Pl:Strona główna

From Gramps
(Redirected from Main Page/pl)
Jump to: navigation, search
Witaj w Gramps
Gramps jest projektem wolnego oprogramowania dla genealogii, oferującym profesjonalny program genealogiczny, wraz z otwartą dla wszystkich stroną bazującą na wiki. Jest to projekt społecznościowy, stworzony, rozwijany i zarządzany przez genealogów.
 • Instalacja: Jak zainstalować Gramps, czyli Genealogical Research and Analysis Management Programming System . Gramps aktualnie pracuje pod systemami Linux, MAC OS X oraz Windows. Instrukcje jak zainstalować program w systemach BSD oraz Solaris będą dostępne wkrótce.
 • Dodatki: Zwiększ funkcjonalność swojego Gramps za pomocą dodatków innych autorów aby uzyskać dodatkowe możliwości. Wśród nich są dodatkowe filtry, narzędzia, raporty, widoki, strony www i gramplety.
 • Dokumentacja: Przeczytaj Podręcznik użytkownika oraz recenzje, odkryj możliwości (ang.) Grampsa, naucz się jego obsługi na przykładach i powiększ swoją wiedzę na jego temat korzystając z samouczków i przykładów.
 • Genealogia: Dowiedz się więcej o genealogii. Jakie są najlepsze źródła, gdzie znaleźć informacje, jak je przechowywać......?
Program GRAMPS

Gramps jest programem genealogicznym napisanym pierwotnie dla systemów Linux i innych UNIX-owych, ale obecnie działa także w systemie Windows. Pozwala on Tobie na tworzenie i śledzenie drzewa genealogicznego Twojej rodziny umożliwiając Ci zapisywanie, edytowanie i badanie danych genealogicznych.Dowiedz się więcej.

Strony o Genealogii

Stworzyliśmy sekcję Genealogia w naszym portalu dla publikowania i dzielenia się poradami, sztuczkami i najlepszymi praktykami genealogicznymi.

Więcej informacji
 • Ta wiki ma już aktualnie 1,839 stron zawartości.
 • Znalazłeś błąd w GRAMPS? Proszę zgłoś go
 • Jesteś zainteresowany byciem na bieżąco z deweloperami GRAMPSa? Przeczytaj ich blog.
 • Portal społecznościowy jest dostępny dla każdego związanego z projektem GRAMPS, jak również jako sondaże.
 • Jeśli chcesz wiedzieć jak przyczynić się do rozwoju tej wiki, możesz nauczyć się tego na stronie Pomoc Wiki.
 • Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, nie krępuj się skontaktować z nami.
Niusy
 Gramps 4.2.4 released.
Gramps-release.png
2016.09.04

Gramps team releases version 4.2.4. A maintenance release.


