Difference between revisions of "Installation/lt"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 28: Line 28:
 
** Feisty (7.04) : parsisiųskite [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770  gramps_2.2.10-1_all.deb]  ir [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770  gramps-help_2.2.10-1_all.deb] , ir įdiekite su savo paketų tvarkykle. Galite pasinaudoti [http://packages.ubuntu.com/gutsy/admin/gdebi  gdebi].
 
** Feisty (7.04) : parsisiųskite [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770  gramps_2.2.10-1_all.deb]  ir [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770  gramps-help_2.2.10-1_all.deb] , ir įdiekite su savo paketų tvarkykle. Galite pasinaudoti [http://packages.ubuntu.com/gutsy/admin/gdebi  gdebi].
 
** Dapper, Edgy ir ankstesnės: 2.2.10 versija dar neprieinama, tačiau galite parsisiųsti [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 gramps_2.2.8-1dapper1_all.deb]  bei [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 gramps-help_2.2.8-1dapper1_all.deb] , ir įdiegti juos su paketų tvarkykle.
 
** Dapper, Edgy ir ankstesnės: 2.2.10 versija dar neprieinama, tačiau galite parsisiųsti [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 gramps_2.2.8-1dapper1_all.deb]  bei [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 gramps-help_2.2.8-1dapper1_all.deb] , ir įdiegti juos su paketų tvarkykle.
* '''(Open)SuSE''': Richard Bos kuria GRAMPS paketus OpenSUSE sistemai. OpenSUSE 11.1 diegimo šaltinis [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_11.1/]. Note that at the time of writing this repository is not the same as that in the repository list as "Education" and must be added as a URL. The repository for 11.0 is [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_11.0/] and 10.3 is [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_10.3/]. Jei turite senesnę OpenSUSE (10.2), žiūrėkite forumo įrašus tema [http://www.suseforums.net/index.php?s=22f80a050a1e3cffffd590db0813dea9&showtopic=28727&pid=152093&st=0&#entry152093 satisfying GRAMPS dependencies for SuSE with the ''rbos'' and SMART].
+
* '''(Open)SuSE''': Richard Bos kuria GRAMPS paketus OpenSUSE sistemai. OpenSUSE 11.1 diegimo šaltinis [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_11.1/]. Atminkite, kad šis šaltinis nėra tas pats, kaip šaltinių sąraše nurodytas „Education“, tad jį reikia pridėti kaip URL. Diegimo šaltinis OpenSUSE 11.0 versijai yra [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_11.0/] and 10.3 is [http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_10.3/]. Jei turite senesnę OpenSUSE (10.2), žiūrėkite forumo įrašus tema [http://www.suseforums.net/index.php?s=22f80a050a1e3cffffd590db0813dea9&showtopic=28727&pid=152093&st=0&#entry152093 satisfying GRAMPS dependencies for SuSE with the ''rbos'' and SMART].
* '''Mandriva''': Newer versions of GRAMPS are sometimes backported. To install backports you must enable the ''backports'' repository (make sure you understand the instructions on the [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates Mandriva wiki]). If the latest version is not in the ''backports'' repository you cab try the ''contrib'' repository.
+
* '''Mandriva''': Naujos GRAMPS versijos kartais yra ''backported''. Norint įdiegti ''backports'', reikia įjungti ''backports'' diegimo šaltinius (įsitikinkite, kad suprantate [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates Mandriva wiki] instrukcijas). Jei naujausios versijos nėra ''backports'' diegimo šaltiniuose, patikrinkite ''contrib'' repository.
 
* '''Fedora''': For Fedora Core look on the [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 GRAMPS download page] for a package containing ''fc'' with your number and ending with ''.rpm''. The alternative to installing from source is to [[fedora rpm|build a package]] from an rpm spec file, or install a binary from fedora testing.
 
