Open main menu

Gramps β

Nl:Een getuige toevoegen

Dit artikel legt uit hoe u een getuige kunt toevoegen aan een gebeurtenis.


Contents

De getuige als persoon aanmaken

We bevelen sterk aan om de getuige toe te voegen aan de personen van uw gegevensbestand. Ga dus naar het personenscherm en voeg deze perso(o)n(en) toe. In vele gevallen is de enige informatie de naam en het feit dat deze persoon op de datum van de gebeurtenis in leven was.

De gebeurtenis aanmaken

Maak de gebeurtenis aan waar een getuige aanwezig was. Indien bv. een huwelijksgebeurtenis toegevoegd wordt aan een familie, dan worden de Rollen voor de personen die in het huwelijk treden als Familie aangegeven (deze informatie wordt ingevuld in het bovenste deel van het gebeurtenissenbewerkingsvenster).

Nu kunt u deze zelfde gebeurtenis delen met de getuige, indien deze persoon zich in het gegevensbestand bevindt. Maar de Rol wordt als getuige opgegeven. Ga hiervoor naar het personenscherm, selecteer vervolgens de getuige, ga naar de tab gebeurtenissen en klik op de Index knop om een bestaande gebeurtenis te selecteren. Kies vervolgens de gebeurtenis die u zonet hebt aangemaakt en selecteer voor de Rol getuige .

Personen aan een doopgebeurtenis toevoegen

De relatie dooppeter/doopmeter komt u normaal gezien te weten door de doopakte. Indien u de persoon die gedoopt wordt aanmaakt, maakt u tevens een gebeurtenis doop aan. De Rol van de gedoopte stelt u als Voornaamste rol in. Ga nu naar de tab gebeurtenissen van de dooppeter en doopmeter en klik op de Index knop om een bestaande gebeurtenis te selecteren. Kies vervolgens de doopgebeurtenis die u zonet hebt aangemaakt en selecteer voor de Rol dooppeter/doopmeter of een andere gepaste benaming.

De gebeurtenis wordt zo een gedeelde gebeurtenis.

Alternatieven: geen persoon aanmaken

Sommige mensen vinden het niet goed om personen toe te voegen aan hun familiestamboom waarvan ze enkel de naam kennen. Maar er zijn wel een aantal voordelen om dit toch te doen:

  • Gramps ondersteunt dit
  • Het kan zijn dat u dezelfde persoon opnieuw tegenkomt in uw onderzoek. Wanneer u deze persoon kunt zien in het personenscherm, is de kans groter dat u deze persoon herkent als een persoon die ook als getuige voorkomt.
  • Het hulpmiddel Mogelijke dubbele personen zoeken heeft dan meer informatie om mee aan de slag te gaan.

Indien u toch de getuige wilt registreren zonder een persoon aan te maken, gebruikt u de tab Kenmerken van de desbetreffende gebeurtenis. Vul bij Type getuige in en bij Waarde de naam van de persoon.

Of u kunt de informatie over de getuige in de tab Opmerkingen toevoegen aan de gebeurtenis.

Zie ook