familie laat u toe om de familie aan te passen. Aanklikken van de knop Uit familie verwijderen zal de actieve persoon uit de getoonde familie verwijderen.

Gnome-important.png
Een persoon verwijderen

Een persoon uit de familie verwijderen zal de familie echter niet verwijderen. De persoon wordt verwijderd als de vader of de moeder. Alle andere relaties in de familie blijven behouden.

Gramps-notes.png
Opmerking

We gebruiken de begrippen vader en moeder om de zaken simpel te houden. Zelfs indien er geen kinderen in de familie zijn, gebruiken we toch de begrippen vader en moeder. In het geval van een man/man of vrouw/vrouw relatie moeten de begrippen vader en moeder eerder gezien worden als alternatieve benamingen.

U kan de ouders en de echtgenoten herschikken door via het menu Bewerken->Herschikken te kiezen. Deze menuoptie is enkel beschikbaar indien er meer dan één ouderpaar is of meer dan één echtgeno(o)t(e) bestaan voor de actieve persoon. Door deze menuoptie te kiezen, wordt een Relatie herschikken-venster getoond waar u de mogelijkheid hebt om de ouder- en familierelaties te herschikken.

Familiescherm

Fig. 2.x. Familiescherm

Het familiescherm toont een lijst van alle families in het gevensbestand. Via dit scherm kunt u families toevoegen, aanpassen of verwijderen. Het standaardscherm toont de kolommen ID, Vader, Moeder en Relatie. Kinderen worden op dit scherm niet getoond.

Gnome-important.png
knop verwijderen

In tegenstelling tot het relatiescherm zal klikken op de verwijderknop daadwerkelijk de familie verwijderen uit het gegevensbestand. De personen blijven behouden maar de relaties tussen de personen in de familie worden verwijderd.

Stamboomscherm

Fig.2.x Stamboomscherm

Het stamboomscherm toont een grafische stamboom van de voorouders van de actieve persoon. Afhankelijk van de venstergrootte worden tot vijf generaties getoond. Elke persoon wordt als een rechthoek voorgesteld , met daarin de naam van de persoon samen met de geboorte en overlijdensinformatie. Indien beschikbaar wordt in de rechthoek ook een afbeelding van deze persoon getoond. Er vertrekken uit iedere rechthoek twee lijnen. De linker lijn splitst in twee lijnen: de bovenste lijn toont de vader en de onderste lijn de moeder van de persoon. Volle lijnen duiden op geboorteverwantschap, terwijl stippellijnen elke andere verwantschap weergeven (zoals adoptie, stiefouderschap, voogdij, enz.).


Links van de actieve persoon bevindt zich een knop <. Indien u op deze pijl klikt en de actieve persoon heeft kinderen dan wordt een lijst getoond van die kinderen. Door op één van de kinderen te klikken, wordt dit kind de actieve persoon.

Fig 2.x Menu kinderen

De weergave van de namen van de kinderen geeft aan of de tak van de stamboom hier dood loopt of zich verder splitst.

De kinderen die zelf op hun beurt kinderen hebben, worden weergegeven met een vet en schuin lettertype. De andere kinderen die geen kinderen hebben (stamboomtak loopt dood) worden met een normaal lettertype weergegeven. Heeft de actieve persoon slechts één kind, dan wordt geen menu getoond (er is slechts één keuzemogelijkheid) en wanneer de knop wordt aangeklikt zal dit enige kind de actieve persoon worden.


De rechterkant van het scherm toont twee knoppen: >. Wordt de bovenste knop > aangeklikt dan wordt de vader de actieve persoon. Omgekeerd wordt de onderste knop: > aangeklikt wordt de moeder de actieve persoon.

Fig. 2.x Persoonsgegevens
Telkens als u rechtsklikt op een rechthoek in het stamboomscherm, wordt een menu getoond.Dit menu bevat een aantal zeer bruikbare gegevens en submenu's: Echtgenoten , Broers en zussen , Kinderen en Ouders van deze persoon.

"Lichtgrijze" sub-menus geven aan dat er geen informatie in deze categorie voorhanden is. Zoals in het menu 'kinderen' hierboven vermeld, geven submenu's 'Kinderen' en 'Ouders' een verschillende weergave voor doodlopende en verderlopende stamboomtakken.


Nieuw in version 2.2 is de toevoeging van het gebeurtenissenscherm.

Gebeurtenissen kunnen gedeeld worden tussen verschillende personen en verschillende families. Het gebeurtenissenscherm toont een lijst van alle gebeurtenissen in het gegevensbestand.