* '''Fedora''': For Fedora Core look on the [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 GRAMPS download page] for a package containing ''fc'' with your number and ending with ''.rpm''. The alternative to installing from source is to [[fedora rpm|build a package]] from an rpm spec file, or install a binary from fedora testing.
 
* '''Debian''': the latest version should be in the ''unstable'' repository ([http://packages.debian.org/sid/gramps Sid Gramps]) and can be upgraded from your package manager. The ''testing'' repository is updated 10 days later (except near a new stable release), see [http://packages.debian.org/lenny/gramps Lenny Gramps].
 
* '''Debian''': the latest version should be in the ''unstable'' repository ([http://packages.debian.org/sid/gramps Sid Gramps]) and can be upgraded from your package manager. The ''testing'' repository is updated 10 days later (except near a new stable release), see [http://packages.debian.org/lenny/gramps Lenny Gramps].
  
''Note: Different GNU/Linux distributions have different preferred ways to download and install packages for GRAMPS. Please read the installation instructions specific to your distribution before downloading.''
+
''Atminkite: Kiekviena GNU/Linux atmaina (distribution) turi skirtingus būdus GRAMPS parsiuntimui ir diegimui. Daugiau informacijos ieškokite savo Linux žinyne.''
  
In all other cases, you must [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 download] the source package (the file ending with '.tar.gz') and install GRAMPS manually. See the section about installing from source for details.
+
Visais kitais atvejais, jūs galite [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 atsisiųsti] programos išeities kodą (bylos pavadinimo pabaiga „.tar.gz“) ir įsidiegti GRAMPS komandinėje eilutėje (terminale). Daugiau informacijos rasite sekcijoje „Diegimas iš išeities kodo“.
  
 
==Windows, BSD, Mac OS X, Solaris==
 
==Windows, BSD, Mac OS X, Solaris==
 
===Windows===
 
===Windows===
 
[[Windows installer/lt|Windows diegyklė]] yra eksperimentinė programa. Jei siūloma diegyklė neatitinka naujausios GRAMPS versijos, palaukite, kol ši bus sukurta OS „MS Windows“. GRAMPS geriausiai išbandyta Linux operacinėje sistemoje.
 
[[Windows installer/lt|Windows diegyklė]] yra eksperimentinė programa. Jei siūloma diegyklė neatitinka naujausios GRAMPS versijos, palaukite, kol ši bus sukurta OS „MS Windows“. GRAMPS geriausiai išbandyta Linux operacinėje sistemoje.
 +
 
„Windows“ naudotojams: žiūrėkite papildomą informaciją puslapyje [[GRAMPS and Windows/lt|GRAMPS ir OS „MS Windows“]].
 
„Windows“ naudotojams: žiūrėkite papildomą informaciją puslapyje [[GRAMPS and Windows/lt|GRAMPS ir OS „MS Windows“]].
  
Line 49: Line 50:
  
 
==Gnome ir KDE==
 
==Gnome ir KDE==
You can use both, but GRAMPS fits in better with GNOME. For KDE there are some minor issues due to some (GTK) issues outside of GRAMPS. Check the [[KDE page]] to know what these problems might be.
+
Jūs galite naudoti abi grafines sąsajas, bet GRAMPS labiau pritaikyta GNOME. KDE aplinkoje gali būti tam tikrų nesklandumų susijusių su GTK, tačiau ne pačia GRAMPS programa. [[KDE page | KDE puslapyje]] ieškokite aprašymo, kokie nesklandumai gali kilti.
Also, you might look at [http://portland.freedesktop.org/wiki/ XdgUtils].
+
Taip pat, žiūrėkite [http://portland.freedesktop.org/wiki/ XdgUtils].
  