 • 9322: fixes for the PHON, FAX, EMAIL and WWW Gedcom tags to support Gedcom v5.5.1
 • use more relative import
 • Support for FTM and others Custom Gedcom Event Tags on import
 • 9341: fix '_deeprelationshippath' filter rule
 • Narrativeweb: some dates are incorrect in tar archive.
 • MacOS: Update graphviz to 2.38 and change to a binary launcher in app bundles.
 • 8250: Gramps crashes when closed while exporting
 • 9596: Some events are not shown in familymaps page.
 • 9608: remove old debug bloc on place selection.
 • Add GUI and CLI config option to allow easy setting
 • 9549 Chinese characters are not rendered properly in pdf reports
 • Variety of changes to Media support on gedcom, mostly having to do with embedded OBJE tag lines.
  • Support v5.5.1 OBJE/FORM/MEDI tag on embedded OBJE
  • Change OBJE/BLOB tag from "not understood" to "Recognized but not supported"
  • Detect multiple FILEs in a single embedded OBJE >> v5.5.1 feature not supported
  • Changed OBJE/FORM/TYPE to internationalize the data (same as SourceMediaType)
  • Corrected XREF/OBJE/FORM to correctly save and use its value (was a typo in original code) and to accept any case.
  • Added test for missing title on embedded OBJE, and use filename if missing.
  • Added test for missing FILE on XREF style OBJE, with warning like the embedded OBJE.
  • Support _PRIM tag to handle primary photo for Legacy Family Tree, Ancestral Quest, Family Origins, MyHeritage Family Tree Builder, and others.
  • Some of these changes would have required making patches to six different nearly identical pieces of code. So I combined the similar methods and the two functions they called into a single function.
  • Added function to check for a subordinate line with a specific tag, and report unexpected lines as not understood. Used that function in OBJE/REFN/TYPE and OBJE/_PRIM processing.
  • Test files imp_FTM_PHOTO.ged and imp_MediaTest.ged have been updated to include testing on these changes.
 • 9475: Sorting of Sources on gedcom
 • Change "class xxx(object)" to "class xxx"
 • Use "with open" instead of "try: except:"
 • change "raise NotImplemented" to "raise NotImplementedError()"
 • fix Trailing Whitespace on libgedcom.py
 • 9427: Add new argument to IsEnclosedByRule
 • Narrativeweb: place title must agree the references.place-auto configuration
 • 9501: 9499 improvements on CSV file format support
 • update Finnish holidays
 • 9578: Some strings in tools and report dialogs will not translate
 • 9575: Gedcom import improvements in media area to support v5.5.1 and FTM
 • Trailing whitespace
 • Gedcom import of FTM .ged file containing _LINK tags not supported
 • Change pycairo-python3 to pycairo.
 • pycairo for python2 is now py2cairo.
 • Remove pango modules from bundle, pango no longer uses them.
 • 9479: Gedcom import loses spaces in text fields from FTM
 • 9580: Gedcom import of FTM file containing _PHOTO tags
 • Missed self.photo initializer
 • 9362: Attempting to select an "Available item" for the Book Report gives an error
 • Fix for either valid or invalid FTM Gedcom
 • 9579 Gedcom import of FTM file with OCCU record crashes import
 • 9570: crash - 'NoneType' object has no attribute 'get_child_ref_list'
 • 9560: Family Page maps are non-functional in Narrative Web report
 • 9479: Gedcom import loses spaces in text fields from FTM
 • 9566: String not translated in geoplaces
 • 9556: Descendant Report does not recognise auto. place title generation
 • 9557: Translated text will not be printed in the program
 • 8452: Geography: Attempting to print crashes (add parent to dialog)
 • 9124: GEDCOM doesn't accept CR as a line terminator
  • Original code used readline() when file was in binary mode; this works
  • only if file contains '\n', true only for CRLF and LF line endings.
  • Switched to file text mode with correct encoding and universal newline support.
 • 9537: Wrong Numeric date format for cs_CZ locale
 • 9495: Narrativeweb: inconsistent & incomplete display of place hierarchy labels
 • 9494: Narratedweb: surname listing errors for people with multiple partners
 • 9517: In "Verify" people w/ death event w/o date are not thought dead
 • 9453: While starting gramps, it fails to pop up "tips of the day"
 • 9459: GEDCOM import in CLI mode with .ged file containing ANSEL encoding tries to pop up gui
 • 9459: fix merge conflict
 • 9472: Use first matching name when generating place titles
 • 9123: GEDCOM import with media files that have no path fails
 • 9474: [Geography] Geoclose and mother handle
 • 8729: place names empty if Gedcom ADDR record contains no street
 • Tidy up place configuration options
 • Use CSS to fade background colour in ValidatableMaskedEntry
 • 7949: crash on GEDCOM import with empty _AKA lines
 • 9427: Add inclusive option to IsEnclosedBy rule
 • 9075: Saving/closing new person window with Alt-o does not find gender
 • Fix to allow deferred translation of place type
 • 9466: Include all place types in place report
 • 9314: Allow place selection both individually and by filter on textual report
 • 8785: Expand tree in selectors automatically
 • 9381: Fix Encloses gramplet to display correct place references
 • Update for appdata stuff
 • 9408: UnboundLocalError on ODF doc backend
 • 8429: Media Preview: wrong frame
 • fix signals
 • 9416: GEDCOM import PLAC:FORM in local mode doesn't work
 • 9414: fix empty Place Alternate Names on import
 • 9448: Merge unit test for PlaceCheck not working correctly
 • 9425: GEDCOM import some Place Names & Titles are blank
 • 9430: GEDCOM import PLAC or ADDR attached Notes etc. are lost
 • 9443: Gramps not appearing in Gnome Software
 • 9173: fix broken GEDCOM import PLAC:FORM handling
 • 9415: Place Alt Names gets duplicated entries
 • 8809: Multiple GEDCOM imports creates duplicate event IDs
 • 9417: The place page in webreport is complete mess
 • 7390: Gallery tab of Source view does not display .ods files
 • 9405: Narrated Web report - Individual sort order not correct on the Surnames tab
 • 8981: Specify required GtkSpell and GExiv2 version
 • 9377: Narrated web report link to thumbnails is broken on certain pages
 • 9389: Narrated Web report - Individual page sort order has changed
 • 8563: Gramps reports that it can't find dictionaries.
 • Turns out it was really that enchant couldn't find its backend because an environment variable wasn't set.
 • Update translations: cs, da, de, fi, fr, hu, pt_BR, ru, sl


