Installation/pl

From Gramps
Revision as of 12:20, 10 March 2009 by Romjerome (talk | contribs) (Ręczne pobieranie i instalacja GRAMPSa)
Jump to: navigation, search

Live CD

Jeśli jesteś zainteresowany wypróbowaniem tego programu, ale aktualnie nie możesz pozwolić sobie na jego instalację, (np. nie masz własnego PC, pracujesz na czyimś komputerze albo na laptopie firmowym), możesz wypróbować Linux Genealogy CD. Działa on bez instalacji czegokolwiek na dysku twardym i zawiera kolekcję darmowych programów o otwartym kodzie z zakresu genealogii. Możesz także zainstalować z tego nośnika Ubuntu 8.04 oraz GRAMPS w późniejszym czasie.

Łatwe pobranie i instalacja GRAMPS

Przed instalacją, sprawdź czy wersja GRAMPS dostępna dla Twojej dystrybucji nie jest aktualna:

 • Debian oraz systemy na nim bazujące,(Ubuntu i jego odmiany, Mepis, Suse...):

 apt-get install gramps

 • Gentoo (and Sabayon):

 emerge gramps

 • Mandriva:

 urpmi gramps

 • Systemy oparte na RedHacie (Fedora, CentOs...):

 yum install gramps

Ręczne pobieranie i instalacja GRAMPSa

Jeśli wersja GRAMPSa dostępna w repozytoriach danego systemu nie jest najnowszą wersją, możesz ją wtedy popbrać z tej witryny. Możesz skorzystać też z faktu, że niektórzy użytkownicy udostępniają aktualizacje pakietów dla wybranych dystrybucji. Jeśli masz szczęście to wersja dla twego systemu jest widoczna niżej. Jeśli niestety nie ma takowej, możesz próbować skontaktować się z deweloperami poprzez email po poradę, jak ją zainstalować:

 • Ubuntu oraz pochodne (Kubuntu, Mephis, ...): Pakiety Ubuntu są dostępne pod adresem GRAMPS na SourceForge.
 • SuSE: Richard Bos zapewnia wydania GRAMPS zgodne z repozytorium apt'a SuSE. Najnowsza wersja jest dostępna zawsze w jego repozytorium. Zobacz też ten wpis na forum.
 • Mandriva: Czasami nowsze wersje GRAMPS są przenoszone. Aby mieć do nich dostęp, musisz włączyć tzw backports: zobacz artykuł Mandriva wiki. Wtedy najprawdopodobniej będziesz mógł zainstalować bardziej aktualne wersje programów, i mamy nadzieję - także GRAMPS. Możesz także spróbować grupy pakietów contrib. Jeśli nie jest w ich dostępna najnowsza wersja GRAMPSa, musisz zainstalować ją z kodu źródłowego (zobacz niżej).
 • Fedora: Jeśli posiadasz FC6 (FC7, FC8), to na SourceForge, pobierz gramps-zzz.fc6.noarch.rpm i zainstaluj za pomocą menadżera pakietów, dla wersji FC7 użyj pakietu fc7. Alternatywą dla instalacji z kodu źródłowego (opisanego niżej) jest budowa pakietu z pliku rpm spec , lub instalacja binarnej wersji z gałęzi testowej fedora.
 • Debian: najnowsza wersja jest instalowana bezpośrednio do (Sid Gramps) i może być uaktualniana za pomocą twojego menadżera pakietów. Gałąź testowa jest uaktualniana 10 dni później (z wyjątkiem okresu bezpośrednio przed udostępnieniem nowego stabilnego wydania), zobacz Lenny Gramps.

Note: Niektóre dystrybucje Linuxa mogą posiadać trochę zmodyfikowany sposób pobierania i instalacji GRAMPSa. Proszę przeczytać instrukcję pobierania pakietów dotyczącą twojej dystrybucji przed pobraniem pakietów.

We wszystkich pozostałych przypadkach, musisz pobrać pakiet kodu źródłowego zzz.tar.gz, i zainstalować GRAMPS samodzielnie. Sobacz sekcję niżej po szczegóły.

Windows, BSD, MacOs, Solaris

Windows

Jeśli chcesz zainstalować GRAMPSa pod systemem Windows, zobacz artykuł Instalacja pod Windows. Jeśli ten instalator nie jest w najnowszej wersji, to niestety, ale musisz poczekać, aż nowa wersja zostanie wypuszczona.

