Nl:Een XML-bestand aanmaken

From Gramps
Revision as of 07:41, 12 February 2013 by Erikdr (talk | contribs) (Waarom gebruikt Gramps niet gewoon een .gz extensie?)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Gramps en XML

Gramps kan een XML-bestand importeren en exporteren. Dit XML-bestand bevat alle informatie van het gegevensbestand. Dit XML-bestand is zeer bruikbaar om gegevens van de ene computer naar te andere over te zetten of om XML-bewerkingen uit te voeren.

Aanmaken van het XML-bestand

De eenvoudigste manier om een XML-bestand aan te maken is de gegevens te exporteren. Dit kan je doen door gebruik te maken van het menu: Familiestambomen->Exporteren.... Zo wordt een bestand aangemaakt met een .gramps extensie. Dit bestand is gewoonlijk een gezipt XML-bestand. Dit hangt echter af van een aantal systeeminstellingen. Zo kan het XML-bestand ook ongecomprimeerd opgeslagen worden.

Gramps drukt het bestand samen omdat XML-bestanden vrij groot kunnen worden. Voor grote gegevensbestanden kan de grootte oplopen tot méér dan 100 Mb. Gelukkig kunnen deze bestanden goed samengedrukt worden zodat de bestandsgrootte wel meevalt.

Hoe weet u of het XML-bestand samengedrukt is?

Het eenvoudigste is om de file opdracht uit te voeren.

 $ file data.gramps

Is het bestand samengedrukt, dan ziet u als resultaat iets in de zin van:

 data.gramps: gzip compressed data, was "data.gramps", last modified: Sun Jul 8 17:05:09 2012, max compression

Is het bestand niet samengedrukt, dan ziet u:

 data.xml: XML document text

Hoe een samengedrukt bestand herstellen?

Is het bestand samengedrukt, dan herstelt u het bestand naar zijn oorspronkelijke grootte door de gunzip opdracht.

 $ gunzip < data.gramps > data.xml

Dit voorbeeld maakt een niet-samengedrukt bestand data.xml aan van een samengedrukt data.gramps bestand.

U dient de I/O operatoren (">" en "<") te gebruiken, omdat gzip verwacht dat de bestanden een .gz extensie hebben.

Ik ben in de war. Hoe bekom ik nu een aanpasbaar XML-bestand vanuit een .gramps bestand?

U kunt eenvoudig het volgende bestand ophalen en dan het script draaien gramps2xml. Maak dit script eerst uitvoerbaar:

 chmod +x gramps2xml

Draai het script met:

 ./gramps2xml bestand.gramps filename.xml

Waarom gebruikt Gramps niet gewoon een .gz extensie?

Gramps gebruikt het Shared Mime System opgesteld door het Free Desktop project. Dit is zo voor de meeste desktops met inbegrip van GNOME en KDE. Gramps gaat voort op het MIME-type om het bestandstype te bepalen.

Dit Share Mime systeem laat toe om het bestandstype te bepalen, ofwel door naar de bestandsextensie te kijken, ofwel door naar de inhoud van een klein deeltje van het bestand te kijken. Een eerste probleem is dat de bestandsnaam of het extensiepatroon voorrang hebben op de inhoud. Stel, een bestand noemt iets.jpg , dan is het hoogstwaarschijnlijk een JPEG beeld en geen tekst.

Indien nu het Gramps-Xml-bestand een .gz extensie zou bevatten, dan zou het 'Shared Mime system' ons zeggen dat het bestandstype application/x-gzip is, i.p.v. de verwachte application/x-gramps-xml.

Maar spijtig genoeg kan het systeem ons niet vertellen of we met een gezipt Gramps-Xml-bestand te maken hebben.

Het tweede probleem is dat wanneer we naar de inhoud van de bestanden kijken we ook geen verschil zien tussen een gezipt Gramps-Xml-bestand en een ander gezipt bestand. Wanneer we kijken naar een niet-samengedrukt bestand kunnen we ook hier nigeen verschil merken tussen een Gramps-Xml-bestand en een ander Xml-bestand. Dus hier ook kan het 'Shared Mime ' systeem ons niet verderhelpen.

Daarom moeten we ons baseren op de .gramps extensie. Zouden we dit niet doen dan kunnen we niet uitmaken of dit wel een geldig bestand is. Nog erger, het 'mime' application/x-gzip type zou geassocieerd worden met andere toepassingen (zoals File Roller of Ark) i.p.v. met Gramps. Het 'mime' type application/xml mag verbonden worden met XML-editors (Bluefish, Conglomerate, Emacs, enz.). In dit geval zal door dubbelklikken op het bestand in een file-manager zoals Nautilus (of het uitvoeren van een standaard vastgelegde aktie met andere programma's) zal dus nooit Gramps opstarten met deze gegevens.

Niet enkel Gramps kampt met dit probleem. Bijvoorbeeld, het 'OpenDocument'-formaat dat gebruikt wordt door LibreOffice, OpenOffice, StarOffice, Calligra en AbiWord is eigenlijk een bestandsverzameling in een zip archief.

Wanneer u unzip uitvoert op een OpenDocument-bestand, ziet u het volgende:

 $ unzip test.odt
 Archive: test.odt
  inflating: mimetype        
  inflating: meta.xml        
  inflating: settings.xml      
  inflating: META-INF/manifest.xml  
  inflating: styles.xml       
  inflating: content.xml

Voorbeeld

tmg2gramps is een programma geschreven om een familiestamboom van 'The Master Genealogist V6' naar Gramps-Xml om te zetten.