Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве молиме пратете ни ги Вашите предлози на [email protected]
+
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список,ве молиме испратете ни ги вашите предлози на [email protected].
  
  
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
  
  
{{stub}}
 
  
  
Земете в предвид да погледнете и во:
+
 
 +
Земете предвид да погледнете и во:
 
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
 
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
 
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
 
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
  
 
[[Category:Documentation]]
 
  
 
==Општо==
 
==Општо==
  
 
*Што е GRAMPS?
 
*Што е GRAMPS?
GRAMPS е програма за Генеалошко Истражување и Програмски Систем за Расчленување и Управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма која што Ви овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на Вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:About|За]].
+
GRAMPS е програма за Генеалошко истражување и програмски систем за расчленување и управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма што овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:За Грампс|За Грампс]].
  
 
*Каде да ја најдам и колку чини?
 
*Каде да ја најдам и колку чини?
Грампс можете да го инсталирате [[Installation|installed]] бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.  
+
Грампс можете да го инсталирате бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата јавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.
  
 
*Дали го има Грампс на други јазици?
 
*Дали го има Грампс на други јазици?
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS translations]].
+
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS преводи]].
  
*Како да одржувам заштитна резерва (backups)?
+
*Како да одржувам заштитна резерва?
Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.  
+
Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.
  
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите податоци и чувањето на истите на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиве ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди->Параметри->Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време на безбедна локација (на пример на usb стик).  
+
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на вашите податоци и нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, којашто е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиле ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди -> Параметри -> Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека одвреме-навреме на безбедна локација (на пример, на usb-стапче).
[Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што можете да ja извлечете XML датотеката, која што е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
+
[Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по коешто можете да ja извлечете XML датотеката, којашто е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
  
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!  
+
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
  
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека исто така не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
+
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека, исто така, не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
  
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува не-Роман Уникод фонтовите?
+
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги поддржува не-Роман Уникод фонтовите?
 
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
 
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
  
Line 46: Line 44:
  
 
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
 
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
+
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Python се инсталирани, Грампс ќе има дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
  
 
*Дали работи во Windows?
 
*Дали работи во Windows?
 +
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.
  
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows.
+
'''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа, достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
 
 
'''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
 
  
 
*Дали работи со Mac?
 
*Дали работи со Mac?
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)
+
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер.
  
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве молиме стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|had success]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.  
+
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. Ве молиме, стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|успех]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.
  
*Кои се Минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?
+
*Кои се минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?
Ви препорачуваме најмалку 800x600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично ефикасно на систем со 256MB, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB би требало да држи околу 200 000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 000 лица треба да имате 530Mb за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддиск.  
+
Ви препорачуваме најмалку 800 x 600 резолуција. За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува особено ефикасно на систем со 256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512 мегабајти би требало да држи околу 200.000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120.000 лица треба да имате 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем хард диск.
  
 
==Параметри ==
 
==Параметри ==
*Дали можам да ги променам датумите во извештаите во 'ден месец година'?
+
*Дали можам да ги променам датумите во извештаите во „ден месец година“?
Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди->Параметри") во посакуваниот формат (на пр.ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри ќе се користат.  
+
Да, променете го датумот на Грампс во параметрите („Уреди -> Параметри“) во посакуваниот формат (на пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите параметри ќе се користат.
  
==Соработка- Преносливост ==
+
==Соработка - Преносливост ==
 
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?  
 
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?  
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општо прифатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и пишува GEDCOM датотеки.
+
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.
  
Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара [[Contact|user feedback]]. Ве молиме слободно информирајте не нас за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, и ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!  
+
Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара [[Contact|user feedback]]. Ве молиме, слободно информирајте нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!
  
 
*Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?
 
*Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?
Line 78: Line 75:
 
Видете погоре.
 
Видете погоре.
  
*Кои стандарди ги поддржува Грампс?
+
*Кои стандарди ги поддржува Грампс?
Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.
+
Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion и Visual Genealogie.
  
 
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
 
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
+
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
  
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.  
+
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.
Иако грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе Ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:  
+
Иако Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:
 
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
 
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
Подобар пристап би бил овозможување на веб форма на интерфејс што дозволува внесување на податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување од Вас. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во Вашата база на податоци.
+
Подобар пристап би бил овозможување на веб-форма на интерфејс што дозволува внесување податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во вашата база на податоци.
  