See the Changelog.

 Gramps 4.2.3 released.
Gramps-release.png
2016.04.10

Gramps team releases version 4.2.3. A maintenance release.


 • 9363: Creation of the "graphic calendar report" failed
 • Fix "TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
 • 9335: Fix experienced an unexpected error
 • 9316: Unable to build narrated web site
 • 9347: [NarrativeWeb report] Places index and Media index are incorrectly sorted
 • 9345: Error when trying to create narrative report (residence event)
 • 9315: Fix filter set by default on selector, 'Show all' button
 • 9320: Detailed Ancestors Report has ? for locations when [private data is excluded]
 • 8602: Age in the event family view column is wrong.
 • 9278: Crash when dragging multiple media items to clipboard
 • 9151: vCal Export File format invalid
 • 9294: Error occurs for Complete Individual Report -- complete database
 • 9297: Narrated Web Site Report: places page is no longer sorted alphabetically
 • 8950: Narrative web: html elements emitted in different order
 • 9163: Narrative web: "errno: 1, operation is not permitted" when creating archive.
 • 9293: Narrative Web report further stops in error.
 • 9242: multiple lines on firstname can corrupt ODT file
  • fix gramps XML file via import or export
 • 9006, 9111, 9274: fix scrolling in persons view after typing some letters
 • 9207: Location on geography view could not convert string to float
 • setup.py: make typeout more accurate
 • 0743: Searching in people view when surnames are collapsed
 • Fix error when changing database in new locations gramplets
 • 9178: Error loading Participants add-on in French locale
  • Restores setting the stdout encoding to sys.getdefaultencoding() for Python3
  • Fix comment about getting the right encoding for stdout.
 • 9159: Date format does not match system.
  • Make US English a special-case locale, where en_GB is the default for english based locales
 • Enhance the Locations gramplet
 • New "Encloses" gramplet to the display places that the active place encloses
 • 2060: Individuals with incomplete names, not updated when name completed
 • 6873 : Children gramplet in Family view does not get updated when a birth/death events are added to a child
 • 5417 : Non-image media objects don't appear in the main window gallery.
 • 9136: Pressing tab stops at element in gui places
 • 9094: Double-clicking on a source in the citation gramplet causes exception
 • 9200: "Find text in record" filter crash
 • 9153 : Fix vCard Export
 • 7619 : Notes used in the "To Do" gramplet are found by the Remove Unused Objects tool
 • 9191: Unable to select Unicode
 • 9121, 9146, 9162: Cannot import gedcom generated by RootsMagic custom place details ignoring PlaceName()
 • 9166: Fix people sorted by surname view
 • 9122: Complete Report about person (whole database) - PDF - crash
 • Update for travis
 • Only consider the values of LC_ALL, LANG, and LANGUAGE, in that order, when choosing the default locale.
 • New Icelandic date and relationships handlers
 • Fix Finnish translation in keywords of desktop entry
 • Update translations: cs, de, el, fi, fr, hu, is, it, ru, sl, sv, uk


See the Changelog.