Nl:Bibliotheken in Gramps

From Gramps
Jump to: navigation, search

Bibliotheken kunt u best beschouwen als een bronnenverzameling. Ze vertegenwoordigen de oorsprong en plaats van een specifieke bronversie. Elke bron kan verwijzen naar één of meer bibliotheken: deze verbinding wordt getoond in de bibliotheken-tab in het scherm waar u de bron kunt aanpassen.

Voorbeeld van een bibliotheek

Om een voorbeeld te geven van de mogelijke scenario's bekijkt u volgende gegevens die we willen opslaan in Gramps:

Naam: Raphael Hythloday
Geboortedatum: 20 Feb 1480
Geboorteplaats: Santa Maria de Belém, Lisboa, Portugal
Bron: Doopakte op page 66 van het boek jaar 1480 van de Geboortes van de parochie
    van Belém in Lisboa, Portugal

Een enkele bibliotheek

Van de bovenstaande informatie kan de volgende structuur afgeleid worden: van een hoger informatieniveau van de bibliotheek naar de actuele bronverwijzing in de geboortegebeurtenis:

Bibliotheek: Archieven van de parochie van Belém
Bron: Gegevens van de parochie van Belém
Bronverwijzing van de gebeurtenis: In het veld "Vol/Pagina" de ingave "Jaar 1480, pagina 66"

Het is duidelijk dat de bibliotheek eigenlijk de 'fysische' plaats van de bron is - in de letterlijke betekenis in dit voorbeeld omdat het een bepaald gebouw van een bepaalde instelling aanduidt. Maar een bibliotheek kan ook een webpagina zijn.

Meerdere bibliotheken

In bovenstaande voorbeeld is de bron een boek in een parochie. Terwijl dit de bron is van de geboortegebeurtenis - en mogelijk van vele andere geboorten - is het best mogelijk dat er verschillende versies van dezelfde bron bestaan. Kijkt u eens naar het volgende niet-denkbeeldige scenario:

 • Het boek zelf bevindt zich in de parochie-archieven zoals hierboven aangegeven.
 • Een microfilm van deze geboortegegevens van dezelfde parochie die de periode 1480->1500 omvat, is beschikbaar in het districtsarchief van Lissabon, met het nummer MF-123456
 • En bovendien is een ingescande beeld en vertaling van dezelfde doopakte on-line beschikbaar op de website van het Nationaal Archief.

De eigenlijke bron blijft echter dezelfde: de doopboeken van de parochie van Belém. Daarom is het niet praktisch of zelfs nodig om verschillende bronnen die de verschillende media-objecten en die dezelfde informatie bevatten, toe te voegen. Maar het is wel handig om te noteren dat deze informatie in verschillende vormen beschikbaar is. Het kan best zijn dat u het nodig acht om op een later tijdstip een kopie van deze doopakte te bekomen.

Bibliotheken - en de geassocieerde bronverwijzingen - voldoen hieraan: ze vertegenwoordigen de verschillende oorsprongen en voorstellingen van dezelfde bron. De bovenstaande informatie geeft dus 3 mogelijke bibliotheken aan:

 1. Het reeds toegevoegde archief van de Bélem parochie
 2. Het districtsarchief van Lissabon
 3. Het Nationale digitaal archief

Dezelfde bron - namelijk de reeds genoemde "Doopgegevens van de parochie van Bélem" - kunnen best toegevoegd worden aan de drie bibliotheken. Wanneer een bron wordt toegevoegd aan een bibliotheek, dan wordt een bronverwijzing aangemaakt. Deze verwijzing toont dan de gezamenlijk bibliotheekinformatie - dit is dezelfde informatie voor alle bronnen in dezelfde bibliotheek - en tevens een sectie verwijzingsinformatie dat specifiek is voor de bron en die bijvoorbeeld het mediatype en referentienummer bevat. Het is in deze sectie dat u de informatie vindt om de bron te lokaliseren in de bibliotheek.

 1. De eigenlijke doopboeken zullen als bibliotheek de archieven van de parochie van Bélem hebben: het "Mediatype" in de bibliotheekinformatie bevat dan "Boek" en het veld referentienummer wordt leeg gelaten.
 2. De microfilm heeft als bibliotheek het districtsarchief van Lissabon: het "Mediatype" wordt "Microfilm" en het referentienummer MF-123456.
 3. Het ingescande beeld dat on-line beschikbaar is heeft als bibliotheek het Nationaal archief: het "Mediatype" wordt een "Webpagina" (of misschien een "digitaal beeld") en het referentienummer is de URL waar het beeld beschikbaar is.