Sv:Huvudsida

From Gramps
(Redirected from Main Page/sv)
Jump to: navigation, search
Välkommen till Gramps
Hjälp gärna till att utöka denna wiki med svenskspråkigt material. Se Gramps på svenska för mer information om hur du översätter och skapar nya dokument.

Gramps är ett fritt programvaruprojekt för genealogisk forskning. Projektet erbjuder ett professionellt genealogiprogram och en wiki öppen för alla. Det är ett gemensamt projekt, skapat, utvecklat och styrt av genealoger.

 • Installation: Installera Gramps, Genealogical Research and Analysis Management Programming System nu genast. Gramps kan för närvarande köras på Linux och Windows. Guider för installation på MAC OS X, BSD och Solaris finns tillgängliga.
 • Tillägg: Utvidga din Grampsinstallation med tillägg från tredje man för att få ytterligare funktioner. Inkluderar många extra Filter, Verktyg, Rapporter, Vyer, Webbsidor samt Gramplets.
 • Dokumentation: Upptäck Gramps funktioner, läs omdömen, lär dig genom exempel eller förbättra ditt kunnande om Gramps med handledningar.
 • Genealogi: Lär dig mer om genealogi. Vilka är de bästa källorna, var hittar man information, hur förvarar man den ...?
Programmet GRAMPS

GRAMPS är ett genealogiprogram för Linux och andra UNIX-liknande system. Det hjälper dig att spåra din släkt genom att ge dig möjlighet att lagra, redigera och utforska genealogisk data. Lär dig mer.

Artiklar om genealogi

Den här avdelningen är avsedd för att publicera- och dela med sig av tips, tricks och de allra bästa genealogiska metoderna.

Mer information
 • Den här wikin har just nu 1,873 sidor.
 • Har du hittat ett fel i GRAMPS? Var vänlig rapportera det.
 • Vill du veta hur tankegångarna går hos GRAMPS utvecklare? Läs i så fall bloggen.
 • En communityportal finns tillgänglig där vi samlat all information relaterad till GRAMPS-projektet. Där hittar du även en omröstning.
 • Om du vill lära dig hur du kan bidra till den här wikin så finns all information som du behöver i wikins hjälpsidor.
 • Om du fortfarande har frågor så tveka inte att kontakta oss.
Nyheter
 Gramps 4.1.3 (The "Thou shalt not count to five", maintenance release) released.
Gramps-release.png
2015.05.01

Gramps team releases version 4.1.3.


 • 8483: Fix db upgrade failure
 • 8128: GtkDialog mapped without a transient parent
 • 1360: [Gedcom} SUBN and SUBM record handling
 • 2370: [Gedcom] Import/export round trip causes lost information
 • 4412: [Gedcom] Entering a witness to an event such as marriage might be ignored
 • 8355: [Gedcom] Gramps can't import estim. date period exported by itself
 • 3082: [Gedcom] 1/4 and 1/2 ANSEL characters not supported on importing ANSEL
 • 8014: [Gedcom] Importing file containing multibyte UTF-8 characters fails
 • 8279: [Gedcom] Import fails for ANSI file under python 3
 • 7134: [Gedcom] Failure importing ANSEL encoded gedcom file.
 • 4439: [Gedcom] Characters ignored on a Gedcom encoded ANSI (cp1252 West Europe, USA)
 • 8401: [Gedcom] NameError in importer
 • 8322: [Gedcom] Event address is lost on import, i.e. disconnected from event
 • 8225 8311: Crash on geneweb export with python3
 • 8468: GuiColorOption missing avail-changed event handler
 • 7742: Bad generation of [timeline report] ODT files since 4.0.0
 • 8233: Fix bad handle in explanation note for unknown event
 • Fix spurious generation of empty 'Alternative Name' in place.merge()
 • 7155: Support creating directories in various scenarios
 • 8450: Attempting to add a bookmark causes an error.
 • 7992: Long series of "unhandled exception" popup boxes while doing a check & repair
 • 8435: Crash when trying to link existing place as an enclosing place using P0001 number
 • 8023: HTML view fails to load
 • 8430: Relationship Graph crashes
 • 8423: Python3 needs new_subpixbuf not subpixbuf
 • 7824: Regression: running gramps from crontab fails
 • 8380: tag_map is not initialized
 • 8103: Some labels now fit better on citations sidebar filter
 • 8213: Event columns in web narrative are too narrow
 • 8473: Problem by start program (launcher)
 • 8456: Translation string missing in Not Related tool for help and close button
 • 8477: Date format month/year is not well reported at editing time [in Italian]
 • 8451: Fix unknown gender relationships handler for the french locale
 • Fix a handle type bug on sidebar filter
 • Tidy up About dialog - 8408 better design
 • Cleanup on some man files
 • Convert some remaining unicode literals
 • Fix mac menubar setting
 • Enable python3 to run po/update_po.py
 • Updated translations: cs, de, fr, is, nl