 
==Papildoma programinė įranga, palengvinanti darbą su GRAMPS ==
 
==Papildoma programinė įranga, palengvinanti darbą su GRAMPS ==
GRAMPS does not rely on the following programs, however, having them will increase your productivity:
+
GRAMPS nesusijusi su sekančiomis programomis, tačiau jų įdiegimas gali padidinti darbo našumą:
  
* '''Spell checking''': Installing python-gnome2-extras and python-enchant provides the gtkspell module and the enchant module, which adds spell checking in the notes
+
* '''Spell checking''': python-gnome2-extras ir python-enchant siūlo gtkspell ir enchant modulius, kurie įgalina pastabų rašybos tikrinimą.
* '''Graphviz''', '''Inkscape''': Gramps can make nice Genealogical trees (relationship graphs). These are generated by the Graphviz package, which defines a code (dot), as well as programs to produce graphs (dotty, to be called from command line). This gives you as researcher most power over how your tree will look, but has a learning curve. Also, [https://gna.org/projects/kgraphviewer kgraphviewer] works fine with dot generated by GRAMPS. An alternative is to make a graphical report, converting the tree to an svg file, which you then can open/edit/refine in eg Inkscape.
+
* '''Graphviz''', '''Inkscape''': Gramps gali sukurti gražius genealoginius medžius (ryšių diagramas). Jiems sukurti reikalingas Graphviz pakatas, kuris aprašo kodą (dot), lygiai taip, kaip grafikus braižančios programos (dotty, iškviečiama komandinėje eilutėje). Tai leidžia jums, kaip tyrinėtojui, galingiausią įrankį giminės medžių peržiūrai, tačiau tam reikia įgūdžių. [https://gna.org/projects/kgraphviewer kgraphviewer] taip pat gerai veikia su GRAMPS sukurtomis dot bylomis. Arba jūs galite sukurti grafinę atskaitą sukurdami SVG bylą, kurią galėsite atverti/taisyti/tobulinti su, pvz., Inkscape.
* '''ttf-freefont''': Useful as a font that supports a large subset of the unicode and is a true type. This works well with both print and graphviz output.
+
* '''ttf-freefont''': naudingi unikodo šriftai. Gerai veikia tiek spausdinant, tiek įrašant bylas per graphviz.
* '''[http://portland.freedesktop.org/wiki/ XdgUtils]''' is a set of command line tools that assist applications with a variety of desktop integration tasks. About half of the tools focus on tasks commonly required during the installation of a desktop application and the other half focuses on integration with the desktop environment while the application is running. Even if the desktop components of your application are limited to an installer, configuration or management tool, Xdg-utils provides you with an easy way to enhance the usage experience of your customers by improving the integration of these components in the user's environment.
+
* '''[http://portland.freedesktop.org/wiki/ XdgUtils]''' komandinės eilutės įrankiai, kurie assist applications with a variety of desktop integration tasks. About half of the tools focus on tasks commonly required during the installation of a desktop application and the other half focuses on integration with the desktop environment while the application is running. Even if the desktop components of your application are limited to an installer, configuration or management tool, Xdg-utils provides you with an easy way to enhance the usage experience of your customers by improving the integration of these components in the user's environment.
  
Other packages might also be useful:
+
Kiti naudingi paketai:
  
* '''desktop-file-utils''': see list of programs to open a media file on right click on an image
+
* '''desktop-file-utils''': matyti programų sąrašą media bylų atvėrimui, jas spraktelėjus dešiniu pelės klavišu.
  
==Installing from source==
+
==Diegimas iš išeities kodo==
 
===Reikalavimai sistemai===
 
===Reikalavimai sistemai===
  

Revision as of 19:05, 24 March 2009

Live CD

Jei jus domina GRAMPS programa, bet jums nepavyksta ar negalite jos įdiegti (ne jūsų AK, OS „Windows“, neturite interneto namuose, darbinis nešiojamasis kompiuteris, ...), tuomet išbandykite mūsų Linux genealogijos CD. Jis pasileidžia be diegimo į kompiuterį ir turi pilną įvairių (atviro kodo, nemokamų) genealogijos programų paketą. Yra galimybė iš šio kompaktinio disko įdiegti OS Linux Ubuntu 8.04 ir GRAMPS į kompiuterį bet kada, kai tik to panorėsite.

