Nl:Bronnen

From Gramps
Revision as of 13:32, 14 January 2008 by Erikdr (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Bronnen spelen een hoofdrol in genealogie.


Definitie

Een bron is een tekst (soms ook een mondelinge presentatie, audio-opname, video-opname) waaruit (genealogische) informatie kan gehaald worden.

Wetenschappelijk worden er drie soorten onderscheiden:

  1. Primaire bronnen: een tekst die een eerstehand geschreven evidentie is van de geschiedenis, gemaakt op het tijdstip van de gebeurtenis, opgesteld door iemand die het gebeuren heeft gezien. Vb: dagboeken, certificaten, kranten, ...
  2. Secondaire bronnen : Geschreven getuigenissen van de geschiedenis gebaseerd op evidentie van primaire bronnen en andere secondaire bronnen. Kunnen commentaar of analyses bevatten. Vb: geschiedenisboekenhistory books, genealogische publicaties,...
  3. Tertiare bronnen: een selectie of samenvatting van primaire en secondaire bronnen. Vb: een bibliotheekkataloog, bibliografieën, ...

De belangrijkste genealogische bronnen

Officiële documenten

  • Geboorteakten
  • Huwelijksdocumenten
  • Echtscheidingen
  • Overlijdensakten
  • Gewettigde naamsveranderingen

Religieuse documenten

  • Doopakten
  • Huwelijksakten
  • Begravenisdocumenten

Wettelijke documenten

  • Rechtbanknotulen
  • Notariële documenten

Migratie

  • Passegierslijsten
  • Landingsgegevens

Verblijfplaatsen

Laatste rustplaatsen

  • Begraafplaats/kerkhof-lijst
  • Oorlogsgraven

Militaire informatie

Persoonlijke documenten

  • Dagboeken
  • Correspondentie
  • Huishouduitgaven

Andere bronnen

  • Bijbels
  • Verhalen
  • Publicaties
  • Foto's
  • Werkgever/werknemer informatie
  • Medische gegevens
  • DNA

Bronnen