Pl:Strona główna

From Gramps
(Redirected from Main Page/pl)
Jump to: navigation, search
Witaj w Gramps
Gramps jest projektem wolnego oprogramowania dla genealogii, oferującym profesjonalny program genealogiczny, wraz z otwartą dla wszystkich stroną bazującą na wiki. Jest to projekt społecznościowy, stworzony, rozwijany i zarządzany przez genealogów.
 • Instalacja: Jak zainstalować Gramps, czyli Genealogical Research and Analysis Management Programming System . Gramps aktualnie pracuje pod systemami Linux, MAC OS X oraz Windows. Instrukcje jak zainstalować program w systemach BSD oraz Solaris będą dostępne wkrótce.
 • Dodatki: Zwiększ funkcjonalność swojego Gramps za pomocą dodatków innych autorów aby uzyskać dodatkowe możliwości. Wśród nich są dodatkowe filtry, narzędzia, raporty, widoki, strony www i gramplety.
 • Dokumentacja: Przeczytaj Podręcznik użytkownika oraz recenzje, odkryj możliwości (ang.) Grampsa, naucz się jego obsługi na przykładach i powiększ swoją wiedzę na jego temat korzystając z samouczków i przykładów.
 • Genealogia: Dowiedz się więcej o genealogii. Jakie są najlepsze źródła, gdzie znaleźć informacje, jak je przechowywać......?
Program GRAMPS

Gramps jest programem genealogicznym napisanym pierwotnie dla systemów Linux i innych UNIX-owych, ale obecnie działa także w systemie Windows. Pozwala on Tobie na tworzenie i śledzenie drzewa genealogicznego Twojej rodziny umożliwiając Ci zapisywanie, edytowanie i badanie danych genealogicznych.Dowiedz się więcej.

Strony o Genealogii

Stworzyliśmy sekcję Genealogia w naszym portalu dla publikowania i dzielenia się poradami, sztuczkami i najlepszymi praktykami genealogicznymi.

Więcej informacji
 • Ta wiki ma już aktualnie 1,835 stron zawartości.
 • Znalazłeś błąd w GRAMPS? Proszę zgłoś go
 • Jesteś zainteresowany byciem na bieżąco z deweloperami GRAMPSa? Przeczytaj ich blog.
 • Portal społecznościowy jest dostępny dla każdego związanego z projektem GRAMPS, jak również jako sondaże.
 • Jeśli chcesz wiedzieć jak przyczynić się do rozwoju tej wiki, możesz nauczyć się tego na stronie Pomoc Wiki.
 • Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, nie krępuj się skontaktować z nami.
Niusy
 Gramps 4.2.3 released.
Gramps-release.png
2016.04.10

Gramps team releases version 4.2.3. A maintenance release.


 • 9363: Creation of the "graphic calendar report" failed
 • Fix "TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
 • 9335: Fix experienced an unexpected error
 • 9316: Unable to build narrated web site
 • 9347: [NarrativeWeb report] Places index and Media index are incorrectly sorted
 • 9345: Error when trying to create narrative report (residence event)
 • 9315: Fix filter set by default on selector, 'Show all' button
 • 9320: Detailed Ancestors Report has ? for locations when [private data is excluded]
 • 8602: Age in the event family view column is wrong.
 • 9278: Crash when dragging multiple media items to clipboard
 • 9151: vCal Export File format invalid
 • 9294: Error occurs for Complete Individual Report -- complete database
 • 9297: Narrated Web Site Report: places page is no longer sorted alphabetically
 • 8950: Narrative web: html elements emitted in different order
 • 9163: Narrative web: "errno: 1, operation is not permitted" when creating archive.
 • 9293: Narrative Web report further stops in error.
 • 9242: multiple lines on firstname can corrupt ODT file
  • fix gramps XML file via import or export
 • 9006, 9111, 9274: fix scrolling in persons view after typing some letters
 • 9207: Location on geography view could not convert string to float
 • setup.py: make typeout more accurate
 • 0743: Searching in people view when surnames are collapsed
 • Fix error when changing database in new locations gramplets
 • 9178: Error loading Participants add-on in French locale
  • Restores setting the stdout encoding to sys.getdefaultencoding() for Python3
  • Fix comment about getting the right encoding for stdout.
 • 9159: Date format does not match system.
  • Make US English a special-case locale, where en_GB is the default for english based locales
 • Enhance the Locations gramplet
 • New "Encloses" gramplet to the display places that the active place encloses
 • 2060: Individuals with incomplete names, not updated when name completed
 • 6873 : Children gramplet in Family view does not get updated when a birth/death events are added to a child
 • 5417 : Non-image media objects don't appear in the main window gallery.
 • 9136: Pressing tab stops at element in gui places
 • 9094: Double-clicking on a source in the citation gramplet causes exception
 • 9200: "Find text in record" filter crash
 • 9153 : Fix vCard Export
 • 7619 : Notes used in the "To Do" gramplet are found by the Remove Unused Objects tool
 • 9191: Unable to select Unicode
 • 9121, 9146, 9162: Cannot import gedcom generated by RootsMagic custom place details ignoring PlaceName()
 • 9166: Fix people sorted by surname view
 • 9122: Complete Report about person (whole database) - PDF - crash
 • Update for travis
 • Only consider the values of LC_ALL, LANG, and LANGUAGE, in that order, when choosing the default locale.
 • New Icelandic date and relationships handlers
 • Fix Finnish translation in keywords of desktop entry
 • Update translations: cs, de, el, fi, fr, hu, is, it, ru, sl, sv, uk