Исто така можеби ќе сакате да ги имате в предвид ефектите на можното време за превземање на Вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис (premium webhosting service).  
+
Исто така, можеби ќе сакате да ги имате предвид ефектите на можното време за преземање на вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис.
  
 
==Извештаи ==
 
==Извештаи ==
 
*Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?
 
*Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?
Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е тоа генеалошко дрво. Некои мислат дека е графилон што започнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што започнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.  
+
Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е генеалошко дрво. Некои мислат дека е графикон што почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што почнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.
  
Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците (Вие) да креираат свои сопствени приклучоци, кои што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.
+
Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците да креираат свои сопствени приклучоци, што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.
  
 
*Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?
 
*Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?
Line 103: Line 100:
  
 
*Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?
 
*Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?
Извештаите се на јазикот на Вашата линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на додатни јазични пакувања, видете во [[Howto: Change the language of reports]]
+
Извештаите се на јазикот на вашата Линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на дополнителни јазични пакувања, видете во [[Howto: Change the language of reports]].
  
*Дали е Грампс компатибилен со Интернетот?  
+
*Дали е Грампс компатибилен со интернетот?
Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи Вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги превзеле од Интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку Интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на Интернетот (на пр.: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG, и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има многу малку нешта што генеалошката програма може да стори со Интернетот.  
+
Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги презеле од интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на интернетот (на пример: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има малку нешта што генеалошката програма може да стори со интернетот.
  
*Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/штобило?
+
*Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/што било?
Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова Ви дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Можете исто така да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете Ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање на лица засновано на критериумот зададен од Вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Питон (Python).
+
Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Исто така, можете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање лица засновано на критериумот зададен од вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Python.
  
*Зошто не-Ллатинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?  
+
*Зошто не-латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?
Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот <code >gnome-print</code> бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).
+
Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот <code>gnome-print</code> бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).
  
Ако имате само Латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот .
+
Ако имате само латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот.
  
 
*Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?
 
*Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?
Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтерите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако Вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете Ваш сопствен приклучок од самиот почеток. Има помош во [[Portal:Developers|Developers Portal]] или во [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
+
Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтрите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете сопствен приклучок од почетокот. Има помош во [[Portal:Developers|Developers Portal]] или во [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
  
За да ја тестирате Вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на започнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.  
+
За да ја тестирате вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на почнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.
  
Ако сте среќни со Вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да не контактирате на [email protected]
+
Ако сте среќни со вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да нѐ контактирате на [email protected].
  
 
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки==
 
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки==
 
*Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?
 
*Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?
Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја упарвува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристп до базата. Со обичните големмини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со [[GRAMPS Performance|десетици илјади лица]].
+
Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја управува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристап до базата. Со обичните големини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со [[GRAMPS Performance|десетици илјади лица]].
  
*Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?  
+
*Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?
Видете погоре. ПОвторно, ова зависи од тоа колку меморија имате Вие, видете во [[GRAMPS Performance]].
+
Видете погоре. Повторно, ова зависи од тоа колку меморија имате, видете во [[GRAMPS Performance]].
  
 
*Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?
 
*Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?
Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е <code>.grdb</code> што значи gramps база на податоци.  
+
Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е <code>.grdb</code> што значи gramps база на податоци.
  
*Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот Мрежен систем на датотеки (NFS share)?
+
*Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот мрежен систем на датотеки?
 
Да, можете.
 
Да, можете.
  
*Зошто форматот на базата на податоци не е преносли?
+
*Зошто форматот на базата на податоци не е пренослив?
 
Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“.  
 
Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“.  
 
Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на  
 
Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на  
Line 143: Line 140:
 
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.  
 
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.  
 
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што  
 
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што  
пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.  
+
пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.
  
  
Line 151: Line 148:
 
Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory.  
 
Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory.  
 
Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека,
 
Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека,
инаку записните датотеки можат да се измешаат.  
+
инаку записните датотеки можат да се измешаат.
  
  
 
Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот,
 
Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот,
создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на Вашата
+
создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на вашата
GRDB датотека и се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум.
+
GRDB датотека ѝ се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум.
 
КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.
 
КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.
  