Automatinis GRAMPS parsisiuntimas ir įdiegimas

Prieš parsisiųsdami GRAMPS iš šios svetainės, pažiūrėkite, galbūt jūsų operacinės sistemos diegimo šaltiniuose (repository) jau yra naujausia programos versija. Naujausią stabilią GRAMPS versiją rasite GRAMPS stable on Sourceforge.

Žemiau nurodyti būdai programos atsisiuntimui ir diegimui konkrečioms operacinėms, naudojant komandinę eilutę:

 • Debian pagrindu sukurtos sistemos (Ubuntu ir jos variantai, Mepis, ...):
 apt-get install gramps
 • Gentoo (ir Sabayon):
 emerge gramps 
 • Mandriva:
 urpmi gramps
 • Redhat pagrindu sukurtos sistemos (Fedora, CentOS...):
 yum install gramps
 • OpenSUSE:
 sudo zypper install gramps

Paprastas GRAMPS parsisiuntimas ir įdiegimas

Jeigu naujausios GRAMPS versijos nėra jūsų operacinės sistemos diegimo šaltiniuose (angl. repositories), galite programą parsisiųsti iš šios svetainės. Kai kurie draugiški GRAMPS naudotojai sukūrė GRAMPS paketus skirtingoms operacinėms sistemoms (OS). Galbūt jūsų OS yra tarp žemiau išvardintų. Jei ne, bandykite susisiekti su programos kūrėjais el. paštu.

 • Ubuntu ir jos variantai (KUbuntu,XUbuntu,EdUbuntu), Mephis: Ubuntu paketai prieinami GRAMPS download page.
 • (Open)SuSE: Richard Bos kuria GRAMPS paketus OpenSUSE sistemai. OpenSUSE 11.1 diegimo šaltinis [1]. Atminkite, kad šis šaltinis nėra tas pats, kaip šaltinių sąraše nurodytas „Education“, tad jį reikia pridėti kaip URL. Diegimo šaltinis OpenSUSE 11.0 versijai yra [2] and 10.3 is [3]. Jei turite senesnę OpenSUSE (10.2), žiūrėkite forumo įrašus tema satisfying GRAMPS dependencies for SuSE with the rbos and SMART.
 • Mandriva: Naujos GRAMPS versijos kartais yra backported. Norint įdiegti backports, reikia įjungti backports diegimo šaltinius (įsitikinkite, kad suprantate Mandriva wiki instrukcijas). Jei naujausios versijos nėra backports diegimo šaltiniuose, patikrinkite contrib repository.
 • Fedora: For Fedora Core look on the GRAMPS download page for a package containing fc with your number and ending with .rpm. The alternative to installing from source is to build a package from an rpm spec file, or install a binary from fedora testing.
 • Debian: the latest version should be in the unstable repository (Sid Gramps) and can be upgraded from your package manager. The testing repository is updated 10 days later (except near a new stable release), see Lenny Gramps.

Atminkite: Kiekviena GNU/Linux atmaina (distribution) turi skirtingus būdus GRAMPS parsiuntimui ir diegimui. Daugiau informacijos ieškokite savo Linux žinyne.

Visais kitais atvejais, jūs galite atsisiųsti programos išeities kodą (bylos pavadinimo pabaiga „.tar.gz“) ir įsidiegti GRAMPS komandinėje eilutėje (terminale). Daugiau informacijos rasite sekcijoje „Diegimas iš išeities kodo“.

Windows, BSD, Mac OS X, Solaris

Windows

Windows diegyklė yra eksperimentinė programa. Jei siūloma diegyklė neatitinka naujausios GRAMPS versijos, palaukite, kol ši bus sukurta OS „MS Windows“. GRAMPS geriausiai išbandyta Linux operacinėje sistemoje.

