Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Алатки"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Уреди информација на сопственикот на базата на податоци)
m
 
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
Line 108: Line 108:
 
=== Извлечи информација од имиња ===
 
=== Извлечи информација од имиња ===
  
This tool searches the entire database and attempts to extract titles and nicknames that may be embedded in a person's {{man label|Given name}} field. If any information could be extracted, the candidates for fixing will be presented in the table. You may then decide which to repair as suggested and which not to.
+
Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето {{man label|Дадено име}}. Ако може да се извлече каква било информација, кандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. Тогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.
  
=== Извлечи Податоци за место од Насловот на место ===
+
=== Извлечи податоци за место од Насловот на место ===
  
Оваа Алатка се обидува да го извлече градот и сојузната држава/покраина од насловот на местото.  
+
Оваа алатка се обидува да го извлече градот и државата/покраината од насловот на местото.
  
 
=== Пронајди можни удвоени лица... ===
 
=== Пронајди можни удвоени лица... ===
Line 118: Line 118:
 
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.  
 
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.  
  
Моќете да дојдете до оваа алатка преку '''Алатки->Обработка на базата на податоци...->Пронајди можни удвоени лица...'''.
+
Можете да дојдете до оваа алатка преку '''Алатки -> Обработка на базата на податоци... -> Пронајди можни удвоени лица...'''
  
 
Два избори се можни:
 
Два избори се можни:
*Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
+
* Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
  
*Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]] .
+
* Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]].
  
Претставени се само три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, {{man button|Откажи}} за да го запрете обработувањето и {{man button|Во ред}} за да започне обработувањето на податоците.
+
Претставени се само три копчиња: копчето {{man button|Помош}} носи на оваа страница, {{man button|Откажи}} за да го запрете обработувањето и {{man button|Во ред}} за да почне обработувањето на податоците.
  
Ако притиснете на копчето {{man button|Во ред}}, податоците ќе се обработат во два премина. passes.
+
Ако притиснете на копчето {{man button|Во ред}}, податоците ќе се обработат во два премина.
  
Премин 1: градење на воведен список
+
Премин 1: градење на воведен список.
 
Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.
 
Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.
  
 
На крајот се појавува прозорецот {{man label|Можни соединувања}}. Овој прозорец прикажува список со три колони:
 
На крајот се појавува прозорецот {{man label|Можни соединувања}}. Овој прозорец прикажува список со три колони:
*Проценување: ова Ви дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Што поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
+
* Проценување: ова дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
*Прво лице
+
* Прво лице
*Второ лице
+
* Второ лице
  
Ако изберете ред можете да ги проверите подробностите со копчето {{man button|Спореди}} или со двоен-клик на избраниот ред.
+
Ако изберете ред, можете да ги проверите подробностите со копчето {{man button|Спореди}} или со двоен клик на избраниот ред.
  
Прикажани се три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, копчето {{man button|Затвори}} за да го затворите прозорецот и копчето {{man button|Спореди}} коешто го повикува прозорецот {{man label|Спореди лица}}, што е подробно објаснет во [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Овде можете со радио-копчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето {{man button|Спој и затвори}} за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.
+
Прикажани се три копчиња: копчето {{man button|Помош}} носи на оваа страница, копчето {{man button|Затвори}} за да го затворите прозорецот и копчето {{man button|Спореди}} што го повикува прозорецот {{man label|Спореди лица}}, што е подробно објаснето во [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Овде можете со радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето {{man button|Спој и затвори}} за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.
  
Притискање на копчето {{man button|Откажи}} Ве носи назад до списокот.
+
Притискање на копчето {{man button|Откажи}} носи назад до списокот.
  
 
=== Одредување големи букви на семејни имиња... ===
 
=== Одредување големи букви на семејни имиња... ===
Line 147: Line 147:
 
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.
 
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.
  
Можете да ја употребите оваа алатка преку '''Алатки-->Обработка на базата на податоци-->Одредување големи букви на семејни имиња...'''.
+
Можете да ја употребите оваа алатка преку '''Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Одредување големи букви на семејни имиња...'''
  
