He:גנאלוגיה

From Gramps
Revision as of 10:25, 12 February 2022 by Avma (talk | contribs) (fix)
Jump to: navigation, search

גֵּנֵאָלוֹגְיָה, או בעברית חקר יוחסין, עוסקת מדעי עזר בהיסטוריה בחקר ההקשר הגנטי של קבוצת אורגניזמים. במובן הצר של המילה, המונח מתייחס לחקר היוחסין והשתלשלות הדורות. המונח הרשמי שנקבע בעברית למילה הלועזית Genealogy הוא: חֵקֶר יֻחֲסִין, והגנאלוג, אשר נקרא באנגלית Genealogist, הם חוֹקֵר וחוֹקֵרת יֻחֲסִין

Gramps-notes.png
על פי החלטת האקדמיה ללשון העברית בישיבת המליאה מיום י"ז במרחשוון תשס"ח, 29 באוקטובר 2007 (ישיבה 298): [1]

.

גנאולוגיה עוסקת בחקר ומעקב אחר שושלות משפחתיות ואילנות־יוחסין אבות קדמונים (גנאלוגיה עולה) וצאצאים (גנאלוגיה יורדת). מדובר באיסוף שמות קרובי משפחה, חיים וכאלה שכבר חלפו מהעולם, תוך השתתת היחסים ביניהם, על ראיות ו/או תיעוד ראשוניים, משניים ו/או נסיבתיים, לייצירת אילן־יוחסין משפחתי מגובש. גנאלוגיה מכונה לעיתים קרובות היסטוריה משפחתית, אם כי ניתן להשתמש במונחים אלה באופן מובהק: הראשון הוא המחקר הבסיסי של מי קשור למי; האחרון כולל יותר 'העמקה' במהלך חייהם ובהיסטוריה האישית של כל אחד מהאנשים המעורבים.

הגנאלוג אוסף מידע על קשרי שארות, בין אם מדובר באנשים שעודם בחיים, ובין בכאלו שאינם עוד בין החיים, ומבסס את היחסים המשפחתיים ביניהם, לצורך בניית אילן יוחסין, או עץ משפחה. המילה גנאלוגיה לקוחה מיוונית. genum פירושו גזע, או משפחה, בצירוף הסיומת לוגיה – תורה.

במושג גנאלוגיה משתמשים גם במטפורה (השאלה לשונית), כדי לתאר רצף היסטורי של ישויות מדיניות, כלכליות או אחרות, שירשו זו את זו או מוזגו זו לתוך זו.

קישורים חיצוניים