„Windows“ naudotojams: žiūrėkite papildomą informaciją puslapyje GRAMPS ir OS „MS Windows“.

Mac OS X

For Mac OS X, both the Fink project and MacPorts have Gramps as a installable package. Fink currently has very old versions available it in the package database. Detailed instructions on using both these systems to install recent versions of gramps are given under Installing from source code on Mac OS X

BSD ir Solaris

For BSD and Solaris there are experimental install instructions below. For FreeBSD use the /usr/ports/science/gramps port.

Gnome ir KDE

Jūs galite naudoti abi grafines sąsajas, bet GRAMPS labiau pritaikyta GNOME. KDE aplinkoje gali būti tam tikrų nesklandumų susijusių su GTK, tačiau ne pačia GRAMPS programa. KDE puslapyje ieškokite aprašymo, kokie nesklandumai gali kilti. Taip pat, žiūrėkite XdgUtils.

Papildoma programinė įranga, palengvinanti darbą su GRAMPS

GRAMPS nesusijusi su sekančiomis programomis, tačiau jų įdiegimas gali padidinti darbo našumą:

 • Spell checking: python-gnome2-extras ir python-enchant siūlo gtkspell ir enchant modulius, kurie įgalina pastabų rašybos tikrinimą.
 • Graphviz, Inkscape: Gramps gali sukurti gražius genealoginius medžius (ryšių diagramas). Jiems sukurti reikalingas Graphviz pakatas, kuris aprašo kodą (dot), lygiai taip, kaip grafikus braižančios programos (dotty, iškviečiama komandinėje eilutėje). Tai leidžia jums, kaip tyrinėtojui, galingiausią įrankį giminės medžių peržiūrai, tačiau tam reikia įgūdžių. kgraphviewer taip pat gerai veikia su GRAMPS sukurtomis dot bylomis. Arba jūs galite sukurti grafinę atskaitą sukurdami SVG bylą, kurią galėsite atverti/taisyti/tobulinti su, pvz., Inkscape.
 • ttf-freefont: naudingi unikodo šriftai. Gerai veikia tiek spausdinant, tiek įrašant bylas per graphviz.
 • XdgUtils komandinės eilutės įrankiai, kurie assist applications with a variety of desktop integration tasks. About half of the tools focus on tasks commonly required during the installation of a desktop application and the other half focuses on integration with the desktop environment while the application is running. Even if the desktop components of your application are limited to an installer, configuration or management tool, Xdg-utils provides you with an easy way to enhance the usage experience of your customers by improving the integration of these components in the user's environment.

Kiti naudingi paketai:

 • desktop-file-utils: matyti programų sąrašą media bylų atvėrimui, jas spraktelėjus dešiniu pelės klavišu.

Diegimas iš išeities kodo

Reikalavimai sistemai

GRAMPS 3.1 reikalauja, kad būtų įdiegta: python 2.5 arba naujesnė versija, pygtk2 2.10 arba naujesnė versija, glade bindings ir librsvg2

Linux paketų priklausomybės

Debian /Ubuntu Fedora /Redhat Comment
python python Required (needs version 2.5 or later)
pygtk2 pygtk2 Required (needs 2.10 or greater)
xdg-utils xdg-utils Required for Gramps-3.1.x or later
rcs rcs Suggested for running
python-gnome2-extra Suggested for running (spell check)
python-enchant Suggested for running (spell check)
librsvg2-common librsvg2 Required for building
libglib2.0-dev Required for building
librsvg2-devel Required for building
gnome-common Required for building
intltool intltool Required for building
gnome-doc-utils Required for building
gcc, make, gettext Required for building