  
Line 158: Line 158:
  
  
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
  
  
Line 165: Line 165:
 
Можете да изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи со алатката}}.
 
Можете да изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи со алатката}}.
  
Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот {{man label|Промена на големи букви}} . Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување {{man button|Избери}} , Првобитно име и Промени на големи букви.
+
Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот {{man label|Промена на големи букви.}} Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување {{man button|Избери}}, Првобитно име и Промени на големи букви.
  
Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето {{man button|Прифати промени и затвори}} . Или, пак, употребете го копчето {{man button|Откажи}} за да ги откажете промените.
+
Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето {{man button|Прифати промени и затвори.}} Или, пак, употребете го копчето {{man button|Откажи}} за да ги откажете промените.
  
 
=== Преименувај видови на настани ===
 
=== Преименувај видови на настани ===
 
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Провери вид]]
 
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Провери вид]]
Оваа алатка Ви дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.  
+
Оваа алатка дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
  
  
Line 186: Line 186:
  
  
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
Прикажан е прозорецот {{man label|Промени видови на настан}} . Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.  
+
Прикажан е прозорецот {{man label|Промени видови на настан.}} Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.  
  
*Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан
+
* Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан.
*Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид
+
* Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид.
  
Примерите покажуваат преименување на настан на '''Раѓање''' во настан на '''Крштавка''' .  
+
Примерите покажуваат преименување на настан на '''Раѓање''' во настан на '''Крштевка'''.  
  
  
  
На крајот употребете ги копчињата {{man button|Откажи}} или {{man button|Во ред}} .
+
На крајот, употребете ги копчињата {{man button|Откажи}} или {{man button|Во ред.}}
  
{{man warn|1=Преименување на настани|2=Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка {{man label|Врати}} .}}
+
{{man warn|1=Преименување настани|2=Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка {{man label|Врати.}} }}
  
=== Пререди грампс ИД ===
+
=== Пререди Грампс ИД ===
  
 
Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.
 
Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.
  
Можете да ги промените овие поставувања во менито '''Уреди-->Параметри...-->ИД формати''' .
+
Можете да ги промените овие поставувања во менито '''Уреди --> Параметри... --> ИД формати'''.
  
Можете да ја употребите алатката преку '''Алатки-->Обработка на база на податоци-->Пререди грампс ИД'''.
+
Можете да ја употребите алатката преку '''Алатки --> Обработка на база на податоци --> Пререди Грампс ИД'''.
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
  
 
Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.
 
Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.
Line 213: Line 213:
 
Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.
 
Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.
  
Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат. In a next step unused IDs' are searched for and assigned.
+
Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат.
 
 
  
{{man warn|Сопствен ИД|Ако ги приспособувате ИД по Ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!}}
+
{{man warn|Сопствен ИД|Ако ги приспособувате ИД по ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа, внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!}}
  
 
== Поправка на базата на податоци ==
 
== Поправка на базата на податоци ==
Line 222: Line 221:
 
=== Провери и поправи база на податоци ===
 
=== Провери и поправи база на податоци ===
  
Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува: This tool checks the database for integrity problems, fixing the problems it can. Specifically, the tool is checking for:
+
Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува:
  
*Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
+
* Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
  
*Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
+
* Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
  
*Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.  
+
* Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
  
*Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.
+
* Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.
  
 
=== Обнови упатувања на мапи ===
 
=== Обнови упатувања на мапи ===
Line 238: Line 237:
 
=== Отстрани неупотребени објекти... ===
 
=== Отстрани неупотребени објекти... ===
  
Оваа Алатка ќе ја пребара Вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.  
+
Оваа алатка ќе ја пребара вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.
  
== Дебагирање ==
+
== Отстранување бубачка ==
  
 
=== Python прозорец за проценка... ===
 
=== Python прозорец за проценка... ===
Line 246: Line 245:
 
=== Превчитај додатоци ===
 
=== Превчитај додатоци ===
  
Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува (unloads and reloads) сите додатоци. Во Грампс системот сите Извештаи и Алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте започнале со Грампс.  
+
Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува сите додатоци. Во Грампс системот сите извештаи и алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте почнале со Грампс.
  
