Nl:Bronnen

From Gramps
Revision as of 18:27, 29 April 2007 by Erikdr (talk | contribs) (New page: Bronnen spelen een hoofdrol in genealogie. Categorie:Bronnen ==Definitie== Een bron is een tekst (soms ook een mondelinge presentatie, audio-opname, video-opname) waaruit (geneal...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bronnen spelen een hoofdrol in genealogie.

Categorie:Bronnen

Definitie

Een bron is een tekst (soms ook een mondelinge presentatie, audio-opname, video-opname) waaruit (genealogische) informatie kan gehaald worden.

Wetenschappelijk worden er drie soorten onderscheiden:

 1. Primaire bronnen: een tekst die een eertehand geschreven evidentie is van de geschiedenis, gemaakt op het tijdstip van de gebeurtenis, opgesteld door iemand die het geberen heeft gezien. Vb: dagboeken, certificaten, kranten, ...
 2. Secondaire bronnen : Geschreven getuigenissen van de geschiedenis gebaseerd op evidentie van primaire bronnen en andere secondaire bronnen. Kunnen commentaar of analyses bevatten. Vb: geschiedenisboekenhistory books, genealogische publicaties,...
 3. Tertiare bronnen: een selectie of samenvatting van primaire en secondaire bronnen. Vb: een bibliotheekkataloog, bibliografieën, ...

De belangrijkste genealogische bronnen

Officieële documenten

 • Geboorteakten
 • Huwelijksdocumenten
 • Echtscheidingen
 • Overlijdensakten
 • Gewettigde naamsveranderingen

Religieuse documenten

 • Doopakten
 • Huwelijksakten
 • Begravenisdocumenten

Wettelijke documenten