Mac OS

Dla systemu MacOSX, zarówno projekt Fink oraz MacPorts posiadają Gramps jako pakiet gotowy do instalacji. Fink aktualnie posiada dostępne bardzo stare wersje w bazie pakietów. Szczegółowe instrukcje jak zainstalować pakiet korzystając z dowolnego z tych systemów znajdują się w artykule Instalacja z kodu źródłowego w Mac OS X

BSD oraz Solaris

Dla BSD oraz Solarisa instrukcje, jak zainstalować znajdują się poniżej (są to jednak instrukcje eksperymentalne). Dla FreeBSD użyj portu /usr/ports/science/gramps.

Gnome i KDE

Możesz używać obu, jednakże GRAMPS lepiej współpracuje z GNOME. W przypadku KDE jest kilka drobnych problemów związanych z problemami poza samym programem (w GTK). Sprawdź stronę KDE aby wiedzieć, jakiego typu problemów się spodziewać.

Dodatkowe oprogramowanie, z którego GRAMPS może skorzystać

GRAMPS nie jest bezpośrednio zależny od poniższych programów, jednakże zainstalowanie ich zwiększa twoje możliwości:

 • Gnome-print: Dodaje możliwość bezpośredniego drukowania, podglądu wydruku oraz tworzenie w pełni zlokalizowanych plików wynikowych PS i PDF. Równocześnie, niektórzy będą musieli zainstalowac pakiet gnome-python-desktop aby móc zainstalować ten pakiet. (może on występować pod różnymi nazwami, np.: w systemie Debian będzie to python-gnome2-desktop).
 • Spell checking: Instalacja pakietu python-gnome2-extras zapewnia dostępo do modułu gtkspell, który rozszerza funkcjonalność GRAMPSa o sprawdzanie pisowni w notatkach
 • Graphviz, Inkscape: Gramps może tworzyć pięknie wyglądające trzewa genealogiczne (grafy zależności). Te generowane przez pakiet Graphviz, który definiuje kod (dot), jak również programy do generacji grafów (dotty, zwane tak z linii poleceń). To pozwala badaczowi na podgąd, jak jego drzewa wyglądają. Co więcej, kgraphviewer bardzo dobrze czyta pliki dot generowane przez GRAMPSa. Alternatywnie, zamiast tworzenia raportu graficznego, można skonwertować go do formatu svg i następnie otworzyć/edytować/porpawiać w np. Inkscape.
 • ttf-freefont: Bardzo użyteczne fonty w standardzie TrueType, które obsługują większość znaków ze standardu unicode. Użyteczne przy wydrukach zarówno przez gnomeprint jak i graphviz.

Inne pakiety także mogą być użyteczne:

 • desktop-file-utils: np programy do odczytu plików medialnych pod prawym klawiszem myszy

Instalacja ze źródła

Ogólne wymagania

GRAMPS 3.0 wymaga python'a w wersji minimum 2.5, pygtk2 2.10 albo wyższej oraz łączeń do bibliotek glade oraz librsvg2.

GRAMPS 2.0 wymaga python 2.3 oraz pakietów gnome-python i pygtk2. Moduł gnome-python module powinien być w wersji 2.6.0 lub wyższej. Pakiet pygtk powinien być w wersji 2.5.0 albo wyższej.

Wymagana jest także biblioteka librsvg2-common. Jest to dosyć często spotykany błąd w niektórych pakietach. Bez tej biblioteki, ikony nie są widoczne.


Wymagania pakietów pod Linuksem

Debian /Ubuntu Fedora /Redhat Comment
python python Wymagane (wersja 2.5 lub późniejsza)
pygtk2 pygtk2 Wymagane (wersja 2.5.0 lub późniejsza)
gnome-python gnome-python Wymagane (wersja 2.6.0 lub późniejsza)
xdg-utils xdg-utils Wymagane (trunk)
rcs rcs Zalecane do pracy
librsvg2-common librsvg2 Wymagane przy kompilacji
librsvg2-devel Wymagane przy kompilacji
gnome-common Wymagane przy kompilacji
intltool Wymagane przy kompilacji
gnome-doc-utils Wymagane przy kompilacji
gcc, make, gettext Wymagane przy kompilacji

Pobieranie kodu źródłowego

 • Najnowsza stabilna wersja GRAMPS może być pobrana ze strony GRAMPS na SourceForge. Podczas pisania tego artykułu był to gramps-3.0.1.tar.gz. Wypakuj ten plik do katalogu:
 tar xzvf gramps-zzz.tar.gz

i przejdź do tego katalogu:

 cd gramps-zzz

 • Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem ostatniej wersji rozwojowej GRAMPSa, możesz ją pobrać z repozytorium SVN, zobacz Brief introduction to SVN. Wersje SVN są potencjalnie niebezpieczne jako że nie są wystarczająco przetestowane, szczególnie wersje "trunk", które mogą zawierać cechy nie zaimplementowane do końca. Zwróć uwagę, że te wersje mogą być podatne na awarie i powodować duże utraty danych. Proszę używać ich z rozwagą - i zawsze na kopii swoich danych!