=== Покажи несоберени објекти Show uncollected Objects ===
+
=== Покажи несоберени објекти ===
  
 +
== Услуги ==
  
== Услуги Utilities ==
+
Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во вашата база, но нема да ги променат вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:
  
Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во Вашата база, но нема да ги променат Вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:
+
=== Генерирај SoundEx кодови ===
  
=== Генерирај SoundEx кодови Generate SoundEx codes ===
+
==== SoundEx - што е ова? ====
 +
Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме, посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.
  
==== SoundeEx -што е ова? ====
+
Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример, во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.  
Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.
 
  
Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да Ви помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.  
+
За првпат применет на пописот 1880 година, Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.
  
За прв пат применет на пописот 1880 (1880 census), Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.
 
  
 +
Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња, како и оние кога ја генерирале базата на податоци.
  
Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња како и оние кога ја генерирале базата на податоци.
+
За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.
  
За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.
+
*'''Основно Soundex кодирачко правило:'''
 
 
*'''Основно Soundex Кодирачко правило:'''
 
  
 
Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери:
 
Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери:
Line 275: Line 273:
 
Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).
 
Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).
  
Број Ги претставува буквите
+
Број       Ги претставува буквите
  
1 B, F, P, V
+
  1 B, F, P, V
  
2 C, G, J, K, Q, S, X, Z
+
  2 C, G, J, K, Q, S, X, Z
  
3 D, T
+
  3 D, T
  
4 L
+
  4 L
  
5 M, N
+
  5 M, N
  
6 R
+
  6 R
  
 
Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.
 
Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.
  
*'''Дополнително Soundex Кодирачко правило:'''
+
*'''Дополнително Soundex кодирачко правило:'''
  
 
** Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:
 
** Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:
 
Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за  Z).
 
Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за  Z).
  
** Имиња со букви Една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример: :
+
** Имиња со букви една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример:
 
*** Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
 
*** Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
 
*** Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
 
*** Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
 
*** Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
 
*** Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
  
** Презимиња со Претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под било кој код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
+
** Презимиња со претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под кој било код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
 
 
** Одделувачи на согласки: Ако самоглсака (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример:Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана (видете во правилото „Една-до-друга“ погоре), 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.
 
  
 +
** Одделувачи на согласки: Ако самогласка (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример: Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана [видете во правилото „Една-до-друга“ погоре], 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.
  
 
==== Користење на SoundEx модулот во Грампс ====
 
==== Користење на SoundEx модулот во Грампс ====
 
[[Image:Soundexcode.png|thumb|right|200px|Fig. x.y Генератор на SoundEx код]]
 
[[Image:Soundexcode.png|thumb|right|200px|Fig. x.y Генератор на SoundEx код]]
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги --> Soundex генератор...''' преку алатникот, го добивате прозорецотe {{man label|Генератор на SoundEx код}} . Во полето за текст {{man label|Име}} можете да име или можете да ја користите стрелката {{man button|надолу }} од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.
+
Со кликнување на '''Алатки --> Услуги --> Soundex генератор...''' преку алатникот, го добивате прозорецот {{man label|Генератор на SoundEx код.}} Во полето за текст {{man label|Име}} можете да име или можете да ја користите стрелката {{man button|надолу}} од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.
  
Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во Вашето Семејно стебло.  
+
Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во вашето Семејно стебло.
  
  
  
  
Резултатот автоматски се прикажува: R236
+
Резултатот автоматски се прикажува: R236.
  
  
  
Копчето {{man button|Помош}} е достапно што Ве доведува до оваа страница. Со копчето {{man button|Затвори}} (или притискање на <alt+c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.  
+
Копчето {{man button|Помош}} е достапно, што доведува до оваа страница. Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање <alt + c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.
  
 
=== Управувач на медиуми... ===
 
=== Управувач на медиуми... ===
 
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Прозорец за конечна потврда]]
 
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Прозорец за конечна потврда]]
Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумски објект и неговата датотека.
+
Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумскиот објект и неговата датотека.
  
Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци '''не ја вклучуваат самата датотека'''.
+
Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци '''не ја вклучуваат датотеката.'''
  
Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на Вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.  
+
Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.  
  
Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во Вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, мора тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алтка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.  
+
Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.  
  
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчиња:
+
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете <Alt + F>) ќе добиете прозорец со три радиокопчиња:
* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со}} . Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад}} . Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда}} .
+
* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со.}} Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад.}} Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда.}}
* Преобразува патеки од релативни во апсолутни
+
* Преобразува патеки од релативни во апсолутни.
* Преобразува патеки од апсолутни во релативни  
+
* Преобразува патеки од апсолутни во релативни.
  
 
=== Пресметувач на врски ===
 
=== Пресметувач на врски ===
Line 342: Line 339:
 
=== Завери податоци... ===
 
=== Завери податоци... ===
 
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
 
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
Оваа услуга Ви дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од Вас.  
+
Оваа услуга дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од вас.
  
На пример, може ќе посакате да се осигурате дека никој во Вашата база на податоци нема деца на возраст од 98. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на гршка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за Заверување ќе прикаже се што ги прекршува Вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Ваша.
+
На пример, можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во вашата база на податоци нема деца на возраст од 98 години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за заверување ќе прикаже сѐ што ги прекршува вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.
  
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги-->Завери податоци...''' ќе го добиете прозорецот {{man label|Алатка за заверување на базата}} . Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има ''употребливи'' вредности.
+
Со кликнување на '''Алатки --> Услуги --> Завери податоци...''' ќе го добиете прозорецот {{man label|Алатка за заверување на базата.}} Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има ''употребливи'' вредности.
  
 
*'''Општо General''':
 
*'''Општо General''':
Line 356: Line 353:
 
** максимална возраст за невенчано лице                                    99
 
** максимална возраст за невенчано лице                                    99
  
Тука има поле за означување: ''процени ги датумите што недостауваат''.
+
Тука има поле за означување: ''процени ги датумите што недостауваат.''
  
 
*'''Жени''':
 
*'''Жени''':
Line 374: Line 371:
  
  
Ако се сложувате со овие критериуми кликнете на копчето {{man button|Изврши}} (или притиснете на <Alt+R>) и ќе го добиете прозорецот {{man label|Резултати на Заверување на база на податоци}} .
+
Ако се сложувате со овие критериуми, кликнете на копчето {{man button|Изврши}} (или притиснете <Alt + R>) и ќе го добиете прозорецот {{man label|Резултати на Заверување на база на податоци.}}
  
Во зависност од Вашите критериуми и Вашата база на податоци ќе Ви биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но има и други.
+
Во зависност од вашите критериуми и од вашата база на податоци ќе биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но, има и други.
  
* Лица со прекинати врски : НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
+
* Лица со прекинати врски: НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
 
* стар/умрен татко
 
* стар/умрен татко
* брак по смрт/ пред раѓање
+
* брак по смрт/пред раѓање
 
* голема возрасна разлика за сите деца
 
* голема возрасна разлика за сите деца
 
* ран/доцен брак
 
* ран/доцен брак
 
* млада/неродена мајка
 
* млада/неродена мајка
 
* сопруг и сопруга со исто презиме
 
* сопруг и сопруга со исто презиме
* брак со ист пол/ женски сопруг
+
* брак со ист пол/женски сопруг
 
* ...
 
* ...
  
За да покажаме колу е корисна оваа {{man label|Услуга}} , еве два живи примери од реални податоци:
+
За да покажаме колу е корисна оваа {{man label|Услуга}}, еве два живи примери од реални податоци:
  
Предупредувањето прикажало 'женски сопруг': со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во {{man label|Описот}} прочитав: ''Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб''. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа '''Tool''' ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.  
+
Предупредувањето прикажало „женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во {{man label|Описот}} прочитав: ''Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб''. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа '''Tool''' ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.
  
Предупредувањето прикажало 'доцен брак': проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 [French Republican Calender] : Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години!
+
Предупредувањето прикажало „доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender]: Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години!
Предупредувањето се прикажало бидејќи '''Општиот критериум''' бил поставен на '''60'''.
+
Предупредувањето се прикажало бидејќи '''Општиот критериум''' бил поставен на '''60.'''
 
   
 
   
Во долниот дел од прозорецот достапни се четири {{man label|полиња за означување}} за да се направи изборот полесен. Тоа се {{man label|Означи сè}}, {{man label|Одозначи сè}}, {{man label|Премести ознаки}} и {{man label|Сокриј означени}}.
+
Во долниот дел од прозорецот достапни се четири {{man label|полиња за означување}} за да се направи изборот полесен. Тоа се {{man label|Означи сè}}, {{man label|Одозначи сè}}, {{man label|Премести ознаки}} и {{man label|Скриј означени.}}  
  
Двојно-кликнување на ред Ви дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.
+
Двојно кликнување на ред дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.
  
Со копчето {{man button|Затвори}} (или притискање на <Alt+C>) го одбирате прозорeцот {{man label|Резултати}} .
+
Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање <Alt + C>) го одбирате прозорeцот {{man label|Резултати.}}
Со копчето {{man button|Помош}} (или притискање на <Alt+H>) ќе дојдете до оваа странница.  
+
Со копчето {{man button|Помош}} (или со притискање <Alt + H>) ќе дојдете до оваа странница.
  
  
Line 407: Line 404:
  
  
{{man tip|Разлика помеѓу алатката за Заверување и претходно опишаната алатка за Означување |Алатка за Означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за Заверување, пак, ги пронаоѓа записитешто не задоволуваат некој Ваш одреден критериум.}}
+
{{man tip|Разлика помеѓу алатката за заверување и претходно опишаната алатка за означување |Алатка за означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за заверување, пак, ги пронаоѓа записите што не задоволуваат некој ваш одреден критериум.}}
  
На пример, сакате да се осигурате дека никој во Вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за Заверување ќе прикаже сето она што го прекршува Вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Ваша.  
+
На пример, сакате да се осигурате дека никој во вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за заверување ќе прикаже сето она што го прекршува вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.
  
 
===Уредувач на сопствен филтер===
 
===Уредувач на сопствен филтер===
Line 415: Line 412:
 
Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.   
 
Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.   
  
Кога ќе ја започнете, се појавува дијалогот {{man label|Кориснички дефинирани филтри}} со список на сите филтери (ако има) претходно дефинирани од Вас. кликнете на копчето {{man button|Додади...}} за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите Вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата {{man button|Уреди...}} , {{man button|Тестирај...}} и {{man button|Избриши}} , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со Вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.  
+
Кога ќе ја почнете, се појавува дијалогот {{man label|Кориснички дефинирани филтри}} со список на сите филтри (ако има) претходно дефинирани од вас. Кликнете на копчето {{man button|Додади...}} за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата {{man button|Уреди...}} , {{man button|Тестирај...}} и {{man button|Избриши}} , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.  
  
{{man note|1=Промени на филтрите |2=Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето {{man button|Примени и затвори}} .}}
+
{{man note|1=Промени на филтрите |2=Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето {{man button|Примени и затвори.}} }}
  
===Бележна подлога ===
+
=== Бележна подлога ===
  
Оваа алатка Ви овозможува привремен бележник за зачувување на записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови на записи користенни во Грампс.  
+
Оваа алатка овозможува привремен бележник за зачувување записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови записи користени во Грампс.
  
 
{{man tip| Совет |Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.}}
 
{{man tip| Совет |Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.}}
  
За да ја повикате Бележната подлога, или изберете ''' Алатки ->Услуги ->Бележна подлога''' или кликнете на копчето {{man button|Бележна подлога}} на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:
+
За да ја повикате Бележната подлога, или изберете '''Алатки -> Услуги -> Бележна подлога''' или кликнете на копчето {{man button|Бележна подлога}} на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:
  
 
[[Image:Scratch-pad.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Бележна подлога]]
 
[[Image:Scratch-pad.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Бележна подлога]]
  
Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.
+
Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример, во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.
  
{{man tip| Совет |Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на самиот објект.}}
+
{{man tip| Совет |Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на објектот.}}
  
 
На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.
 
На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.
  