Programos išeities kodo gavimas

 • Naujausią stabilią GRAMPS versiją atsisiųskiti iš GRAMPS SourceForge page. Pavyzdžiui, gramps-3.1.1.tar.gz. Išskleiskite šią bylą į aplanką:

 tar xzvf gramps-zzz.tar.gz

ir įeikite į šį aplanką:

 cd gramps-zzz

 • Jei norite išbandyti pačią naujausią kuriamą GRAMPS versiją, ją galite gauti iš SVN (žr. Trumpas įvadas į SVN). SVN GRAMPS versijos diegimas gali kelti pavojų, kai ji nėra pakankamai išbandyta, o ypač tuomet, kai „trunk“ versija turinti tik iš dalies įgyvendintas galimybes. Atminkite, kad ši versija yra linkusi nulūžti ir jūs galite prarasti didžiulius savo duomenis. Prašome ją naudoti ypač atsargiai – dirbkite turėdami atsarginę duomenų kopiją!

Dabar jau galite perskaityti bylas INSTALL ir README, kurias rasite išeities kodo pagrindiniame aplanke. Jose pateikiama naujausia informacija.

Senesnių versijų šalinimas

If you have an older version of the GRAMPS source code installed you need to make a decision what you want to do with it before installing a later version. If you wish to keep the old version, make sure that you read the instructions in the INSTALL file regarding the use of the --prefix option to specify where the new version gets installed.

Should you just want to do a straightforward replacement instead, make sure that you remove the older version before you install the new version. Do not install over the top of the old version. As new versions of Gramps are developed, some functionality is occasionally rewritten in different ways. If you install over the top of an existing installation you run the risk that the old code left behind from the old version may be used instead of the new, sometimes with unintended consequences. If you installed from source, the best way of removing the old version is to run

 make uninstall

as root from where you installed the old version. Use your distribution's package manager to uninstall if your old version was installed as a package.

Note that you should use your old GRAMPS version to export backup copies to GRAMPS XML before removing the old version.

Diegimas iš išeities kodo operacinėje sistemoje Linux

GRAMPS provides a script that can be used to prepare the code for building. This script automatically calls the standard configure script:

 ./autogen.sh  as user

This script will report any missing dependencies. Install these (see also INSTALL file). Building from source code typically requires that the development versions of the required libraries be installed. You might consider setting a prefix path with autogen.sh, see the INSTALL file for instructions. Standard install is in /usr/local.

Once a successful run of autogen.sh has been completed, you can run the typical make procedure.

 make (as user)

then

 make install (as root) 

Diegimas iš išeities kodo operacinėje sistemoje BSD

Installing on BSD is as straightforward as on Linux, apart from some minor issues like tools having different names. See the BSD page for details.

Diegimas iš išeities kodo operacinėje sistemoje Mac OS X

Version 3.0.1 has been successfully installed via fink, see: Mac OS X fink local

Some users have successfully installed GRAMPS on Mac OS X. See the Mac OS X page for details. Please, add to the wiki if you successfully installed GRAMPS on OS X.

Diegimas iš išeities kodo operacinėje sistemoje Windows

„Microsoft Windows“ vartotojų laimei, kai kurie programos naudotojai sukurė Windows diegyklę. Kol kas nebuvo pranešimų, kad oficiali GRAMPS versija ir jos „Windows“ modifikacija žymiai skirtųsi. Ateitis daug žadanti, tačiau „Windows diegyklę“ naudokite savo pačių atsakomybe.

If the dependencies are in place, the development version can be tested by getting the source (see above), making a copy of the file const.py.in and rename it to const.py, then execute "python gramps.py" from within the src directory. Of course, this is a development version, so warnings apply even more to this case than when using the installer.

Diegimas iš išeities kodo operacinėje sistemoje Solaris

Version 3.0.1 has been successfully installed from source on both Solaris 10 (SPARC) and OpenSolaris X86 (2008.05). Please see the Solaris page for step-by-step details.

GRAMPS on handhelds

GRAMPS can run fine on some small-factor devices. Users have been successful in using GRAMPS on: