He:תוכן נוסף

From Gramps
Revision as of 05:36, 17 June 2021 by Avma (talk | contribs) (Translation)
Jump to: navigation, search

גרמפס הינו פרויקט לעיצוב וופתוח חבילת תכנה גנאלוגית, תכנה חופשיה, הכתובה בקוד פתוח. זהו פרויקט קהילתי שמפותח, נתמך ומתוחזק על ידי קהילת המשתמשים ומסתמך על עזרת המשתמשים בהכנת מדריכים ועמודי עזרה. למרבה המזל, משתמשים רבים תורמים לפרויקט, על ידי הוספת 'עצות', הדרכות, מדריכי משתמשים ודוגמאות שכולם נמצאים באתר ויקי זה. דרושה מעורבות מתמשכת בתחזוקת אתר הויקי על מנת לאפשר למשתמשים חדשים להבין במהירות כיצד להשתמש בגרמפס באופן מיטבי, ולמצוא תשובות לשאלות השימוש היומיומיות.

  • אם חשבתם על נושאים שלדעתכם חשוב לתעד, או שמצאתם כאן תיעוד חסר/דל (מקום בו התיעוד הקיים טעון שיפור), נא עיינו בעמוד שבקישור כיצד אפשר לסייע. יתכן ותוכלו להשתתף במאמץ הקהילתי בכיתבת מדריכים בנושא או היבט מסוימים, שיפור התיעוד הקיים על ידי הוספה, העשרה, הרחבה, עדכון הקייםאו על ישדי שיפור אתר ויקי זה.
  • אם אתם מעוניינים לסייע בכתיבת הקוד, בקרו בשער צוות פתוח, כאן ניתן למצוא גם מדריכים והנחיה לכתיבת דוחות באופן עצמאי.
  • התקנה בסרגל הצד ראו קישור למדריך ההתקנה העקרי בקישור ...
  • תמיכה גרמפס הוא מערכת תכנה מורכבת שעוצבה, נבנתה ומתוחזקת על ידי מאמץ משותף שלמתמדבי הקהילה.
  • צרו קשר דיווח על תקלים, בקשות לתוספות שינויים ושיפורים, רשימות הדיוור, IRC ופורום קהילת גרמפס.

כל התיעוד


עדיין לא מצליחים למצוא את מה שחיפשתם...
על מנת למצוא תכונה בויקי, נדרש תחילה לדעת את השם המדויק של התכונה המבוקשת.ה־Visual Guide to the Gramps Interface יסייע להגדיר אילו מונחים לחפש. אם נתקלתם בשאלות אודות גרמפס ולא מצאתם בויקי זה מענה מספק, Mailing Lists הוא מקום מעולה נוסף למציאת עזרה. תחילה, כדאי לחפש בארכיוני רשימת הדיוור של משתמשי גרמפס, ואם עדין נמצאה תשובה, שווה להצטרף לרשימת הדיוור של משתמשי המערכת - gramps-users - ולשלוח את השאלה לכתובת [email protected].