Gebeurtenissenscherm

Fig. 2.x Gebeurtenissenscherm

Het standaard gebeurtenissenscherm toont de kolommen Beschrijving , ID , Type , Datum en Locatie van de gebeurtenis.


Gnome-important.png
Een juiste beschrijving

Omdat gebeurtenissen kunnen gedeeld worden, kunt u best wat meer tijd besteden om elke gebeurtenis een unieke en betekenisvolle beschrijving mee te geven. Dit zal u later veel tijd besparen indien u gebeurtenissen wilt delen. Zo vindt u deze gebeurtenis eenvoudiger terug.

De gebeurtenissenijst kan op de normale manier gesorteerd worden, door op de kolomhoofding te klikken. Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster Kolom aanpassen kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.

Bronnenscherm

Fig.2.x Bronnenscherm

Het bronnenscherm toont een lijst van de informatiebronnen opgeslagen in het gegevensbestand.

Bronnen kunnen een verscheidenheid van documenten zijn (geboorte-, overlijdens- of huwelijkscertificaten, enz.), boeken, bestanden, journals, privé dagboeken, - eigenlijk alles wat maar genealogische bewijsmateriaal kan opleveren. GRAMPS geeft u de mogelijkheid om voor iedere gebeurtenis een bronvermelding op te geven (geboorte, overlijden, huwelijk, enz.). De getoonde kolommen zijn: Titel , ID , Afkorting en Auteur van de bron, alsook de Publicatie-informatie .

De bronnenlijst kan gesorteerd worden via het aanklikken van de kolomhoofdingen.


Eénmaal klikken sorteert in stijgende volgorde, nogmaals klikken sorteert in dalende volgorde, enz. Het venster Kolom aanpassen kan zoals steeds gebruikt worden om getoonde kolommen toe te voegen, te verwijderen of te herschikken.

Locatiescherm

Fig. 2.x.Locatiescherm

Het locatiescherm toont een lijst van de geografische plaatsen waar gebeurtenissen plaatsvonden, in het gegevensbestand. Dit kunnen geboorteplaatsen, locaties waar overlijden en huwelijken plaatsvonden, maar ook werkadressen, thuisadressen en schooladressen zijn of elke andere denkbare verwijzing naar een geografische locatie. Het scherm toont de kolommen Locatienaam , ID , straat , Dorp of stad , Deelstaat , Provincie en Land . Zoals gebruikelijk kunnen de kolomhoofdingen gebruikt worden om de informatie te sorteren.

Eénmaal klikken sorteert in oplopende volgorde, nogmaals klikken sorteert in aflopende sorteervolgorde. Het venster Kolommen aanpassen geeft een scherm 'Locatiekolommen selecteren' om bijkomende kolommen te tonen of om kolommen te verplaatsen of te verwijderen.

Indien een locatie geselecteerd is in de lijst, kunt u door rechts te klikken een menu oproepen waar zich een menuitem: Google Maps bevindt. Of u gebruikt in de werkbalk de knop Google Maps om in een webbrowser de locatie te tonen op een kaart.

Uw standaard web browser zou normaal geopend moeten worden en gebruik makend van de lengte- en de breedteligging of de locatienaam zal getracht worden de locatie te tonen via de 'Google' webstek.

Deze eigenschap is echter beperkt en toont niet altijd de gewenste resultaten.

Mediascherm

Fig.2.x.Mediascherm


Het mediascherm toont een lijst van de media-objecten die gebruikt worden in het gegevensbestand.

Media-objecten zijn alle mogelijk bestanden die maar in enige mate genealogische informatie bevatten.

Technisch gezien kan gelijk welk bestand een media-object zijn.

Meestal echter zijn dit afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden enz. Volgende kolommen worden getoond: Titel , ID , Type , Pad en Datum.

Via het menu Scherm ->Kolommen aanpassen en het tonen van het venster 'Mediakolommen aanpassen' kunnen de kolommen op de gebruikelijke manier worden aangepast. Het bovenste venstergedeelte van het mediascherm toont (indien aanweig) een miniatuur met informatie over het media-object.

Bibliothekenscherm

Fig.2.x.BibliothekenschermVanaf versie 2.2 worden bibliotheken ondersteund.Een bibliotheek is eigenlijk een bronnenverzameling.

Elke bron in het gegevensbestand kan een verwijzing bevatten naar een bibliotheek, waar de bron zich in bevindt (zoals een echte bibliotheek). De werking van het bibliothekenscherm is analoog aan de andere schermen.


Opmerkingenscherm

<aan te vullen>

Vorige [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/nl| Index]] Volgende