Difference between revisions of "Navodila Gramps 4.1 - Uvod"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
{{man index|Gramps 4.1 Wiki Manual|Gramps 4.1 Wiki Manual - What's new?|4.1}}
 
{{man index|Gramps 4.1 Wiki Manual|Gramps 4.1 Wiki Manual - What's new?|4.1}}
  
{{languages|Gramps_4.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
+
{{languages|Gramps_4.1_Wiki_Manual_-_Preface|Navodila_Gramps_4.1_-_Uvod}}
  
Gramps is a software package designed for genealogical research. Although similar to other genealogical programs, Gramps offers some unique and powerful features which we'll discuss below.
+
Gramps je programski paket, zasnovan za rodoslovne raziskave. Čeprav je podoben drugim rodoslovnim programom, ponuja Gramps nekaj edinstvenih in močnih orodij, ki so opisana v nadaljevanju.
  
Gramps is an Open Source software package, which means you are free to make copies and distribute it to anyone you like. It's developed and maintained by a worldwide team of volunteers whose goal is to make Gramps powerful, yet easy to use.
+
Gramps je odprtokodni programski paket (Open Source), kar pomeni, da ga smete kopirati in pošiljati komur koli želite. Razvijajo in vzdržujejo ga prostovoljci po vsem svetu, ki hočejo, da je Gramps na voljo vsem in čim bolj enostaven za uporabo.
  
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
  
== Why use Gramps? ==
+
== Zakaj uporabiti Gramps? ==
  
Most genealogy programs allow you to enter information about your ancestors and descendants. Typically, they can display family relationships through charts, graphs, or reports. Some allow you to include pictures or other media. Most let you include information about people even if those people are not related to the primary family you happen to be researching. And they may include features that let you exchange data with other programs and print different types of reports.
+
Večina rodoslovnih programov omogoča vpisovanje podatkov o prednikih in potomcih. Običajno prikazujejo sorodstvene povezave s pomočjo prikazov, grafov ali poročil. Nekateri omogočajo tudi vključevanje slik in drugih predmetov. Večina jih omogoča vpisovanje podatkov o ljudeh, ki niso sorodstveno povezani z družino, ki jo raziskujete. Poleg tega morda vključujejo zmožnosti, ki omogočajo izmenjavo podatkov z drugimi programi in tiskanje različnih poročil.
  
Gramps has all these capabilities and more. Notably, it allows you to integrate bits and pieces of data as they arise from your research and to put them in one place -- your computer. You can then use your computer to manipulate, correlate, and analyze your data, rather than messing with reams of paper.
+
Gramps vsebuje vse to in še več. Predvsem vam omogoča vključevanje delčkov podatkov, kakor na njih naletite pri svojem raziskovanju, ter njihovo shranjevanje na enem mestu, v računalniku. Z njim potem lahko podatke urejate, primerjate in analizirate, ne da bi pri tem porabili tone papirja.
  
== Typographical conventions ==
+
== Tipografski dogovori ==
  
In this book, some words are marked with special typography:  
+
V pričujoči knjigi so določene besede označene s posebno tipografijo:  
*Applications
+
*Programi
  
*<pre>Commands you type at the command line</pre>
+
*<pre>Ukazi, ki jih natipkate v ukazno vrstico</pre>
  
*''Filenames''
+
*''Datoteke''
  
*<tt>''Replaceable text''</tt>
+
*<tt>''Zamenljivo besedilo''</tt>
  
*{{man label|Labels}} for buttons and other portions of the graphical interface
+
*{{man label|Oznake}} za gumbe in druge dele grafičnega vmesnika
  
*Menu selections look like this: {{Man menu|Menu -> Submenu -> Menu Item}}
+
*Izbire v meniju so videti takole: {{Man menu|Meni -> Podmeni -> Vnos v meniju}}
  
*{{man button|Buttons}}  you can click
+
*{{man button|Gumbi}}  na katere kliknete z miško
  
*{{Man key press|CTRL|D}} Key combinations you can press on your Keyboard.
+
*{{Man key press|CTRL|D}} Tipkovne kombinacije, ki jih pritisnete na tipkovnici.
  