==Багови и барања ==
+
==Бубачки и барања ==
*Пронајдов баг и сакам да е поправена веднаш! Што да направам?  
+
*Пронајдов бубачка и сакам да биде поправена веднаш! Што да направам?
Најдоброто нешто што можете да го направите е да го поправите багот
+
Најдоброто нешто што можете да го направите е да ја поправите бубачката
 
и да ја испратите патеката на [email protected] :-)
 
и да ја испратите патеката на [email protected] :-)
  
Ако ова не е возможно, Вие треба да [[How to report bugs|поднесете извештај за баг]]
+
Ако ова не е возможно, треба да [[How to report bugs|поднесете извештај за бубачка]]
  
Добар извештај за баг треба да има:
+
Добар извештај за бубачка треба да има:
# Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на багот (достапно преку Помош → За ставка на мени).
+
# Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на бубачката (достапно преку Помош → За ставка на мени).
# Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на <code>  echo $LANG</code> во Вашиот терминал).
+
# Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на <code>  echo $LANG</code> во вашиот терминал).
# Симптомите што упатуваат дека ова навистина е баг.  
+
# Симптомите што упатуваат дека ова навистина е бубачка.  
# Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во Вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.  
+
# Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.  
  
Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, Ве молиме следете ги Вашите извештаи за баг. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со Вас ако ни требаат повеќе информации.
+
Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, ве молиме следете ги вашите извештаи за бубачка. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со вас ако ни требаат повеќе информации.
  
 
*Грампс треба да биде.... еден вид на апликација
 
*Грампс треба да биде.... еден вид на апликација
 
Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?
 
Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?
  
Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не Ви забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што Вам Ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете в предвид да му дадете поинакво име на Вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да Ви даде совет, стручно мислење, филтери итн., со задоволство ќе соработуваме со Вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на Вашиот нов формат на проектот.
+
Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што вам ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете предвид да му дадете поинакво име на вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да даде совет, стручно мислење, филтри итн., со задоволство ќе соработуваме со вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на вашиот нов формат на проектот.
  
Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои Вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека Вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.  
+
Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.
  
 
==Грампс веб-хостирање ==
 
==Грампс веб-хостирање ==
 
*Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?
 
*Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?
Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на Вашето веб-место. Ако немате Ваше лично веб-место, а сеуште сакате Вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да Ви обезбеди место за Вас на http://library.gramps-project.org, видете [[GRAMPS:Webhosting|статија за веб-хостирање]].
+
Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. Ако немате ваше лично веб-место, а сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, видете [[GRAMPS:Webhosting|статија за веб-хостирање]].
  
 
*Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?
 
*Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?
Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испрќање на порака до дописната листа на грампс-корисниците. Тогаш ќе Ви бидат доделени корисничко име и лозинка со кои што ќе можете да ги вчитате Вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира Страниците за Вас.  
+
Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-корисниците. Тогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.
  
*Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?  
+
*Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?
За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на Вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за Вас. Меѓутоа, However, the read and write сметките (accounts )за читање и пишување ќе бидат посебни.  
+
За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. Меѓутоа, сметките за читање и пишување ќе бидат посебни.
  
 
*Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?
 
*Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?
Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.  
+
Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.
  
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
  
[[Category:MK:Documentation]]
+
[[Category:Mk:Documentation]]
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}

Latest revision as of 23:16, 29 August 2015

Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список,ве молиме испратете ни ги вашите предлози на [email protected]


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Претходно Индекс Следно
Земете предвид да погледнете и во:


Општо

 • Што е GRAMPS?

GRAMPS е програма за Генеалошко истражување и програмски систем за расчленување и управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма што овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на вашиот сметач, видете во За Грампс.

 • Каде да ја најдам и колку чини?

Грампс можете да го инсталирате бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата јавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.

 • Дали го има Грампс на други јазици?

Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во GRAMPS преводи.

 • Како да одржувам заштитна резерва?

Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.

Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на вашите податоци и нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, којашто е мала и читлива за човекот, означена од .gramps. Ако сте го дозволиле ова во параметрите (Во менито Уреди -> Параметри -> Општо), Грампс ќе прави заштитна резерва на вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека одвреме-навреме на безбедна локација (на пример, на usb-стапче). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по коешто можете да ja извлечете XML датотеката, којашто е читлива за човек, видете подробности.

Не чувајте резерви во GEDCOM. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи губење податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

Не чувајте резерви во GRDB формат. GRDB е база на податоци што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека, исто така, не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

 • Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги поддржува не-Роман Уникод фонтовите?

Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.

Инсталирање

 • Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?

Грампс е GTK апликација. Грампс треба да ги има pygtk библиотеките инсталирани во системот. Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Python се инсталирани, Грампс ќе има дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.

 • Дали работи во Windows?

Linux Genealogy CD може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.

Експериментален Windows installer е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа, достапна е windows mailing list и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.

