Nl:GRAMPS gebruikersmap

From Gramps
Revision as of 06:31, 22 June 2010 by Erikdr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

De locatie van uw GRAMPS-gebruikersmap hangt af van het O.S. dat u gebruikt en hoe uw computer werd geconfigureerd. In de volgende tekst moet <~gebruikersnaam> vervangen worden door de naam waarmee u inlogt op uw systeem.

De standaardlocatie voor de installatie van GRAMPS in een POSIX-omgeving is:

/home/<~gebruikersnaam>/.gramps

Dit geldt zowel voor BSD, Linux, Solaris, Unix en OS-X.

Op een Mac worden bestandnamen die beginnen met een "." niet getoond door Finder. Om de toegang tot de gebruikersmap te vergemakkelijken, opent u een terminalvenster met "Finder-Applications-Utilities-Terminal" en geeft u daar in

ln -s .gramps gebruikersmap

op deze manier wordt de inhoud met Finder wel getoond.


De standaardlocatie voor een GRAMPS installatie onder Windows is

C:\Documents and Settings\<~username>\Application Data\.gramps