*<tt>Anything you type in</tt>
+
*<tt>Karkoli natipkate</tt>
  
  
The manual also provides assorted bits of additional information in tips and notes as follows:
+
Navodila vsebujejo tudi izbrana dodatna pojasnila takole:
  
{{man tip| 1=Example Tip |2=Tips and bits of extra information will look like this.}}
+
{{man tip| 1=Vzorec namiga |2=Namigi in dodatna navodila so videti takole.}}
  
{{man note| Example Note |Notes will look like this.}}
+
{{man note| Vzorec opombe |Opombe bodo videti takole.}}
  
  
Finally, there are warnings, notifying you where you should be careful:
+
Nenazadnje vsebujejo navodila tudi opozorila, na katera morate biti pozorni:
  
{{man warn| Example Warning |This is what a warning looks like. If there's a chance you'll run into trouble, you will be warned beforehand.}}
+
{{man warn| Primer opozorila |Takole je videti opozorilo. Preden bi zašli v težave, boste opozorjeni s tem znakom.}}
  
  

Revision as of 13:10, 27 October 2014

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous Index Next


Gramps je programski paket, zasnovan za rodoslovne raziskave. Čeprav je podoben drugim rodoslovnim programom, ponuja Gramps nekaj edinstvenih in močnih orodij, ki so opisana v nadaljevanju.

Gramps je odprtokodni programski paket (Open Source), kar pomeni, da ga smete kopirati in pošiljati komur koli želite. Razvijajo in vzdržujejo ga prostovoljci po vsem svetu, ki hočejo, da je Gramps na voljo vsem in čim bolj enostaven za uporabo.


Zakaj uporabiti Gramps?

Večina rodoslovnih programov omogoča vpisovanje podatkov o prednikih in potomcih. Običajno prikazujejo sorodstvene povezave s pomočjo prikazov, grafov ali poročil. Nekateri omogočajo tudi vključevanje slik in drugih predmetov. Večina jih omogoča vpisovanje podatkov o ljudeh, ki niso sorodstveno povezani z družino, ki jo raziskujete. Poleg tega morda vključujejo zmožnosti, ki omogočajo izmenjavo podatkov z drugimi programi in tiskanje različnih poročil.

Gramps vsebuje vse to in še več. Predvsem vam omogoča vključevanje delčkov podatkov, kakor na njih naletite pri svojem raziskovanju, ter njihovo shranjevanje na enem mestu, v računalniku. Z njim potem lahko podatke urejate, primerjate in analizirate, ne da bi pri tem porabili tone papirja.

Tipografski dogovori

V pričujoči knjigi so določene besede označene s posebno tipografijo:

  • Programi
  • Ukazi, ki jih natipkate v ukazno vrstico
  • Datoteke
  • Zamenljivo besedilo
  • Oznake za gumbe in druge dele grafičnega vmesnika
  • Izbire v meniju so videti takole: Meni -> Podmeni -> Vnos v meniju
  • Gumbi na katere kliknete z miško
  • CTRL+D Tipkovne kombinacije, ki jih pritisnete na tipkovnici.
  • Karkoli natipkate


Navodila vsebujejo tudi izbrana dodatna pojasnila takole:

Tango-Dialog-information.png
Vzorec namiga

Namigi in dodatna navodila so videti takole.


Gramps-notes.png
Vzorec opombe

Opombe bodo videti takole.


Nenazadnje vsebujejo navodila tudi opozorila, na katera morate biti pozorni:

Gnome-important.png
Primer opozorila

Takole je videti opozorilo. Preden bi zašli v težave, boste opozorjeni s tem znakom.


Previous Index Next