{{man tip| Совет|Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.}}
+
{{man tip| Совет|Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но, затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.}}
  
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
  
  
  
[[Category:MK:Documentation]]
+
[[Category:Mk:Documentation]]
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}

Latest revision as of 17:56, 10 March 2011

Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.

Грампс алатките дозволуваат да ги изведете различните видови анализа на вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуваат изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките претставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.

До алатките можете да се пристапи преку менито, со избирање Алатки -> оддел: Алатки -> Конкретна алатка . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот Избор на алатки повикан со кликнување на иконата Алатки од алатникот.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Претходно Индекс СледноContents

Расчленување и испитување

Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:

Спореди поединечни настани

Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтри. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете tools-util-cfe), што може да се повика со кликнување на копчето Уредувач на сопствен филтер. Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.

Интерактивен пребарувач на потомци

Fig. z.z Пребарувач на потомци


Прво треба да изберете лице или да почнете со тековното Активно лице.

Кликнете на менито Алатки --> Расчленување и истражување --> Интерактивен пребарувач на потиомци.

Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.

Мочете да кликнете на копчињата долу или > за да ги проширите или соберете јазлите.

Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.


Tango-Dialog-information.png
Совет

Со двојно кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот Уреди лице , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.


Копчето Помош ќе донесе до оваа страница и со Затвори го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.

Обработка на базата на податоци

Овој оддел содржи алатки што можат да ја променат вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:

Gramps-notes.png
Забелешка

Промените ќе бидат изведени само по вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката Провери и поправи база на податоци.

Пресметка на проценети датуми

Fig. z.z Пресметка на проценети датуми

Кликнување на Алатки --> Обработување на базата на податоци --> Пресметка на проценети датуми... ќе го повика прозорецот Предупредување за поништување на историјата:Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Потоа, изберете Прекини или Продолжи.

Ќе го добиете прозорецот Пресметај проценети датуми. Овој прозорец има три јазичиња.

 • Избор:
  • Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете Цела база на податоци, Потомци на Активното лице, Семејства од потомци на Активното лице, Предци на Активното лице, Лица со заеднички предок со Активното лице или кој било Сопствен филтер (видете филтри направени по сопствена желба).
  • Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на Избери друго лице ќе го подигне прозорецот Изберете лице за извештајот. Во овој прозорец се наоѓа список на лица од коишто можете да одберете. Користете ја стрелката долу или > за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.

Во подолниот агол од левата страна има поле за означување Прикажи ги сите. Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.

  • Текст за извор: во ова поле за текст можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е Пресметани проценки на датуми.

Достапни се четири полиња за означување:

  • Отстрани претходно додадени датуми
  • Додади проценети датуми на раѓање
  • Додади проценети датуми на умирање
  • Прикажи подробни резултати: ќе ги прикаже подробностите на секој внесен датум.


 • Конфиг:
  • Максимална возраст:
  • Максимална разлика помеѓу возраста на браќата/сестрите:
  • Минимален број на години помеѓу генерациите:
  • Просечно години помеѓу генерациите:

Уреди информација на сопственикот на базата на податоци

Fig. z.z Информација на сопственикот

Кликнете на Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Уреди информација на сопственикот на базата на податоци. Ова го подигнува прозорецот Уредувач на сопстевникот на базата на податоци, каде што можете да ги пополните потребните информации.

 • Име:
 • Адреса:
 • Град:
 • Држава/Покраина:
 • Земја:
 • ZIP/Поштенски код:
 • Телефон:
 • Е-пошта:

Извлечи информација од имиња

Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето Дадено име. Ако може да се извлече каква било информација, кандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. Тогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.

Извлечи податоци за место од Насловот на место

Оваа алатка се обидува да го извлече градот и државата/покраината од насловот на местото.

Пронајди можни удвоени лица...

Fig. z.z Удвоени лица

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.

Можете да дојдете до оваа алатка преку Алатки -> Обработка на базата на податоци... -> Пронајди можни удвоени лица...

Два избори се можни:

 • Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
 • Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот soundex.

Претставени се само три копчиња: копчето Помош носи на оваа страница, Откажи за да го запрете обработувањето и Во ред за да почне обработувањето на податоците.

Ако притиснете на копчето Во ред, податоците ќе се обработат во два премина.