 • Дали работи со Mac?

Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер.

Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. Ве молиме, стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале успех во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.

 • Кои се минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?

Ви препорачуваме најмалку 800 x 600 резолуција. За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува особено ефикасно на систем со 256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512 мегабајти би требало да држи околу 200.000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120.000 лица треба да имате 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем хард диск.

Параметри

 • Дали можам да ги променам датумите во извештаите во „ден месец година“?

Да, променете го датумот на Грампс во параметрите („Уреди -> Параметри“) во посакуваниот формат (на пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите параметри ќе се користат.

Соработка - Преносливост

 • Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?

Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со GEDCOM, општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.

Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара user feedback. Ве молиме, слободно информирајте нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!

 • Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Дали може Грампс да пишува датотеки што се читливи од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Кои стандарди ги поддржува Грампс?

Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion и Visual Genealogie.

 • Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?

Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.

 • Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.

Иако Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш GeneWeb или PhpGedView се програми што ќе ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:

 1. Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 2. Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 3. Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?

Подобар пристап би бил овозможување на веб-форма на интерфејс што дозволува внесување податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во вашата база на податоци.

Исто така, можеби ќе сакате да ги имате предвид ефектите на можното време за преземање на вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис.

Извештаи

 • Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?

Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е генеалошко дрво. Некои мислат дека е графикон што почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што почнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.

Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците да креираат свои сопствени приклучоци, што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.

 • Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?

Текстуални извештаи се достапни во HTML, PDF, ODT, LaTeX и RTF формати. Графичките извештаи (табели и графикони) се достапни во PostScript, PDF, SVG, ODS и GraphViz формати.

 • Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?

Извештаите се на јазикот на вашата Линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на дополнителни јазични пакувања, видете во Howto: Change the language of reports.

 • Дали е Грампс компатибилен со интернетот?

Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги презеле од интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на интернетот (на пример: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има малку нешта што генеалошката програма може да стори со интернетот.

 • Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/што било?

Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Исто така, можете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање лица засновано на критериумот зададен од вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Python.

 • Зошто не-латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?

Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот gnome-print бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).

Ако имате само латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот.

 • Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?

Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтрите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете сопствен приклучок од почетокот. Има помош во Developers Portal или во Developers mailing list: [email protected]

За да ја тестирате вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на почнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.

Ако сте среќни со вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да нѐ контактирате на [email protected]

База на податоци - Формати на Грампс датотеки

 • Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?

Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја управува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристап до базата. Со обичните големини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со десетици илјади лица.

 • Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?

Видете погоре. Повторно, ова зависи од тоа колку меморија имате, видете во GRAMPS Performance.

 • Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?

Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е .grdb што значи gramps база на податоци.

 • Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот мрежен систем на датотеки?

Да, можете.

 • Зошто форматот на базата на податоци не е пренослив?

Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“. Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на податоците. Со атомските трансакции, повеќекратните промени се изведени како единечен дел. Или успеваат сите промени, или ниту една. Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени. Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.


Проблемот со трансакциите (барем кога го користите BSDDB) e тоа што не дозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека. Запишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата. Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory. Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека, инаку записните датотеки можат да се измешаат.


Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот, создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на вашата GRDB датотека ѝ се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум. КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.

Бубачки и барања

 • Пронајдов бубачка и сакам да биде поправена веднаш! Што да направам?

Најдоброто нешто што можете да го направите е да ја поправите бубачката и да ја испратите патеката на [email protected] :-)

Ако ова не е возможно, треба да поднесете извештај за бубачка

Добар извештај за бубачка треба да има:

 1. Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на бубачката (достапно преку Помош → За ставка на мени).
 2. Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на echo $LANG во вашиот терминал).
 3. Симптомите што упатуваат дека ова навистина е бубачка.
 4. Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.

Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, ве молиме следете ги вашите извештаи за бубачка. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со вас ако ни требаат повеќе информации.

 • Грампс треба да биде.... еден вид на апликација

Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?

Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што вам ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете предвид да му дадете поинакво име на вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да даде совет, стручно мислење, филтри итн., со задоволство ќе соработуваме со вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на вашиот нов формат на проектот.

Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.

Грампс веб-хостирање

 • Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?

Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. Ако немате ваше лично веб-место, а сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, видете статија за веб-хостирање.

 • Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?

Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-корисниците. Тогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.

 • Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?

За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. Меѓутоа, сметките за читање и пишување ќе бидат посебни.

 • Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?

Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.

Претходно Индекс Следно