See the Changelog.

 Gramps 3.4.9 (The "I am no longer infected", maintenance release) released.
Gramps-release.png
2015.04.30

Gramps team releases version 3.4.9.


 • 8134: Error converting python2 utf-8 strings to python3 str when loading data from database
 • 1360: Gedcom input: SUBN and SUBM record handling
 • 2370: [Gedcom] import/export round trip causes lost information
 • 8355: [Gedcom] Gramps can't import estim. date period exported by itself
 • 7398: [Gedcom] import deletes first char of notes
 • 8347: [Gedcom] import of embedded notes attached to media does not work
 • 8401: [Gedcom] NameError in importer
 • 8283: [Gedcom] export does not export media attached to citations
 • 7014: [Gedcom] Errors handling owner/submitter information
 • 8322: [Gedcom] Event address is lost on import, i.e. disconnected from event
 • 4412: [Gedcom] Entering a witness to an event such as marriage might be ignored
 • 8014: [Gedcom] Importing file containing multibyte UTF-8 characters fails
 • 7770: Event list in editors does not display content into 'Main Participants' column
 • 5024: Fix 'Last Change' column into Person Selector
 • 7155: Support creating directories in various scenarios
 • 8380: tag_map is not initialized
 • 8233: Fix bad handle in explanation note for unknown event
 • 7739: Narrative website: Missing webpage for media with missing thumbnail on person page
 • Enable the "default" CSS choice for the narrated web report
 • 7888: Crash while scrolling in person view
 • 7299: Crash when attempting to create Places Report
 • 7533: Error in Session Log gramplet with no active person
 • 7861: In Ahnentafel Report, Use Christening Date if no Birth Date Present
 • 8316: Family with children but no parents is lost on filtered export
 • 8103: Some labels now fit better on citations sidebar filter
 • 8240: Can't disable box shadow in SVG descendant tree
 • 8237: Descendant tree graphical report, syntax error in svg output
 • 8234: Various problems with docgen.TextDoc.add_media_object
 • 8196: Spurious spaces in CLI List Family Trees, tab delimited output. Print statements changed to assemble the whole line before output.
 • 8468: GuiColorOption missing avail-changed event handler
 • 7824: Regression: running gramps from crontab fails
 • 6934: Better support for handling custom media attributes on edition
 • 8122: DB lock not checked when opening database from the recent opened trees menu item
 • 7784: List index out of range" on [initial CLI "gramps -t"]
 • 7929: HTML View fails to load on Debian unstable
 • 8451: Fix unknown gender relationships hander for the french locale
 • 8051: Can't fill in calculated and estimated dates in czech locale
 • Enhance Serbian date handler to handle Cyrillic dates
 • Updated translations: cs, de, fr, hu, it
 • Fix mac menubar setting
 • Fix mac OsmGpsMaps setting
 • Enable PIL with Freetype2 support on mac

See the Changelog.