Proszę, przeczytaj teraz pliki INSTALL oraz README towarzyszące kodu źródłowemu. Zawierają one najbardziej aktualne informacje.

Postępowanie ze starszymi wersjami

Jeśli masz już zainstalowaną starszą wersję Gramps z kodu źródłowego, powinieneś podjąć decyzję co zrobić ze starszą wersją przed instalacją nowej. Jeśli chcesz ją zachować, postępuj według instrukcji zawartych w pliku INSTALL odnośnie użycia opcji --prefix podczas określania, gdzie nowa wersja ma zostać zainstalowana.

Powinieneś raczej chcieć zastąpić starą wersję nową, ale za nim to zrobisz, upewnij się, że usunąłeś starą wersję przed instalacją nowej. Nie instaluj nowej wersji na stają; nowe wersje czasem posiadają funkcjonalność napisaną w wieloraki sposób, jeśli zaś nadpiszesz starą wersję nową, ryzykujesz, że kod starej wersji będzie wykonywany zamiast nowej co prowadzić będzie do niespodziewanych rezultatów. Jeśli instalowałeś z kodu źródłowego, najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie starej wersji przez wykonanie polecenia

 make uninstall

jako root z katalogu, z którego zainstalowałeś daną wersję. Dla wersji zainstalowanej z pakietu użyj menedżera pakietów, aby ją odinstalować.

Instalacja z kodu źródłowego pod Linuksem

GRAMPS dostarcza skrypt, który może być użyty do przygotowania kodu źródłowego do budowy. Ten skrypt wywołuje standardowy skrypt konfiguracyjny:

 ./autogen.sh  jako użytkownik

Skrypt wskaże wszelkie brakujące zależności, jeśli występują. Zainstaluj je wtedy (zobacz również plik INSTALL). Budowanie programu z kodu źródłowego zwykle wymaga posiadania zainstalowanych wersji deweloperskich bibliotek. Możesz także ustawić ścieżkę prefiksuw pliku autogen.sh, zobacz plik INSTALL po instrukcję, jak to zrobić. Standardowo instaluje się do /usr/local.

Po pomyślnym uruchomieniu skryptu autogen.sh, możesz uruchomić procedurę kompilacji wykonując

 make (jako użytkownik)

a następnie

 make install (jako root) 

Instalacja z kodu źródłowego na systemie BSD

Instalacja w BSD jest bardzo podobna do instalacji na Linuksie, poza kilkoma drobnymi niedogodnościami jak nazwami narzędzi używanych do kompilacji kodu. Zobacz stronę BSD po szczegóły.

Instalacja z kodu źródłowego w Mac OS X

Niektórzy użytkownicy pomyślnie zainstalowali GRAMPSa na Mac OS X. Zobacz stronę Mac OS X po szczegóły. Proszę, dodaj także do wiki informację, jak Ty to zrobiłeś.

Instalacja z kodu źródłowego w Windows

Na szczęście dla wielu użytkowników Microsoft Windows, niektórzy z nich przygotowali instalator Windows. Dotąd nie było zgłoszeń o poważniejszych różnicach pomiędzy kompilacją oficjalnych wydań GRAMPSa i tych z Windows Installera, tak że przyszłość wygląda optymistycznie. Ale pomimo tego używasz jej na własną rękę. Twórcy Grampsa choć zapewniają miejsce na informacje o tym, jak kompilować program pod Windows, to nie biorą odpowiedzialności za jego działanie.

Jesli wszystkie zależności są przygotowane, to wersja rozwojowa może być przetestowana przez przejście do katalogu źródłowego, zmianę nazwy pliku const.py.in na const.py, i wykonanie polecenia "python gramps.py" z katalogu wewnątrz folderu src. Oczywiście, wersja rozwojowa uruchamiana na nie w pełni wspieranej platformie generować będzie więcej ostrzeżeń niż ta z instalatora. (Aktualnie nie udało jeszcze stworzyć zlokalizowanych wersji w ten sposób).

Instalacja z kodu źródłowego na Solarisie

Wersja 3.0.1 została z powodzeniem zainstalowana z kodu źródłowego zarówno na Solaris 10 (SPARC) jak i na OpenSolaris X86 (2008.05). Proszę zobacz stronę Solaris po instrukcję krok-po-kroku jak to zrobić.

GRAMPS na hanheldach

GRAMPS może działać doskonale na małych urządzeniac. Użytkownicy z powodzeniem zainstalowali go na :