Премин 1: градење на воведен список. Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.

На крајот се појавува прозорецот Можни соединувања. Овој прозорец прикажува список со три колони:

 • Проценување: ова дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
 • Прво лице
 • Второ лице

Ако изберете ред, можете да ги проверите подробностите со копчето Спореди или со двоен клик на избраниот ред.

Прикажани се три копчиња: копчето Помош носи на оваа страница, копчето Затвори за да го затворите прозорецот и копчето Спореди што го повикува прозорецот Спореди лица, што е подробно објаснето во Merge People Dialog. Овде можете со радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето Спој и затвори за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.

Притискање на копчето Откажи носи назад до списокот.

Одредување големи букви на семејни имиња...

Fig. z.z Одредување големи букви

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.

Можете да ја употребите оваа алатка преку Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Одредување големи букви на семејни имиња...


Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.Можете да изберете Прекини или Продолжи со алатката.

Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот Промена на големи букви. Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување Избери, Првобитно име и Промени на големи букви.

Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето Прифати промени и затвори. Или, пак, употребете го копчето Откажи за да ги откажете промените.

Преименувај видови на настани

Fig. z.z Провери вид

Оваа алатка дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Прикажан е прозорецот Промени видови на настан. Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.

 • Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан.
 • Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид.

Примерите покажуваат преименување на настан на Раѓање во настан на Крштевка.


На крајот, употребете ги копчињата Откажи или Во ред.

Gnome-important.png
Преименување настани

Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка Врати.

Пререди Грампс ИД

Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.

Можете да ги промените овие поставувања во менито Уреди --> Параметри... --> ИД формати.

Можете да ја употребите алатката преку Алатки --> Обработка на база на податоци --> Пререди Грампс ИД.

Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.

Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.

Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат.

Gnome-important.png
Сопствен ИД

Ако ги приспособувате ИД по ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа, внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!

Поправка на базата на податоци

Провери и поправи база на податоци

Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува:

 • Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
 • Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
 • Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
 • Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.

Обнови упатувања на мапи

Обнови секундарни индекси

Отстрани неупотребени објекти...

Оваа алатка ќе ја пребара вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.

Отстранување бубачка

Python прозорец за проценка...

Превчитај додатоци

Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува сите додатоци. Во Грампс системот сите извештаи и алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте почнале со Грампс.

Покажи несоберени објекти

Услуги

Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во вашата база, но нема да ги променат вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:

Генерирај SoundEx кодови

SoundEx - што е ова?

Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме, посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.

Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример, во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.

За првпат применет на пописот 1880 година, Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.


Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња, како и оние кога ја генерирале базата на податоци.

За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.

 • Основно Soundex кодирачко правило:

Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери: Washington е кодиран W-252 (W, 2 заe S, 5 за N, 2 за G, останатите букви се испуштени). Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).

Број Ги претставува буквите

 1 	B, F, P, V
 2 	C, G, J, K, Q, S, X, Z
 3 	D, T
 4 	L
 5 	M, N
 6 	R

Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.

 • Дополнително Soundex кодирачко правило:
  • Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:

Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за Z).

  • Имиња со букви една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример:
   • Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
   • Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
   • Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
  • Презимиња со претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под кој било код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
  • Одделувачи на согласки: Ако самогласка (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример: Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана [видете во правилото „Една-до-друга“ погоре], 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.

Користење на SoundEx модулот во Грампс

Fig. x.y Генератор на SoundEx код

Со кликнување на Алатки --> Услуги --> Soundex генератор... преку алатникот, го добивате прозорецот Генератор на SoundEx код. Во полето за текст Име можете да име или можете да ја користите стрелката надолу од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.

Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во вашето Семејно стебло.Резултатот автоматски се прикажува: R236.


Копчето Помош е достапно, што доведува до оваа страница. Со копчето Затвори (или со притискање <alt + c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.

Управувач на медиуми...

Fig. z.z Прозорец за конечна потврда

Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумскиот објект и неговата датотека.

Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци не ја вклучуваат датотеката.

Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.

Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.

