Nl:Genealogist

From Gramps
Revision as of 08:07, 2 May 2007 by Erikdr (Talk | contribs) (Externerne Links)

Jump to: navigation, search

Genealogie is de studie van en het trachten te achterhalen van de family pedigrees. Dit omvat het verzamelen van de namen van verwanten, zowel de nog levende als de overleden personen. Vervolgens wordt op basis van primaire, secondaire en/of getuigenissen of bewijsstukken, de relaties tussen deze personen opgesteld. Dit leidt dan tot een samenhangende stamboom. Genealogie (vaak verkeerd gespeld als "geneologie") wordt ook vaak beschreven als familiekunde of familiegeschiedenis, maar dit zijn eigenlijk verschillende dingen. Waar het eerste zich in feite enkel bezig houdt met de studie van wie is aan wie verwant, behandeld het tweede meer de levens en persoonlijke geschiedenissen van de mensen die besproken worden.

Externe Links

Wikipedia:Genealogie