See the Changelog.

 Gramps 4.2.2 released.
Gramps-release.png
2016.01.06

Gramps team releases version 4.2.2. A maintenance release.


 • 9014: "Show all" checkbox of "Select Family" window not unchecked when the filter is cleared
 • 8988: Name of user defined filter is not shown
 • 8128: ErrorDialog and GtkDialog mapped without a transient parent
 • 9028: 'Find' is broken when used in the Family selector
 • Fix default selection in selectors
 • 8888: comment currently-unused bogus wiki URL pointers
 • 9057: fix counter for filtered entries and indentation on TreeBaseModel
 • 9008 9055: Faulty headline in start up screen
 • Check that gramplet is in notebook before setting tab label
 • Fix creation of focus change events
 • 9065: Interactivesearch gives "TypeError: unorderable types: str() < NoneType()"
 • 9027: Put tag selection list in alphabetical order
 • Remove redundant code
 • 9079: Fix delete error in undoable entry widget
 • Fix deprecation warning
 • Re-enable selection in MultiTreeView on a grab_broken event
 • Add validation to gender field
 • 9155: Unhandled AttributeError when db.get_tag_from_handle returns None
 • 9058: ReferencedBySelectionProxy can forget some referenced tags
 • Remove encoding on stdout and stderr
 • Handle citation objects in glocale.trans_objclass
 • 9003: Locality data in address was not imported
 • Plugins:
  • Don't check SSL certs when fetching addons
  • Catch urlopen TypeError when context arg isn't supported
  • Fix undefined variable error
  • 8897 - Can not download new or updated add-ons
 • 8556: ValueError: underlying buffer has been detached
 • 9137: LaTeX backend crashes
 • 9127: Geography: performance issue due to bad initialization and performance issue when selecting the events or places views.
 • 8950: Narrated Web Site Report: html elements emitted in different order
 • 7426: unused *_init.jpg are created in the narrated website
 • 7322: Some media files are not exported to the NAVWEB report
 • 8048: Narrative web report: add author to citations
 • 8950: TypeError: unorderable types: EventRef() < EventRef(), events list and family list are differents between two reports
 • 9650: permission denied: change mtime to origin instead of destination
 • 5905: thumbnails html file missing in the narrative web
 • 9016: Narrativeweb: Place title based on current date not that of the event
 • 8946: Webcal: make the month name clickable in the year overview page
 • 9040: 'Narrative' word not translatable
 • 9073: 'Unknown' spouse uses an harcoded string name on Simple Descendants textual report
 • 9041: Father/mother's age attributes are not translated on reports
 • improve Russian date handler and unittests
 • 9114: mars month instead of Marzec on Polish locale (Date Editor)
 • Translations update: cs, de, fr, fi, nl, pl, ru, sv


Happy new year!

See the Changelog.