Ако кликнете на копчето Напред (или притиснете <Alt + F>) ќе добиете прозорец со три радиокопчиња:

 • Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот Замени поднизи во патеката каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст Замени и полето со текст Со. Во кое било време можете да кликнете на копчето Откажи или Назад. Со кликнување на копчето Напред ќе се подигне прозорецот Конечна потврда.
 • Преобразува патеки од релативни во апсолутни.
 • Преобразува патеки од апсолутни во релативни.

Пресметувач на врски

Оваа услуга ја пресметува и прикажува врската на секое лице на Активното лице.

Завери податоци...

Fig. z.z Завери податоци...

Оваа услуга дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од вас.

На пример, можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во вашата база на податоци нема деца на возраст од 98 години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за заверување ќе прикаже сѐ што ги прекршува вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.

Со кликнување на Алатки --> Услуги --> Завери податоци... ќе го добиете прозорецот Алатка за заверување на базата. Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има употребливи вредности.

 • Општо General:
  • максимална возраст: 95
  • минимална возраст за брак 16
  • максимална возраст за брак 60
  • максимален број на сопружници 4
  • Максимален број на непрекинати години на вдовство пред следниот брак 30
  • максимална возраст за невенчано лице 99

Тука има поле за означување: процени ги датумите што недостауваат.

 • Жени:
  • минимална возраст за носење дете 16
  • максимална возраст за носење дете 51
  • максимален број на деца 15
 • Мажи
  • минимална возраст за татко на дете 18
  • максимална возраст за татко на дете 65
  • максимален број на деца 15
 • Семејства
  • максимална разлика во години помеѓу сопруг-сопруга 41
  • максимален број на години помеѓу деца 11
  • максимална разлика на години за сите деца 32


Ако се сложувате со овие критериуми, кликнете на копчето Изврши (или притиснете <Alt + R>) и ќе го добиете прозорецот Резултати на Заверување на база на податоци.

Во зависност од вашите критериуми и од вашата база на податоци ќе биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но, има и други.

 • Лица со прекинати врски: НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
 • стар/умрен татко
 • брак по смрт/пред раѓање
 • голема возрасна разлика за сите деца
 • ран/доцен брак
 • млада/неродена мајка
 • сопруг и сопруга со исто презиме
 • брак со ист пол/женски сопруг
 • ...

За да покажаме колу е корисна оваа Услуга, еве два живи примери од реални податоци:

Предупредувањето прикажало „женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во Описот прочитав: Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа Tool ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.

Предупредувањето прикажало „доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender]: Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години! Предупредувањето се прикажало бидејќи Општиот критериум бил поставен на 60.

Во долниот дел од прозорецот достапни се четири полиња за означување за да се направи изборот полесен. Тоа се Означи сè, Одозначи сè, Премести ознаки и Скриј означени.

Двојно кликнување на ред дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.

Со копчето Затвори (или со притискање <Alt + C>) го одбирате прозорeцот Резултати. Со копчето Помош (или со притискање <Alt + H>) ќе дојдете до оваа странница.
Tango-Dialog-information.png
Разлика помеѓу алатката за заверување и претходно опишаната алатка за означување

Алатка за означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за заверување, пак, ги пронаоѓа записите што не задоволуваат некој ваш одреден критериум.


На пример, сакате да се осигурате дека никој во вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за заверување ќе прикаже сето она што го прекршува вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.

Уредувач на сопствен филтер

Fig.3.x Дефинирај филтер

Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.

Кога ќе ја почнете, се појавува дијалогот Кориснички дефинирани филтри со список на сите филтри (ако има) претходно дефинирани од вас. Кликнете на копчето Додади... за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата Уреди... , Тестирај... и Избриши , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.

Gramps-notes.png
Промени на филтрите

Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето Примени и затвори.

Бележна подлога

Оваа алатка овозможува привремен бележник за зачувување записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови записи користени во Грампс.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.


За да ја повикате Бележната подлога, или изберете Алатки -> Услуги -> Бележна подлога или кликнете на копчето Бележна подлога на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:

Fig.3.xx Бележна подлога

Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример, во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на објектот.


На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но, затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.

Претходно Индекс Следно